Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování
  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

 • Starý finanční systém dosáhl svého konce
  Starý finanční systém dosáhl svého konce

  Starý finanční systém dosáhl svého konce

 • Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin
  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

 • Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji
  Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji

  Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji

Související zprávy

Agenda 21je agendou smrti!

…..a mnoho lidí (ovčanů) tomu nechce stále věřit. Ptám se sám sebe. Co se ještě musí stát a odehrát, aby tomu konečně ovčané a nedefinovaný zbytek národa po celém světě uvěřil….

11:54

460698_article_photo_bZeehzh0_900xAgenda 21 je hlavným nástrojom Nového svetového poriadku, predstaveným v roku 1992 v Rio De Janeiro na „Summite Zeme“. Agenda 21 je trojským koňom svetového fašizmu. Jej pôvodný názov bol „Udržateľný rozvoj“. Je silno propagovaná na verejnosti ako spása tejto planéty a každého človeka. V skutočnosti je všetkým možným, len nie spásou.

Dokument vtedy podpísalo 178 krajín. V čele stál Maurice Strong, priateľ Al Gorea, miliardár ropného priemyslu, ktorý povedal: „Nie je vlastne jedinou nádejou pre planétu kolaps priemyselnej civilizácie? Nie je našou povinnosťou toto privodiť?“ Za Spojené štáty ju podpísal prezident Bush, neskôr prezident Clinton podpísal nariadenie vyžadujúce súhlas každého štátu a komunity pre plnenie cieľov a plánov Agendy 21, ktorá sa rýchlo stáva súčasťou oficiálnej politiky každej dediny, mesta a štátu.

Autority chcú využiť záchranu životného prostredia, ktoré sami ničia, ako zámienku odpriemyselnenia a koniec demokracie. Agendou 21 chcú dosiahnuť:
1.) Koniec národnej suverenity (ospravedlňovaný záchranou sveta).
2.) Centrálne plánovanie a manažment všetkých zdrojov, ekosystémov, púští, lesov, hôr, oceánov a pitnej vody, poľnohospodárstva, biotechnológií a zaistenie tzv. „rovnosti“ (čiže otroctva).
3.) Centrálna vláda má definovať úlohu biznisu a finančných zdrojov.
4.) Zrušenie súkromného vlastníctva.
5.) Reštruktúra rodinnej jednotky (rozbitie rodiny – dôležitý cieľ).
6.) Deti budú vychovávané štátom.
7.) Ľuďom bude povedané, akú prácu majú vykonávať.
8.) Veľké obmedzenia v cestovaní.
9.) Vytvorenie ľudských „obývaných zón“.
10.) Masívne presťahovanie ľudí do zón z rôznych území, ktoré obývajú.
11.) Globálna edukácia založená na ohlupovaní ľudí (to už dosiahli).
12.) Globálna depopulácia ľudstva.

V odtajnenom dokumente zvanom „Tiché zbrane pre tiché vojny“ (1979), ktorý je manuálom autorít na kontrolu ľudského vnímania, sú vymedzené tieto oblasti kontroly a ich vplyv:
MÉDIÁ: udržiavať pozornosť populácie ďaleko od skutočných sociálnych problémov, upútavať ľudskú pozornosť na nedôležité veci.
ŠKOLY: držať mladých ľudí v nevedomosti, preč od skutočnej matematiky, skutočnej ekonomiky, skutočného práva a skutočnej histórie.
ZÁBAVA: udržiavať verejnosť v zabávaní sa pod úrovňou šiestej triedy základnej školy.
PRÁCA: udržiavať verejnosť zaneprázdnenú, aby nemala čas premýšľať.
ĎALEJ:
– držať verejnosť v ignorancii, aby mala menšiu schopnosť organizovať sa,
– vytvoriť predsudky, aby si sa mohol horšie brániť,
– znižovať dôležitosť rodín a kontrolovať edukačný systém mladých,
– vytvoriť menej hotovosti a viac dlhov,
– podporovať sociálnu prispôsobivosť kvôli ľahšiemu programovaniu,
– minimalizovať protesty proti daniam a maximalizovať prístup k osobným ekon. dátam,
– stabilizovať súhlas, aby bola stabilizovaná kontrola verejnosti,
– väčšia kontrola individuality, aby bola vytvorená predvídateľnosť populácie,
– maximalizácia kontroly, aby bol minimalizovaný vzdor voči kontrole,
– vytvoriť kolaps meny, aby bola zničená dôvera v krajinu a vo všetkých ostatných.

