Vážení čtenáři, obdržel jsem mejlíka s velmi pěknou úvahou. Přečetl jsem větu po větě a musím touto cestou poděkovat autorovi, jak krásně a stručně vystihl současnou situaci zde v Hotelu Země. Nuže, posuďte sami…..

20:54

Víra, resp. nevíra je pouze o znalostech, resp. neznalostech. Jádrem pudla je podle mě nedostatečně vybudovaná a nedostatečně pevná znalostní základna. Ať už k této nedostatečnosti došlo z jakéhokoliv důvodu, tak tam je potřeba hledat příčinu a snažit se jí co nejdříve odstranit. Mnoho lidí se do roku 2020 politikou, ani svým vlastním zdravím příliš nezabývalo. Nějak žili a nějak jim to fungovalo. Nebyl dostatečně silný motiv se něčím takovým zabývat. Někteří měli tu smůlu, že byli „příliš zdraví“, takže nepřišli do přímého kontaktu se současným středověkým zdravotním systémem a uchovali v sobě iluzi o obětavých lékařích ještě z dob socializmu. Vůbec si nevšimli, že se zdravotní systém diametrálně a principiálně změnil.

Další postiženou skupinu tvoří majetnější lidé, kteří díky svým finančním možnostem mohli proplout do dnešních dnů bez významnější kolize se systémem, a tudíž ani oni neměli vyloženě důvod něco studovat.

A poslední skupinu tvoří lidé vysokoškolsky „vzdělaní“. Čím vyšší vzdělání, tím hůř pro ně. Jsou zarytě přesvědčeni o „své“ jediné správné a možné verzi chápání světa, a právě těmto lidem je nejtěžší vysvětlit, že mohou ve většině případů tyto naivní představy zmačkat a zahodit do koše. Ve vyšším věku je to opravdu těžké a málokdo to dokáže. Kognitivní disonance je tak silná, že mnozí raději opustí tento svět, než aby připustili, že celý život věřili nesmyslům.

Když potom v roce 2020 začalo být „horko“, bylo pro mnohé již pozdě začít dohánět své neznalosti a odhalovat narychlo a za ostrého běhu fungování celého Matrixu. Kdo se do této chvíle neuměl učit, neměl zažitý systém sebevzdělávání, neměl moc velkou šanci něco dohnat za předchozí promarněná léta. A když si takový člověk přeci jen něco nastudoval, tak jsou stejně jeho znalosti slabé, povrchní, chybí jim systém, odpovědi na klíčové otázky a z toho pramení neschopnost rozpoznat pravdu od mediální manipulace. Tito lidé snadno naletí na dezinformace pocházející z obou táborů. Když se pak taková rychlokvaška dozví, že i „hodná strana“ poslala nějakou kachnu do světa, srazí ji to na kolena a přestane věřit úplně všemu, mnohdy dokonce i sama sobě. Na jednu stranu bych mohl napsat, že to hluboce chápu; málokdo měl ve svém životě tolik času, aby se mohl nepřetržitě vzdělávat v několika disciplínách. Známe to všichni, životní kolotoč, starosti o rodinu, zaměstnání, hypotéky, péče o nemocné rodiče, starosti s dětmi… ano, jasně, chápu to.

Na druhou stranu čas ukázal, jak moc je tohle všechno důležité! Ten, kdo to do sebe nechal „vpálit“ z důvodu neznalosti, či naivity, může teď už jen tiše přemýšlet o svém životě a přehodnocovat, jestli se přece jenom neměl raději zabývat užitečnějšími věcmi, než kterými se zabýval doposud. Poslední 3 roky také ukázaly, že důvěřivost v „dobrotu světa“ a lidumilství jeho vládců, může být ruská ruleta s plným bubínkem a rychlý způsob, jak se sprovodit z tohoto světa. Doba „Sluníčkářů“ tady totiž již byla a je nenávratně pryč! Takže dodatečné vymlouvání, že „Já jsem na to neměl čas, protože jsem musel tohle a tamto a bla, bla, bla!“ „Rodina byla pro mě vždy na prvním místě a na nic jiného mi nezbyly síly!“, jsou ve světle posledních událostí spíš výmluvou, aby sám před sebou nemusel přiznat, že to zkrátka nedělal buď z pohodlnosti anebo z naivity. A z toho všeho pak pramení nevíra.

Lidé nejsou zvyklí se učit, neumí to a ve vyšším věku je těžké se to začínat učit. Nevědí, kde mají začít, a tak se probírají tunami zbytečností, než se doberou zrnka pravdy. Nejsou zvyklí rozpoznávat pravdu od lži a v současné informační smršti se to rozpoznává fakt blbě. Nevěří pravdě, protože ta je mnohdy tak za hranou jejich představivosti, že se bojí, že budou před svým konzervativním okolím za blázna… A tak by se dalo napsat dalších 50 důvodů, proč jsou nevěřící.

Známe dějiny, známe cíle, víme maximum možného o technologické vyspělosti, takže víme vše, co potřebujeme vědět k tomu, abychom dokázali predikovat další vývoj, další kroky, které mají být na nás aplikovány. Jestliže se jim všechny předchozí plány dařilo vždy uskutečnit, tak si přece nemůžeme myslet, že teď najednou začnou mít problémy! Právě naopak, postupem času se jejich moc a možnosti tak násobily, že selhání nebylo možné.

