16
5.1.2021

Big Pharma? Rozdělit!

Pokud by měl být proveden velký reset v dobrém významu toho slova (tedy jakási náprava nejhorších průšvihů globalistického systému),...