O penězích a myšlení. A na konci článku bonus, který vám pomůže přijmout závažné rozhodnutí, se kterým mohou někteří mít problémy.

Cestu k dostatku si každý volí sám, podle svého. Někdo se při výhodném kurzu zásobí bitcoiny, zatímco jiní prostě jen usilovně pracují. Avšak všichni lidé, jejichž bohatství není jen něco přechodného, ale jde o trvalý stav, mají cosi společného. A tohle „cosi“ chybí těm, kdo nehledě na peněžní přihrávky Štěstěny nebo přes vytrvalou usilovnou práci nedokáží nahromadit nějaké větší peníze. Rozdíly v myšlení a zvycích bohatých a chudých se zabýval Američan Thomas Corley. Pět let věnoval výzkumu každodenních zvyklostí představitelů obou skupin – majetných i nemajetných – a došel k zajímavým závěrům.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Thomas Corley pochází z jedenáctičlenné, původně bohaté rodiny. Požár ji připravil o prosperující podnik, čtrnáct let se pak rodina potýkala s chudobou a její členové žili v ustavičném stresu z nedostatku peněz. Corley tedy problematiku zná tak říkajíc z obou stran. Dnes je známým a uznávaným motivátorem, autorem několika knih, mezi jiným bestselleru „Změňte své zvyky, změňte svůj život“ („Change Your Habits, Change Your Life“) Právě v něm tvrdí, že úspěšný je člověk právě natolik, nakolik se stýká s jinými úspěšnými lidmi. Lidi úspěšné a majetné spojuje pozitivita. Čemu se raději vyhnout?

Deset věcí, které byste měli přestat dělat, pokud chcete zvýšit své příjmy.

1Vyhýbat se známostem s novými lidmi.

Majetní lidé se rádi seznamují s někým novým. O své náklonnosti k navazování nových známostí se kladně vyslovilo 68 procent materiálně velmi dobře zajištěných lidí, avšak pouze 11 procent nemajetných. Většina těch, kdo dosáhli finanční stability, vyvíjí maximální úsilí, aby udělali a i nadále udržovali co nejlepší dojem o své osobě. Nezapomínají novým známým (těm starým samozřejmě také ne) popřát k svátkům a významným událostem jejich života.

2. Věřit na osud.

Spolehnout se na vůli osudu nemusí vadit, když se například člověk dlouho nemůže rozhodnout mezi modrým a šedým sakem. Ovšem pokud jde o důležité otázky, drtivá většina majetných lidí má za to, že svoji životní cestu si vždycky volili a volí sami a jinak to ani v životě nemá být. Avšak 90 procent lidí jen málo zajištěných připisuje své nezdary osudu a různým okolnostem, které člověk ovlivní jen těžko, nebo je ovlivnit zkrátka nemůže. Aby svou situaci zlepšili, neinvestují do sebe, respektive do svého vzdělání, ale do věštkyň a loterijních tiketů.

 

[wp_ad_camp_2]

 

3. Nesnášet svoji práci.

Mám rád to, co dělám, baví mě to – tak odpovědělo 85 procent lidí, kteří dosáhli finančního úspěchu. Lidé jen málo finančně zajištění mají sklon vidět na své práci pouze minusy. Nejspíš budete souhlasit, že s takovým přístupem je pak těžké mluvit o snaze zvýšit si příjmy. Jestliže se zaměstnání člověku nezamlouvá, nezbývá, než udělat všechno, abychom ho mohli změnit. Utrácet čas nářky na nezáživnou práci nemá žádný smysl a k ničemu to nevede.

4. Nevěnovat pozornost svému zdraví.

Majetní lidé svému zdraví věnují mnoho pozornosti a času. Tím se nerozumí jenom včasné návštěvy u lékaře, ale také správná životospráva, sportování (76 procent úspěšných lidí se věnuje fyzickým aktivitám alespoň čtyřikrát do týdne), vyvážená strava, absence zlozvyků poškozujících zdraví. Mezi těmi, kdo vydělávají málo, bylo jen 13 procent lidí, kteří viděli souvislost mezi tím, jak se cítí, a úspěchem.

5. Bát se riskovat.

Zariskovat, aby zbohatli a mohli si dát šampaňské – s tím souhlasilo jen 6 procent nemajetných, zato více než polovina majetných účastníků Corleyho výzkumu. A nejen to, mnoho majetných zdůrazňovalo, že i kdyby jim snad risk jednou přinesl velké ztráty, snažili by se na nich nebazírovat a získat to dobré, co na této zkušenosti bylo.

 

[wp_ad_camp_2]

 

6. Sledovat reality-show.

Lidé, kteří mají daleko k materiálně zajištěnému postavení, v 78 procentech případů zbožňují pořady, v nichž je divákům nabízena možnost sledovat do veškerých podrobností cizí životy. Mezi majetnými lidmi se na takové pořady nedívá více než 6 procent. Poznamenejme rovnou že majetní lidé v zásadě nemají televizi v nějaké zvláštní oblibě a většina z nich se na televizi dívá méně než hodinu denně. Stejné je to s internetem – pokud se to netýká zaměstnání, pohybují se majetní lidé na sítích méně než hodinu denně.

7. Málo číst.

Podle Dostojevského přestat číst knihy znamená přestat myslet. S výrokem ruského klasika souhlasí 88 procent bohatých lidí z výzkumu Thomase Corleye, kteří čtou každý den nejméně půl hodiny knihy věnované osobnímu rozvoji, publikace související s jejich odborností a profesí a také historickou lliteraturu. Stejný čas věnují četbě pouhá 2 procenta nemajetných.

8. Pozdě vstávat.

Více než polovina skutečně více než dostatečně zajištěných byznysmenů, kterými se Corley zabýval, vstává nejméně tři hodiny před počátkem pracovní doby, zhruba v 5 až 6 hodin. Volný ranní čas využívají k plánování svých záležitostí, k práci na osobních projektech (ti z nich, kdo pracují pro korporace) nebo sportu.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Mnoho z úspěšných lidí také ráno 10–15 minut pravidelně věnuje meditaci, nebo prostě jen v tichu a mlčky rozjímají nad tím, jak se věci v jejich životě rozvíjejí a jdou vpřed. Časné vstávání u nich absolutně není projevem nedostatku spánku – 89 procent majetných lidí spí 7-8 hodin denně a spát chodí v čas doporučovaný lékaři – kolem desáté večer.

9. Stýkat se s toxickými lidmi.

96 procent lidí, kteří žijí od výplaty k výplatě, mají ve svém blízkém okolí někoho, kdo si rád zanadává na život a pomlouvá jiné lidi. Lidé úspěšní vyhledávají kontakty s takovými osobami, které „neznečišťují vzduch“ negativitou a mohou sloužit jako dobrý příklad. Zvýšit počet takových „nejedovatých“ lidí ve svém okolí pomáhají návštěvy kulturních akcí, účasti na charitních podnicích, členství v nekomerčních organizacích nejrůznějšího druhu. Než někoho, kdo by byl hoden vaší úcty a zájmu najdete, je lepší svůj volný čas věnovat sobě samým.

10. Žít nad poměry.

Většina nemajetných lidí utrácí daleko více, než vydělávají. Určitě mezi svými známými najdete někoho, kdo si vzal či je schopen si vzít půjčku na luxusní auto, telefon, dovolenou nebo jiné konzumní záležitosti, na které nemá hotové prostředky a které, což je hlavní, nijak naléhavě nepotřebuje. Úplně přesně: nepotřebuje je vůbec. Většina solidně zajištěných lidí se drží zhruba tohoto schématu využívání svých příjmů:

  • 20 % — spořící účet
  • 25 % — bydlení (nájmy, hypotéky)
  • 15 % — potraviny
  • 10 % — zábava
  • 5 % — údržba automobilu
  • zbylé peníze jdou na nepravidelné výdaje podle momentální potřeby – oblečení, léky, opravy v bytě, vzdělání.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Bonusjak zjistit, k čemu jste předurčeni.

Po opravdu důkladném prozkoumání zvyků majetných lidí si je Thomas Corley jist tím, že úspěchu dosáhli proto, že našli povolání, které jim sedí a udělali všechno pro to, aby jim to přineslo peníze.

Jestli ještě pořád hledáte pravé předurčení pro své vlohy, podívejte se na tento akční plán:

  • Pořiďte si seznam činností, které vám přinášejí uspokojení. Zvýrazněte ty, jejichž provádění od vás vyžaduje nějakou dovednost, znalost nebo umění.
  • Nyní zvýrazněte deset věcí, které se vám líbí ještě víc než ty ostatní a oceňte si je na stupnici od jedné do deseti. Deset bodů bude označovat takovou činnost, která vás nejen baví, ale jste při ní šťastní.
  • Potom těch deset věcí ohodnoťte podle stejné stupnice z hlediska potenciálního příjmu (spočítejte například, kolik šál dokážete uplést za měsíc a vynásobte jejich počet pravděpodobnou cenou).
  • Sečtěte hodnocení u každé činnosti. K těm, které dostaly nejvíc bodů, by mělo směřovat vaše hlavní životní úsilí.

zdroj: 9

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.