Dipl- Ing. Franz Erdl, původním povoláním inženýr pro oblast informačních technologii, žil a pracoval v německém Mnichově. Se svou manželkou se přestěhoval do Dominikánské republiky, na ostrov Haiti v Karibském moři.

Na své internetové stránce http://psitalent.de/dindex.htm, http://www.psitalent.de/Ts/tsindex.htm už několik roků uveřejňuje pozoruhodné výsledky svého ezoterického bádání. Pro připomenutí přinášíme v českém překladu jeho nejnovější článek z 8. ledna 2018.

Franz Erdl

Článek č. 1 z roku 2018

Malá sbírka témat

8. leden 2018

 

  1. Chybná duše v těle
  2. Vydírání kvůli kouření, zneužívání alkoholu a omamných látek
  3. Vnucené smlouvy
  4. Mágové
  5. Umělá inteligence a stroje na nutkavé myšlenky
  6. Bytosti pro téma uprchlíků

Předmluva

Je mnoho témat zlovolné frakce, jež jsou zaměřena proti nám a měla být zvlášť dobře zabezpečena. Obecně se to udělalo tak, že jejich pojistky byly umístěny do co nejvyšších rozměrů, v naději, že tam se nikdo nedostane.

Nyní bylo dosaženo bodu, kdy mnohé tyto pojistky už nefungují. Tím byla zpřístupněna témata, jež dosud nebylo možné ani rozpoznat. Mnohá tato témata se podařilo globálně zlikvidovat, jiná musejí nacházet jednotlivě, lidé nebo hojící duchovní bytosti.

1. Chybná duše v těle

Nevěděl jsem, že je to možné. Tisíci dobrých lidí byla vyměněna duše. Většinou do těla dostali neutrální nebo lehce zápornou duši.

Dosud to vlastně nebylo příliš důležité, protože zároveň s tím chyběl i kanál duše. Taková duše tedy nemohla vstoupit do systému energie. Bylo to zajištěno hodně vysoko shora, a proto dosud nebylo možné to vnímat. Proto mnoho částí těla není připojeno na systém energie. Připojit je je úkol duše v těle. Ta cizí duše by to bývala udělala taky, pokud by se bývala do těla dostala.

U takto postižených lidí byl kvůli tomu nejprve znovu vytvořen kanál duše, aby duše mohla pracovat. Vyměnit duše v tělech je poněkud náročné na čas a bude to asi provedeno v nejbližších hodinách.

2. Vydírání kvůli kouření, zneužívání alkoholu a omamných látek

O vydíráních jsem informoval často. V tomto odstavci jde o vydírání, která byla zajištěna shora. To opět znamená, že je bylo možné nalézt až teď.

„Dělej tohle“ nebo „nedělej tohle“, jinak budeš ty, nebo někdo jiný, trpět. Tak znějí tato vydírání. Ve velkém měřítku to bylo použito tak, že tohle vydírání nedovolovalo něco zhojit. Nadduše člověka takové zhojení nedovolila, protože nesla odpovědnost za jeho důsledky.

Pro mnohé by mohla být zajímavá vydírání typu: „Nesmíš přestat kouřit (zneužívat alkohol nebo omamné látky)“.

Dobrou zprávou je, že všechna vydírání se podařilo na globální úrovni zneplatnit. Ale neradujte se předčasně, protože další odstavec skrývá téměř tytéž problémy, jen v jiném přestrojení.

3. Vnucené smlouvy

Vnucená smlouva je prakticky vydírání, s tím rozdílem, že ji nadduše musela podepsat. Kvůli tomu ji nelze globálně vymazat. Smlouva je smlouva a platí.

Také o smlouvách jsem často psal, ale tyhle dosud kvůli jejich pojistkám nebylo možné najít.

K těmto smlouvám vždy patří nějaký mechanismus trestání. Takové trestání je závažné. Může to být tělesná vada, duševní vada. Mnohé se trestá smrtí, například opakovaným infarktem srdce. Takovou smlouvu nebo takový mechanismus trestání lze vymazat. Obé vede k tomu, že nadduše pookřeje.

Trp, nebo umři. To se bohužel vyskytuje často. Lze tím člověka přinutit k silným bolestem nebo k silné úzkosti. Partnerství, sex a orgasmus se tak znemožní pomocí smlouvy.

Každý problém, také tělesné problémy, může být vázán nějakou takovou smlouvou. Jsou také smlouvy s politickými důsledky. Například, že člověk musí být pro Merkelovou, nebo musí být pro uprchlíky.

4. Mágové

Nejdůležitější mágové byli chráněni vysoko shora. Teď už nejsou takto chráněni a mnoho už se jich podařilo zneškodnit. Jsou ale taky mágové, kteří se dokázali udržet nad vodou pomocí smluv. Například bylo do 500 lidi vestavěno 500 smluv, včetně mechanismů trestání. Pokud bychom tedy chtěli takového mága vypnout, bylo by potrestáno 500 lidí.

Bylo ještě asi 200 mágů, kteří uměli ztrpčovat život jednotlivým lidem. Věřím, že dnes bylo toto téma vyřešeno. Postižení to doufám poznají.

5. Umělá inteligence a stroje na nutkavé myšlenky

Stroje, které vyrábějí pocity, znám už dlouho. Působily na ústředí pocitů v mozku. Stroje na nutkavé myšlenky jsem objevil později. Ty do mozku vtloukaly nutkavé myšlenky. Tyto stroje ale, jak se zdá, byly před asi šesti týdny nahrazeny stroji pro umělou inteligenci.

Stroje pro umělou inteligenci vytvořené z formy bytí č. 5; byly použity místo strojů na nutkavé myšlenky. Stroje pro umělou inteligenci byly použity v trojicích, přičemž aspoň jeden z trojice působil na pocity. Ty tři stroje pracovaly ve vzájemném propojení. Jejich účinek mohl být obrovský, takže si mnozí lidé připadali, jako by byli řízeni někým jiným. Jiné takové systémy pracovaly spíš jemněji. Logicky byly používány také pro účely politiky.

Píšu to v minulém času, protože nedávno se podařilo tyto stroje globálně zlikvidovat.

6. Bytosti pro téma uprchlíků

Pomocí vnucené smlouvy byly mnoha lidem vnuceny bytosti. Tyto bytosti byly vyrobeny k tomu, aby svoji oběť naladily vstřícně vůči uprchlíkům. To je slabý výraz: lidé takto postižení se stanou nadšenými vítači uprchlíků. Diskutovat s nimi o tom nemá smysl. Udělalo se to ale jen u lidí, kteří jsou snadno ovlivnitelní.

Počet: 50 krát 50.000 lidí.

Těchto 2.5 milionu bytostí bylo včera odstraněno.

Loading...
Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.