Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování
  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

 • Starý finanční systém dosáhl svého konce
  Starý finanční systém dosáhl svého konce

  Starý finanční systém dosáhl svého konce

 • Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin
  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

 • Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji
  Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji

  Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji

Související zprávy

Copak to na nás padá z nebe?

…..mimo velice nebezpečných ftalátů, které se objevují denně při chemtrailování Evropy, jsou zjištěny i jiné části, které v ovzduší nemají co hledat. Podívejte se na krátký popisek toho, co se už událo. Nejsou to žádné konspirační teorie…..

11:54

[wp_ad_camp_1]

Nejedná se o konspirační teorie, ale o krutou skutečnost. Ptám se: kdo to tu na nás co zkůšá?????

tm

 

Co jsou ftaláty a jaký mají dopad na lidské zdraví a vývoj dětí si můžete přečíst níže.

Boj o planetu Zemi.

Chemtrailsová vlákna padající z oblohy jsou ftaláty

Chemtrailsová „pavučinová“ vlákna padající z oblohy jsou ftaláty

I čeští čtenáři občas píší do komentářů, že u nich padala z oblohy podivná „pavoučí vlákna“, ačkoliv nebyla „sezóna“ pavouků. Následující článek o skutečném původu těchto vláken přináší významný objev a důkaz! 


Youtuber Haarp Report (autor dříve zde publikovaného objevného článku Chemtrails jsou uhelný popel) původně chtěl profesionálními měřiči změřit opravdové hodnoty škodlivého UVB dopadajícího na Zemi, jelikož se mu zdály mnohem vyšší, než se nám oficiálně říká. To však nakonec neprovedl. protože několik víkendů za sebou, kdy byla jasná obloha, z ní padalo velké množství „pavučin“, které by zřejmě ovlivnily výsledky měření. (Viz článek Dane Wigingtona o extrémních úrovních UVB a UVA dopadajících na zemi http://orgo-net.blogspot.cz/2015/04/slunce-je-divne-extremni-urovne.html )
 
Vzhledem k tomu, že trollové tato vlákna vydávají za pavučiny a ty, kteří je vidí, za lidi „nemyslící hlavou“, Haarp Report nejprve hledal intenzívně pavouky, přestože byl listopad/prosinec, ale samozřejmě nenašel. A tak se vydal hledat důkazy ke své spekulaci, že jde o optickou „clonu“ mající mu zabránit v měření. A skutečně zjistil informace, dokazující, že padající vlákna nejsou od pavouků, ale jsou to polymerované ftaláty vytvářené záměrně chemtrailsovými letadly za účelem vytvoření „sluneční clony“. 
 
Článek je přeložen na základě videa, odkud jsou převzaty printscreeny důležité pro pochopení. Existuje i verze prezentace
 
=Orgonet=
Publikoval Haarp Report
7. 2. 2016
Překlad: Orgonet

Toto video vysvětluje, odkud pocházejí chemtrailsová „pavoučí“ vlákna, co dělají s životním prostředím a proč je letadla vytvářejí.

Od přátel chemiků jsem se dozvěděl, že jsou to ftaláty, což jsou estery kyseliny ftalové, a mají molekuly tohoto složení (obrázek níže):

Molekuly obsahují benzenové jádro, několik dlouhých uhlíkových řetězců, a po stranách kyslík. Uhlíkové řetězce jsou velmi dlouhé a jsou schopné polymerovat, čili vytvářet „pavoučí vlákna“. 
Vlákna vznikají v chladnoucích výfukových plynech tryskových letadel, do jejichž paliva je jako katalyzátor přidáván vanad.

Proč existuje program záměrného vytváření ftalátových vláken ve vzduchu?

Jak ukazuje studie z Norska z roku 2004, ftaláty – sloučeniny kyseliny ftalové – blokují UV záření nejlépe ze všech organických kyselin vyskytujících se v atmosféře.
Studie se názývá Optické vlastnosti organických kyselin v UV záření a záření viditelného spektra, relevantní pro troposférické aerosoly. 