Robia to preto, aby mohlo 1 % (elita) vládnuť. Hovorili o tom Aldous Huxley a George Orwell, ktorí boli do plánov Nového svetového poriadku zasvätení skrz tajnú spoločnosť Fabiánov, ktorej členom bol aj britský politik Tony Blair.

Aby boli skryté tieto zámery, zriaďujú sa organizácie Agendy 21 vo všetkých miestnych komunitách po celom svete. Tieto organizácie sa tvária ako nezávislé iniciatívy miestnych komunít, zatiaľ čo všetko je riadené skrz OSN. Stratégiou agendy je ísť z globálnej do lokálnej podoby, zasiahnuť každý štát a komunitu týmto programom. Na tomto sa podieľa asociácia lokálnych vlád a národných a regionálnych lokálnych vládnych organizácií zvaná ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives). Miestna agenda je zavádzaná bez účasti a vedomia ľudí, ale navonok to vyzerá, akoby ju ľudia chceli.

Súčasťou agendy je vytvoriť postdemokratický, postindustriálny svet, ktorý vidíme zobrazený v mnohých hollywoodskych filmoch. Písal o tom sionista Zbigniew Brzezinski v knihe „Úloha Ameriky v technetronickej ére“ z roku 1970; hovorí tu, že má vzniknúť kontrolovaná spoločnosť, ktorej bude dominovať elita nespútaná tradičnými hodnotami a ktorá má mať takmer nepretržitý dohľad nad každým občanom a sledovať aj tie najosobnejšie údaje.

Cieľom je vytvoriť svet regiónov, sektorov. Videli sme to vo filme Hunger Games. Preto tlačia na miestne úrovne. Hranice štátov majú byť zrušené. Regióny jednej krajiny budú prepojené s inou, a tak sa zničí národná suverenita a jednota. Vládnuť budú technokrati a byrokrati a nebude existovať žiadna demokracia.

K účelu rozbitia hraníc a zrušenia štátov slúži aj tzv. multikulturalizmus. Multikulturalizmus je prelínanie rôznych kultúr na nejakom území. Masová migrácia utečencov a imigrantov do Európy a celého sveta nie je náhodná. Cieľom je zničiť kultúry špecifické pre dané územie a vyvolať nepokoje medzi národmi v zmysle hesla „rozdeľuj a panuj“.

Nižšie je mapa Ameriky, ktorú chcú mať pod Agendou 21 v blízkej budúcnosti. Červené časti sú pre „malé až žiadne ľudské využitie“. Žlté sú pre „vysoko regulované využitie“. Zelené časti sú pre „normálne využitie“.

V roku 1979 sa plán na redukciu počtu obyvateľov objavil na poradných kameňoch v Georgii. Hovorí sa im aj Americké Stonehenge. Sú astrologicky zarovnané. Na kameňoch sú napísané texty v rôznych moderných a tiež v starých jazykoch a vyžaduje sa tam, aby bola populácia planéty udržaná pod hranicou 500 miliónov obyvateľov v trvalej rovnováhe s prírodou. Nikto nehovorí o tom, odkiaľ sú tieto kamene, kto je za tým a pod.

Nick Rockefeller povedal tesne pred 11. septembrom 2001 režisérovi Aaronovi Russovi, že populácia obyvateľstva sa má znížiť aspoň na polovicu. Takisto Bill Gates je posadnutý redukciou populácie. Redukcia populácie má byť kumulatívna a niekedy zabezpečovaná priamou metódou. Kumulatívne znamená cez geneticky modifikované potraviny a cez vakcíny. Najmä Američania sú zaplavení týmito potravinami a to má drastický dopad na ich zdravie. Ďalej tu máme fluorid vo vode, umelo vyrobené nemoci a radiáciu. Priamou metódou môžeme nazvať pilulky eutanázie, o ktorých hovoril Dr. Richard Day ešte v roku 1969 na prednáške pediatrov; tie ľahšie eliminujú starších ľudí. Takisto bude peňažne obmedzený prístup k lekárskej starostlivosti. Vytvárajú v laboratóriách rôzne choroby ako napríklad ebola, ktorá sa objavila nedávno, aby sa ľudia báli a mohli byť viac monitorovaní a kontrolovaní.

Počty spermií ľudí z mnohých častí sveta prudko klesajú, pretože chcú, aby počet ľudí čím skôr klesol. Izolovali gén, ktorý sterilizuje ľudí. Keď sa stane súčasťou genetickej výbavy človeka, útočí na spermie muža a zabije ich. A akákoľvek spermia, ktorá vstúpi do ženy, pokiaľ táto žena túto genetickú výbavu má, je týmto génom napadnutá a zahubená. Tento gén vložili do kukurice. Firmy Monsanto a Dupont zriadili spoločný podnik, aby prevzali tento gén (zvaný Epicyte) a urobili ho „komerčným“.

