…..zajímavá úvaha a rozbor dění kolem nás z jiného pohledu a úhlu. Zvažte sami….

13:54

[wp_ad_camp_1]

Je 23.9.2017 začátkem závěrečné fáze tohoto světa?

Asi před měsícem a půl jsem byl požádán, abych prozkoumal toto datum. Během této doby se ke mne dostalo několik informací, které, ač spolu jakoby nesouvisí, vytváří zajímavou mozaiku. Pokud je má úvaha správná, měli bychom toto období dobře prozkoumat, protože budou mít tyto připravované události na celosvětovou společnost nedozírný vliv.

Nic se neděje náhodou!!!

Tato slova mějte prosím na paměti po celou dobu čtení této zprávy. Začněme trochu oklikou a podívejme se na věci, které se dějí na Českém dvorečku. Probíhá vládní krize, kterou mnozí analyzují jako spuštění předvolební kampaně a bojem o budoucí koryta. Abychom viděli co je za oponou tohoto divadla, musíme sledovat více vektorů událostí, které se snaží někdo urychlit. Proč? Blíží se výše uvedené datum. Dnes, tj. 16.5.2017 se objevila zpráva, že poslanci KSČM sbírají podpisy na vyslovení nedůvěry vládě. Pan Filip, velký znalec ústavy a práva, člen této strany, asi nic nenamítá, protože chtějí dokonce jít i cestou rozpuštění sněmovny. Parlamentní volby se mohou uskutečnit nejpozději 60, nebo 90 dnů před oficiálním termínem voleb. To znamená, že z hlediska termínů se mohou tyto volby uskutečnit nejpozději v srpnu či červenci tohoto roku. Kouřové signály sice avizují zářijový termín, ale je to jen clona.

www.novinky.cz/domaci/437877-benesova-podepsala-komunistum-zadost-o-neduveru-vlade.html

Aby toho nebylo málo, Seznam zveřejňuje tuto informaci:

Z Francie a Německa přichází varování. V Česku ožívají úvahy o zavedení eura

www.seznam.cz/zpravy/clanek/z-francie-a-z-nemecka-prichazi-varovani-v-cesko-ozivaji-uvahy-o-zavedeni-eura-31489?dop-ab-variant=&seq-no=2&source=hp

Před několika dny, krátce po vypuknutí vládní krize, byl v osmi městech uspořádán protest proti prezidentu Zemanovi a Andreji Babišovi. Protože pracuji v reklamní branži a vím, jak dlouho se připravuje nějaká kampaň, vím také, že vytištěné plakáty a jejich umístění na billboardy trvá delší dobu, než 48 hodin, během kterých bylo vše zrealizováno. Z toho vyplývá, že se něco připravuje a není to žádný spontánní proces.

O co se tady asi hraje? Je nutné dosadit do vedení této země, ty správné herce, kteří sehrají svou roli znamenitě. Věříte, že volby slouží k vámi vysněné změně? Tak si prosím pozorně přečtěte postupně vycházející články, které zveřejňuje Nejvíc-info pod tímto titulkem:

[wp_ad_camp_1]

ILUMINÁTI A RADA PRO ZAHRANIČNÍ VZTAHY – Myron Fagan

Tento ucelený pohled do zákulisí světových událostí, jejich souvislostí od roku 1776 je dostatečně výmluvným argumentem. Nechcete tomu věřit? Pak vám nezbude nic jiného, než role obětí a loutek tohoto systému.

Jak se zajišťuje správně sehraná role určitého politika? Myron Faran to říká jasně, je to vydírání, například skrze sexuální zvrácené touhy. Co že nám to opět dnes Seznam přinesl:

Slonková, Kubík: Vlivné natáčejí při sexu a pak vydírají jako Forejta. Byl v tom vyšší cíl, popisují

www.seznam.cz/zpravy/clanek/vlivne-nataceji-pri-sexu-a-pak-vydiraji-jako-forejta-byl-v-tom-vyssi-cil-popisuji-31448?dop-ab-variant=&seq-no=1&source=hp

Teď se podívejme co je na tom 23.9.2017 tak zajímavého. Začnu tím, jak se pan Doležal na Svobodném vysílači dne 3.5.2017 zmínil o CERNU, o vytvoření třetí DNA, co to pro nás znamená. Doporučuji od 1 hodiny 44 minuty. Nejlépe bude si poslechnout celý pořad.

[wp_ad_camp_1]

Pokud je skutečně naplánována tato akce a to se dozvíme až okolo tohoto data, bude mít tato událost velký vliv na každého člověka.

Další informací, která se šíří internetem, a dle mých výzkumů je šířena už několik let v určitých církvích, je ztotožňování biblického proroctví ze Zjevení 12. kapitoly a s nebeským postavením hvězd na obloze 23.9.2017 . Tento fejk, zajímavě zapadá do způsobu interpretace esoterických učení. Abychom to pochopili, uvedu příklad špatné interpretace jedné známé události zapsané v Bibli.

Slavíte vánoce? Potom znáte příběh o betlémské hvězdě. Mnoho komentátorů tvrdí, že se tato hvězda objevila na obloze, aby k malému Ježíškovi přivedla tři krále z východu. Co říká o této hvězdě Písmo? Zjevila se a vedla východní astrology, které nejprve doprovodila do Jeruzaléma a poté začala cestovat na severozápad do Betléma, pak se zastavila nad stájí. Proč bylo důležité, aby se astrologové dostali prvně do Jeruzaléma? Shodou okolností tam žil nějaký Herodes, který byl velkým přítelem Cesara Augusta. Tento velmi ambiciózní cholerik, jenž se bál o svou moc a chtěl být největším židovským králem po Šalamounovi, poslal tyto astrology, aby mu zjistili, kde se Ježíš nachází. Teprve na Boží zásah, odešli jinou cestou a Jeruzalému se vyhnuli. Herodese ta zpráva tak rozčílila, že poslal své vojáky, a ti pozabíjeli děti do dvou let věku, aby byl budoucí největší král zavražděn a nemohlo se Písmo splnit. Ač Josefus Flávius o tomto vraždění ve svých Židovských starožitnostech nehovoří, neznamená to, že se tato událost nestala. Kdyby si ji křesťané vymysleli, byli by tehdejším židovským národem obviněni ze lži. To se ale nikde nedočtete. Ani Flávius totiž nepřijal Ježíše za svého Mesijáše. Bylo by to pro něj potvrzení naplnění biblického proroctví, které tak dobře znal. Kdo tedy potřeboval, aby se takto Herodes zachoval? Písmo to odhaluje jasně, je to ďábel, vládce tohoto světa. Nevěříte tomu? Tak věnujte pozornost dalším souvislostem. Písmo odhaluje, že astrologie je učení, které vzniklo v Mezopotámii, toto odhalují i archeologické vykopávky. Hvězda, která je vedla osvětlovala jejich kroky, takzvaně je iluminovala. Kdo je v Písmu označen jako světlonoš? Je to opět Satan. Stále nevěříte? Vzpomeňte si na má slova z úvodu textu: “ Nic se neděje náhodou.“ Nimrod, první král této říše byl dle Písem Satanův následovník, když umřel, udělali z něj nesmrtelného boha Marduka, Moloka (Molocha). Učení o nesmrtelné duši pochází také z té doby. Komu se klanějí v Českém lese v USA mocní tohoto světa? Molochovi. Náhoda? Ne. Ptejte se tedy sami sebe, proč hvězda nepřivedla astrology přímo, pokud by to bylo Boží dílo?

Jak souvisí 23.9.2017 s touto událostí? Je to ten sám příběh o hvězdě, která putuje z jednoho místa souhvězdí do jiného souhvězdí, aby se naplnilo prý proroctví z Bible. Video si o tom můžete prohlédnout zde:

Mnoho věřících je mistrně manipulováno astrologickým učením, aby jejich vedoucí představitelé mohli ukázat na svou „Bohem vyvolenou autoritu“. Že slouží stejnému panovníkovi, jako astrologové z Ježíšovy doby, těmto ovcím nedochází. Všechny náboženské organizace jsou dnes vedeny Illumináty. Pokud si prostudujete Sionské protokoly, seznámíte se s knihou Třináct satanských dynastii, které ovládají tento svět, Robina de Ruitera, další a další publikace na toto téma, zjistíte, že je to fakt. Ano, Velký Babylon, jak o nich hovoří Bible.

Například Svědkům Jehovovým doporučuji zamyslet se nad tím, ale až po skutečně důkladném prostudování výše uvedeného,  proč CH.T.Russell byl Zednářem 33 stupně? Proč dokázal předpovědět rok 1914 o 25 let dříve a vystavět tak největší mystifikaci v dějinách o „Věrném a rozvážném otroku“, proč byl ten „Věrný a rozvážný“, tak dobře informován předem o událostech, jako je založení  OSN už v roce 1944, o pádu komunismu už v roce 1988 a dalších věcech.

[wp_ad_camp_1]

Katolická třída by měla zkoumat svou historii, která je plná násilí, vražd, pokrytectví a modlářství.

Těm náboženským firmám, které se hlásí k astrologickým výkladům, doporučuji zkoumat, kdo je jejich učitel? Zda Kristus, nebo Světlonoš?

Esoterikům bych doporučil zamyslet se nad jejich oblíbeným učením o vyšších vibracích, při kterých se vytváří další DNA, kdo má toto učení pod palcem.

Vyjděte z něho! To vám říká Bible. Následujte Krista, to má být váš Král! Neumíte hovořit v modlitbě s Otcem a Kristem, aby vás oni vedli? Neumíte číst Písmo, že potřebujete nějaké další vykladače?

Co se tedy chystá 23.9.2017?

CERN má najet na nejvyšší výkon, tím se má otevřít Tartaros (Je to místo, kde jsou umístěni někteří démoni, takové duchovní vězení). Díky dlouholeté manipulaci s potravinami a prováděným postřikem (chemtrails ),  má býti aktivována další DNA, která umožní získat zpět zdraví, svěžest a snad i „nesmrtelnost“. Nebude to něco za nic, ale stanete se, pokud tuto nabídku přijmete, součástí biologického počítače, který je údajně od 8.5.2017 v činnosti právě v CERNu.

(Takto to vypadá v letadlech, který prý neexistují. Něco více zde: http://orgo-net.blogspot.cz/2009/06/indie-nigerie-donutily-pristat.html )

Věřícím se vysvětlí, že došlo k naplnění proroctví, esoterikům se sdělí, že transformace je zde. Poté budou kobylky aktivovány, tak jak jsem o nich hovořil zde:

[wp_ad_camp_1]

Teď začíná dávat smysl, co bude znamenat, že smrt bude unikat. Propuštění démoni se pravděpodobně promění v mimozemskou civilizaci, abychom získali celosvětového protivníka, který nás sjednotí pod vládu OSN. Krátce před těmito událostmi provede svůj útok král Severu a bude poté spuštěn celosvětový pád Eura a Dolaru a začne celosvětové velké soužení, o kterém Bible hovoří na několika místech. Během 5-ti doslovných měsíců bude odstraněn Velký Babylon.

Můžeme se na tyto události nějak připravit? Určitě ano! Pokud budete cestovat do nějakého nebezpečného území, určitě si sebou vezmete místního průvodce, který vám ukáže, jak touto oblastí projít bezúhonně.

Hledejte takové průvodce dokud je čas. Navažte s nimi nejužší vztah. Na stránkách Bible je naleznete.

Pokud je vaše pátrání upřímné, stane se vaše víra jistým očekáváním věcí na něž je naděje, ačkoli je nelze spatřit. Tito průvodci vám sami předají informace, jak se máte v nebezpečném prostředí pohybovat. Už nebudete odkázáni na mléčné výrobky ochucené filozofií náboženských firem. ale budete syceni hutným pokrmem, který vám zachrání život.

Zdroj (1)

[wp_ad_camp_1]

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.