…..a podle určitých zpráv bude ještě hůř. Ptám se sám sebe, kam tohle musí dojít, aby se konečně občané postavili na odpor. Uvědomte si prosím za co platíte daně ale pomoc Vám nikdo neposkytne. Nebo si necháme na sobě lámat kámen????

16:54

Tomáš Doležal informuje o „mediálně utajeném“ jednání v poslanecké sněmovně, jež se stalo trnem v oku kavárně, neboť se nejednalo o ochraně muslimů, ale o pronásledování křesťanů a celém jeho pozadí

19. listopadu v prostorách sněmovny proběhl seminář pořádaný Jiřím Kobzou (SPD) s tématem Pronásledování křesťanů ve 21. století.

Obdobných akcí probíhají ve Sněmovně ročně desítky, tato však byla lecčím specifická. Jednak tématikou – pronásledování křesťanů je jedním z témat, o kterém mainstreamová média nepíší a nemluví. A to ani v souvislosti s masovými útoky téměř genocidního charakteru v Africe, na Blízkém východě i jinde v Asii – a ačkoli útoky nejrůznějšího typu na křesťany a jejich symboly v západní Evropě (zejména v Německu a ve Francii) zaznamenaly v posledních letech doslova exponenciální růst.

Tyto ataky jsou neoddělitelně spojené s nelegální, převážně islámskou, masovou migrací. A jelikož zásadním způsobem nabourávají levicově liberální mantru o multikulturalismu coby ideálu evropského soužití budoucnosti, je reakcí na ně v lepším případě mlčení. V tom horším, dle hesla, že nejlepší obranou je útok – nejrůznější dehonestace a difamace odpůrců eurrounijjní migrační politiky a politiky appeasmentu vůči islamistickým režimům, v mnoha případech právě křesťanů a představitelů církví.

[wp_ad_camp_2]

Nebezpečný seminář?

Něco podobného se odehrálo i v souvislosti se seminářem Jiřího Kobzy. Několik dní před jeho konáním se na facebookových profilech některých pracovníků mediálního odboru Pirátské strany objevily verbální útoky na tuto akci – v „umírněnější“ formě měly podobu rádobyvtipných narážek typu, že jde o „árijský sraz xenofobů“ či pokusů o zesměšňování jednotlivých panelistů a plivání na ně. Nechyběl ani údiv nad tím ,jak může akci s tímto zaměřením pořádat poslanec SPD.

Nic nového a příliš objevného. Jakýsi kádrovák se pak silně podivoval nad tím, jak je možné, že se obdobný seminář může vůbec ve Sněmovně konat a zda by nebylo na místě dát „podnět“ k jeho zákazu. Nebylo specifikováno, kam by měl být tento podnět směřován, zda k vedení Sněmovny anebo snad k uličnímu výboru Milionu chvilek pro demokracii.

Tyto aktivity nápadně připomínaly situaci z letošního jara, kdy měl pod záštitou poslance za hnutí ANO 2011 proběhnout seminář o rodině, na kterém měl mezi jinými vystoupit i britský aktivista Tommy Robinson. A stejně jako v aktuálním případě, rozpoutali několik dní (či spíše hodin) před jeho konáním pirátští představitelé (tenkrát spíše poslanci) mediální kampaň, jejímž leitmotivem bylo rozhořčení a znechucení nad tím, jak může posvátnou půdu Sněmovny pošpinit takové individuum, jako je bojovník proti muslimským násilníkům a pedofilům v Británii Robinson. Poslanec Pour pak raději zrušil seminář den před tím, než měl proběhnout.

[wp_ad_camp_2]

Krutost a cenzura

Ne tak Jiří Kobza. Velmi slušně navštívený seminář v jednom z největších sálů Sněmovny skutečně proběhl  důstojným způsobem a hlavně – naplněn hodnotnými příspěvek jednotlivých řečníků a zajímavou diskusí. Všechna vystoupení jsou již mj. k dispozici na platformě YouTube.

