…..redakce obdržela velmi zajímavý článek, aby se konečně lidem „rozbřesklo“, pokud je to ještě možné a stojí skutečně za přečtení. Dokonce se u článku i pobavíte….

00:05

 

KTERÝ VOLIČ/POLITIK JE SKUTEČNĚ ZMANIPULOVÁN – TYPICKÉ PROJEVY ZMANIPULOVANÝCH JEDINCŮ
Pan Prezident Zeman má kvality, kterých si nejsou vědomi zmanipulovaní jedinci.
UKAZATEL VNITŘNÍHO NASTAVENÍ: SPONTÁNNOST, SPONTÁNNÍ PROJEV
Nejvyšší kvalita (našeho pana prezidenta) je doposud nedoceněná a přitom obdivuhodná, nevídaná PŘEHLED promítnutý do jeho slovního projevu, přednes s vysokou mírou spontánnosti a pravdomluvnosti.
To, že svoje projevy si nepřipravuje, a mluví spontánně, málokdy se mýlí a mluví vcelku upřímně (přímou cestou ze svého nitra, bez vytáček, bez klikatých, křivých, temných zákoutí) takovým způsobem, že jeho projevy lze bez potřeby korekcí publikovat, svědčí o tom, že je nesmírně inteligentní, že mluví z hloubi duše, zvažuje každé své slovo, a mluví ze svého přesvědčení. Je evidentní, že má mnoho věcí srovnáno vcelku dobře.
Málokdo na světě má tuto kvalitu /slovní projev „spatra“/ svědčící o vnitřní vyspělosti. Tato jeho kvalita prokazuje, že tento člověk je přiměřeně spontánní, kdy projevuje, že má na vysoké úrovni schopnosti analyzovat, má skvělou paměť, nikoli jednostranný PŘEHLED, díky němuž se výtečně orientuje, je sečtělý, proto už nemá už tolik otupělý jemnocit. Jemnocit se totiž čtením tříbí více, než ostatními médii (protože má člověk čas u toho vnímat, slyšet či až poslechnout svůj „vnitřní hlas“).

[wp_ad_camp_1]

PAN PREZIDENT VÝSTIŽNĚ A PŘESNĚ ROZEZNÁVÁ EXTRÉMNÍ ZLO, KDY ZCELA SPRÁVNĚ A ZŘETELNĚ ROZEZNÁVÁ NEBEZPEČÍ (PRO NĚHO I JEHO NÁROD) – COŽ SE PROJEVUJE, ŽE MÁ V URČITÉ OBLASTI SPRÁVNĚ NALADĚNÝ PUD SEBEZÁCHOVY NA TOTO NEBEZPEČÍ /a proto se tomuto nebezpečí chce vyhýbat a nabádá i ostatní, aby se ho vyvarovali, aby mu předcházeli. Což je naprosto správně a ještě je za toto znevažován/.
Nebojí se o tomto nebezpečí mluvit, na rozdíl od ostatních politiků (kteří jsou přímo nebezpeční, protože právě tímto mlčením dokazují, že jsou natolik otupělými, že mají vyhasnutý pud sebezáchovy).
A I když jeho některé činy za jeho slovy pokulhávají, ale přesto to na jeho poměrně vysokých kvalitách coby hlavy státu neubírá. Je lepší mít prezidenta, který je lidový a pro lid, než, který je elitou pro elitu (který volí mezi lidskostí a entitou raději tu lidskost).
Co se týče jeho funkce úřadu, ten nemá obdoby – je jako král Matyás a současně jako bývalý uruguayský prezident José Mujica. Usiluje o to být dobrým prezidentem, být co nejčastěji se svým lidem (více než 4 000 setkání během jediného volebního období s voliči je neuvěřitelný a naprosto nevídaný počin), vědět něm co nejvíce – nežít za zdi hradu a být součástí svého národa.
Nebojí se o zlu, hlavně o reálném nebezpečí, mluvit bez přípravy ani uprostřed jámy lvové (nejen na pražském hradě plném zmanipulovaných politiků, ale i na demonstracích či setkáních vysokých státníků či vojáků s diametrálně jinými názory). Ovšem, i přes to, že není oddán svému svědomí zcela, má v rámci možností svědomí čistější, než většina politiků nejen v této zemi – s ohledem na nitky, které ho řídí a omezují zvenčí (za které tahá někdo jiný) a s ohledem na fakt, že nedává na své svědomí dostatečně, i proto, že o něm nemá dostatek informací. V minulosti měl hodně chyb (nabubřelost – nedostatek pokory, nepřiměřený nesouhlas – opovržlivost vůči těm, kteří s ním nesouhlasili, nepřiměřené a nedůvodné sebevědomí, vypočítavost, apod.).
No v poslední době, s ohledem na přítomnost Vyšší moci (která omezuje, přebírá část moci člověka a mění mu moc na nemoc), se tyto jeho vlastnosti mění – a z něho se stává jiný, lepší člověk. Škoda, že takovýto nebyl už dlouhá léta předtím – no lepší pozdě, ale přece – a nežli nikdy… A za to mu patří obdiv, za to by ho jako prezidenta měli lidé ctít. A ne mu podrážet nohy (i tato naladění mají vliv na tom, že jsou nohy pana prezidenta v takovém stavu). Toto si zkrátka pan prezident nezaslouží.

