Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Mariňáci vytlačují FEMA z ostrova Maui
  Mariňáci vytlačují FEMA z ostrova Maui

  Mariňáci vytlačují FEMA z ostrova Maui

 • Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku
  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

 • Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa
  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

 • „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO
  „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO

  „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO

Související zprávy

A už to máme tady. Potírat nenávist, nebo potlačovat pravdu?

…..dlouhou dobu dopředu jsem avizoval, že brzy nadejde čas, kdy svoboda slova bude opět potlačena a eliminována. No, čekali jsme od mých výroků na přednáškách asi 10 let a skutečně se schyluje k nejhoršímu. Vládám bylo „nařízeno“ nepohodlné zprávy pro zločineckou mafii vládnoucí EU, odstranit jako nevhodné. Najděte rychle alternativní řešení, kde se budeme moci datovat a pište do diskuze…..

11:54

Potírat nenávist, nebo potlačovat pravdu? Vyhlásila EU válku svobodě slova na internetu?

 

Za nízkého zájmu médií došlo 31. května k události, která znamená defakto cenzuru sociálních sítí a vyhledávačů na Evropské úrovni. Jde o „Kodex chování upravující boj proti online šíření nelegálních nenávistných projevů“

31 května 2016 vydala Evropská komise tiskovou zprávu „Evropská komise a IT společnosti představily kodex chování upravující boj proti online šíření nelegálních nenávistných projevů“ .

[wp_ad_camp_1]

Podle kritiků tim vyhlásila válku svobodě slova na Internetu

Z jakéhosi povinného politicky korektního appeasementu mezi vládami a internetovými korporacemi se se a největší hráči na IT poli (FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE, GOOGLE, MICROSOFT ) dohodli na sytému, kterým budou likvidovat (a pomáhat kriminalizovat) nahlášený nenávistný obsah.Jak nás ovšem historie učí, Appeasment nepřinesl mír. Ale světovou válku.

Ani není s podivem, jak málo mainstreamová média o věci informovala. A to navzdory dopadům, které takovéto opatření může na svobodu šířit informace a názory mít. Zde například o věci informoval jen Technet (a z diskuze pod ním jsem si půjčil část názvu pro tento svůj blog ) ale ne hlavní magazín .

Cenzura v jakékoliv formě jest totiž výbušným tématem, a masivní diskuze o ní, o potlačování nechtěných názorů a hlavně nechtěných faktů , ta by žádnému politikovi, který ji prosazuje, neprospěla. Proto je třeba se větší veřejné diskuzi vyhnout jak čert kříži a doufat, že diskuze zůstane uzavřena jen v úzkém kruhui IT odborníků a poučených laiků.

Řečnická otázka položená v titulku se již stala aktuální.První významější obětí nových regulací, těsně po jejich schválení, již druhého června (!) se stala obětí této cenzury členka New Yorského Gatestone institutu, švédka Ingrid Carlqvist, neboť si dovolila o imigrantech, znásilněních a jiných problémech ve své zemi informovat jinak, nežli je schválený diskurz oficiální sluníčkářské propagandy.

Její stránka na Facebooku byla proto zrušena. Poté co se v některých švédských médiích objevilo na plnou hubu položené rovnítko mezi Facebookem a cenzurou, byla však stránka obnovena. Beze slova omluvy, samozřejmě. Gatestone institute o celé věci obšírně informuje zde

video můžete shlédnout na této stránce

Ono kontroverzní video, které málem stálo Ingrid Carlqvist existenci na sociálních sítích přitom není v podstatě nic jiného, nežli video prezentace výzkumu Gatestone institutu Sweden: The rape capital of the West. Který zase vychází z OFICIÁLNÍCH ŮDAJŮ OSN, jmenovitě z United Nation Office for Drugs and Crime Z jejich stránek jdou stáhnout excelovské soubory se statistikami od roku 2003. Jmenovitě http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS_Sexual_violence.xlsahttp://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_SexualViolence.xls

Poslední k dispozici jsou dokumenty pokrývající rok 2012. Z těchto dokumentů vyplývá, že zatímco například Česká republika si drží dlouhodobě stabilní průměr sexuálního násilí 18,6 na 100 000 obyvatel, ve Švédsku je to mnohem horší a od 113,4 v roce 2003 došlo k nárůstu až na 177,9 / 100 000 obyvatel v roce 2012. Znásilnění senso stricto pak ve Švédsku stouplo za stejnou dobu z 25 na 69 /100 00 obyvatel. Naprosto alarmující je pak ve Švédsku nárůst sexuálních útoků na děti. Od 37 v roce 2005 na 77,5 /100 000 obyvatel v roce 2012. Podotýkám že toto jsou OFICIÁLNÍ ČÍSLA OSN!!! A nezbývá se pozastavit, proč na stejných stránkách nejsou k dispozici údaje za roky 2014 a 2015.

