Poznat, že jste geniální člověk, není jednoduché. Kolikrát geniální lidé ani nevědí, že jsou geniální. Naopak. Někdy si tito nadaní jedinci myslí, že jsou podprůměrní a že nikam nezapadají. Všechny tyto pocity jsou ale neznalost sebe sama.

Možná už jste slyšeli o matematických géniích, kteří dokázali vypočíst nejsložitější rovnice světa, ale když se jich zeptáte, kolik je například dvě plus tři, tak se hluboce zamyslí. Nebo například geniální umělci, kteří umí kreslit impozantní obrazy, ale neví jak například zaplatit složenku.

 

[wp_ad_camp_2]

Jedním z nejznámějších geniů je například John Forbes Nash, podle jehož života byl natočen film „Čistá duše“. Tento genius dokázal vytvářet nové matematické rovnice, které by lidstvo posunulo ve vývoji kupředu, nicméně jeho chování bylo mírně řečeno chování podivína, který podle psychologů trpí schizofrenii.

Nebo také světově známý velmistr v šachu Bobby Fischer, kterého ve filmu „Tah pěšcem“ ztvárnil Tobey Maguire. Říká se, že v šachu je více možností kterými se může hra ubírat, než atomů ve vesmírů. Dokážete si představit, do jakých úrovní myšlení se člověk může dostat, aby hrál na světové úrovni v této hře? Když hrál Bobby Fischer šachy se sovětským hráčem Borisem Spasským, tak někteří říkali, že hrál jako bůh. Šachoví velmistři nechápali tahy, které Bobby Fischer dělal. Proč? Protože Bobby Fischer se pohyboval za hranici vesmíru myšlení, než kdokoliv jiný na světě. Proto také mistrovství světa v šachu vyhrál. To co bylo při hře v šachu Bobbyho Fischera s Borisem Spasským zajímavé, bylo to, jak se při tom oba dva chovali jako duchem nepřítomní a na první pohled vykazovaly známky, které by dnešní psychologově označili jako pobláznění.

 

[wp_ad_camp_2]

Proč se geniové chovají bláznivě

Podle známého psychologa Hawarda Gardnera máme osm druhů inteligence:

  • Lingvistickou
  • Logicko-matematickou
  • Vizuálně-prostorovou
  • Pohybovou
  • Hudební
  • Interpersonální (emoční inteligence)
  • Intrapersonální (sociální inteligence)
  • přírodní

Problém u takových jedinců jako je John Nash a Bobby Fischer, je ten, že u nich převládá logicko-matematická inteligence. To znamená, že tito geniální lidé používají především k myšlení levou hemisféru mozku, která napomáhá matematickému, analytickému, racionálnímu a logickému myšlení.

Opačným protipólem jsou geniové, kteří používají k přemýšlení především pravou hemisféru mozku, která naopak rozvijí myšlení emoční, holistický a intuitivní přístup, kreativní tvořivost a plánovaní. Jedná se o skupinu kreativních géniů, jako jsou malíři obrazů, zpěváci, herci, spisovatelé nebo sochaři, kteří například častokrát ani neví jak vyplnit formulář na úřadě.

Čili dalo by se říci, že všichni géniové jsou jedním či druhým protipólem extrému. Pokud si myslíte, že taky tak trochu vybočujete ve společnosti z řady, tak to může být tím, že jste také génius, anebo můžete být úplné pako.

 

[wp_ad_camp_2]

Každopádně pokud vnitřně cítíte, že jste géniem a máte jenom v určité oblasti života mezery, tak i s tím se dá něco dělat. Pro začátek doporučuji přečíst knihu s názvem „Život s vysokou inteligencí“ od psycholožky Mgr. Moniky Stehlíkové, MBA, která se především orientuje na nadané lidi a lidi s vysokou inteligencí. Tato kniha vám potvrdí, jestli mezi tyto lidi patříte.

Dále mohu doporučit. Pokud například máte pocit, že vám chybí emoční a sociální inteligence, tak si můžete přečíst například knihy od Dále Carnegiho: „Pět nejdůležitějších dovedností při jednání s lidmi“, nebo také „Jak získávat přátele a působit na lidi“. Naopak pokud máte mezery v logicko-matematické inteligenci, tak si můžete zase pořídit literaturu, která vám pomůže tento druh inteligence rozvinout.

Pokud totiž člověk dokáže ve svém životě využít všechny druhy inteligence, tak mu to rozšíří obzory. Když se naopak rozhodnete, že budete raději pracovat na svých silných stránkách i za tu cenu, že v některé oblasti nebudete zapadat do většinové společnosti, tak i to není chyba. Je to váš život, a pokud nikomu neubližujete, tak vám může být jedno co si o vás ostatní myslí. Hlavní je dělat v životě to co vás baví a pokud je to jediná oblast, ve které chcete dosáhnout mistrovství, tak vám držím palce.

Zdroj: 9

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.