[wp_ad_camp_1]

Zmanipulovaný volič nevidí zásadní fakt:
Jakmile politik /či kdokoli jiný/, své projevy čte, je naprosto jasné, že nemluví z hloubi své duše, podle svého přesvědčení – ale pouze kamufluje něco, co má nekalého v hloubi duše on sám, nebo kamufluje toho, koho jménem mluví – kdo mu ty projevy připravoval. A hrozí, že kdyby mluvil dlouhý projev bez přípravy, tak by své vnitřní nastavení projevil. Proto se spontánním a dlouhým projevům naprostá většina politiků vyhýbá – aby nevyšlo najevo, že jsou uvnitř nastaveni jinak, než projevují ve svých nadiktovaných projevech (jsou nastavení svým otupělým jemnocitem tak, že nevnímají nebezpečí a nemají dobře nastavený pud sebezáchovy). Voliči, žel, toto nevnímají jako závažný důvod k odmítnutí toho politika – a přitom by právě rétorika měla být hlavní sítem všech politiků (za dob Platona tomu tak bylo).
Proč asi pan prezident Zeman (zcela opodstatněně) vyhrál u většiny voličů? Protože jeho spontánní projev byl natolik vyhovující, že voliči s jemnocitem ho zkrátka volili, aniž by dokázali racionálně zdůvodnit, proč se přiklonili na jeho stranu.
Čtený projev (ať z čtecího zařízení či z jiného zdroje), je znepokojivý jev, který si do hloubky duše nikdo s otupělým jemnocitem neuvědomuje – ale svědčí o tom, že dotyčnému člověku nemají lidé věřit. Mají být vůči němu hodně obezřetní, a nedat mu žádné kompetence, nevolit ho ani nenásledovat, protože tito lidé, kteří nemluví z hloubi duše, mají v sobě něco temného a vedou lidi do „temnoty“.

[wp_ad_camp_1]

Važme si proto pana prezidenta – protože z jeho projevů jde něco víc, než si otupělý a zaslepený člověk dokáže představit. Z jeho vnitra duše jde to, co dokáží lidé s jemnocitem vycítit – že to se svými voliči myslí lépe, než ten, kdo své projevy čte, či raději nepředstupuje před své voliče vůbec. Pan prezident nás zkrátka chce chránit – jako svůj národ, který má evidentně rád…
Kolik lidí nevidí skutečné hodnoty našeho prezidenta (tímto ovšem netvrdím, že je svatým). Je bezpochyby nejlepším prezidentem všech dob české země. Nejlepším, který je v tuto chvíli k mání. Je morální podporou pro všechny občany, kteří nemají otupělý jemnocit a kteří naplno vnímají, že český národ (ale i další slovanské národy) jsou v ohrožení.
Ti voliči/politici, kteří pana prezidenta odsuzují, a kteří jsou konkrétně dotazováni – do hloubky, proč ho odsuzují, kritizují, ba přímo nenávidí, nedokáží konkrétně, racionálně a zevrubně odpovědět.
Nedokáží odpovědět – pouze cítí nenávist a agresivitu (s neidentifikovatelnou příčinou). Tito voliči/politici si neuvědomují, že jsou pouze produktem nesmírně silné a rozsáhlé podprahové manipulace.
Jsou zmanipulováni, aniž by si to sami uvědomili. To, že jsou zmanipulováni je poznat v okamžiku, kdy se s nimi pustí kdokoli do debaty.

