V nedávném článku jsem zmiňovala, že s jistou dávkou sebezapření studuju knihu o černé magii. Vypsala jsem z ní vzývaná jména démonů a označení Satana (Má totiž mnoho jmen. Třeba Jahve,

Lucifer, Světlonoš…), mezi kterými se hojně vyskytuje i jméno Jesua, neboli Ježíš: Ježíš nikdy neexistoval, modlíte se k Satanovi. Článek vás hodně zaujal a na knihu jste se docela ptali, proto jsem se rozhodla, že udělám přídavek. V knize jsem totiž našla další užitečné znalosti, které se mi zdály dobré k uveřejnění.

Tentokrát mám pro vás doslovný úryvek z knihy, část, která popisuje účel a postavení Satana na tomto světě. Ožehavé téma, které sužuje nejednoho dabatele. Nelze se samozřejmě zaručit za to, že všechna tvrzení jsou dokonale pravdivá, musíme si uvědomit, že Satanismus, stejně jako Čarodějnictví, jakékoli jiné náboženství, nebo jakýkoliv jiný -ismus, je zavádění lidstva do slepé uličky.

Můžeme tam najít kusy pravdy, můžeme tam pochopit jak některé mechanismy fungují, můžeme pochopit proč a jak se některé věci dějí, jak se proti nim bránit, ale nemůžeme na ně spoléhat jako na přesnou pravdu, protože to není jejich primární účel.

Jak jsem se prokousávala tou knihou, pochopila jsem například, proč satanisté vůbec tuto bytost uctívají. Zvenku to normálnímu člověku připadá zcela nelogické a nepochopitené. Proč by někdo chtěl posilovat zlo? Vždyť přece prvotní síla, ze které vše vzniklo, je síla konstruktivní, životadárná a zlo je odkloněná část z ní, která vyšla z rovnováhy, ale zákonitě se musí do rovnováhy jednoho dne navrátit.

Dobro je tedy ze samotné své podstaty silnější než zlo, je neporazitelné a kdo pracuje pro stranu dobra, pracuje pro stranu vítěznou… Dává to smysl.
Tak proč by vůbec někdo dělal pro stranu, která je již od samého svého počátku předem odsouzena k nezdaru a zániku?

Pokračování článku: Co odhaluje satanská nauka o Luciferovi

 

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.