V roku 1913 100 % kukurice vlastnili farmármi. V roku 2013 bolo 95 % vlastnených korporáciami a 90 % bolo GMO.

„Politik alebo vedec, ktorý tvrdí, že GMO produkty sú zdravé, je buď veľmi hlúpy alebo klamár.“ – David Suzuki (environmentálny aktivista)

Biely dom zriadil zvláštnu radu, ktorá má údajne pomáhať vidieckym komunitám. Je to naopak – má sa ich zbaviť. Vytvárajú čoraz viac predpisov pre životné prostredie, aby bolo pre malých farmárov, malých pestovateľov a malých vlastníkov pôdy nemožné prežiť vo vidieckych komunitách. Preto tieto komunity ničia, aby ich dostali preč z pôdy, ktorú potom veľké korporácie zaberú. Posielajú tam SWAT týmy namiesto policajtov, aby zaobchádzali brutálne so slušnými ľuďmi, ktorí sa pokúšajú pestovať organické produkty alebo produkovať surové mlieko. Viac a viac ľudí má svoje komunitné záhradky zničené, pretože im je povedané, že nie sú v zóne regulácie. Majú zakázané pestovať jedlo na predzáhradkách. Dr. Richard Day v roku 1969 povedal, že pestovanie jedla bude zakázané, pretože sa bude hovoriť, že to nie je bezpečné, a štát a korporácie budú mať v moci všetku produkciu potravín. Dodávky a distribúcie jedla budú monitorované, aby nikto nemohol predať jedlo tomu, kto zo systému utečie. Predpisy sú sprísňované tak, aby si ľudia nemohli pestovať jedlo doma. Jedlo dostanú iba tí, čo sa podvolia systému. Ďalej budú zrušené výjazdy z diaľnice vedúce do vidieckych komunít, hoci boli ekonomicky veľmi nápomocné. Namiesto toho uprostred ničoho sa stavajú jedálne centrá, čo v podstate nikomu nepomáha a tieto vidiecke komunity miznú. Ľudia odchádzajú a korporácie preberajú ich pôdu. Tiež rušia priehrady, ničia alebo uzatvárajú poľné cesty, vo veľkom merítku odoberajú z diaľnic asfalt a zostáva tam iba holý štrk, čo sťažuje život ľuďom vo vidieckych komunitách. Všetko sa to robí účelne.

Globálne a z ničoho nič sa začalo masívne rozširovať frakovanie. Má ísť oficiálne o tzv. náhradné riešenie využívania zdrojov namiesto vysychajúcich zásob ropy, ale je to Agenda 21. Začnú ťažiť bridlicový plyn v blízkosti dedín. Snažia sa ťažobným procesom znečistiť zásoby pitnej vody toxickými chemikáliami a ničia životné prostredie, aby vyhnali ľudí z vidieckych oblastí preč do miest, kde budú závislí na systéme, a aby sa zmocnili ich pôdy. Frakovanie hrozí aj na Slovensku – britská spoločnosť Aurelian Oil & Gas PLC má už niekoľko rokov povolenie na prieskum a skúma bridlicové podložie na východnom Slovensku.

Súčasný britský premiér David Cameron chcel predať všetky lesy Británie súkromným osobám, ale ľudia na to reagovali, preto musel ustúpiť. To je tiež súčasť Agendy 21. Bude sa to pokúšať robiť postupne a s malými plochami.

Ohľadom politiky – nezáleží na tom, kto vyhrá vo voľbách, pretože všetky strany sú financované a kontrolované tou istou silou v pozadí, najmä v podobe vládnych poradcov, ktorí pracujú pre agendu. Úlohou politika ako „divadelného herca“ je predkladať dopredu pripravenú agendu verejnosti.

„Ak by voľby mohli niečo zmeniť, nenechali by nás to robiť.“ – Mark Twain

Chcú ľudí postupne presunúť do ľudských obydlí v súlade s Agendou 21 a to do roku 2050-2060. Je to v ich dokumentoch. Sú to výškové obývacie priestory o veľkosti väzenských ciel. Starosta New Yorku, Michael Bloomberg, je veľkým zasvätencom agendy a nedávno ohlásil prvú fázu Agendy 21, a to výstavbu 165000 jednotiek v New Yorku. Santa Cruz bolo udelené 300 miliónov dolárov na stavbu takýchto apartmánových budov. Santa Cruz sa stalo testovacou zónou pre Agendu 21. Boli vypracované mapy územia, na ktorých veľká časť územia má byť pod striktnou kontrolou s obmedzenými alebo žiadnymi ľudskými aktivitami. Vo Washingtone jedna z týchto budov nemá žiadne výťahy a niekoľkí nájomníci medzi sebou zdieľajú jednu kúpeľňu a kuchyňu.

