Ťok to v úterý řekl na semináři Změna bodového systému, který pořádal Hospodářský výbor Sněmovny. Pokuty by měly být nově rozděleny do čtyř pásem, a to 2 až 5 tisíc korun, 4 až 10 tisíc korun, 7 až 25 tisíc korun a 25 až 75 tisíc korun.

Například u řízení pod vlivem alkoholu nebo drog by se horní výše pokuty zvedla o 25 tisíc korun na 75 tisíc. Podobně se má zvýšit pokuta v případě, že se řidič odmítne podrobit zkoušce na alkohol nebo jiné návykové látky. Nejvyšší pokuta za vjezd na železniční přejezd má vzrůst na pětinásobek ze současných 5 na 25 tisíc korun. Procentuálně nejvýše, na desetinásobek, stoupne z maximálně 2,5 tisíce na 25 tisíc korun neuposlechnutí zákazu nebo příkazu směru jízdy.

Blokové pokuty mají být rovněž rozděleny do čtyř pásem. V nejnižším by byla pokuta od 100 do 1500 korun na uvážení policisty. Vyšší pásma jsou pevně stanovena na 1500, 2500 a 5000 korun.

Ministr připustil „bonusy“

Podle ředitele odboru legislativy ministerstva dopravy Martina Vavřiny ministerstvo navrhuje, aby bylo možné stanovit pokutu pod zákonnou hranicí, a to až do výše jedné pětiny, zejména pro sociálně slabší obyvatele. To se nelíbilo předsedovi Hospodářského výboru Ivanu Pilnému (za ANO), který se ptal na to, proč je bodový systém nastavený tak represivně.

„I pojišťovny dávají řidičům malusy, ale rovněž bonusy. Jediný bonus, který jsem v návrhu objevil, je, že ten, kdo má na krku sedm exekucí, dostane sníženou pokutu,“ uvedl Pilný.

„Mám pocit, že zvýhodnění u řidičů, kteří dlouhou dobu nespáchali přestupek, by být mělo. Nějaké to plus bych tam dal,“ uvedl bez dalších podrobností Ťok.

„Snižuje se tím prostor pro korupci, zda pokuta bude vyšší či nižší,“ řekl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch.

Zákaz řízení má začínat na třech měsících proti jednomu měsíci v současnosti. U vážnějších přestupků má zákaz řízení být zvýšen ze současných 6 měsíců až jednoho roku na 6 měsíců až 18 měsíců. U nejvážnějších přestupků by řidič mohl dostat místo nynějších 1 až 2 let 18 měsíců až 3 roky.

Nejvýše šest bodů za přestupek

Klesnout má nejvyšší počet bodů, které může motorista dostat za přestupek, a to ze sedmi na šest. Bodový systém má být rozdělen na tři sazby podle závažnosti přestupků – 2, 4 nebo 6 bodů.

Novinkou je návrh, aby řidiči, kteří získali řidičák před méně než dvěma lety, o řidičské oprávnění přišli již po získání šesti bodů proti standardním 12.

To Pilný označil za diskriminaci. „Přísnější podmínky pro řidiče do dvou let od získání řidičáku nejsou diskriminací. V ostatních zemích to mají podobné a bez problémů to funguje,“ řekl Ťok. Vavřina doplnil, že noví řidiči mají odlišné chování než zkušení řidiči a způsobují více nehod.

Změna bodů SMS nebo e-mailem

O každé změně v počtu bodů se budou moci řidiči dozvědět e-mailem, esemeskou nebo prostřednictvím datové schránky.

Konečné slovo o nové podobě bodového sytému ale budou mít poslanci, kteří při projednávání ve Sněmovně zřejmě navrhnou velké množství pozměňovacích návrhů.

Vláda by měla změny schvalovat příští rok a bodový systém, který v současné podobě v Česku funguje deset let, by se tak mohl změnit od roku 2018.