V takový den by se každoročně oslavovala multikulturalita, vyváženost práv a tolerance. Bílí by se ten den museli někam schovat. Menší obdobu spustili studenti jedné z amerických škol. V rámci happeningu vyhrožovali násilím.
Tento trend, který se snaží usurpovat a napadat lidi, protože mají bílou barvu kůže, je naprosto úžasný.

[wp_ad_camp_1]
Bílý profesor přerušený při výuce odmítající opustit budovu školy (požadavek Dne bez bílých) na doporučení policie (protože mu dle jejich slov nebyla schopni zajistit bezpečí) z budovy odešel a vyjádřil obavy z návratu – dostal se prý do role obdobné rukojmímu v obklíčení.
Na Youtube se objevilo více videí – jedno kde rozzuřené davy křičí na BÍLOU(!!!) profesorku přímo v její osobní zóně, že jako (bílý/á) rasista/ka má vypadnout!
video //www.youtube.com/embed/_j9nFced_eo

„Zažraná bílá“

Protože posuzovat někoho podle bílé kůže samozřejmě rasismus není. Vzpomeňme si, co si planeta musela prožít pod útlakem privilegovaného bílého muže? Genocida indiánů. Otrokářství vůči afroameričanů (tady pozor na slova). Tedy soudit a útočit na kohokoliv bílé rasy, který se nám nelíbí, rasismus není. Je to lekce. Naopak pouze bílý může být rasista.
Ale jde to dál. Bílý nemůže nebýt rasista. Tak tvrdí dnešní trend tzv. critical whiteness na amerických univerzitách.
Bílí nemohou být skutečnými antirasisty, protože ať chtějí nebo ne, jsou těmi, kdo profitují z rasistických struktur. Mohou být pouze kritičtí vůči rasismu.
Bílým členům Antifa tedy nezbývá se smířit s tím, že do konce života zůstanou rasisty s polehčující okolností, že jsou k rasismu kritičtí. A taky že jsou. Je úplně všude. Studenti jisté univerzity si stěžují, že rasistické a sexistické jsou i dřevěné stěny!
„… studenti z řad minorit se cítí marginalizováni útlakem tichých dřevěných maskulinních panelů…. tichou povahou budovy, když do ní vstoupí
V jejich tzv. safe space (bezpečných prostorech) experimentují s tím, že bílý muž musí být umlčen, aby teprve tak mohl pocítit, jaké je to být např. utlačovaným černochem, jehož hlas není slyšet.
Zásadní složkou této antirasistické politiky je využití principu pozitivní diskriminace, ačkoli v mnohem radikálnější podobě. Cílem je nechat lidi barevné pleti mluvit a naslouchat jim, respektovat jejich odlišné perspektivy, nehodnotit je a podporovat je při prosazování svých vlastních názorů, ať jsou jakékoli.Podpořit lidi barevné pleti, aby ovládli diskurs, bílé „umlčet“ a nechat je zakusit pocit partikularity je skutečnou subverzí „bílé“ hegemonie. „Bílí“, zbaveni (byť reálně jen v prostředí jednoho squatu, skupiny, univerzitního semináře) svých privilegií na definici pravdy, si skrze tyto radikální kroky mohou uvědomit vlastní hegemonii ve společnosti. Další, snad ještě důležitější dimenzí této radikalizované afirmativní akce je tzn. empowerment:umlčet „bílé“ a převzít privilegium na definici pravdy znamená pro lidi barevné pleti šanci na (znovu)nabytí sebevědomí či důstojnosti a šanci k překonání stigmat.
Jistá žena účastnící se diskuze v jednom ze „safe space“ zvedla ruku na znamení nesouhlasu. Byla nucena skupinu okamžitě opustit, protože se nesouhlasné pozvednutí ruky dotklo citů některých jiných účastníků diskuze.
Něco obdobného se stalo tady za ukázání prstem:
video //www.youtube.com/embed/P64a5qZ6oMc
Pouze tak se lidé naučí si zdravě utvářet názory. Bez věčných zástupů lidí s jinými názory. K čemu takové lidi potřebujeme? Netolerantní xenofobní fašisty leda mlátit, dokud se nepoučí, a lidstvo se neposune dál. K harmoničtější společnosti.

V tolerantní skupině nebude netolerance tolerována!