Čo sa týka dopravy, sieť vysokorýchlostných vlakov, aké sme videli napríklad vo filme Hunger Games alebo Divergent, je súčasťou Agendy 21, pretože chcú ukončiť jazdenie automobilmi. Vlaky budú hlavným spôsobom prepravy ľudí. Keď prišli lietadlá, americké vlaky skoro vymizli. Zrazu z ničoho nič prezident Barack Obama ohlásil masívny program na zriadenie vysokorýchlostných vlakov v Amerike. Majú ísť cez regióny Agendy 21. David Cameron urobil to isté. Toto sa deje tiež po celej Európe a organizuje to NATO. Čína chystá projekty na vybudovanie vysokorýchlostných železníc, ktoré budú v blízkej dobe križovať celú Áziu i Európu.

Počasie je manipulované pomocou technológie HAARP, ktorá vysiela rádiové vlny o vysokom výkone do ionosféry a tie sa odrážajú späť na Zem. Takto môže vyvolať aj veľké zemetrasenia. Jedným z náznakov príchodu umelo vytvoreného zemetrasenia sa zdajú byť farebné svetlá či obrazy na oblohe, ktoré zemetraseniam predchádzajú. Expert na GPS signály menom Kosuki Hakki povedal v mainstreamových médiách, že jednu hodinu pred zemetrasením v Japonsku a pred zemetrasením v Chile z roku 2002 prichádzalo skrz ionosféru viac elektrónov. Okrem toho HAARP do ionosféry vŕta diery. Experimenty s počasím sa robili ešte počas druhej svetovej vojny. V päťdesiatych rokoch testovali projekt zvaný „Operácia Witch Doctor“.

Dokument letectva US z roku 1996 popisuje umelé vytvorenie povodní, hurikánov, sucha, zemetrasenia a pokračuje: „Modifikácia počasia sa stane súčasťou vnútroštátnej a medzinárodnej bezpečnosti a môže byť spôsobená jednostranne. Mohla by mať obranné aj útočné použitie a mohla by byť použitá aj ako zastrašovací prostriedok.“ Je to súčasť integrovaného súboru vojenských technológií.

Chemtrails, ktoré vidíme na oblohe, nie sú kondenzačné stopy, ktoré po chvíli zmiznú, ale sú to stopy, ktoré zostanú na oblohe, roztiahnu sa a nakoniec spadnú na zem. Obsahujú stroncium, hliník, báryum, okysľujú vodu i pôdu a majú obrovský dopad na ľudské zdravie, kumulatívne. V patentoch HAARP sa píše, že „rozprášené kovové častice, ako je hliník, báryum a stroncium (čo sú hlavné ingrediencie chemtrails) môžu zvýšiť vodivosť atmosféry a tak zvýšiť výkon manipulácie s počasím pomocou HAARP.“Takže chemtrails slúži aj na manipuláciu počasia.

Dr. Richard Day v roku 1969 spomínal, že s počasím sa bude manipulovať ako s vojenskou zbraňou k vytvoreniu sucha alebo hladomoru. V zmysle Agendy 21 je to vojenská zbraň proti malým farmárom, vlastníkom pôdy a pestovateľom na celom svete, nielen v Amerike. Veľkým spoločnostiam to neublíži, pretože majú prístup k neobmedzeným fondom. Neuveriteľné suchá, záplavy a tornáda sú výsledkom manipulácie s počasím a ničia úrodu malým farmárom a pestovateľom. HAARP dokáže meniť tryskové prúdenie vzduchu a meniť vzorce chovania počasia, čo sa písalo v správe pre Európsky parlament v deväťdesiatych rokoch. Keď sa pozriete na meteorologické vysvetlenie veľkých potôp vo Veľkej Británii v lete roku 2012, zistíte, že sa stali mimoriadne veci v tryskovom prúdení, a namiesto toho, aby trochu zapršalo a odišlo to z Európy, nastali zmeny v počasí a farmári schytali obrovské záplavy. A keď farmári a pestovatelia skolabovali, prišli ľudia z veľkých agrokorporácií, aby prevzali ich pôdu.

