Mnozí z vás jistě někdy použili nebo stále používají určitou formu věštění, abyste byli schopni předpovídat budoucnost a získat odpovědi na otázky, které vás trápí. Používáme v našem každodenním životě různé formy věštění. Někdy je to symbol, jindy barva, nebo číslo. Někteří lidé to mají za pověru, ale ve skutečnosti je věštění a sledování znamení druh umění.

[wp_ad_camp_2]

Lidská mysl se vždy snaží hledat určující vzory, aby našla smysl ve světě, který nás zahlcuje různými protichůdnými či špatně uchopitlenými informacemi a podněty. Věštění pomáhá člověku vnímat signály a spojovat si jednotlivé body, aby lépe porozuměl sám sobě a světu okolo něj. Důvod, proč lidé milují věštění, je jednoduchý. pudí ná s k tomu naše nejistota a strach z neznáma. Pokud se moudrý a uvědomělý člověk naučí dobře věštit (přičemž funkčních a bezpečných metod výkladu je celá řada), dostává do rukou mocný nástroj, aby vzal svůj osud do vlastních rukou.

Věštění je umění, které vyžaduje jak psychické síly, tak i disciplinovanou mysl. Když říkám psychické síly, nemyslím tím jen nadané lidi, kteří se narodili s paranormálními talenty, ale jsou tím myšleni i lidé, kteří se snaží cíleně trénovat svůj mocný nástroj, kterému se říká mozek. Síla mysli, hloubka koncentrace a schopnost vizualizace jsou schopnosti, které je potřeba trénovat, i když někteří lidé přijdou na svět odbaření více než jiní. Vhodným tréninkem můžeme udělat pokroky, i když sami sebe za nadané nepovažujeme. Je to stejné jako s osvojováním si jakékoliv jiné dovednosti. Začátky jdou ztuha, postupem času si na to přijdete a po letech se stanete mistry. Nadání je zvýhodněný výchozí bod, ale pouhé nadání bez dalšího rozvíjení, hlubšího porozumění souvislostí a tréninku, samo o sobě nestačí.

 

POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU NA: aluska.org

[wp_ad_camp_2]

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.