Nad mým bydlištěm sprejovali v listopadu/prosinci 2015 tato vlákna několikrát za sebou proto, aby mi zabránili změřit UVB záření , které má nepochybně velmi vysoké hodnoty. Viz moje video, kde jsem nechal laboratorně provést měření těchto pavučin spektrometrem, a ukázalo se, že vlákna padající z nebe mají jiné optické parametry než skutečná pavoučí vlákna. (Podrobnosti ve videu a v komentáři k videu, anglicky).

https://youtu.be/8KLU2kATAvQ


Proč dělají tato vlákna? 

Norský výzkum z roku 2004 publikovaný pod názvem Optické vlastnosti organických kyselin v UV záření a záření viditelného spektra, relevantní pro troposférické aerosoly ukazuje, že ftalátová kyselina (phtalic acid) absorbuje škodlivé UV záření lépe než jakákoli jiná kyselina.

Níže je graf ukazující absorpci UV různými kyselinami. Většina běžných dikarboxylových kyselin (majících dvě karboxylová jádra) přítomných v troposféře UV záření neabsorbuje (žlutá část grafu označuje pásmo UVB záření). Absorbují ho pouze šťavelová (oxalic acid) a pyrohroznová (pyruvic acid) kyselina. (Kyselina ftalová není dikarboxylová, tak není na tomto grafu uvedena.)

Další graf níže ukazuje, že UVB záření z orgaonických kyselin nejvíce absorbuje kyselina ftalová, a to i v jedné třetině koncentrace kyseliny šťavelové (oxalové). A proto je kyselina ftalová nejlepší volbou pro letecké sprejování, které má absorbovat škodlivé UV záření:

Tento tajný program je prováděn kvůli pouze nepatrnému snížení intenzity UVB záření, kvůli oné „vlnovce“ zakroužkované na následujícím grafu , kde je vidět malá absorbce – maximálně 0,5 z indexu 10. (Pozn. Orgonet, UVB je od 2 nanometrů (zabíjí bakterie) do 3 nanometrů (úplné zničení DNA) Viz česky wikipedie zde.

Takže, zopakujme pro jasnost: kyselina ftalová je nejlepší volbou k dosažení malého zvýšení absorpce škodlivého UVB záření při leteckém sprejování.

Jak se to dělá?

V palivu tryskových letadel jsou přítomny stopové nečistoty kovů.

Surová ropa typicky obsahuje malé množství vanadu, což je přirozená složka ropy. Během normální funkce tryskového motoru vzniká ve výfukovém plynu letadla oxid vanadičný (V2O5).

Tento oxid vanadičný je přesně ten samý katalyzátor, který se používá v průmyslových podnicích pro změnu naftalenu (naftalinu) na ftalanhydrid (ftalický anhydrid) (dále používaný např. pro výrobu plastů, barviv a organických rozpouštědel, viz např. https://cs.wikipedia.org/wiki/Naftalen )

Naftalen (naftalin) je hlavní složkou paliva pro tryskové letouny, v surových ropách ho je několik procent.

Takže, máme tu kouřící zbraň – nezvratný důkaz dle Sherlocka Holmese (česky)!

Následující tabulka ukazuje obsah naftalenu v palivech civilních a vojenských letadel. Obsah je významný!

Článek wikipedie o ftalickém anhydridu https://en.wikipedia.org/wiki/Phthalic_anhydride uvádí, že ftalický anhydrid vzniká oxidací ortoxlyenu a naftalinu, za použití oxidu vanadičného jako katalyzátoru, za teploty 320 až 400°C. Přesně tyto podmínky a teploty existují v tryskovém motoru.

Požadovaným produktem, který výrobci „clony“ potřebují, je kyselina ftalová , která dle wikipedie https://en.wikipedia.org/wiki/Phthalic_acid vzniká přímou katalytickou oxidací naftalenu na ftalický anhydrid a následnou hydrolýzou anhydridu.