[wp_ad_camp_1]

ZÁSADNÍ PODSTATA, KTEROU NEVNÍMAJÍ ZMANIPULOVANÍ VOLIČI ANI POLITICI
Zmanipulovaní voliči a politici nevnímají, že pan prezident je míní v rámci jeho omezených možností, kompetencí a nepříznivých zákulisních vlivů chránit. Oni vnímají zcela nedůvodně pana prezidenta jako ohrožení, přičemž nemají pravdu – je to největší ochránce národa, jaký se v současnosti dostal do vysoké politiky, byť s minimálními kompetencemi chránit. Tak je alespoň morální oporou svého národa – a takto se zapisuje do historie, i do zápisů svědomí svého i jedinců našeho národa. A kvůli tomu čelí nesmírnému zlu a temnotě… A místo, aby na něj národ – celý národ byl pyšný, že mají prezidenta, který vnímá a upozorňuje na nebezpečí, tak ho část národa (velice nebezpečná část národa bez pudu sebezáchovy) zcela nedůvodně nenávidí a poštvává proti němu, což si pan prezident nezaslouží. Ale toto si téměř nikdo neuvědomuje.

[wp_ad_camp_1]

PROJEVY ZMANIPULOVANÉHO JEDINCE:
Typické chování zmanipulovaných voličů i politiků je:
– neschopnost uznávat skutečné kvality člověka (u pana prezidenta jeho naprosto unikátní projev, přednes, a i další kvality, které – vedle méně podstatných negativ – nepochybně má, tolik důležitých pro hlavu státu)
– místo klidné debaty, jejíž smyslem je dobrat se za pomoci věcných, logických a pravdivých argumentů pravdy, z jejich strany přichází sprostota, útok, zarputilost, nelogičnost, hesla bez hlubšího smyslu.
– místo klidu jsou agresivní, uráží se a uráží druhé
– používají prázdné fráze. Všichni zmanipulovaní jich mají cca 10, které dokola opakují zcela nelogicky a „mimo mísu“: demokracie, solidarita, multikulturalismus, obohacení, netolerance, xenofob, …
– místo opodstatněných argumentů začnou útočit
– místo debat do hloubky, končí debatu
– nejsou schopni obhájit svůj názor, vysvětlit ho
– obviňují ostatní ze svých vlastních pochybení
– místo věcných argumentů napadají toho, kdo se slušně ptá na věcné argumenty
– nejsou ochotni si nechat vysvětlit ani svůj triviální omyl, chybu, předsudek, ani s předloženými důkazy
– svoje odmítavé postoje vůči panu prezidentovi argumentují nepodstatnými věcmi (protože na panu prezidentovi nic zásadního, kvůli čemu by ho měli odmítat či zapudit, skutečně není)
– neumí logicky odpovídat na otázky „proč“, a buď odpovídají iracionálně, nebo mluví mimo téma
– opovrhují ostatními lidmi, nerespektují ostatní – kteří mají jiný názor
– povyšují se nad ostatní
– používají cca pět zásadních hesel, provolání, aniž by do hloubky znali význam těch slov a spojitost s aktuálními událostmi a tato hesla používají pořád dokola, nelogicky, opakovaně (např.: máme povinnost pomáhat, dejme jim šanci se asimilovat, vytváříme evropské hodnoty, ohrožení demokracie…)
– nenechají si nechat nic vysvětlit – nenechají druhou stranu ani domluvit, skáčou jí do řeči
– nechtějí naslouchat žádným argumentům, znervózňují je fakta, znevažují a napadají tato fakta
– nechtějí, přímo se brání, vlídného úsilí dopátrat pravdy
– jim nejde o to – dobrat se pravdy. Oni jsou přesvědčeni, že mají pravdu jenom oni a nikdo jiný – a nemíní si ji nechat vymluvit, i když si ji ani neumí obhájit logickými či faktickými argumenty. Jim jde o to, aby se jejich údajné pravdě (která je ve skutečnosti naprosto poškozující lží) všichni přizpůsobili a přijali ji – slepě, bezpodmínečně a bez diskuse.
– zpochybňování jimi předložené pravdy berou (naprosto neodůvodněně) jako útok na svoji vlastní osobu – jsou vztahovační
– zkreslují, zhoršují fakta v neprospěch toho, kdo má pravdu: podávají ojedinělé poklesky či neaktuální slabiny (třeba u pana prezidenta jeho tři vulgární vyjádření, nebo alkohol), které jsou ojedinělé, výjimečné či už minulé – jako nikoli ojedinělost, ale jako současnost a také hlavní charakteristiku pana prezidenta (čímž se dopouští hanebné lži, což těmto zmanipulovaným osobám nedochází, nebo dochází a vůbec jim to nevadí, že lžou. Pro ně je každý – i lživý argument dobrý, aby si obhájili svoji lež, kterou vydávají za pravdu. Už pouhý tento fakt, že si berou na pomoc lež a očerňování, vypovídá o tom, jak jsou tito lidé potemnělými…)
– neumí uznat pravdu, i když jim tuto pravdu někdo prokazatelně doloží – stejně si zůstávají na své lži
– myslí si, že mají pravdu pouze oni a berou každého, kdo jim tu jejich „pravdu“ zpochybňuje, jako nepřítele – a to dokonce i přesto, že se mnohdy jedná o osoby blízké
– nejsou schopní klidné diskuse – mají iracionální vztek, když s nimi chce někdo diskutovat, zejména, když cítí, že je někdo přichytí při lži, nebo když hrozí, že jim někdo vyvrátil jejich iracionální a nepodložený argument, lež (to pak obvykle naprosto zuřivě útočí, nebo odchází, utíkají)
– když jim dojdou fakta, tak obviňují druhou stranu, že jsou natolik zdeptáni, že si nevzpomenou na argumentaci, protože jsou rozčílení (přitom žádná použitelná a odůvodněná fakta nemají)
– útočí naprosto nedůvodně, bez sebereflexe, a těchto útoků je schopen i člověk, pro kterého to je naprosto atypické, který byl vždy klidným, pohodovým člověkem
– všechny osoby, které s nimi nesouhlasí, nazývají stejnými (obvykle sprostými) hesly, nálepkují je (tzv. labeling), bez dalších racionálních zdůvodnění a podložení faktů
– vytváří pocit provinilosti v druhé straně (nedůvodný), obviňují druhou stranu z iracionálních věcí
– odmítají pochopit svoji iracionalitu, neumí vysvětlit motiv svého chování a jednání, smysluplnost, cíl, ani čeho chtějí dosáhnout (do hloubky). A už vůbec neumí domýšlet dopady svého nenávistného chování.
– opovrhují protistranou, chovají se k ní neslušně, dehonestujícně, nezdvořile
– jsou netrpělivými, když mluví druhá strana
– připadají si nepochopení
– jejich argumenty jsou pouhými domněnkami, nepodložené ničím, nebo pochybnými fakty
– obhajují neobhajitelné
– omlouvají neomluvitelné
– zpochybňují i fakta, která jsou logická a opodstatněná, faktická a prokazatelná
– NEJZÁVAŽNĚJŠÍ: nechápou – ale opravdu nechápou (to nepředstírají), že jsou v ohrožení oni sami, i jejich blízcí – mají zcela vyhasnutý pud sebezáchovy. A nechápou skutečné nebezpečí. Považují za nebezpečné ty, kteří je chtějí ve skutečnosti chránit… Zkrátka, mají natolik pošramocený jemnocit, že své skutečné nepřátele považují za přátele a své přátele považují za své nepřátele. Nevnímají, že jim hrozí skutečné nebezpečí. A ještě toto nebezpečí považují za přínos, přičemž ostatní obviňují, že jsou paranoidní, nesnášenlivými.
– mají plnou pusu slušnosti a sami se dopouští naprosto zásadních urážek, vulgárností, ponižování ostatních, pod-pásovek, podlostí, které by slušný člověk nikdy nepoužil (a i toto své jednání nevnímají, zlehčují, nebo popírají)
– vykazují naprostou změnu charakteru – nebývalou agresivitu, útočnost, odmítání klidné a věcné diskuse, odmítání hledat společně pravdu pravdoucí
– nejsou ochotni ani hypoteticky přemýšlet o nebezpečí, které už v dalších státech prokazatelně propuklo a které způsobilo totální úpadek civilizované země (např. Libanon)
– mají pocit, že hrozící nebezpečí se jich netýká (ani nikdy týkat nebude)

[wp_ad_camp_1]