A konečně si můžeme začít klást ty správné otázky:

  • Jak je možné, že se vůbec provalilo, že se jednalo o falešnou pandemii?
  • Jak to, že se jim ten celý podvod nepodařil ututlat jako vždy předtím?
  • Jak to, že nepovraždili všechny alternativce a konspirační teoretiky tak, jako to dělali doteď?
  • Jak je možné, že lze na internetu neomezeně šířit pravdu o 11. září, o španělské chřipce, o AIDS, o samotném Deep State?
  • Jak to, že nebyla celosvětově nařízená povinná vakcinace, když to byl nejdůležitější bod celé jejich depopulační agendy?
  • Jak to, že ještě nejsou povražděni všichni členové La Quinta Columna, kteří provádí fenomenální pokročilý výzkum na jedových koktejlech s krycím názvem „vakcína“?
  • Jak je možné, že ještě NATO nezničilo Rusko, když po tom toužily celé generace již několik set let a teď k tomu mají konečně unikátní příležitost, protože jim dal ruský medvěd záminku v podobě S.V.O. na Ukrajině?
  • Jak to, že S.V.O. na Ukrajině trvá tak dlouho, když víme, že Rusko disponuje mimozemskými zbraňovými systémy, schopnými zlikvidovat bojeschopnost celé Evropy za 10 minut?

Podobných otázek bych mohl sepsat ještě několik set. Bez ohledu na to, kolik by jich bylo, byla by na ně stejná odpověď:

Protože Aliance zvítězila a Deep State je mrtvý!

Deep State měl velmi komplikovanou strukturu, ale v zásadě lze říct, že to byla jakási pyramida. Aliance musela odstranit nejprve vrchní patra této struktury, která měla obrovskou moc. Jakýkoliv nezdar v těchto operacích by znamenal vyvolání okamžité odezvy.

Když si představíte, že jejich primárním cílem bylo zničit lidstvo, tak je asi jasné, jaké odvetné kroky by DS provedl, kdyby zjistil, že se ho někdo pokouší napadnout. Asi by byla zahájena jaderná válka, zločinci by se přestěhovali do podzemí a počkali by tam pár set let podle potřeby (ti nejvyšší zločinci mohou žít hodně dlouho, protože nemají omezení věku zabudované v DNA jako my).

Jednotlivá patra struktury nemají mezi sebou příliš přátelské vztahy, a tak většinou v těchto zločineckých strukturách spodní patro neví téměř nic o vyšších patrech. Proto bylo snadné každého odstraněného zločince ihned nahradit klonem nebo hercem v masce. Pochopitelně i Aliance vlastní klonovací centra už dávno a už dávno má vzorky DNA každého, koho plánovali v budoucnu nahradit.

Když je nějakému informátorovi dovoleno pustit nějakou informaci ven, tak se musíme mít na pozoru, protože to může být stejně tak info pro povzbuzení nebo dezinfo pro oklamání nepřítele. A teď si vyber!

Totéž dělají děvky DS; vytváří falešné vlastenecké kanály a krmí nás nadějnými žvásty, očerňují skutečné bojovníky a vlastence a celkově v tom dělají záměrně ještě větší bordel, než jaký to je.

Myslím si, že nejpřesnější informace můžeme získat jen rozsáhlou syntézou velkého množství dílčích, zdánlivě bezvýznamných informací. Na plnou hubu to prostě nikdo z armády nepustí a když to pustí, tak jsou dvě možnosti: buď už to právě začalo nebo je to jasný podvod. Takže jedině drobečky a střípky skládat k sobě a doufat, že z toho vyleze konkrétní obraz. Stojí to spoustu času, ale když se chcete udržet ve formě, jinak to nejde. Takhle to dělám poslední dobou pořád a daří se mi dokonce některé kroky předpovědět, protože mají logiku a logické návaznosti. Rozhodně to ale není nic, co bych chtěl zveřejňovat a pak se nechat pranýřovat, že to nevyšlo. To je čistě pro mou osobní potřebu.

Poslední slovo na adresu nevěřících, jedno je naprosto jisté: Aliance vyhrála a tím bylo zajištěno, že nás čeká nepředstavitelně krásná budoucnost. Na tom nic nezmění ani Petr, ani Pavel, ani oba dohromady. Když ještě v tom krátkém čase, co bude mít dotyčný hlavu na krku, napáchá nějaké škody na našem národu a zahyne kvůli němu spousta lidí, můžete poděkovat těm třem miliónům vychechtaných debilů. Určitě máte ve svém okolí pár entit, které se ke svému vlastizrádnému zločinu ještě hrdě hlásí, tak bych doporučoval začít tam. Ve světě se už praktikuje lynčování vlastizrádců a vražedných doktorů, tak se tento pěkný zvyk možná brzo dostane i k nám. Já myslím, že za to, co jsme právě teď předvedli před očima celého světa, nějaká reakce nepochybně přijde. To nám přece nemůže projít jen tak!

Ten Augiášův chlív, který tady na Zemi zbyl po činnosti DS se bude muset uklidit. Jestli se to nejdřív odhalí a potom se bude ještě uklízet za pochodu, nebo se bude čekat až na úplný konec úklidu, to nikdo neví a nikdo vám to neřekne.

Co chcete vědět víc k tomu, abyste zase měli svoji víru? Že to dobře dopadne? Už to dobře dopadlo, to by vám mělo bohatě stačit! Ale jestli se dožijete závěrečných titulků a opony? To záleží už jen na vás.

Převzato z kresadlo.com

 

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.