Ale vraťme se k onomu EU schválenému „kodexu chování“. První, co vás praští do oka je, kdo s kým se vlastně dohodl. Z anglické anotace:

The Commission together with Facebook, Twitter, YouTube and Microsoft (“the IT companies”) today unveil a code of conduct that includes a series of commitments to combat the spread of illegal hate speech online in Europe.

Zatímco z českého překladu Microsoft vypadl.

Komise společně s Facebookem, Twitterem a YouTube (dále jen „IT společnosti“) dnes zveřejnily kodex chování, jehož součástí je řada závazků v boji proti online šíření nelegálních nenávistných projevů v Evropě.

A že ačkoliv se v textu EU vyskytuje i reakce Googlu, a vyplývá z něj že i Google se stal signatářem této dohody,v nadpisu není Google zmiňován.Že by se Evropská komise bála, že její stránky Google ve svém vyhledavači zatrhne?

Podívejte se, k čemu se IT společnosti pod tlakem EU zavázaly.(detailní text na konci článku)

Především se zavázaly k vytvoření infrastruktury, která umožní oznámení o nevhodném obsahu do 24 hodin prozkoumat a tento obsah zlikvidovat. no budiž. Zbytek se ovšem čte jako z Orwelova románu.

 • IT společnosti budou odborníky podporovat, aby prováděli oznamování a označování obsahu propagujícího podněcování k násilí a nenávistnému chování ve větším rozsahu, a to zejména v rámci partnerství s organizacemi občanské společnosti,poskytováním jasných informací o jednotlivých podnikových pravidlech a pokynech Společenství a pravidlech pro podávání informací a postupech hlášení. IT společnosti budou usilovat oposílení partnerství s organizacemi občanské společnosti rozšířením zeměpisného rozsahu těchto partnerství a případně partnerům z řad organizací občanské společnosti poskytnou podporu a školení, a pomohou jim tak v jejich úloze „důvěryhodného zpravodaje“ nebo úloze obdobné, s náležitým ohledem na nutnost zachování jejich nezávislosti a důvěryhodnosti.
 • IT společnosti jsou závislé na podpořečlenských států a Evropské komise, které jim pomohou zajistit přístup k reprezentativní síti partnerů organizací občanské společnosti a „důvěryhodných zpravodajů“ ve všech členských státech, aby mohly poskytovat vysoce kvalitní informace.Je na IT společnostech, aby informace o „důvěryhodných zpravodajích“ zpřístupnily na svých internetových stránkách.

Tedy vytvoření jakésisítě informártorů, bonzáků, a hobbyšerifů, které budou IT společnostem závadný obsah udávat.Eventuelně seznamy takovýchto důvěryhodných zpravodajů poskytne STÁT A EU

 • IT společnosti a Evropská komiseuznávají hodnotu nezávislé protiargumentace zpochybňující nenávistnou rétoriku a předsudky a současně svou budoucí činnost zaměří na identifikaci a podporu této nezávislé protiargumentace, nových nápadů, iniciativ, jakož i na podporu vzdělávacích programů stimulujících kritické myšlení.
 • IT společnosti zintenzivní spolupráci s organizacemi občanské společnosti, aby mohly na základě osvědčených postupů poskytovat školení týkající se boje proti nenávistné rétorice a předsudkům. Dále prohloubí dialog s organizacemi občanské společnosti,a podpoří je tak v organizování efektivních kampaní zpochybňujících uvedené projevy nenávisti. Evropská komise ve spolupráci s členskými státy přispěje k tomuto úsilí tím, že podnikne kroky vedoucí k vymezení specifických potřeb a požadavků organizací občanské společnosti.

Znamená to, že se IT společnosti zavázaly nejen ty nesprávné názory umlčovat, ale ty správné a politicky žádoucí protěžovat.To může být jakkoliv, od sponzoringu těch správných neziskovek po zajištění třeba čelních míst ve vyhledávačích, které provozují(google , microsoft)nebo v ovlivnění algoritmů, jakým poměrem bude šance k zobrazení korektního vs nekorektního obsahu v sociální síťi (Facebook, Twitter)

V podstatě si tak EU zajistila informační monopol na ty právné informace, a nastrtovala politickou cenzuru. Podařilo se tím Evropu uvrhnout do dob tvrdé politické cenzury Bachova absolutizmu, jen torchu rafinovanějšími prostředky.

