…..sítě 5G nejsou to co, nám slibují, ale vražedné zbraně proti lidem na jejich likvidaci. Prosím pochopte to konečně, dokud je čas. Je nutné bombardovat úřady s dopisy, popřípadě vyžadovat studie, kde je potvrzeno, že jsou neškodné…..

09:54

Účinky se dostaví velice rychle. Vše začíná prvně únavou a malou sílou, možným krvácením z nosu, nepochopitelnými zdravotními problémy…..

Co mají společného zavedení povinného očkování a 5G sítě

Co se týče zdravotní svobody, naše země a svět čelí bezprecedentním výzvám.

Na jedné straně ve formě povinného očkování a na straně druhé ve formě vystavení všudypřítomnému bezdrátovému záření se stále komplexnějšími a synergicky toxičtějšími elektromagnetickými frekvencemi.

Obě agendy jsou implementovány prostřednictvím chimérického partnerství nadnárodních korporací a samozvaných vládních regulátorů.

To všechno s plným a informovaným souhlasem dotčených populací a pod záminkou toho, že jsou nezbytné pro vyšší dobro. Obě se spojují se sliby, které nemůžeme legitimně ignorovat.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Co slibují agendy očkování a 5G sítí

První agenda, všeobecné očkování, slibuje svět bez infekčních onemocnění a teoretické snížení nemocnosti a úmrtnosti, což může „zachránit miliony životů“.

Dosažení tohoto cíle by však vyžadovalo očkování proti téměř neomezenému množství „choroboplodných zárodků“ a přísun stovek farmaceutických vakcín připravených zaplavit nic neručící trh.

Nicméně tato hypotéza do značné míry ignoruje objev role střevního mikrobiomu v lidském holobiontu sestávajícího z většiny zmíněných choroboplodných zárodků – to je však jiné téma, které můžete důkladněji prozkoumat ZDE.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Druhá agenda, technologie 5G, zase slibuje technologickou revoluci, v níž by exponenciálně rostoucí rychlosti bezdrátového přenosu spojily miliardy zařízení do jakéhosi internetu věcí, který by překlenul celý svět.

Prezentuje se jako obrovské vítězství spotřebitele (např. rychlejší streamování), ale ignoruje další využití této sítě, jako jsou stálý dohled, a dokonce možné využití jako zbraně.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Ani jedna agenda není podpořena nezávislými studiemi

Skutečnost je taková, že neexistují žádné nezávislé bezpečnostní studie demonstrující zamýšlené využívání milimetrových vln 5G sítí.

To se přehlíží, stejně jako fakt, že očkovací kalendář neobsahuje jedinou vakcínu, která by byla testována z hlediska bezpečnosti a účinnosti ve dvojitě slepém, náhodném pokusu s využitím skutečného fyziologického roztoku jako placeba.

Celý očkovací kalendář přitom obsahuje doslova tisíce antigenů v tak komplikovaném toxikologickém koktejlu, že po technické stránce by bylo téměř nemožné posoudit jejich bezpečnost při akutních, jakož i při nepříznivých chronických výsledcích.

Jedná se hlavně o autoimunitní onemocnění, která jsou v případě nepříznivých účinků vakcíny mnohem běžnější, než si většina lidí myslí.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Toto chybějící testování bezpečnosti u vakcín, jakož i u technologie 5G, je prvním výstražným znamením, které mají společné.

Lékařský etický princip informovaného souhlasu zavedený až poté, co při norimberských procesech vyšly najevo hrůzy nacistických experimentů na lidech, vyžaduje, aby ti, kteří podstupují vystavení zdravotním rizikům, o nich byli plně informováni, a nikoli pouze o údajných přínosech.

Bez přístupu k informacím tohoto druhu, bez nichž není možný informovaný souhlas, praktiky a produkty zdravotnického a technologického průmyslu ohrožují základní lidská práva.

Dalším společným rysem obou technologií je, že vyžadují fyzické vniknutí do těla. U očkování je to zřejmé, ale méně viditelné je to u „neviditelného“ záření.

Ať už je viditelné, nebo ne, 5G síť v městských čtvrtích vyžaduje rozmístění malých přenosových zařízení ve vzdálenosti několik desítek metrů od sebe.

Tímto způsobem se budou komunity – opět bez jejich souhlasu – doslova koupat v bezprecedentních úrovních záření po dobu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Přihlaste se na krizový 5G summit

Na tomto linku se můžete přihlásit na krizový 5G summit.

Pokud existuje všeobecně platný princip, na který se může odvolávat každý člověk žijící na této planetě, tak ten, že nikdo nemá právo – nebo by si neměl myslet, že ho má – vniknout nám do těla bez našeho souhlasu.

Jedná se o jasně stanovený a všeobecně přijímaný princip při sexuálních deliktech a fyzickém násilí. Zdá se však, že v případě povinného očkování, jakož i vystavení organismu bezdrátovému záření, se jedná o do očí bijící podvod.

Nebýt toho, že všechna očkování, která dnes schvalují úřady, jsou vybavena varováním, že jako vedlejší účinek mohou způsobit poškození a dokonce smrt, jakkoli zřídka, a že existují tisíce studií dokazující biologické poškozování neionizujícími, netepelnými účinky bezdrátového záření, lidé by nemuseli být tak moc na pozoru.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Pokud se chcete dozvědět více informací, podívejte se na nedávno zveřejněné video o vakcínách (v angličtině).

Skutečnost je taková, že agenda povinného očkování, jakož i agenda technologie 5G, mlčky předpokládají, že dotčená populace již souhlasila s kalkulací rizik a přínosů, které vyžadují obětování nějakého aspektu lidského zdraví nebo nějaké podmnožiny populace v zájmu vyššího dobra.

V případě technologií a povinného očkování zaváděných v celonárodním a celosvětovém měřítku bez patřičně transparentních informací a diskuse je volbou také nečinnost.

Z tohoto důvodu naše čtenáře nabádáme k využití následujících platforem:

1. Stand for Health Freedom, Children ‚s Health Defense a National Vaccine Information Center

2. The 5G Summit and the Environmental Health Trust

 

[wp_ad_camp_2]

 

Závěr

Zdravotní svoboda není něco, co je nám dáno. Na místech, kde je kodifikována v zákoně nebo ústavách států či národů, je těžké zvítězit. To často vyžaduje obrovskou odvahu, ba dokonce krveprolití.

Když se zruší, je nesmírně obtížné, ne-li občas nemožné, zavést původní stav. Nedopusťte, aby k tomu došlo. Postavte se za svá práva, jednejte a sdílejte naši práci s jinými.

Zdroj (1)

 

[wp_ad_camp_2]

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.