Vytvorenie nedostatku jedla a nasadenie vysokých cien je súčasťou Agendy 21. Kontrola toho, čo ľudia jedia. Šéf spoločnosti Nestlé Peter Brabeck povedal, že (nielen) pitná voda by mala patriť veľkým korporáciám a ľudia by mali za ňu platiť.

„Kontroluj ropu a budeš kontrolovať národy. Kontroluj jedlo a budeš kontrolovať ľudstvo.“– Henry Kissinger

Vytvorenie chudoby. V USA je 3,5 milióna ľudí bez domova a 18,5 miliónov domov je voľných. Vlády nerobia to, čo je dobré pre ľudí ekonomicky, ale to, čo sa hodí tým, komu slúžia. Čiže bankárom, pokrvným líniám, ktoré to všetko riadia. Teraz sa zameriavajú na strednú triedu.

Systém nie je poškodený, on bol takto postavený. (Parazitický) bankový systém funguje takto: Zákon dovoľuje bankám požičať minimálne desaťnásobok vkladov. Takže keď vložíme do banky napríklad päťdesiattisíc dolárov, môžu banky vďaka tomu požičiavať ľuďom desaťnásobok, ktorý neexistuje. Jednoducho naťukajú do počítača číslo. Človek kúpi auto a peniaze sa dajú do inej banky. Tá zas požičia desaťnásobok týchto peňazí. Len z tejto jednej pôžičky, ktorá prejde bankovým systémom, sa urobí fantastické množstvo fiktívnych peňazí. Títo ľudia – bankári, pokiaľ by boli obvinení z trestnej činnosti, by sa museli reinkarnovať ešte mnohokrát, aby si vypočuli celú obžalobu. Peniaze nevytvárajú vlády, ale súkromné banky a to tak, že vydávajú neexistujúce peniaze, ktorým sa hovorí úver. A tak funguje ekonomický cyklus. Ak banky poskytnú mnoho úverov, je vytvorený ekonomický rast. Behom rastu sú si ľudia viac sebaistí, pretože im funguje obchod, majú zamestnanie, majú istotu, firmy si požičiavajú peniaze na technológie, ľudia na dom, auto, dovolenky. Ale pri raste sa ľudia dostávajú viac do dlhov kvôli úverom. A potom v optimálnej chvíli banky hodia udicu a vytvoria krízu, zoberú peniaze z obehu, poskytnú menej pôžičiek a pod. V roku 2008 takto vznikla umelá úverová kríza. Náhle nie je v obehu rovnaké množstvo peňazí, ani neexistujúcich na vytvorenie ekonomickej aktivity, ktorá bola predtým. Takže ľudia si nemôžu kúpiť toľko vecí, nemôžu ich toľko predať, zamestnanci sú prepúšťaní alebo podnikatelia krachujú, ľudia nemajú z čoho splácať úvery, prichádzajú o domovy, a banky, ktoré vytvorili túto situáciu požičaním peňazí, ktoré neexistujú (plus úroky), tak získajú bohatstvo, ktoré reálne existuje. Takto už storočia nahadzujú a sťahujú udicu a kradnú skutočné bohatstvo sveta. Za týmto bankovým systémom masívne stoja Rothschildovci. Chcú vytvoriť jednu svetovú menu, pretože keď budú mať moc nad jej peňažnou zásobou, budú mať v moci celý svet. V súčasnosti sa presúva svetové bohatstvo smerom k 1 %, pretože systém je tak nastavený.

„Daj niekomu zbraň a môže vykradnúť banku. Daj niekomu banku a môže okradnúť celý svet.“

Krach v roku 2008 bol skonštruovaný v zmysle stratégie „Problém – Reakcia – Riešenie“. Vlády vyhadzujú neuveriteľné množstvo požičaných peňazí (úverov) páchateľom, až sa ich finančné zásoby vyčerpajú. Potom budú chcieť opäť krach ekonomiky v masívnom merítku, aby mohli zaviesť transformáciu finančného systému, ktorú sami navrhli. Vznikne celosvetová centrálna banka, ktorá bude diktovať celosvetové financovanie. V Európe sa to pokúšajú presadiť. Euro nikdy nebolo konečné, je iba medzistupňom k jednej mene a používa sa ku zmazaniu ostatných mien, aj nezávislých. Miliardár George Soros, jeden z demokonzervatívcov a predných mužov Rothschildovcov volá po vzore Vatikánu po svetovej centrálnej banke, svetovej vláde a všetkého ďalšieho.

Čím viac dlhov krajiny majú, tým viac moci majú pokrvné línie, ktoré systém riadia. Je to docieľované systematicky. Chcú zničiť Ameriku ekonomicky i vojensky. Americká ekonomika sa používa na budovanie svetovej armády. Chcú Ameriku zosadiť z pozície svetovej veľmoci, pretože pokiaľ je tu ekonomická a vojenská superveľmoc, ktorá povie nie svetovej vláde, potom nevznikne celosvetové diktátorstvo. Ratingové agentúry sú vlastnené tými istými ľuďmi, ktorí vlastnia banky; prinášajú chaos.

V pozadí sú masívne problémy so zlatom, ktoré nie je zlato, ale zlatom pokrytý wolfram, ktorý váži rovnako ako zlato, a keď sa na to príde, bude to mať obrovský dopad na ekonomiku.

Dlh je kontrola. Mladí ľudia, ktorí chcú navštevovať univerzity, sa ponoria do dlhov, kedy zvyšok života strávia tým, že ich budú splácať a budú za to iba naprogramovaní v školách a univerzitách podľa verzie skutočnosti systému. Škola ľudí naučí toto:
1.) Pravdu má vždy autorita.
2.) Inteligencia je schopnosť pamätať si a opakovať.
3.) Presná pamäť a opakovanie sú odmeňované.
4.) Nesúhlas je potrestaný.
5.) Prispôsob sa intelektuálne a spoločensky.

Bol to John D. Rockefeller, zakladateľ všeobecného vzdelávacieho systému, ktorý má deti programovať, aby slúžili systému, kto povedal: „Nechcem, aby národ myslel, ale aby pracoval.“

Americký žurnalista, kritik kultúry a bádateľ H. L. Mencken o školstve povedal: „Cieľom verejného vzdelávania nie je šíriť osvetu. Ide o to zredukovať toľko jedincov, koľko je len možné na rovnakú bezpečnú úroveň, odchovať štandardných občanov, odstrániť nesúhlas a originalitu.“

Na univerzite College of William & Mary vo Virgínii urobili štúdiu, kde študovali zmeny v osobnosti, ako ľudia prechádzali školou, a zistili toto: masívny pokles kreativity, pretože sa deti stali menej citovo expresívnymi, menej energické, menej zhovorčivé a verbálne expresívne, menej vtipné, s menšou predstavivosťou, menej nekonvenčné, menej živé a vášnivé, menej vnímavé, menej schopné spojiť zdanlivo nerelevantné veci – body, menej schopné vidieť veci z iného uhľa. To sa deje ľuďom, ktorí idú stále hlbšie do systému. Teraz chcú, aby za to deti a študenti dokonca platili a vznikli im dlhy do konca života.

Kontrola vnímania – to sa odohráva. Vytvárajú elektromagnetickú subrealitu, aby s nami komunikovali na frekvencii mozgových vĺn a na úrovni elektromagnetickej aktivity. Pozor na slovo SMART (Chytrý). Je to slovo Agendy 21. Máme tu chytré merače, chytré siete, chytré mestá, chytrý rast, chytré lieky. Chytré merače, ktoré sú súčasťou chytrej siete, vytvárajú v skutočnosti elektromagnetický bezdrôtový internet u vás doma, veľmi škodlivý pre zdravie, zvlášť mladých ľudí, a tiež slúži nielen ku zbieraniu informácií z vašich domovov a k ich doručovaniu k centrálnemu zdroju, ale tiež prináša informácie do vášho domova v zmysle ľudských mozgových vĺn a elektromagnetických frekvencií, aby pôsobili na podvedomie a vnukli vám vnímanie, ktoré chcú. Procesory a webové pripojenia sa už dávajú do domácich spotrebičov ako sú chladničky, trúby a svetelné systémy, ďalej do televízorov, ktoré vás budú sledovať. Myšlienkou je prepojiť tieto siete rôznych krajín do svetovej siete – hovorí sa o tom v ich dokumentoch.

Americká akadémia medicíny životného prostredia hovorí: „Predstavenstvo nesúhlasí s inštaláciou chytrých meračov do domácností a škôl na základe vedeckého hodnotenia súčasnej medicínskej literatúry, ktorá vyvoláva vierohodné otázky o genetických a bunečných efektoch, hormonálnych zmenách, mužskej plodnosti, poškodení hematoencefalickej bariéry a zvýšeného rizika určitých typov rakoviny od rádiofrekvenčného po nízkofrekvenčné žiarenie podobné tomu, ktoré vyžarujú chytré merače. Predstavenstvo z hľadiska štandardu verejného zdravia považuje za neprijateľné zaviesť túto technológiu, dokiaľ nebudú vyriešené závažné medicínske obavy.“ Ich postoj bol ignorovaný, pretože nie je v súlade s Agendou 21.