Vláda platí neziskovky => vládou placené neziskovky označují vládě nepohodlné názory za hate speech => IT firmy názor likvidují ze svých serverů. Zároveň se postarajkí aby vládě a EU přčíznivé komentáře dostaly čelní místa ve vyhledávačích a větší možnost šířit se sociálními sítěmi, nežli názory opozioční.Nepřipomíná vám to „vedoucí úlohu Strany, blahé paměti“ ?

Podařilo se vytvořit nebo přinejlepším položit základy pro jakousi novodobou inkvizici, která se, v souladu s nejlepšími tradicemi svojí středověké jmenovkyně postará o to, aby kacířské názory a nepohodlná stanoviska prostě zmizela z veřejného prostoru. A v zápětí potom mizeli i lidé kteří je prezentují, o což se postará nepatrná zmínka v textu, vedoucí k postupu podle směrnice 2008/913/SVV, která přikazuije jakoukoliv tzv hate speech členským státům kriminalizovat.

Co v „kodexu“ uvedené není, ale co z celého textu mezi řádky přímo čpí na sto honů, je že zcela nepokrytě počítá s vyvoláním autocenzury a takzvanéhochilling effectu,vyvolaného možností kriminalizace ale hlavně rizikem ztráty sociálních vazeb, budovaných přes sociální sítě.A jak víme, ztráta sociálních vsazeb je jednou z nejsilnějších vazeb, která umožnuje člověka držet v řadě, pokorně šoupat nohama a zavřít pysk.

Chilling effekt jest situace, kdy jsou lidé odrazeni „zmrazeni“ v uplatzňování svých legitimních práv a svobod. Termín Chilling effect popisuje situaci, ve které jsou práva , například na svobodu názoru a projevu ohrožována možnými negativními následky při uplatnění těchto práv. To má za následek umlčení krituiky a svobody vyjadřování i tam, kde je kritika naprosto oprávněná. Tento efekt je zejména pozorovántam, kde organizace nebo jednotlivci mají dostatečnou sílu, aby učinily pro ostatní obtížné vyjádřit jiný názor.

Kdo chce o chilling efektu a o mechanizmu, jakým drží lidem hubu zavřenou, vědět více, nechť si přečte stránkyhttp://rationalwiki.org/wiki/Chilling_effect, kde se nachází i konkrétní případy.

Není také bez zajímu že podstatná část směrnice vychází z iniciativy České Eurokomisařky věry Jourové, která je dokonce citována.

Komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová uvedla „Nedávné teroristické útoky nám připomenuly, že je naléhavě nutné řešit nelegální nenávistné projevy online. Sociální média jsou bohužel jedním z nástrojů, které teroristické skupiny využívají k radikalizaci mladých lidí a rasisté k šíření násilí a nenávisti.Tato dohoda představuje významný krok k zajištění toho, aby internet zůstal bezpečným místem pro svobodné a demokratické vyjadřování, kde jsou dodržovány evropské hodnoty a zákony. Těší mě, že se IT společnosti zavázaly většinu platných oznámení o odstranění nezákonného nenávistného projevu prověřovat do 24 hodin, a pokud to bude nutné, odstranit nebo deaktivovat přístup k takovému obsahu.

Je doslova chucpe zaštítit se mrtvými při teroristických útocích k tomu, aby jedním šmahem svedla smést ze stolu svobodu slova. Věra Jourová jest samozřejmě členkou hnutí ANO a dle české wikipedie cituji

Organizace pro kontrolu lobbingu v Evropské unii Corporate Europe Observatory upozornila na úzkou vazbu Jourové na Andreje Babiše

Je to jen náhoda, že selidem kolem Andreje Babiše podařilo dosáhnout již druhého významného vítězství nad svobodou internetu, poprvé na domácím poli a dnes již i na poli mezinárodním?

Odpověď na tuto otázku nechám na úvaze čtenářstva.

PS:Měl bych se začít vlastně bát toho co přichází. Ale ač jsem znepokojen, nebojím se. Již Jan Hus hlásal že „Pravda vítězí, byť i načas poražena bývá„.

PPS: tento článek není míněn jako podpora jakéhokoliv hnutí nebo skupiny, šířící jakoukoliv formu nenávisti a násilí. Jen nesouhlasí s určitými kroky Evropské politické reprezentace