Jednání zahájil místopředseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura, poté promluvil organizátor Jiří Kobza, který hostům popsal právě i motivaci k uspořádání semináře včetně dalších konotací a pokusů o jeho „rozbití“.

Dále promluvili zahraniční hosté, slovenský spisovatel Pavel Fendek, který hovořil o širším politickém rámci a kontextu, který útoky na křesťany a křesťanství v Evropě umožňuje a ospravedlňuje, a který je těsně spojen s ideologií evropského federalismu a hodnotového relativismu, který bývá někdy – lehce nepřesně – nazýván neomarxismem. Srbský host, politický poradce a někdejší profesionální voják, promluvil o krvavém stýkání a potýkání křesťanů s islámem na západním Balkáně. Sociologické a kulturně-politické aspekty formování antikřesťanské ideologie a praxe v Evropě originálním způsobem, sobě vlastním, popsal Petr Hampl.

Vladimír Adámek z české pobočky mezinárodní evangelické organizace Hlas mučedníků, která monitoruje pronásledování křesťanů ve světě a pomáhá jeho obětem, pak mluvil především o historii a podobách této pomoci. Na závěr pak promítl krátké video, emocionálně velmi silný stylizovaný polohraný dokument, který vypovídal, z pozice dětských svědků, o vystřílení křesťanského kostela islamistickými milicemi v Nigérii. Přestože dokument neobsahoval žádné kruté scény ani jiné obscénnosti, stal se pro správce Facebooku záminkou pro zablokování profilu kameramana Raptor TV, který seminář živě vysílal. Prý pro šíření nevhodného obsahu. A pohrozil, že příště již vymaže celý FB profil Raptor TV bez náhrady. Obdobné výhrůžky přišly i ze strany YouTube.

Prostě svoboda slova a projevu 30 let po „osvobození“ v listopadu 1989 v praxi.

[wp_ad_camp_2]

Komplexní hrozba

Zvláště podnětné bylo vystoupení Michala Semína, který poukázal na širší zdroje a metody diskriminace křesťanů v současné Evropě, i právě v souvislosti s potlačováním svobody myšlení, víry a přesvědčení ze strany tzv. liberální demokracie, proti které musí být postaven konkurenční koncept, ať už se zve po „orbánovsku“ neliberální demokracií – anebo třeba demokracií křesťansko-konzervativní.

Lukáš Lhoťan pojednal o hlavní hrozbě pro evropské křesťany dnes, a hlavně v nepříliš vzdálené budoucnosti – o islamizaci Evropy. Způsobem, ze kterého mrazilo, a to zejména proto, že chladně a tvrdě analyzoval realitu.

[wp_ad_camp_2]

Závěrečným řečníkem byl někdejší poslanec Slovenské národní rady za Slovenskou národní stranu Rafael Rafaj, nyní předseda slovenského Institutu pro národní politiku. Ve svém příspěvku mj. na několika modelových příkladech demonstroval, kde jsou také kořeny a příčiny úpadku a pádu moderní evropské demokracie a pošlapávání křesťanských hodnot – kdy za jeden z klíčových aspektů označil rozvrat tradičního rozdělení tří základních politických mocí ve společnosti ve prospěch nevolené a nekontrolované soudcokracie (ať už vnitrostátní či mezinárodní) a osekávání kompetencí a suverenity národních států ve prospěch nadnárodních orgánů a organizací.

Seminář byl jenom jedním krokem v zásadní politické bitvě, která v současné době v Evropě probíhá. A bude probíhat dále, jen s větší intenzitou a zřejmě i nevybíravějšími prostředky, jak kolem sebe dnes a denně vidíme.

Pomáhej nám Bůh.

Jednotlivé příspěvky:

Rafael Rafaj

Zdroj (1)

[wp_ad_camp_2]

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.