Navrhuji tedy zavést Mezinárodní den bez bílých. Inspiroval bych se filmy typu Hunger games. Během toho dne bude legální vše pozitivní i negativní, co bělochovi někdo provede. Podmínkou je, že objímač resp. útočník nesmí být sám bílý. Nebude ovšem legální bělocha zabít. To by bylo kruté a neslučitelné s liberální demokracií. Byl by to samozřejmě přestupek a pouze pokud by někdo během dne zabil tři bělochy (třikrát a dost), byl by to už trestný čin. Tedy pozor. Hrajme si ale zodpovědně!
Bělochům budou odebrány všechny jejich výsadní technologie, které získali utlačováním celého světa i planety. Bez oblečení, bez mobilu, bez přístupu do supermarketu by byli nuceni se někde schovat a den přežít v divočině. Byl by na ně totiž uspořádán lov.
[wp_ad_camp_1]
article_photo
Vrátím se k úžasné menší verzi mého nápadu, který proběhl v pilotním projektu na škole Evergreen.
ČERNÁ SÍLA!
ČERNÁ SÍLA!
ČERNÁ SÍLA! (Jak krásně křičí účastníci akce Den bez bílých)
V pondělí 5.6. 2017 musela být škola Evergreen opět uzavřena kvůli bezpečnostnímu riziku. Rozzuřený dav možná očekává, že den bez bílých bude každý den v roce. Ale o tom zatím můžeme jen snít. Já už pár nápadů výše mám.
Nějaké názory nacistů k tématu níže. Nechápou, že bílá rasa musí poznat své místo ve společnosti.
video //www.youtube.com/embed/6KN9ceFum5s
video //www.youtube.com/embed/vW_ySMRuOnQ
video //www.youtube.com/embed/Ny7BFnDI9Aw
video //www.youtube.com/embed/aZzhaCBtczk
Samozřejmě musíme bojovat, aby některá nepříjemná videa byla z YouTube neprodleně stažena! Jak dotyční skutečně bojují (některá už stažena byla). Videa násilí bojovníků za lidská práva(!) musí být mazána, pokud si tam zobrazení bojovníci připadají trapně. Oni jsou ti utlačovaní a mají právo(!) na chyby. Běloši mají jen jedno právo – vy-pad-nout! Černá síla!
P.S. Některé věty jsou v článku míněny v nadsázce a ironii. Raději to tu uvádím, aby dle Poeho zákona nedošlo k domnění, že je myslím vážně. „Den bez bílých“ je ve skutečnosti stará dobrá rasová segregace.
Ty zasranej Čechu, zabijeme tě a tvou rodinu
nameleme do jídla!
Autor: Vojtěch Bartók 6 Červenec 2016 Komentáře: 9 Přečteno: 16 101
Dnes mne zaujal jeden článek zveřejněný v Pravém prostoru, s názvem: Už to začalo a bude
hůř!
Tento článek popisuje zážitek jedné rodiny při návštěvě Prahy, konkrétně, Staroměstského
náměstí.
Rodinka si vyjela na výlet do Prahy a chtěla se pokochat krásami historické části Prahy. Při
tom byli obtěžováni, uráženi a opliváni mladými muži arabského vzhledu.
„Ty zasranej Čechu, zabijeme tě a tvou rodinu nameleme do jídla!“ byla slova na adresu otce,
když se chtěl bránit obtěžování a najíždění těchto agresivních cizinců do kočárku jeho ročního
syna. Jeden z útočníků mu dokonce třikrát plivl do tváře. Dle vyjádření otce, je to ten, který
má na fotografii zdvižený prst. Vzápětí je obklopilo na deset útočníků, hotových zmasakrovat
celou rodinu i s dítětem v kočárku. To vše se odehrálo uprostřed hlavního města, pod
kamerami policie. Vrcholem všeho bylo, že agresivní útočníci, cizí státní příslušníci
vyhrožovali že podají trestní oznámení. Věřím tomu, že pokud ho podají, otec napadené
rodiny půjde k soudu a dostane minimálně podmínku, zákaz vstupu do Prahy, vyhazov z práce
a trvalou nálepku xenofoba. Toto jsou naše zákony.
Islámský stát vysílá do Evropy své bojovníky. Ne všichni jsou vousatí, ne všichni přicházejí
jako uprchlíci, ne všichni, hned na potkání, řvou to své Allahu akbar. Mnozí vypadají třeba
přesně takto, jako ti na fotce. Nenápadní, uhlazení, prostě jako movití studenti. Co dělají?
Zevlují po ulicích, užívají si výhod západní civilizace, kterou chtějí zničit, zkoumají ulice,
průchody, podchody, infrastrukturu, zkoušejí provokace a testují náladu a obranyschopnost
lidí. Testují, jak se zachovají obyvatelé při napadení, testují naši ochotu bránit bližního, testují