Shrnutí:

 • Reakce probíhá za přítomnosti katalyzátoru oxidu vanadičného (V2O5), při teplotě 320; – 400;C.
 • Citát z průmyslového dokumentu:„Reagující proud o-xylenu a směsi vzduchu vstupuje do reaktoru při teplotě 300-420°C, za tlaku mírně nižšího než 1 atm.“ (Ve výfuku tryskového motoru je nízký tlak.)
 • Ftalický anhydrát při chladnutí ve výfukovém plynu sublimuje (stává se pevným).
 • Později se ftaláty zřetězí dohromady, díky slabé vodíkové vazbě, a utvoří dlouhá nanovlákna, která se podobají pavučinám.

Jak vypadá schéma této chemická reakce uvnitř tryskového motoru a ve výfukovém proudu?

 • Tryskové palivo (naftalin) s vanadovými nečistotami  →
 • oxid vanadičný (katalyzátor) + naftalin + kyslík →
 • ftalický anhydrát + H20 (pára) ve výfukovém plynu →
 • kyselina ftalová a další sloučeniny → během času a působením UV ionizace →
 • vodíková vazba způsobí polymeraci do dlouhých ftalátových vláken (podobných pavučinám), která padají vzduchem.
Závěr:
Paliva tryskových letounů obsahující vysoký podíl vanadu + modifikace tryskového motoru, software, trysky apod. = tajný program na odstínění slunce, projevující se jako toxické chemikálie ve tvaru pavučin, padající z nebe.

Kde to dělají?

Protože mám měřící přístroje na měření UVB a bylo pravděpodobné, že ho budu chtít změřit o nějakém slunném víkendu, byla tato „clona“ sprejována během tří jasných víkendů za sebou v listopadu a prosinci 2015 (viz moje videa o padajících pavučinách). To je z mé strany domněnka, ale shodující se s všeobecným vzorcem….

Proč byste se měli mít na pozoru před ftaláty padajícími z nebe?

Vystavení těhotné ženy ftalátům může mít za následek sníženou inteligenci dítěte a různé problémy (autismus), i potrat. Jsme jim vystaveni prakticky všude (plasty). Viz studie o souvislosti těhotenství s obsahem ftalátů v těle těhotné ženy (8).

Ftaláty jsou mnohem škodlivější pro vodní život než pro lidi. Koncentrují se v planktonu. A vodní tvorové se jich nemohou nijak zbavit (proto hynou?)

Koncentrace ftalátů ve vodním životě:
Například řasy obsahují více než 3000krát větší biokoncentraci ftalátů než normální.
Plankton v těchto podmínkách velmi rychle hyne (96 hodin). Bez planktonu zkolabuje celý pacifický ekosystém.

Na Aljašce došlo v lednu k největším zaznamenaným úhynům mořských ptáků alkounů. Vědci se zoufale snaží nalézt příčinu, spekulují o intenzívních bouřích, které odnesly ptáky pryč od zdrojů potravy, anebo o nedostatku drobné potravy, kterou se ptáci obvykle živí, jako olihně, krill a drobné rybky…

Závěr:

Podle mého názoru tajné ohřívače ionosféry vypalují denodenně do atmosféry ozonové díry. Pro zakrytí těchto tajných zbraní ohřívajících atmosféru jsou vysílána letadla sprejující chemtrails k vytvoření „slunečních clon“, která mimo jiné otravují zemskou atmosféru ftaláty.

Tajnost, v jaké jsou tyto programy „clonění slunce“ udržovány, svědčí o tom, jak zoufalá je globální situace s používáním těchto zbraní.

Jsou to vojenští velitelé na celém světě, kdo MUSÍ zastavit provozování všech ohřívačů ionosféry, a odhalit chemtrailsový aerosolový program.

Prosím, šiřte informace dále.


Dodatek Orgonet:

Ještě jedno video s padajícími vlákny, tentokrát z Kanady. Pěkná hudba. 
https://youtu.be/8nYNzKySXzA

P. S.
Předchozí objevné video od Haarp Reprota bylo „Chemtrails jsou uhelný popel“, viz česky zde: http://orgo-net.blogspot.cz/2015/02/tajemstvi-vyreseno-chemtrails-jsou.html

Zdroj (1)
[wp_ad_camp_1]
Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
5 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře