Kvůli akutní aktuálnosti množících se a stále dál přicházejících nových zpráv skáču raději rovnou doprostřed věci – in medias res.

Obyvatelům Spojených států amerických prý už nejméně týden tamní sdělovací prostředky doporučují nakoupit si zásoby a dotankovat vozidla. To doporučení bylo vydáno ještě před zabitím velitele íránských milic.

 

Jeden velký dodavatel energií v Německu poskytl informaci o tom, že 15. ledna 2020 v Německu dojde k hromadnému výpadku elektřiny (blackout).

Nezávislí pozorovatelé soudí, že za nynější napjaté situace bude ten výpadek záměrně navozen: na rozhodujících místech elektrické sítě převezmou velení vojáci (vojáci koalice Vítězných a okupačních mocností: Ruska, USA, Francie a Velké Británie) a budou ten výpadek řídit.

Pravděpodobný sled událostí podle domněnek pozorovatelů, předběžně, silně kráceno:

10. leden 2020, Vlčí úplněk.

V pondělí 13. ledna (Černé pondělí) Írán vojensky napadne Spojené státy americké, v úterý 14. ledna vojensky napadnou Spojené státy americké Írán. Pravděpodobně není třeba vyhlásit válku, protože tyto dva státy jsou vzájemně pravděpodobně stále ještě ve stavu války.

 

Mezi 15. lednem a 20. lednem svět přejde do 3. světové války, protože Spojené státy americké požádají o pomoc své spojence v Severoatlantické obranné alianci (NATO).

16. ledna začne v celé Evropě a v USA rozsáhlý výpadek elektřiny trvající nejméně 6 dnů.

Tato 3. světová válka skončí 24. března 2020. Bude to válka v podstatě válka dvou monoteistických náboženských systémů (judaismus, křesťanství) plus ateistického světonázoru proti náboženskému a politickému systému islámu.

Od 1. dubna 2020 začne (znovu) existovat Německá císařská říše (Deutsches Kaiserreich).

Doufejme, že se nynější situaci podaří zmírnit a že se tyto zprávy opět budou jevit jako „další zbytečný poplach (Fehlalarm).“

 

Hodiny Soudného dne nadále ukazují 23:58 hodin, za dvě minuty půlnoc. Bohužel se ale zhoršil Stupeň varování před nebezpečím napadení území Spojených států amerických zbraněmi hromadného ničení ze stupně č. 5 (nebezpečí nehrozí) na stupeň č. 4, viz stránka: www.defconlevel.com.

Od třicátých, respektive od čtyřicátých let minulého století je dosud stále vzájemně ve stavu války 49, respektive 50 zemí světa. Válku mezi nimi tedy není nutné nejprve vyhlásit, nacházejí se totiž už desetiletí v období klidu zbraní, které může kdykoli znovu přejít do válečného konfliktu vedeného zbraněmi a bojovými prostředky.

Kocour Mourek, 11. leden 2020, 19:54 hodin

 

 

Loading...
Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.