…..a tentokráte v české republice. Světe div se, zavádíme zákony nesmyslnější než nesmysl a k tomu si ještě plácáme po ramenech. Začínám velice vážně pochybovat o zdravotním stavu všech, kteří něco takového navrhují a měli by asi co nejrychleji navštívit psychology a psychiatry….

11:54

Chtějí občané ČR místo přímé demokracie totalitu?

15.5.2016 21:26

V Poslanecké sněmovně ČR bude od 24.5.2016 na její 47. schůzi projednávána v prvním čtení novela Zákona o politických stranách č. 424/1991 Sb.

Novela předpokládá, že se poměrně dost výrazně změní podmínky v přijímání darů od fyzických osob.

[wp_ad_camp_1]

Vyžaduje od dárce, aby sdělil o sobě osobní údaje chráněné Zákonem o ochraně osobních údajů nejdříve politické straně a následně jakémusi kontrolnímu úřadu, v jehož čele bude předseda jmenovaný prezidentem na návrh vládních poslanců a senátorů. Je patrné, že tento zákon porušuje podmínky stanovené v Zákoně o ochraně osobních údajů fyzických osob. Rovněž se v jeho §19i můžeme dočíst, že může být sankcionován každý dárce, který zašle jakoukoliv symbolickou částku na účet politické strany bez uvedení jména, příjmení, data narození, trvalého bydliště.

Kam jsme se to dostali? Ve zprávě Ministerstva vnitra o extremismu je označen i prezident za podezřelou osobu, která se podílí na činnosti extremistických organizací. Parlamentní strana, která má řádnou registraci (SPD – vedená Tomiem Okamurou je v ní rovněž označena za extrémní. Patrně prosazování přímé demokracie je opravdu v rozporu s demokracií na evropský způsob.) Podobné zprávy vydávalo toto ministerstvo i za Husáka. Zřejmě poučení z vývoje. Nejlépe se globalistům daří v zemích s politickým systémem „Národní fronty“. Viz ČLR. Zřejmě ho někteří politici chtějí zavést i u nás. Bude většina občanů i nadále držet bobříka mlčení?

Níže jsou pro názornost uvedeny dva z měněných paragrafů zákona o politických stranách :

§19h

(1)   Strany a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1.dubna Úřadu výroční finanční zprávu, která zahrnuje

 

 1. účetní závěrku podle zákona o účetnictví3),
 2. zprávu auditora o ověření účetní závěrky s výrokem bez výhrad,
 3. přehled o celkových příjmech v členění podle §17odst.8,k němuž strany a hnutí připojí:
 4. výčet pronajatého,propachtovaného nebo prodaného movitého a nemovitého majetku s uvedením výše dosažených příjmů,

2.přehled obchodních společností nebo družstev,v nichž strana nebo hnutí mají podíl s uvedením výše tohoto podílu; zároveň se uvede výše dosažených příjmů z podnikání těchto osob,

 1. přehled akcí podle §17 odst. 8písm. h) spolu s dosaženým příjmem a jeho strukturou,
 2. přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů s uvedením výše a jejich podmínek včetně termínu splatnosti, jména, příjmení, data narození a obce místa pobytu poskytovatele; pokud jde o člena strany nebo hnutí, uvede se též údaj o jeho členství; je-li poskytovatelem právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo,
 3. přehled o provozních výdajích v členění na výdaje na nákup zboží a na nákup služeb stím, že na kupované zboží a služby jsou specifikovány podle jejich charakteru a poskytovatele s uvedením jména,příjmení,data narození a obce místa pobytu poskytovatele; pokud jde o člena strany nebo hnutí, uvede se též údaj o jeho členství; je-liposkytovatelem právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo,
 4. přehled o mzdových výdajích stranou nebo hnutím vyplácených osob s uvedením počtu těchto osob a druhu vykonávané práce,
 5. přehled o celkových výdajích na daně, poplatky a jiná obdobnápeněžitá plnění,
 6. výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb, kterých se strana a hnutí zúčastnily v daném kalendářním roce,
 7. přehled o dárcích a jejich darech s uvedením výše peněžitého daru a obvyklé ceny7) nepeněžitého daru, jména, příjmení, data narození a obce místa pobytu dárce; pokud jde o člena strany nebo hnutí, uvede se též údaj o jeho členství; je-lidárcem právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo,

§19i

 

(1)   Fyzická osoba, která žádá o provedení platební transakce ve prospěch nebo k tíži zvláštního účtu, se   dopustí přestupku tím,že v rozporu s §17bod st.1neuvede v platebním příkaze účel platební transakce.

 

 • Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč.

 

Jan Vysočina

Další články – Jan Vysočina, blogy – Jan Vysočina

Celý článek si můžete přečíst ZDE.

[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.