——————————–

TExt kodexu chování, tka jak jej uvádí výše zmíněná tisková zpráva rady Evropy

 • IT společnosti, které se ujímají vedoucí pozice v oblasti boje proti šíření nezákonných nenávistných projevů online, se dohodly s Evropskou komisí na kodexu chování, který stanoví následující veřejné závazky:
 • IT společnosti zavedou jasné a účinné postupy pro účely přezkumu oznámení o nezákonných nenávistných projevech šířených prostřednictvím jejich služeb, aby mohly odstranit nebo deaktivovat přístup k takovému obsahu. IT společnosti zavedou pravidla nebo pokyny Společenství, přičemž upřesní, že zakazují jakoukoli podporu podněcování k násilí a nenávistnému chování.
 • Po obdržení platného oznámení o odstranění daného obsahu musí IT společnosti spolu se speciálními týmy zabývajícími se přezkumem žádostí dané žádosti přezkoumat, a to na základě svých pravidel, pokynů Společenství a případně také na základě vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí rámcové rozhodnutí 2008/913/SVV.
 • IT společnosti do 24 hodin prověří většinu platných oznámení o odstranění nezákonného nenávistného projevu a pokud je to nutné, odstraní nebo deaktivují přístup k takovému obsahu.
 • IT společnosti provedou kromě výše uvedeného také dostatečnou osvětu a zvýší povědomí uživatelů jejich služeb o různých druzích obsahu, jež podle jejich pravidel nebo pokynů Společenství nejsou povoleny. Pro tento účel by mohl být použit systém oznamování.
 • IT společnosti poskytnou informace o postupech pro podávání oznámení za účelem urychlení a zefektivnění komunikace mezi orgány členských států a uvedenými společnostmi, zejména informace o oznámeních a o znemožnění přístupu k nezákonným nenávistným projevům online nebo o jejich odstranění. Tyto informace se budou poskytovat prostřednictvím vnitrostátních kontaktních míst zřízených společnostmi působícími v oblasti informačních technologií a členskými státy. To by členským státům, a zejména jejich donucovacím orgánům, rovněž umožnilo obeznámit se s metodami používanými pro účely rozpoznání nezákonných nenávistných projevů online a pro účely jejich oznámení uvedeným společnostem.
 • IT společnosti budou odborníky podporovat, aby prováděli oznamování a označování obsahu propagujícího podněcování k násilí a nenávistnému chování ve větším rozsahu, a to zejména v rámci partnerství s organizacemi občanské společnosti, poskytováním jasných informací o jednotlivých podnikových pravidlech a pokynech Společenství a pravidlech pro podávání informací a postupech hlášení. IT společnosti budou usilovat o posílení partnerství s organizacemi občanské společnosti rozšířením zeměpisného rozsahu těchto partnerství a případně partnerům z řad organizací občanské společnosti poskytnou podporu a školení, a pomohou jim tak v jejich úloze „důvěryhodného zpravodaje“ nebo úloze obdobné, s náležitým ohledem na nutnost zachování jejich nezávislosti a důvěryhodnosti.
 • IT společnosti jsou závislé na podpoře členských států a Evropské komise, které jim pomohou zajistit přístup k reprezentativní síti partnerů organizací občanské společnosti a „důvěryhodných zpravodajů“ ve všech členských státech, aby mohly poskytovat vysoce kvalitní informace. Je na IT společnostech, aby informace o „důvěryhodných zpravodajích“ zpřístupnily na svých internetových stránkách.
 • IT společnosti poskytnou svým zaměstnancům pravidelná školení týkající se současného společenského vývoje a vymění si názory ohledně možnosti dalších zlepšení.
 • IT společnosti posílí svou vzájemnou spolupráci, jakož i spolupráci s jinými platformami a společnostmi provozujícími sociální média, aby se zlepšilo sdílení osvědčených postupů.
 • IT společnosti a Evropská komise uznávají hodnotu nezávislé protiargumentace zpochybňující nenávistnou rétoriku a předsudky a současně svou budoucí činnost zaměří na identifikaci a podporu této nezávislé protiargumentace, nových nápadů, iniciativ, jakož i na podporu vzdělávacích programů stimulujících kritické myšlení.
 • IT společnosti zintenzivní spolupráci s organizacemi občanské společnosti, aby mohly na základě osvědčených postupů poskytovat školení týkající se boje proti nenávistné rétorice a předsudkům. Dále prohloubí dialog s organizacemi občanské společnosti, a podpoří je tak v organizování efektivních kampaní zpochybňujících uvedené projevy nenávisti. Evropská komise ve spolupráci s členskými státy přispěje k tomuto úsilí tím, že podnikne kroky vedoucí k vymezení specifických potřeb a požadavků organizací občanské společnosti.
 • Evropská komise ve spolupráci s členskými státy podpoří také ostatní příslušné platformy a společnosti provozující sociální média při plnění závazků stanovených v tomto kodexu chování.
Autor: Martin Prášek

Zdroj:http://prasek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=526102

Zdroj:http://czechfreepress.cz/evropa/potirat-nenavist-nebo-potlacovat-pravdu-vyhlasila-eu-valku-svobode-slova-na-internetu.html

[wp_ad_camp_1]
Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
4 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře