[wp_ad_camp_1]

I když už jsou prázdniny, opět a znovu vyplouvají na povrch informace o působení německého neziskového sektoru v České republice s požehnáním českého státu. Jak nás do redakce AE News upozornil jeden z našich čtenářů, Česko-německý fond budoucnosti, který vznikl v roce 1997 po podpisu Česko-německé deklarace, poskytuje dotace a granty jednotlivým českým a německým neziskovkám pro osvětové programy na podporu multikulturní inkluze. Německé neziskovky ve spolupráci s vybranými školami v Německu jezdí do Česka a pořádají s českými školami a gymnázii workshopy a semináře, kde české mládeži programují do hlav pozitivní náhled na soužití s jinými (rozuměj hlavně s arabskými) etniky. Mluvil jsem o tom v pátek na Svobodném rádiu, že dospělé lidi už nejde přeprogramovat, takže globalisté se zaměřují na likvidaci národa na tzv. 1. prioritě řízení. Chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti!

Budoucnost Evropy?

Ukážeme si několik příkladů grantů, které poskytuje Česko-německý fond budoucnosti pro organizace a školy ve vztahu k posilování multikulturní osvěty v České republice. A je to opravdu síla.

[wp_ad_camp_1]

Jak se vozí migranti do českých škol?
Projekty měsíce
RIKAMIFO – Průzkumníci migrace
Žadatel:
Richard-Wagner Gymnasium
Wittelsbacher Ring 9-11
95444 Bayreuth

Partner projektu:
Gymnázium Nad Kavalírkou
Nad Kavalírkou 1
150 00 Praha 5
www.kavalirka.cz

Cíl projektu: Žáci gymnázií z Bayreuthu a Prahy se zabývají tématem migrace a integrace. Výsledkem jejich průzkumu bude brožura a kalendář s vyhodnocením rozhovorů s migranty v obou zemích [1].

V rámci výměnného pobytu žáků pražského gymnázia (GNK) a bayreuthského gymnázia (RWG) došlo k prvnímu setkání 20. – 26. března 2017 v Bayreuthu. Protože bayreuthští žáci nemluví česky, účastnili se jazykové animace, která jim měla pomoct odbourat jazykové bariéry. Následně byly vedeny filosofické rozhovory na téma vlast, jinakost a identita. Zároveň byla vyhodnocena přípravná práce pražských žáků, kteří pomocí dotazníku zjišťovali, jak se žije Němcům v Praze. Také v Bayreuthu běžely anketa a rozhovory s rodiči a prarodiči migrantů.  Protože RWG je škola s vysokým podílem migrantů, byla tato situace probírána a srovnávána ještě s dalšími státy světa. Přičemž hlavní věc, která zajímala žáky obou zemí, byla, jak migranti a jejich spoluobčané vnímají tuto situaci a jak se v cizí zemi cítí. Několik rozhovorů se uskutečnilo také s partnery Česko-německé společnosti ještě před návštěvou německých žáků v Praze.

Angela Merkel na základní škole Erika-Mann-Grundschule v Berlíně při kontrolní návštěvě multikulti výuky.

Návštěva dokumentačního centra v Norimberku měla pražským hostům nabídnout další pohled na německé dějiny v době národního socialismu. Společný program byl zpestřen návštěvou Bamberka i samotného města Norimberk a společným večerem s rodiči hostitelských rodin. Návštěva bayreutských žáků spojená s dalšími pracemi na společném projektu se uskuteční v Praze ve dnech 24.  – 30. 4. 2017.

Projekty měsíce
Příběhy uprchlíků
Žadatel:
We Can, z.s.
Rožmberská 1628
Praha 9, 198 00
www.we-can.cz

Partner projektu:
Umweltzentrum Dresden
Schützengasse 16 -18
01067 Dresden
www.uzdresden.de

Cíl projektu: Projekt má zprostředkovat audiovizuální „setkání“ s uprchlíky, kteří přišli do Německa, a napomoci tak oslovit lidi a otevřít jejich srdce pro vzájemné poznání [2].

