Demontáž sítě kabaly v Evropě je složitý proces, mnohem složitější než v USA, především z toho důvodu, že kabala z Evropy spravovala také síť v USA, která se nakonec osamostatnila, ale vždy skládala účty Evropě, přesněji Londýnu, protože USA byly korporací.

Co se týče sítě kabaly v Evropě, komunikace je téměř vždy interaktivní. Londýn jako „centrum“ dělá rozhodnutí a předává je Vatikánu, který koordinuje síť v Evropě, takže každá země má svou vlastní roli při udržování této sítě.

Makedonie je země odpovědná za výrobu surovin pro zásobování rafinérií heroinu a farmaceutického průmyslu.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Z tohoto důvodu musí být Makedonie kdykoliv a za všech okolností destabilizována a musí jí být bráněno v nastolení stability, aby nemohla odporovat tomu, co na ní bylo uvaleno. Aby si kabalisté udrželi životně důležitý segment své sítě v Makedonii, přesměrovali část „migrantů“ do Makedonie, aby si zajistili plantáže.

Část teroristů, kteří cestovali společně s migranty do Evropy, shromáždili všechny informace o skupině, přesněji o tom, kolik je ve skupině lékařů, inženýrů a vědců. Tím pádem měli všechny informace, a když přišli do Evropy, teroristé řekli kabalistům v Makedonii, kolik měli vzdělaných a profesionálních migrantů ve své skupině, pak je organizovaně unesli a poslali do Makedonie, kde pod nátlakem pracují.

Srbsko-Kosovo je pro kabalu strategické centrum, v Kosovu existují rafinerie na výrobu drog, které jsou zásobovány surovinami z Makedonie.
Jedním z životně důležitých zdrojů financování kabaly jsou drogy, takže Clintonova rodina na základě příkazu vytvořila takovou situaci v Kosovu, aby mohli vybudovat rafinerie, které by zásobovaly drogami celou Evropu, a přesměrovala tyto peníze do „černých rozpočtů.“

Existují velké farmaceutické společnosti, které také spolupracovaly s rafinériemi v Kosovu.
Rafinerie byly dále zdokonalovány, tak aby mohly vyrábět polo-deriváty pro léky těchto farmaceutických společností. Když se farmaceutické společnosti zapojily do práce těchto rafinérií a zdokonalily je, staly se tyto rafinerie pro kabalisty ještě cennějšími.

Do transportu drog z Kosova kabalisté zapojili KFOR (pozn.: Kosovo Force – označení pro mezinárodní mírové operace v rámci NATO na území Kosova). Největším pašerákem drog v Evropě je vlastně KFOR, který využívá imunity OSN k distribuci drog po Evropě.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Kosovo je pro kabalisty důležité ještě z jiného důvodu; je to výcvik teroristů. Kosovo má třetí největší teroristické výcvikové středisko na světě, zřízení výcvikového střediska provedli kabalisté z Německa, Velké Británie a USA.

Po svém založení převzalo výcvikové středisko v Kosovu řízení středisek v Bosně a Hercegovině, Sandžaku, Makedonii a Černé Hoře.
Všechna výcviková střediska jsou určena hlavně k vyvíjení tlaku na evropské vlády, aby nic nepodnikaly proti kabalistické síti ve svých zemích, jinak by mohly riskovat občanskou válku nebo atentáty.

Samozřejmě, ozbrojené hrozby kabalistů jsou velmi vzácné, je to poslední opatření, ke kterému se uchylují.
Kabala mezitím vyvinula mnohem jemnější metody vydírání pro všechny země, jako vliv přes mezinárodní instituce nebo banky (Světová banka, MMF).

Role Rumunska i Černé Hory spočívá v udržování distribuční sítě kabaly mimo Evropu. Kabala v Rumunsku přes přístav Constanța posílá drogy, zbraně, lidi, deriváty pro výrobu drog atd. Jak se přístav stal aktivnějším, kabala začala více a více přitahovat pozornost ke svým aktivitám a Rusko začalo monitorovat přístav a shromažďovat důkazy.

Kabalisté v reakci na to, že Rusko shromažďuje důkazy, vyměnili v Deveselu (Rumunsko) A2AD štít využitím NATO a instalovali raketový systém, který zabezpečoval vzdušný prostor nad přístavem Constanța, takže Rusové nemohli shromažďovat důkazy bezpilotními letadly, protože kabalisté nastavovali rušičky satelitů.

Kvůli zajištění bezpečnosti obchodu, iniciovali kabalisté u přístavu Constanța vytvoření vojenské základny NATO na moři, o jejíž vybudování bylo postaráno.

