;

Když člověk stráví významný časový úsek v emocionálně nezdravém prostředí jakéhokoli druhu, snadno ztratí pocit své vlastní ceny. Pokud toužil po lásce a nedostalo se mu jí, není vyloučeno, že na sebe začne být příliš náročný. Může začít vyvíjet zbytečně velké úsilí, jen aby si naklonil lidi kolem sebe.

Ten, komu se dostalo lásky příliš mnoho, se může stát závislým na jiných lidech. Potřebuje je, aby mu naplňovali život a zvedali náladu. A je velmi rozzlobený, když je mu vysvětleno, že není středem světa.

Co dělat, když má sebevědomí blízko k nule nebo naopak dosahuje málem do oblak.


1. Pracujte s vnitřním dialogem

Svůj vnitřní dialog musíte změnit, pakliže je v něm přítomna myšlenka, že nejste dost dobří nebo že musíte dokázat svou vlastní cenu.

Jestliže se domníváte, že za vaše přednosti vám kdosi cosi dluží, budete trpět neuspokojenými, nerealistickými očekáváními, v jejichž důsledku budete zlostní a autoritativní a věčně budete pociťovat vnitřní prázdnotu.

Snažte se stát dost dobrými sami pro sebe.

2. Hledejte rovnováhu

Jestliže sami sebe věčně stavíte až na druhé místo a nezajišťujete vlastní důležité potřeby, měli byste začít v prvé řadě vidět to, co potřebujete vy sami a teprve potom uspokojovat potřeby jiných lidí.

Když na první místo postavíte sebe, získáte onen pocit vlastní významnosti, jehož jste tak zoufale chtěli dosáhnout od jiných.

Na druhé straně, pokud očekáváte, že vaše okolí bude kvůli vám odhodláno k čemukoli, nenaučíte se nikdy dát ostatním přednost před sebou samým a nebudete schopni vypěstovat si a rozvinout schopnost empatie, bez níž je udržení zdravého vztahu nemožné.

Hledejte rovnováhu mezi tím, co potřebujete udělat pro sebe a tím, co můžete reálně očekávat od jiných.


3. Musíte znát svou cenu

Pokud je vaše vědomí vlastní ceny založeno na tom, že oblažujete svoje okolí, přivede vás to až k vnitřnímu zpustošení. Vaši cenu určuje to, jak lidem dovolíte se sebou zacházet nebo jaké zacházení od nich očekáváte, nikoli to, kolik ze sebe jste ochotni jim poskytnout.

Na druhou stranu, pokud od jiných očekáváte, že vás budou ustavičně vychvalovat, nedokážete patřičně rozvinout pocit vlastní důstojnosti. Budete sami sebe hodnotit podle toho, jaký význam vám přiznávají jiní. Váš pocit ze sebe sama tak bude čistě povrchní.

Abyste mohli poznat svou vlastní cenu, musíte přijmout zodpovědnost za vlastní život a uvědomit si, jaké to je, když člověk pocítí svoji vlastní sílu.

4. Utvářejte své vlastní štěstí

Štěstí není něco, co nám bylo dáno automaticky, je to tvůrčí proces. Jestliže pocit štěstí nevzniká u člověka zevnitř, začne ho člověk zcela přirozeně hledat mimo sebe, venku. To však vede k emocionální závislosti.

Věřte, že si zasloužíte lásku a štěstí. Hledejte způsoby, jak si udělat radost, jak si přivolat dobrou náladu a mít radost a požitek sám ze sebe. Tak k sobě přitáhnete lidi, kteří vás budou milovat stejně silně, jako vy milujete sami sebe.

5. Buďte hrdí

Dělejte věci, na které budete moci být pyšní. Pečujte o svůj zevnějšek, úhledně se oblékejte, buďte milí a klidní, respektujte osobní hranice jiných lidí, usilujte o vše, na co stačí vaše schopnosti, buďte poctiví a laskaví.

Jednejte s jistotou. Ať vám kdo chce co chce říká, je ve vás spousta dobrého. Věřte sami v sebe, nezapomínejte, kým jste a buďte na sebe pyšníNesrovnávejte se s jinými, vždyť jste tak jedineční, jako je vzor sněhové vločky.

6. Cvičte

Fyzická zátěž je dobrá v každém směru. Jen pro začátek připomeňme, že dosud nebyl vynalezen lepší uklidňující a antidepresivně působící prostředek.

Cvičení napomáhá dobré náladě a rovněž podporuje spokojenost s fyzickým stavem. Nic tak rychle nesráží sebevědomí jako nespokojenost s vlastním vzhledem.

Cvičte minimálně třikrát do týdne a také se snažte trávit co nejvíce času venku. Budete si moci lépe uvědomit, jak krásná je naše planeta, naše zem, jak krásný je život kolem nás a za co všechno bychom měli být vděční.

Stačí jen trocha čerstvého vzduchu a člověk se spolehlivě zbaví špatné nálady.

7. Pracujte

Tvrdá práce je víc než talent, můžete v pohodě zapomenout, že k dosažení úspěchu jsou zapotřebí jakési kosmické schopnosti. Ten, kdo v životě tvrdě a pilně pracuje bez nějakých privilegií, ten dosahuje výšek.

Nic vám nespokytne více uspokojení než cílevědomost a věrnost sobě samému, vyjádřené usilovnou prací.

Úspěch v člověku zcela přirozeně probouzí lásku k vlastní osobě, sebeúctu a pocit štěstí.

8. Jezte zdravé potraviny

Chcete-li se cítit dobře a být šťastní, jezte zdravé jídlo. Dopřejte svému mozku skutečně hodnotné živiny podporující dobré rozpoložení mysli i těla. Jezte hodně zeleniny, pijte hodně vody a dodávejte tělu kvalitní bílkoviny z libového masa.

9. Vybírejte si zdravé vztahy

Vybírejte si takové lidi, kteří se k vám chovají s láskou a úctou. Neudržujte vztahy, ve kterých musíte ustavičně dokazovat svou vlastní cenu, abyste si uchovali partnerovu přízeň.

Na druhou stranu však chcete-li si zachovat zdravé sebevědomí, nevyžadujte po jiných, aby se podřizovali vašim potřebám.

10. Spoléhejte sami na sebe

Nenechte jiné lidi, aby pro vás dělali něco, co můžete udělat sami. Lenost ani drzost v žádném případě nevedou ke zdravému sebevědomí. Učte se sami uspokojovat své základní potřeby, učte se být sami se sebou a nehroutit se z toho.

Vemte otěže do svých rukou a staňte se celistvým člověkem. Takovým, kterým můžete být nadšeni, na kterého se můžete spolehnout a kterému důvěřujete.

11. Nechte jiné, aby byli sami sebou

Jestliže je člověk emocionálně závislý, nevěří si nebo je příliš náročný, mívá sklon chtít ovládat své blízké.

Nejvíce vás však lidé budou mít rádi, když jim dopřejete volnost být sami sebou.

12. Radujte se z úspěchů jiných

Člověk se zdravým sebevědomím jen vzácně pociťuje závist, protože je spokojen se svým životem, kariérou i vztahy. V prvé řadě je spokojen s tím, jaký je on sám člověk. Radujte se i za jiné, radujte se z cizího štěstí.

Věřte, že lásky, peněz, štěstí i úspěchu je dost pro všechny. Když pochopíte, že je jich dostatek, přestanete brát cizí úspěchy a štěstí jako ohrožení vlastní osoby a svého sebepřijetí.

Uvědomte si, že vaše sebevědomí je darem sobě samým i jiným.

zdroj: pronaladu.cz

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.
Loading...

AdBlock je aktivní

 

 

Používáte nástroj pro blokování reklamy. 

Budeme rádi, když naši práci oceníte a nastavíte pro tento web výjimku v Adblocku.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.