Expert jadrového inžinierstva Dr. Robert Beck a expert na nízkofrekvenčné žiarenie Dr. Michael Persinger z Laurentianskej univerzity v Kanade urobili štúdiu na potenciál elektromagnetického ovládania mysle. Skúmali tzv. Ďatlov signál, ktorý dodával podprahové informácie zo Sovietskeho zväzu do Ameriky v sedemdesiatych rokoch, aby ovplyvňoval vnímanie Američanov. Dr. Beck povedal na konferencii Psychotronickej asociácie v roku 1979, že „Ďatlov signál prechádzal elektrickou sieťou v USA a ľudské subjekty vystavené určitým extrémne nízkofrekvenčným vzorcom pola hlásili pocity nekľudu, depresie a predtuchy“. Takto isto pracujú chytré merače – elektromagneticky ovládajú myseľ. Pracujú na frekvencii, na ktorej funguje ľudský mozog. Chytré merače a chytré siete účelne dodávajú podprahové informácie do každej domácnosti a obchodu, ktorý je v tom zapojený. „Pokiaľ tomuto nepovieme nie, tak si môžeme nastaviť ruky a nechať si nasadiť putá“ – David Icke.

Úsporné žiarovky podľa Agendy 21 obsahujú ortuť. Keď sa vám nejaká v byte rozbije, musíte vyprázdniť dom a zavolať firmu, ktorá vám dekontaminuje byt. Keď sa žiarovky vyhodia na skládky a prasknú, ortuť sa dostane do spodných vôd. Okrem toho je to vysielač informácií podobne ako chytré siete. Ani nie sú poriadne funkčné. Takýchto žiaroviek sa používa miliardy kusov vo svete.

Cieľom je vytvoriť subrealitu, elektromagnetické informačné pole, ktoré nás kŕmi informáciami a vytvárajú tak (ďalšiu) úroveň falošnej reality. Neurológ Michael Persinger povedal: „Prvýkrát v našej evolučnej histórii sme vytvorili úplne druhé, virtuálne, husto zložité prostredie – elektromagnerickú polievku – ktorá sa vo svojej podstate prekrýva s ľudskou nervovou sústavou.“

Takže tu máme ohromné zdroje radiácie – HAARP vytvárajúci diery v ionosfére, ktoré dovoľujú preniknúť kozmickej radiácii do našej atmosféry, ďalej chytré merače, elektrickú sieť, mobily, Wi-Fi, vyhorelé jadrové palivo, ktoré sa dáva do bômb, ktoré sa zhadzujú vo vojnách, radiáciu z Fukušimi (nebola nehoda v žiadnom prípade). Za jadrovou energiou stoja Rothschildovci. A keď za tým stoja Rothschildovci, ide o agendu kontroly nad ľuďmi. To všetko má dopad na naše vnímanie reality a naše zdravie. Vidíme, že sa na Zemi deje masívne pustošenie prírody a všetkého živého. Elita a jej korporácie ničia planétu, na ktorej žijú. Prečo by to robili? David Icke sa domnieva, že ide o premenu našej atmosféry a celkovo planéty na neživý archontický svet, ktorý je iný ako náš, preto to tie hybridné pokrvné línie robia; nemajú empatiu ani ľútosť. Zabíjajú organickú planétu. Masívne sú ničené pralesy a druhová rozmanitosť. Monsanto „chce celosvetovo nahradiť všetky druhy prírodných plodín a semien geneticky modifikovanými organizmami“. GMO geneticky modifikuje nás. Deformujú spôsob, ako človek dekóduje realitu a interaguje s ňou, nevidíme veci jasne. Túto Agendu smrti podporuje Strana zelených.

