…..asi se nebudete stačit divit, co můžete přečíst dole pod linkou, která odděluje článek od hlavičky. Možná jste četli podobné téma, ale tohle se mně zdá dost drastické, pouďte sami….

07:54

[wp_ad_camp_1]

34 věcí, které byste měli vědět o právu šaría

Mnoho lidí již slyšelo termín „šaría„, ale je stále spousta těch, kteří nevědí, co to ve skutečnosti je. Primárně se jedná o jakýsi systém islámského náboženského práva pocházející ze 7. století, sekundárně však o právní odvětví, vzniklé pro potřeby chalífátu upravující vztah jednotlivce ve společnosti. Stejně tak, jako je u nás trestní zákon.

 1. Džihád, který je definován jako „svatá válka proti nemuslimům“ je povinností každého muslima, vůdce i muslimské hlavy státu (chalífa). Muslimští chalífové, kteří odmítají džihád nejsou způsobilí vládnout, neboť toto je v rozporu s právem šaría.
 2. Chalífem se může stát i takový muslim, který se zmocní vlády silou.
 3. Chalíf nemůže být obviněn ze závažných trestných činů, jako je vražda, cizoložství, loupež, krádež, pití alkoholu a v některých případech i znásilnění.
 4. Vždy musí určité procento Zakat (prostředky na charitu) být poukázáno ve prospěch džihádu.
 5. Vždy a bez výjimky je povinností poslouchat příkazy chalífa, a to i v případě, že jsou chybné, nebo nespravedlivé.
 6. Chalíf musí být muž, muslim a nesmí to být v minulosti, ani současnosti otrok.

  undefined

  muslimská žena musí být podle „spravedlivého“ práva šaría ukamenována k smrti

 7. Ostatní muslimové jsou povinni odstranit z vlády chalífa, pokud tento odmítá islám.
 8. Muslim, který se zřekne islámu musí být okamžitě zabit
 9. Muslimovi bude podle práva šaría odpuštěna vražda, kterou spáchal na: 1) odpadlíkovi víry, 2) cizoložníkovi, 3) silničním lupiči. Spravedlivá ochrana ulic a silnic, stejně tak jako zabití pro čest je přijatelné.
 10. Muslim nikdy nedostane trest smrti za vraždu nemuslima, ale dostane jej za vraždu muslima.
 11. Šaría nepopírá a povoluje otroctví, sexuální otroctví. Majitel nikdy nebude potrestán za zabití svého otroka.
 12. Šaría povoluje trest smrti ukamenováním, stětím hlavy, amputaci končetin, bičování i za trestné činy hříchu, jakým je např. cizoložství.

  undefined

  na muslimském muži je právě vykonávána spravedlnost šaría – veřejné bičování, kde je více než pravděpodobné, že jej nepřežije.

 13. Nemuslimové nejsou před zákonem stejní, jako muslimové. Pokud chtějí přežít a zůstat v bezpečí, musí dodržovat stanovená pravidla šaría. Nesmí si nikdy vzít muslimskou ženu, veřejně ukazovat víno, nebo vepřové maso, recitovat své verše, nebo slavit své náboženské svátky, ani pohřby. Je zakázáno stavět nové kostely, nebo jiné budovy, které by měly být vyšší, než mešita. Nesmějí vejít do mešity bez povolení. Nemuslim není chráněn, pokud vede muslima od islámu.
 14. Je zločin, pokud nemuslim prodává zbraně, které jsou následně používány proti muslimům. Nemuslimové nesmí proklínat muslimy, nadávat jim, mluvit o nich hanlivě, stejně tak o Alláhovi, prorokovi, islámu, nebo poukazovat na slabá místa muslimů. Naproti tomu však muslimové mohou proklínat nemuslimy, nadávat jim a hanit jejich víru.
 15. Nemuslim nemůže dědit po muslimovi.
 16. Banky musí být v kontextu s právem šaría, jinak není povoleno jejich užívání.

  undefined

  V Íránu chytli malého chlapce když kradl chléb na trhu.

  undefined

  Jako „spravedlivý“ trest dostal: rozdrcení ruky pod koly malého nákladního auta.

  undefined

  Muž s mikrofonem v jedné ruce drží druhou rukou chlapcovu paži, aby jí mohli autem několikrát přejet.

  [wp_ad_camp_1]

 17. Lidé s pracovně nízkou úrovní, jako jsou pouliční metaři, nebo průvodce v parní lázni nemohou nikdy svědčit u soudu. Navíc ženy na takto nízkých pracovních pozicích, mezi které patří i profesionální pohřební truchlící nemohou dostat do péče vlastní děti v případě rozvodu.
 18. Nemuslim nesmí nikdy vládnout a to ani nemuslimským menšinám.
 19. Za homosexualitu je okamžitý trest smrti.
 20. Neexistuje žádný věkový limit pro manželství s dívkou. Manželská smlouva se může uzavřít kdykoliv od narození dívky a naplnit se může již od 8 let věku dívky. Od 9. roku věku dívky již může být manželem vyžadován po této manželce sex.
 21. Pokud se manželka stává vzpurnou a odmítavou, ruší se tím povinnost manžela starat se o ni. Dále mu to dává právo ji bít a případně násilím ji držet ve společném domově.

  undefined

  Ženy žijící podle práva šaría jsou drženy jako majetek a zahaleny od hlavy až k patám.

 22. Rozvod je pouze a jenom na rozhodnutí manžela. Jeho provedení je velmi snadné, stačí pouze, aby muž prohlásil: „Rozvádím se s tebou“. Rozvod nabývá okamžité účinnosti i v případě, že to manžel ve skutečnosti tak nemyslel.
 23. Neexistuje žádné společné jmění manželů, ani společný majetek. Stejně tak nepřechází majetek manžela automaticky na manželku po jeho smrti.
 24. Žena může za určitých podmínek zdědit pouze polovinu toho, co by dědila jako dědic, kdyby byla mužem.
 25. Muž má právo mít až 4 manželky a žádná z nich nemá právo se s ním rozvést i když je polygamní.
 26. Věno je dáno rodině dívky výměnou v podstatě za její ženský pohlavní orgán.
 27. Muž smí mít sex s otroky a ženami zajatými v boji. V případě, že je zajatkyně v tu dobu již vdaná, její manželství je tím zrušeno.
 28. Svědectví ženy před soudem má poloviční váhu, než svědectví muže.
 29. Žena ztrácí možnost opatrovnictví, pokud se znovu vdá.
 30. Aby žena dokázala znásilnění, musí k tomu mít 4 mužské svědky.

  undefined

  Mladí islamisté s nápisem: „Demokracie je rakovina – Islám je odpověď“

 31. Po muži, který znásilní ženu může být požadováno, aby zaplatil dívce peníze na věno, aniž by se pak brala jako oběť znásilnění.
 32. Muslimská žena musí mít zakrytý každý centimetr svého těla, který je považován za „Awrah“, sexuální orgány. Ne všechny šaría školy umožňují ženám odhalit svou tvář.
 33. Muslimskému muži je odpuštěno, pokud zabije svou ženu ve chvíli, kdy ji přistihl při cizoložství. Oproti tomu opak pro ženy neplatí, protože muž „by mohl být ženatý se ženou, se kterou je přistižen“.
 34. Je povinností muslima lhát, pokud se jedná o povinný účel. To znamená, že v zájmu dodržování islámského přikázání, jako je džihád, kdy musí muslim lhát nesmí mít žádné pocity provinění, nebo hanby s tímto druhem lží.

Celý článek je převzat z následujících stránek.

[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.