V České republice lze aktuálně získat jen velice málo přímých zkušeností s uprchlíky, čemuž je v Německu úplně naopak. I z tohoto důvodu od počátku roku 2016 navštěvují Drážďany mladí lidé z Prahy.  Na konci července 2016 přijeli do Drážďan i s týmem dokumentaristů „WeCan“ a ptali se uprchlíků, např. v rámci ABC-stolů pořádaných každodenně sdružením Umweltzentrum Dresden, na příběhy jejich odchodu a příchodu.

Angela Merkel na škole Erika-Mann-Grundschule v Berlíně v rozhovoru s dětmi z pákistánské rodiny.

Takto vzniklé fotografie a dokumentární filmy jsou předmětem výstavy prezentované v obou zemích. V Praze výstava proběhla od 29.09. do 19.10. Zahájení výstavy fotografií doprovodilo promítání rozhovorů a diskuse. V Drážďanech výstava probíhá od 01.12.2017. Vedle prezentace fotografií a filmů dojde i na diskusi s těmi, kteří ve filmech vystupují. Kompletní rozhovory s krátkými videoukázkami a fotografiemi jsou k dispozici na našich internetových stránkách a na facebookovém profilu.

[wp_ad_camp_1]

Chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti!

Jak vidíte z uveřejněných příkladů jednotlivých grantů, tak se jedná o klasický systém řízení na 1. prioritě, tedy řízení vedoucí ke změně světonázoru. Projekty se snaží vychovat novou generaci lidí, tzv. Euročlověka, který bude multikulturní Evropu prostoupenou Islámem, právem Šaría a jinými kulturními zvyky tolerovat a bude se jim přizpůsobovat, na rozdíl od toho, aby se naopak Evropě přizpůsobovali přicházející migranti z arabských zemí. Aby nedošlo k brutálnímu omylu, že Česko-německý fond prosazuje řízení na 1. prioritě proti českému národu z pozice Němců, tak je třeba zdůraznit, že se jedná o mezinárodní fond, který založily dvě vlády, vláda německá s vládou českou. Čili tyto procesy na multikulti přeprogramovávání českých studentů má na svědomí stejně tak česká vláda, která se navenek tváří v médiích jako největší odpůrce migrace, ale na straně druhé spolupracuje s Němci na řízení procesů proti českému národu na 1. prioritě.

Vlevo Asiatka, vpravo černoška, uprostřed bílý kluk. Už dnes jsou bílé děti na mnoha školách v západní Evropě v menšině.

A to není jenom Česko-německý fond budoucnosti, který na 1. prioritě se snaží vychovat novou českou mládež. O systémech řízení a o tzv. prioritách ovládání mas a národů doporučuji vysvětlující video, které většina ze čtenářů již zná, video je zde a české titulky je tam třeba ručně zapnout. To samé se děje na ministerstvu školství, kde už dlouhá léta rok co rok přichází peníze a granty od Norských fondů, které dělají s českou mládeží to samé, co dělá Česko-německý fond budoucnosti. Na tomto místě je dobré se vrátit ještě ke kauze z minulého týdne, která zvedla obrovskou vlnu emocí. Školní výlet základní školy v Jablonném nad Orlicí do Londýna [3], kde byly české děti bez vědomí rodičů a bez faktické konkrétní znalosti samotné cestovní kanceláře ubytovány v domácnostech muslimských rodin na sociálních dávkách. Když procházím diskuse, tak se utvrzuji bohužel v názoru, že mnoho lidí nepochopilo, v čem je ten zásadní problém. Rodičům bylo sděleno, že budou bydlet u prověřených anglických rodin.

Děti se potají a za zády rodičů učí na školách multikulturalismu

Jenže z následné komunikace s cestovní kanceláří vyplynulo, že ta naprosto netuší, u jakých konkrétních osob děti bydlí. Cestovka neměla na rodiny kontakty, žádné emaily, žádné telefony a na dotaz jedné z maminek, paní Gabriely, odpověděla cestovka tak, že rozmisťování dětí v Anglii zajišťuje nějaká úplně jiná britská cestovka, se kterou nemají rodiče a ani škola žádný kontakt. Cestovka ze severu Čech tak předala děti do péče jiného právního subjektu ve Velké Británii, aniž by bylo jasné, co je to za subjekt, jací lidé tu organizaci v Británii řídí a co je to vlastně za systém ubytování, když za děti zodpovídá škola, ta nechá děti ubytovat na zodpovědnost české cestovky a česká cestovka zodpovědnost za ubytování dětí přenese na neznámý britský subjekt.

[wp_ad_camp_1]

Angela Merkel na návštěvě Erika-Mann-Grundschule.

Tyto výlety mají za úkol v mládeži obrušovat hrany české vrozené xenofobie, napsala nám paní učitelka z jednoho pražského gymnázia. Do školy jim k tomu přišel z ministerstva školství už před lety metodický manuál, který popisuje, jak děti snadno přijímají soužití s jinými kulturami, na rozdíl od dospělých rodičů. Proto i tyto zájezdy do Londýna jsou realizovány tak, jak jsou realizovány. Děti se neposílají spát do hotelu, ale rozmisťují se do muslimských rodin a zdůvodňuje se to historkou o úspoře nákladů na výlet. Naše redakce kontaktovala totiž několik cestovních kanceláří v ČR a za stejnou požadovanou cenu cca. 8,800.- Kč nám byly nabídnuty zájezdy s hotelovým ubytováním v levných hotelech řetězce Ibis v Londýně.

Poslat děti do Londýna se školou znamená nechat je programovat na 1. prioritě

Částka účtovaná za výlet nebyla pro děti z Jablonného nijak cenově snížená nebo zvýhodněná, aby to zdůvodňovalo a omlouvalo ubytování dětí v muslimských rodinách kvůli úspoře peněz. Např. cestovní agentura ABC Tours nám nabídla 4-denní zájezd do Londýna s ubytováním v hotelu za 2,810.- Kč včetně daně, odkaz na nabídku najdete zde. Z toho jasně vyplývá, že není pravda, že by se v Londýně nedalo bydlet v hotelu na 5 nocí (2 dny byla cesta) za cenu do cca. 9,000.- Kč. Ubytování a jeho cena tak nebyla důvodem, proč pan ředitel školy poslal děti spát v Londýně místo do hotelu raději do muslimských rodin. Je to součást ministerského metodického plánu na podporu „multikultivace“, jak se tomu v poslední době říká v neziskovkách, že jdeme do školy dělat „multikultivaci“, kultivovat děti k multikulturalismu. I proto potom ředitel školy vyzvídal od dětí informace o tom, kdo u nich doma poslouchá alternativu. Nikdo snad není takový naiva v dnešní době, že by si myslel, že ředitel poslal svěřené děti do ciziny do rodin, se kterými nemá škola a ani cestovka žádný osobní kontakt. Takže místo učitelů se o děti po večerech a po nocích starali neznámí muslimové.

Mateřská školka v Kanadě na procházce… ne, to není vtip. To je důsledek řízení na 1. prioritě v Kanadě.

Jde naprosto nepochybně o programování mládeže na 1. prioritě řízení, ovšem za zády rodičů. Cestovka i ředitel školy zatají rodičům, že půjde o rodiny muslimů. Pustíte si televizi a tam slyšíte, jak vláda nechce přijímat migranty. A potom se podíváte do škol a vidíte tam úplně jiný obraz. Neziskovky a státem zřízený Česko-německý fond vozí do ČR migranty z Německa a ukazuje je českým studentům. A české školy posílají děti do Londýna a namísto stejně finančně dostupných levných hotelů je raději ubytovávají u muslimů, aby děti získaly multikulturní zkušenost s Araby. Je to proces řízení na 1. prioritě,  který má vést k vychování nového Euročlověka z české mládeže. Je to dlouhodobý proces, ale probíhá intenzivně na všech úrovních škol.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj: (1)

 

[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.