podmínky pro invazi, testují možnosti jak co nejlépe rozložit naši obranyschopnost zevnitř
testují reakce policie. Podávají zprávy svým druhům za hranicemi a Islámský stát po té ví, jak
má řídit invazi do naší země. Jsou to předsunuté vojenské jednotky v civilu a operují na našem
území s cílem získávání strategických, pro invazi důležitých informací.
Co dělá naše naše bezpečnostní služba? Nic. Špicluje počítače vlastenců, odposlouchává
telefony vlastenců, špehuje vlastence. Naši tajní dělají vše pro to, aby znemožnili vlastencům
bránit svou vlast. Přitom jim doslova pod nosem bují nepřátelská výzvědná síť, kterou svou
nečinností doslova podporují.
Proč si agresoři vybrali za svůj cíl právě hlavní město? Protože v hlavním městě panuje větší
anonymita, než kdekoli jinde. V hlavním městě se de facto nikdo s nikým nezná a každý je
každému lhostejný. V hlavním městě se nikdo nezastane toho druhého, v hlavním městě
panuje hluboká anonymita, lhostejnost, prostě absolutní nezájem o osud jiného člověka.
Hlavní město se dá snáze ovládnout, než nějaká vesnice, kde se všichni znají. Proto se těmto
hordám tak dobře daří v Berlíně, v Paříži, v Londýně a ostatních evropských metropolích.
Když tito vetřelci ovládnou Prahu, bude následovat Brno, Liberec, České Budějovice,
Olomouc, Hradec Králové a další a další, až nakonec ovládnou celou zemi.
Naše policie, která má slogan, pomáhat a chránit, by měla občanům vysvětlit, čeho se tento
slogan týká. Protože, jak se zdá, netýká se Čechů, pouze cizinců, zvláště pak nepřátelských
muslimů z arabských a islámských zemí, ničemu nepřizpůsobivých negroidních ras z
afrických zemí, asociálů a nepřizpůsobivých národnostních menšin. Těmto všem policie
pomáhá a chrání je. Kromě rodilých Čechů. Ti nemají právo na žádnou ochranu. Ti si, zřejmě,
musí poradit sami. Ústava České republiky, zdá se, pro vládu a zvláště pak, pro policii neplatí.
Čech, Moravan nebo Slezan může být ve své zemi libovolně cizáky utlačován, šikanován,
napadán a nakonec i zabíjen, protože být bílým, je pomalu hanbou, za kterou musí běloch
pykat, ne-li zločinem, za který musí být běloch popraven. Jen mne udivuje, že této genocidě
bílého obyvatelstva asistuje česká policie, která se skládá převážně z bílého etnika.
Nechci zde obhajovat bývalý režim. Byl jsem jeho odpůrcem a v osmdesátém devátém jsem se
účasnil každé demonstrace. Ale. Za bolševika by si tito nepřátelští agenti ani nelajzli. Tehdejší
policie, neboli, veřejná bezpečnost, by je všechny odvedla do Bartolomějské a tam by všichni
do jednoho, dostali takovou nakládačku, že by rádi vyzradili své komplice a spojení. Nakonec
by s hrůzou v očích velice rychle opouštěli naši zemi.
Toto se dneska nenosí. Nepříteli státu se veřejně omluvíme a potrestáme oběti, aby bylo
spravedlnosti učiněno zadost.
Když to shrnu do jednoho bodu, tak, na našem území operují nepřátelské výzvědné skupiny s
cílem získat informace o naší infrastruktuře, o náladách obyvatelstva, o bojeschopnosti policie,
o obranyschopnosti obyvatelstva. Naše tajné služby to nevidí, protože tito agenti nejsou
vousatí, nepatří do klasického chumlu migrantů a vůbec nevypadají jako nepřátelští agenti. To
o schopnostech naší tajné služby lecos vypovídá.
A já se ptám. Jak dlouho budeme toto trpět? Začneme se už konečně bránit, nebo budeme jen
žvanit a lajkovat na facebooku? Začneme už konečně bránit jeden druhého, nebo budeme jen
konstatovat:
„Hm. No jo, no. Co se dá dělat? To jsme to dopadli!“
Když na mne zaútočí některý z těch hajzlů, budu se bránit. Budu bránit člověka kterého
napadli a já budu náhodou přítomen. Budu bránit sebe i svého bližního s nelítostnou tvrdostí a
razancí. I kdybych při tom měl padnout. A co vy?
[wp_ad_camp_1]
zdroj: 1
Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.