V gnostických textech, starých minimálně 1600 let, které byly nalezeny v roce 1945 ve městě Nag Hammádí v jižním Egyptě, se píše o archontech a jejich pánovi Demiurgovi jménem Jaldabaoth nebo Samael, který měl “vytvořit” náš fyzický vesmír.
Je spojován s židovským Jehovou, biblickým Bohem, Hospodinem Pánem, ale také se Satanem, ďáblem a démonem.

[wp_ad_camp_2]

Gnostici byly mystičtí učenci s velkým vhledem do poznání světa a byli autoritami vražděni kvůli poznatkům, které měli k dispozici.
Demiurg je podle nich falešný bůh, který je žárlivý a kontroluje tzv. Eon, ve kterém jsme uvězněni. Přisoudili mu podobu hada a spolu s archonty je anorganickou bytostí.

V umění bývají tyto bytosti často zobrazovány jako roboti, kyborgové. Archonti podle gnostiků závidí lidem jejich kreativitu. Lidé jsou (či spíše byli) dokonalejší a moudřejší bytosti než oni, takže se jich zmocnili a chtěli jim vládnout.
Archonti umí pouze napodobovat a zkreslovat, nemají svou vlastní tvořivost či fantazii.
Umí deformovat realitu, aby vytvořili falešný svět, virtuální realitu. A toto udělali nám lidem. Ovládli naši mysl, která nás spojuje se světem. Jsou to paraziti mysli. V těchto textech se píše o Adamovi a Evě – symbolických prvních lidech, kteří byli zákeřnými archonty svedeni.

Gnostické texty nalezené v Nag Hammádí.

Africký šaman Credo Mutwa z kmene Zulu říká, že mnoho příslušníků afrických kmenů a národů se považuje za potomky bohů, kteří sem přišli z nebes před tisíci let.
Legendy říkají, že tito bohové k nim připluli po moři v magických lodích vyrobených ze dřeva, rákosu či mědi; některé lodě byly zhotoveny dokonce ze zlata.

Pokračování článku: Archonti 2.díl: Vetřelci z nižší dimenze

.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.