Chorvatsku, které má zvláštní vztah s Vatikánem, byla svěřena role udržovat a kontrolovat trasy migrantů tak, jak to vyžaduje síť kabaly, která koordinuje, kde a jak budou tyto trasy vytvořeny. V síti kabaly má Chorvatsko svojí úlohu při organizování obchodu s bílými otroky a taktéž při výběru otroků, kteří jsou potřební pro samotnou kabalistickou síť. Chorvatsku dává zvláštní status v evropské kabalistické síti fakt, že Chorvatsko je magickým centrem kabaly v Evropě; to znamená, že v Chorvatsku se za posledních deset let odehrály nejdůležitější magické rituály kabalistů v Evropě.

Chorvatsku se povedlo převzít tuto roli od Vatikánu, především proto, že samotnému Vatikánu byla věnována plná pozornost.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Převzetím této podstatné role, Chorvatsko postupovalo velmi rychle prostřednictvím NATO, které v podstatě plnilo svou roli ochrany kabalistů a jejich sítí, když byli na vrcholu své moci.

Evropa je velmi důležitá, co se týče vznesení obvinění, zahájení veřejného vyšetřování a soudního procesu vzhledem k tomu, že mnoho vysoce postavených kabalistů z USA bylo zapojeno do obchodu s drogami, zbraněmi a bílými otroky.
Centrální soud v Evropě bude úzce spolupracovat s centrálním soudem ve Washingtonu v USA.

Ukrajina má pro kabalisty velký význam, především proto, že prostřednictvím Ukrajiny chtěli destabilizovat Rusko; ukrajinští kabalisté obdrželi všechny pokyny z Chorvatska, kterému tyto pokyny byly předány z Vatikánu.
Jedním z největších trumfů kabalistů na Ukrajině bylo to, že na Ukrajině zůstala třetina ruského jaderného arzenálu, který tvořil ruský protiraketový štít.
Také bylo důležité, aby kabalisté na Ukrajině přerušili vojensko-technickou spolupráci mezi Ruskem a Ukrajinou, protože raketový program Ruska se silně spoléhal na Ukrajinu, kde se rakety vyráběly.

Kabalisté to uvedli do praxe a Rusko se muselo stáhnout z Ukrajiny. Rusko tuto ztrátu kompenzovalo aktivací starého „Votkinsk“ závodu v Udmurtské republice. Tento závod nyní vyvíjí celý ruský raketový program, mimo jiné i raketové motory pro vesmírné programy.

Co se týče plánů s Ukrajinou, jednalo se i o to, aby kabalisté využili úrodné země Ukrajiny a udělali z ní totéž, co z Makedonie.

Kabalistům zabránilo uskutečnit jejich plány na Ukrajině to, že Aliance reagovala a způsobila zmatek v samotné kabalistické síti, takže splnění rozkazů, které přicházely z Vatikánu, bylo ohroženo; poté se aktivovala místní kabalistická síť, která chtěla jednat nezávisle, protože došlo ke střetu „zájmů.“ Tento střet na Ukrajině vedl k tomu, že američtí kabalisté osobně zasáhli, aby měli prospěch pouze pro sebe.

Úloha Ruska, které do kabalistické sítě neustále přinášelo dezinformace a sváry, vedla k tomu, že se kabalisté začali sami kompromitovat.
Někteří kabalisté na Ukrajině z vlastní iniciativy a bez příkazů svých nadřízených začali prodávat své zbraně Severní Korei. Ukrajinští kabalisté prodali Severní Korei raketové systémy „Точка“ („Point“) a akce jednotlivých kabalistů na vlastní pěst mimo síť dokázala, že kabala jako systém se hroutí.

Španělsko v evropské síti kabaly hraje roli udržování distribučního kanálu z USA, protože kokain se v Evropě nevyrábí a je velmi žádaný, a tak přes Španělsko jako centrální distribuční kanál s Jižní Amerikou přichází kokain do Evropy. Přes Španělsko je také častá výměna bílých otroků mezi Evropou a Jižní Amerikou.

Co se týče Asie, události v Hongkongu jsou velmi důležité, protože Čína poprvé nastoluje kontrolu nad tímto městem, které bylo doposud pod záštitou Londýna, a zároveň distribučním centrem pro obchod s drogami a bílými otroky. Přes Hongkong vedly dvě obchodní cesty, jedna z Japonska a Jižní Koree a druhá do Číny a příhraničních oblastí mezi Ruskem a Čínou, kde působili Čečenci, kteří dodávali heroin z Kosova k uspokojení asijského trhu.

Čína aktivně spolupracuje s Aliancí a pomáhá získávat materiální důkazy týkající se Evropy a Balkánu. Zavedením kontroly nad městem Hongkong zastavuje Čína další distribuci drog, a tak Hongkong přestává být jedním ze světových distribučních center pro obchod s drogami.

Přeložila éter | Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.