Je to stav, z kterého si daný zmanipulovaný volič/politik neumí sám odpomoci. Tento stav si sám zmanipulovaný volič/politik neuvědomuje – a naopak si myslí, že všichni ostatní kolem jsou zlými, nespravedlivými, nesnášenlivými, agresivními a útočnými na něho a myslí si, že oponenti se mýlí a nic nechápou. Zmanipulovaný jedinec není schopen si uvědomit, ani pochopit svoje agresivní chování. Ani není schopen si připustit nebezpečí – a to ani, kdyby byl přímo vystaven tomuto nebezpečí (zlehčoval by ho, bagatelizoval, omlouval by ho).
Je to stav podobný hypnóze.
Je to stav, který napovídá o nesmírném vlivu podprahových vjemů.
Všichni politici i voliči, kteří jsou prokazatelně zmanipulovaní (mají zatemněný mozek) a proto mají vyhaslý pud sebezáchovy, by měli být odstaveni od rozhodovací, výkonné i zákonodárné moci… Protože tito uvrhnou celý národ do temné budoucnosti…
TYPICKÁ UKÁZKA CHOVÁNÍ ZMANIPULOVANÝCH JEDINCŮ (fakt to stojí za shlédnutí – je to zajímavý fenomén, a hodně nebezpečný)
V tomto videu je typická ukázka německé mládeže, která je zmanipulovaná a která bojuje s těmi, kteří je ve skutečnosti chtějí chránit před nebezpečím.
A ještě své ochránce vnímá jako nepřátele. Vyvracení jejich iracionálních argumentů doloženými fakty vnímají jako urážku a ponížení. Tato zmanipulovaná, sebevědomá, domýšlivá a sebestřední mládež má natolik otupělý jemnocit, že si není schopna připustit, že ve skutečnosti jsou slušně řečeno povrchními, drzými, nárokujícími si na něco, co nemají nárok – a hlavně, nechtějí si připustit zásadní fakt – a sice, že nemají pravdu. Chybí jim uznanlivost, pokora – podřízení se pravdě a právu. Odchází z této diskuse, z které si stejně nic nevzali s pocity, že jsou všichni stejně hloupými, zlými a oni jediní mají pravdu, jsou hodní a jsou v právu. Toto je typické pro všechny zmanipulované jedince (i z řad dospělých). A tato mládež má být „naší budoucností“. To opravdu nevypadá na světlou budoucnost, nýbrž na hodně temnou budoucnost…

[wp_ad_camp_1]

Uvědomme si, že lidé bez pudu sebezáchovy zničí, nebo dovolí zničit slovanský národ (zpochybnění voleb a vyvolávání nepokojů je pouhý začátek).

Nedovolme diktovat pravidla nebezpečnými lidmi s vyhaslým, přitom tolik nesmírně důležitým a potřebným pudem, kteří zaprodali svůj pud, svoje svědomí za pár mrzkých grošů a pár minut slávy… Nenaslouchejte těmto nebezpečným lidem, nenásledujte tyto pohaslé TMÁŘE. Lidé s pohasnutým pudem sebezáchovy skutečně nejsou sluníčkáři, ALE TMÁŘI.

Pan prezident Zeman je nesmírně statečný, protože s obhajováním pudu sebezáchovy čelí, spolu se statečným panem Orbánem obrovskému tlaku, který vyvíjejí nebezpeční a všeho schopní zmanipulovaní politici i voliči s vyhaslým pudem sebezáchovy (tato vyhaslost značí, že jsou pod kontrolou temnoty).

[wp_ad_camp_1]

SPOLEČNOST SE ROZDĚLILA NA LIDI S VYHASLÝM PUDEM SEBEZÁCHOVY A LIDI SE ZACHOVALÝM PUDEM SEBEZÁCHOVY.

Paradoxně jsou nazýváni „sluníčkáři“, ale oni jsou ve skutečnosti TMÁŘI. Nenaslouchejte těmto nebezpečným lidem, nenásledujte tyto pohaslé TMÁŘE. Lidé s pohasnutým pudem sebezáchovy skutečně nejsou sluníčkáři, ALE TMÁŘI.

Každý, kdo má zachovalý pud sebezáchovy, je ještě nositelem světla a ví, co nás čeká v budoucnu, pokud se se dostanou – za pomoci slovanských voličů a politiku s vyhaslým pudem sebezáchovy – osoby s temnou ideologií slibující smrt slovanskému národu (opravdu nejde o Evropany, ale o slovanské národy). Krátká ukázka temné ideologie (to skutečně není náboženství): https://tadesco.org/se-podivejte-vy-slunickari-nas-ceka-eu…/

[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.