Fluorid sa pridáva do vody. Je to súčasť Agendy 21. Fluorid je prísadou Prozacu, Sarinu, nervového plynu, jedov na krysy a šváby, pesticídov, anestetík, hypnotík a psychiatrických drog. Nezabraňuje zubnému kazu. Používa sa na výrobu šumivej ocele, pri tavení a rafinácii ľahkých kovov, ako prostriedok ochrany dreva, ako konzervačné lepidlo, insekticíd, ochranná vrstva kovov, pre leptanie keramického skla a porcelánovej skloviny. Dávajú to do vody a zubnej pasty. Spôsobuje fluorózu. Fluorid v spojení s hliníkom v chemtrails vytvára látku fluorid hlinitý, ktorý spôsobuje vysoký útlm a demenciu. Dr. Dean Burk, ktorý pracoval 34 rokov v národnom inštitúte pre rakovinu v Amerike, povedal: „Fluorid u ľudí spôsobuje viac úmrtí na rakovinu a to oveľa rýchlejším spôsobom, než akákoľvek iná chemická látka.“ Otvorenie sa bavia o tom, že do pitnej vody ešte pridajú lítium, čo by spôsobilo, že budú z nás spokojní otroci, ktorí milujú svoje otroctvo. Robia to preto, lebo je to agenda pre duševné, emočné a fyzické potlačenie ľudstva. Veľké farmaceutické spoločnosti, tajné spoločnosti, satanizmus, politické štruktúry, WHO atď. – tie všetky pracujú pre tú istú silu.

Bill Gates je namočený do všetkého v zmysle Agendy 21. Financuje vakcíny v rozvíjajúcom sa svete, financuje veci, ktoré podporujú zmenu klímy, ako napríklad rozprašovanie síry do atmosféry, ktorá má zachrániť planétu, resp. ju zničiť. Spolupracuje s firmou Monsanto, aby mohol nakŕmiť svet GMO potravinami – výsledkom je, že tým svet naopak vyhladujeme, pretože sa tak ničí pôda, plodiny a genetická diverzita. Snaží sa presadiť, aby sa na školách zaviedol kamerový systém, ktorý bude monitorovať deti a študentov. Vakcíny zničia imunitný systém malých detí v dobe, keď sa ešte len vyvíja, pretože potom už imunitný systém nebude tak efektívny.

Máme tu mladých ľudí, ktorí sa snažia riešiť organické potraviny, alternatívne metódy liečenia, alternatívne doplnky, ktoré nám už jedlo neposkytuje. Autority ako EÚ, Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv atď. sú všetko predné orgány biotech a farmakologických kartelov, ničia opozíciu a ničia akúkoľvek alternatívu korporátneho systému, pretože chcú, aby bol každý súčasťou systému.

Systém nás robí stále slabšími a slabšími. Ľudia sa tomu neprotivia. Oslabuje nás jedlom, ktoré jeme, vodou, ktorú pijeme, elektromagnetickými polami, do ktorých sa dostávame, ekonomickou manipuláciou…

Čo sa týka polície, v súčasnosti sa jej podstata veľmi zmenila. Príslušníci polície sú vyberaní nie na základe toho, či prácu zvládnu v prospech ľudstva, čo sa predtým tak robilo. Veľa slušných policajtov odchádza, nemôžu tento systém ustáť. A namiesto nich prichádzajú takéto typy osobností: narcisti s nedostatkom empatie a nevedomými deficitmi v sebeúcte, a psychopati – človek s nespoločenskou poruchou osobnosti, ktorá sa prejavuje v agresívnom, zvrátenom, kriminálnom alebo amorálnom chovaní bez empatie alebo ľútosti.

Blíži sa mikročipová agenda. Robia elektronické tetovania, ktoré sú predstupňom k čipovej populácii. Máme tu hmyzie roboty, snahu riadiť internet, elektronické monitorovanie. Čipy budú pod kontrolou centrálneho počítača. V podstate sú už zavádzané, skúšajú ich na Švédoch.

Transhumanizmus je tzv. vylepšenie ľudského tela technológiou. Chcú zničiť našu tvorivú schopnosť a prerobiť nás na kyborgov. Závislosť ľudí na technológiách je dnes fantasticky vysoká a to nahráva transhumanistickej agende. Do projektov transhumanizmu je masívne zapojená spoločnosť Google.

Záver:
Policajný štát je svetom Agendy 21, ktorý chcú zaviesť, keď im to ľudia dovolia. Súcitne znejúce pojmy ako „stabilizácia populácie“ a „udržateľný rozvoj“ sú iba masky pre skutočný účel tzv. zjednotených národov – ide o dominanciu svetovej vlády nad životom a slobodou a o zákerný plán kontrolovať všetky oblasti našej existencie. Potrebujeme nesúhlasné povstanie proti týmto veciam. Z početného hľadiska nemajú šancu, ich delenie a pravidlá nám v tom ale bránia. Nemusí to tak byť.

Prameny:
– prednášky Davida Ickea, Michael Shaw, Infowars, iné.

Zdroj: http://marioolah.blog.idnes.cz/c/460698/agenda-21-agenda-smrti.html

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
12 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře