Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku
  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

 • Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa
  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

 • „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO
  „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO

  „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO

 • Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál
  Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál

  Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál

Související zprávy

Dokáže stát ochránit své občany.

….podle všech posledních událostí nemá stát vůbec zájem o ochranu vlasních obyvatel a neustále se mele v médiích jedno a totéž, je to naprosto trapné. Prosím uvědomte si to. Není vyloučeno, že internet bude brzy slovem minulosti. Vše se připravilo na „pomoc vlastních občanů“. Jakmile události budou akcelerovat raketovým startem, je otázkou co budete dělat?????

05:54

napsala Snímek obrazovky 2016-01-09 v 22.04.00

 

Úvahy a diskuse na toto téma se v Německu objevují od podzimu 2015 a nový impuls jim dodaly události v Kolíně nad Rýnem v noci ze silvestra na Nový rok (nejméně 1.000 mužů afrického a arabského původu sexuálně obtěžovalo a okrádalo ženy na náměstí před kolínským dómem a hlavním nádražím).

V říjnu 2015 přinesl nezávislý server PI-news dosti černou vizi budoucího vývoje v SRN, založenou na všeobecně dostupných údajích, objektivních skutečnostech a logické úvaze: už před enormním zesílením proudu imigrantů na podzim 2015 odhadoval úřad pro ochranu ústavy počet radikálních islamistů v zemi na 30-40.000. Uvádí se, že zhruba dvě procenta lidí žijících v libanonských uprchlických táborech tvoří radikálové, připravení kdykoli použít násilných metod. Vztáhnou-li se tato čísla na počet migrantů, kteří během posledních měsíců přišli do SRN, dostaneme velmi nepříjemný výsledek: IS má v Německu k dispozici nejméně 60-70.000 mužů. A příliv ilegálních příchozích neustává, protože jak v SRN, tak v EU chybí politická vůle migraci skutečně zastavit nebo aspoň přibrzdit.

Jestliže i v roce 2016 bude imigrace pokračovat dosavadním tempem, znamená to – při použití výše zmíněného „pravidla dvou procent“ – příchod dalších 100-120.000 bojovníků a na konci roku tedy přítomnost celkem zhruba 160-190.000 ke všemu odhodlaných islamistů. K tomu je nutné připočítat i příslušníky jednotek IS, kteří se ze Sýrie vracejí do Evropy; v SRN tak lze reálně předpokládat 200.000 bojovníků. Kdy IS tyto muže povolá do akce? Až budou mít k dispozici dostatek zbraní.

Jak autor dále uvádí, není nejmenší problém zbraně v potřebném množství do země propašovat, neboť kontrola vozidel na hranicích neexistuje. Závěr: jakmile útok začne, už během prvních 24 hodin mohou příslušníci IS v Německu připravit o život až čtyři miliony lidí, a to dřív, než bundeswehr vůbec stačí reagovat. Nejpříhodnějším termínem by bylo jaro 2017, neboť do té doby bude v zemi dostatek mužů i zbraní a není důvod otálet. Rozhodnutí, zda této možnosti využít, je výhradně v rukou IS.

Jak by akce mohla probíhat? Migranti (tedy i předpokládaní bojovníci IS) jsou rozmísťováni víceméně rovnoměrně po celé SRN, ubytovny existují i v malých venkovských obcích. Překvapivý a koordinovaný útok vedený plošně na celém území státu by tedy byl velmi účinný. Trvalo by nejméně dvě hodiny, než by bundeswehr dokázal zorganizovat protiúder, avšak při současném personálním stavu by mohl zasáhnout nanejvýš ve městech. V současné době je navíc základen bundeswehru málo a leží tudíž velmi daleko od sebe. Přerušit silniční a železniční spojení je snadné a mělo by i vedlejší účinek: i kdyby se podařilo v krátké době povolat záložníky, do určených kasáren by se ve vyvolaném dopravním chaosu nedostali.

Obrovskou výhodou útočníků je i možnost okamžitě a kdykoli se stáhnout zpět do kterékoli uprchlické ubytovny, nejlépe tam, kde jsou alespoň nějaké rodiny s dětmi a ženami – který německý voják by tam střílel…

Tento temný scénář uzavírá autor konstatováním, že IS by si počínal hloupě, kdyby uvedené možnosti nevyužil. Článek vyvolal velmi vzrušenou diskusi; mnohým připadal text příliš děsivý, jiní postrádali zmínku o policii, avšak i oponující čtenáři přiznali, že nastíněný vývoj vůbec není nemožný, a téměř všichni se shodli na tom, že k závažným střetům etnických Němců s migranty dříve nebo později nutně dojde. zdroj: http://www.pi-news.net/2015/10/p488252/ http://www.pi-news.net/2015/10/p488326/

Z diskusí na různých nezávislých fórech vyplývá, že stále více Němců má pocit (hraničící s jistotou), že jejich stát selhal – v ochraně hranic, v dodržování mezinárodních smluv o uprchlících i svých vlastních zákonů včetně ústavy, v zajištění základní bezpečnosti obyvatel. Sílí pocit, že stát kapituloval a není schopen své občany (tj. daňové poplatníky, kteří si policii platí) chránit před trestnou činností migrantů. Místní a oblastní tisk denně informuje o vloupání, krádežích, přepadeních, drogových deliktech, sexuálním obtěžování a znásilněních spáchaných přistěhovalci, ale hlavní média včetně největších televizních stanic mlčí – stejně jako oficiální místa.

Otázka zvýšené kriminality způsobené přílivem migrantů představuje tabu nejvyššího řádu. Spolkový kriminální úřad konstatoval, že v roce 2014 bylo 38.119 azylantů podezřelých ze spáchání trestného činu. Ve třech předcházejících letech (2011 – 2013) bylo takto podezřelých dohromady za všechny tři roky 15.932. Trestná činnost imigrantů vzrostla zejména v kategoriích ublížení na těle a krádež v obchodě.

Policie v celé zemi je na hranici kolapsu, občané jsou ponecháni sami sobě a s pomocí přetížených policistů nemohou počítat. K napjaté personální situaci v policejních složkách přispěla i skutečnost, že v několika uplynulých letech bylo v celé SRN kvůli úsporám bez náhrady zrušeno na 16.000 policejních pracovních míst.

zdroj:

http://michael-mannheimer.net/2016/01/05/kein-schutz-mehr-vor-kriminellen-auslaendern-der-staat-hat-laengst-kapituliert/

http://www.deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/2015_12_14_dav_aktuelles_sicherheit.html

http://www.dgb.de/themen/++co++a2f9ef5a-b3a1-11e5-895d-52540023ef1a

Podle nedávno zveřejněné studie existují v Berlíně vlivné velkorodiny a klany o mnoha tisících členů, které ovládají určité městské části a vytvářejí tam atmosféru strachu. Jedná se zejména o čtvrti Neukölln, Wedding, Moabit, Kreuzberg a Charlottenburg. Autoři studie hovoří o narůstající organizované kriminalitě, zastrašování svědků, existenci samozvaných soudců a jejich norem a o nerespektování německého práva; současně ale uvádějí, že „institucionalizovaná paralelní justice v Berlíně neexistuje“ a „existenci šaría-soudů v Berlíně nelze doložit“. Podklady pro studii čerpali autoři během zhruba devadesáti rozhovorů s arabsko-kurdskými rodinami a klany a v islámských náboženských kruzích. Státní orgány nemají v uvedených berlínských čtvrtích dostatečnou kontrolu a popsanou situaci po léta ignorovaly, teď se však připravují opatření k nápravě: soudci a státní zástupci dostanou příslušné směrnice a imámové a zástupci přistěhovaleckých spolků budou lépe informováni o německém právu, „aby pak mohli působit jako vyslanci právního státu“. Cílem je zamezit vytváření paralelních struktur. zdroj: http://www.focus.de/politik/deutschland/tausende-mitglieder-klima-der-angst-studie-zeigt-erschreckende-macht-berliner-clan-oberhaeupter_id_5144261.html

Policisté jsou už z principu povinni důsledně dodržovat právo a zákon a ve vztahu k nadřízeným držet ústa a krok, nicméně i oni jsou lidé. Řada berlínských policistů učinila z formálního hlediska dosti sporný krok- podepsala petici, jíž se zaměstnanci města domáhají spravedlivého ocenění. Organizátoři této iniciativy získali celkem na 20.000 podpisů a požadavky předložili vedení města. Jeden z mluvčích – sám pracovník kriminální služby – vysvětlil motivy autorů petice:

nesmyslné úspory,

znevažování práce policie,

nevyplácené nárokové příplatky,

několik let zastavené zvyšování platů;

Vlivem inflace klesly reálné mzdy policistů a dalších zaměstnanců města o 18% a lidé požadují dorovnání. Zazněla i slova naznačující, že pokud město svým zaměstnancům nevyhoví, nelze vyloučit, že budou v příštích volbách hlasovat pro AfD (opoziční, výrazně protiimigrační strana). zdroj: http://www.berliner-zeitung.de/berlin/berliner-polizisten-drohen-geld-her—oder-wir-waehlen-afd-,10809148,32721382.html#plx46723296

Jedním z původně úhledných, přívětivých a absolutně bezpečných měst a městeček obohacených nedávno přítomností příslušníků jiných kultur je Braunschweig (Dolní Sasko). Už v říjnu 2015 vyjádřil předseda místních policejních odborů Rainer Wendt obavy z chování azylantů, ubytovaných ve městě: „Pokud se proud uprchlíků nezastaví, budou se všechny jejich vzájemné konflikty odehrávat na našich ulicích.“

Hovořil o plošných, předem připravených a dobře organizovaných masových bitkách migrantů, o četných případech sexuálního obtěžování a násilí vůči ženám a dětem; o tomto druhu trestné činnosti azylantů policie informovala všechny ženské organizace v Hesensku a Dolním Sasku. Rainer Wendt kritizoval chování politiků, kteří překrucují policejní zprávy tak, aby vyznívaly neutrálně a nebudily obavy obyvatel; ve skutečnosti je však situace mnohem horší. „Veřejnost se nedozví všechno. Policejní zprávy o skutečném stavu věcí jsou pouze interní a zveřejní se vždy jen jejich zlomek, aby se lidé neděsili.“

Podle pana Wendta jsou policisté a další státní zaměstnanci vystaveni mimořádnému nebezpečí, hovoří dokonce o největší výzvě v dějinách policie od roku 1945. zdroj: https://mopo24.de/nachrichten/asylheim-braunschweig-hamburg-massenschlaegerei-polizei_wendt17743-17743

Situaci v Braunschweigu dokresluje i video, srozumitelné i bez znalosti němčiny. Bude dostupné do 7/12/2016. http://www.ardmediathek.de/tv/FAKT/Die-Soko-Fl%C3%BCchtlingskriminalit%C3%A4t-in-Brau/Das-Erste/Video?documentId=32121318&bcastId=310854

Poznámky pro ty, kteří nevládnou němčinou:

Ladendiebstähle = krádeže v obchodech (poblíž uprchlického tábora jsou tři supermarkety)

Straftaten insgesamt = trestné činy celkově

Straftaten seit August = trestné činy od srpna

Sportheim Olympia: dvojí vloupání, poprvé dveřmi, podruhé střešním okénkem

majitel obchodu s TV „Fernseh Krügel“ překvapil migranty při přelézání plotu

Einsätze = nasazení (policie)

Erstaufnahmelager = záchytný tábor pro utečence

Někteří migranti se pokoušejí vyzvednout si kapesné znovu, 2x-3x za měsíc, nárok mají na 130 EUR za měsíc, vyplácí se jednou měsíčně.

Asylbewerber = žadatel o azyl

Täter = pachatel (-é)

Zelený domek stojí blízko tábora, rodina už zaznamenala 4x vloupání, 11 ukradených kol a 2 dětské koloběžky.

Na ulici před domkem se dřív běžně parkovalo, už nelze – migranti cestou z tábora do supermarketů auta poškozují.

Úředník v závěru snímku uvádí, že nejméně potíží mají s migranty ze Sýrie a Iráku, nejvíce naopak s běženci ze západního Balkánu a severní Afriky. Německo mezitím prohlásilo země západního Balkánu za bezpečné, takže tito žadatelé by azyl dostat neměli.

Poznámka na závěr: po silvestrovských událostech v Kolíně nad Rýnem a v dalších německých městech se v diskusích objevilo nové slovo: Rapefugees (rape = angl. znásilnění, refugees = angl. uprchlíci).

Vlkův dodatek:

nějaký čas jsem váhal, zda tenhle příspěvek na Kosu pustím. Zvažoval jsem relevanci oněch úvah o počtu radikálních islamistů a možnosti jejich koordinovaného ozbrojeného vystoupení plošně v Německu, tak jak se tou úvahou ten článek v PI  NEWS zaobírá. Osobně jej považuji za naprosto teoretickou možnost, s pravděpodobností blízké trefení jackpotu ve Sportce.  A to z mnoha důvodů. Tím bezesporu hlavním je předpoklad, že se radikálové všech vyznání, etnického, klanového a  sektářského původu spojí a budou schopni vybudovat , navíc v utajení , gigantickou, celoplošně v Německu působící organizaci , s rozhodovacími hierarchickými strukturami pruského střihu. V nejlepším slova smyslu pruské vojenské byrokracie. Tohle všechno je pro mne naprosté sci fi. A i kdyby se o to vůbec někdo pokusil  měl šanci uspět / viz naprosto zásadní rivalita ozbrojených skupin třeba v Sýrii nebo v Afghanistanu a všude jinde, kde bojují muslimské guerilly, jsem přesvědčen, že  by to německé zpravodajské služby podchytily  a následně by německé orgány nepochybně konaly. Tak paralyzovaný německý stát v žádném případě není.   A mimochodem, kdyby se něco takového mělo v Evropě přihodit, pak bych to daleko spíše očekával ve Francii, Belgii nebo Británii.  Kde je muslimská skupina daleko početnější, daleko více etablovaná a to do státních, policejních, armádních, hospodářských a finančních struktur. Což je naprosto  nutný předpoklad k zahájení nějaké akce podobného ražení. Navíc  – muslimská komunita v Německu má, specifický rys. Její páteř netvoří arabští přistěhovalci, nýbrž Turci. A  nemyslím, že Turci, kteří jsou velmi orientováni na svou původní zemi, by se k něčemu takovému připojili. Ne bez požehnání Ankary. A ta ho v žádném případě NEDA´! Tím jsem si naprosto jistý. Turecko a jeho prezident rozhodně nejsou padlí na hlavu a mají celkem jasnou představu o dopadech zhroucení  Německa pro celý svět a tedy i pro Turecko.

Tohle všechno mne vedlo k onomu rozvažování, zda veverčin článek vůbec na Kosu, z reálně kritického pohledu pouštět. Protože onen článek v PI NEWS  mi, ze všeho nejvíce, připomíná šíření poplašné zprávy.  Jenže ono je tam velké množství zajímavých informací. Které už jsou pro mne naprosto jasnými a snadno identifikovatelnými hrozbami pro Německo a každou evropskou zemi, kde vznikne početná muslimská komunita. Zejména tedy vytváření paralelních, neoficiálních správních a silových struktur, nahrazujících v muslimských komunitách stát. Na státu ovšem parazitujících, ale stát současně ochromující – viz neformální soudy šaria,  viz systém radikálního muslimského vzdělávání, viz klanové silové struktury v migrantských čtvrtích. To je prostě fakt. A tyto struktury si budou, s přibývajícím počtem jejich členů a získáváním území, na kterých budou působit, vynucovat stále větší a větší ústupky od státu a a na většině původního obyvatelstva. Zákazy křestanských symbolů například u veřejných oslav vánoc jsou toho  důkazem. Takže zejména z tohoto titulu Kosa článek vydala.

Ale je tu ještě jeden důvod. A  tím jsou události v Kolíně nad Rýnem na Silvestra. A nejen tam. V současnosti už je známo , že těch německých měst bylo , kde k něčemu takovému  došlo, byly nejméně dvě desítky. A že leckde, zejména v menších městech a mimo pozornost hlavních sdělovacích prostředků, to bylo ještě daleko horší a brutálnější  viz

http://www.swr3.de/aktuell/nachrichten/Syrer-sollen-in-Weil-am-Rhein-zwei-Minderjaehrige-vergewaltigt-haben/-/id=47428/did=3669488/100kae0/

jehož hlavním sdělením je, že ve městě Weil am Rhein měli znásilnit o silvestrovské noci 4 Syřané ve věku 14-21 let dvě nezletilé dívky ve věku 14 a 15 let…

Aby bylo jasno zdroj – jde o oficiální web veřejnoprávní televizní a rozhlasové stanice SWR /součást řetězce ARD/ o jejíž kompetenci nemůže být sebemenších pochyb!

Pikantní v článku je ovšem tato věta:

Die Staatsanwaltschaft hat dazu jetzt gesagt:….. Die Nationalität der Tatverdächtigen spielt laut Staatsanwaltschaft „eine untergeordnete Rolle“.

Státní zastupitelství k tomu sdělilo: ….. Nacionalita podezřelých dle našeho názoru hraje “ naprosto podřízenou roli.“

Když jsem ověřoval tyhle dav případy znásilnění, tak jsem nejdříve narazil na informaci o téhle události na portálu regionálních novin Stuttgarten Nachrichten – viz:

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.weil-am-rhein-maedchen-mehrfach-vergewaltigt.19821c75-0001-4bed-98f8-b7f7d435ca6d.html

Zde se  tom znásilnění dozvíte všechno možné. S jedinou výjimkou- – asi proto, že jde podle státního zastupitelství o naprosto nedůležitou informaci – totiž národnost pachatelů… Přesto, že  ji redakce měla jasně k dispozici – viz odvolávka v článku na informace SWR!!!!

Totéž ,ačkoliv menším, odehrálo například i v rakouském Salzburgu.  V Hodině vlka na Slobodném vysielači jsem si dovolil tip,  že u těch výstřelků nebyli ani tak současní migranti , jako druhá a třetí generace už usedlých přistěhovalců v zemi. Nevěřil jsem, že by se migranti v lágrech, v takových počtech dokázali ad hoc zorganizovat a organizovaně jednat. Jenže jak se ukazuje, jsem podcenil jednu dost zásadní věc. Jejich napojení na migrantské krajanské struktury v Německu, již dříve usedlé.

Podle informací, které zveřejnil německý portál Express- vz

http://www.express.de/koeln/polizei-fuehrer-berichtet-meine-nacht-mit-dem-brutalen-mob-23315166

Policie zdržela nejméně 15 z těch, co v tom měli prsty. a to doslova a při tom bylo zjištěno a doloženo, že  jsou čerstvě příchozí do Německa a v azylovém řízení. Z toho 14 Syřanů a 1 Afghánec. Což je informace, která obíhá německým a také českýma slovenským internetem. V patřičných konotacích, které si odpustím.

Jenže mně zaujala z onoho článku jiná pasáž.Tahle:

Die Trickdiebmasche – in der Silvesternacht verbunden mit den sexuellen Gewalttaten – erinnert tatsächlich an die (nordafrikanische) Antänzer-Szene, die sich in Köln vor zwei Jahren etabliert hat.

Používaný zlodějský trik při silvestrovské noci, spojený se sexuálním násilím,připomíná skutečně praktiky tzv. „tanečníků“ z  kriminální severoafrické kriminální scény, která se v Kolíně etablovala už před dvěma roky!

Tohle osobně pokládám za daleko závažnější zjištění! Vzpomínáte, kolik ze  zpovídaných migrantů říkalo do nastavených televizních mikrofonů, že  jdou do Německa proto, že tam mají příbuzné nebo známé?!  O tomhle to je, v konečném součtu je!!! Tohle jsou reálné výstupy a hrozby! Nikoli jednoduché počty přes procenta došlých osob a možných extremistů, kteří bezchybně a nepozorovaně zorganizují celoplošné povstání, na které nebude schopna armáda reagovat!  Na něco takového opravdu nevěřím a je to pro mne v kategorii poplašných zpráv. Na co naopak věřím, je pomalý a soustavný rozklad struktur současného evropského státu a vytváření paralelních, neoficiálních a nekontrolovatelných, které budou vyžadovat a přisvojovat si stále více moci.

Kdyby někdo chtěl příklad, jak to funguje v čase, tak bude dobře, když si vzpomene na rok 1972, kdy byl svět šokován zásahem teroristů proti izraelským olympionikům na OH v Mnichově! Všichni se tehdy zapřísahali, že nic takového se nebude opakovat, že teror bude vymýcen. Dnes jsou tzv. Palestinci, stejného  nebo horšího střihu, mezinárodně uznanou a respektovanou entitou!!! A jejich zájmy a praktiky, kterými jsou prosazovány, jsou , více méně seznány normálními. Pokud jsou používány mimo území rozhodujících členů EU….

A stejně to, s postupem času, bohužel, vidím v západní Evropě! Zejména tehdy, když je muslimská komunita posilována tak mohutně jako v současnosti! Že se to Česka nebo Slovenska /zatím/ netýká? Už v týdnu , na Tři krále jsem připomenul čerstvý výrok bohužel europoslance Štětiny – že si přeje, aby obyvatelstvo v ČR bylo z 1/3 bílé, z 1/3 černé, z 1/3 žluté….A  zdaleka není sám. Jeho největší problém je ovšem Putin a Rusko… Ovšem vedle Štětiny reagoval a to úplně opačně – slovenský premier Fico. Který jednoduše prohlásil, že SLovensko žádné muslimské uprchlíky nevezme a nepřipustí vytvoření  větší muslimské komunity v zemi. Přesně podle hesla – není muslimská komunita= není muslimský problém! Podle mne si tímto přístupem spolehlivě vyhrál volby a velmi by mne překvapilo, kdyby to nebylo na další pokračování jednobarevné vlády Smeru. Pokud se ovšem do té doby nepřihodí něco, o čem v této chvíli nemáme sebemenší tušení.

Opravdovou hrozbou pro mne tedy není násilné povstání radikálů, ale podobný  postupný přesun moci  a rezignace většiny na svá práva. Proto vydávám tento článek!

Vlkův ranní doplněk:

Když tvrdím, že  trvalé pomalé změny evropské kultury a její neustálé a neustálé přizpůsobování se tlaku menšiny a rezignace na vlastní hodnoty a zájmy většiny, tvořené původním obyvatelstvem je daleko reálnější a větší nebezpečí než obava z nějakého jednorázového povstání , se potvrdila, sotva jsem ráno otevřel internet. Novinkách jsme totiž narazil na článek:

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/391171-zkouskove-obdobi-britskych-skolaku-se-prizpusobi-muslimskemu-ramadanu.html

|Británie zkrátka svůj předem plánovaný kalendář maturitních a jiných studentských zkoušek přizpůsobila datu Ramadánu! A šmytec!

Článek převzat z následujících stránek.

V Německu začali mazat pravdu z internetu. LEŽ JE POVOLENA!!!!!

VIDEO: V Německu začal zátah na internetu proti projevům nenávisti. Německá vláda maže komentáře z Facebooku, Googlu i Twitteru! [CZ Titulky]

VIDEO: V Německu začal zátah na internetu proti projevům nenávisti. Německá vláda maže komentáře z Facebooku, Googlu i Twitteru! [CZ Titulky]

Německo nenechává nic na náhodě. Vláda začala ve spolupráci s největšími světovými provozovateli sociálních sítí mazat desítky tisíc příspěvků německých uživatelů. Podle německého zákona se musí řídit všechny sociální sítě a weby a jakékoliv projevy proti uprchlíkům jsou bez milosti ihned mazány. Německo ale čeká zatěžkávací zkouška, protože za měsíc začne v Kolíně nad Rýnem pětidenní karneval a policie bude mít doslova manévry.

Snímek obrazovky 2015-12-28 v 13.57.21
Angela Merkel vnučkou Adolfa Hitlera? ? Děkujeme za vtipné foto od našeho čtenáře…

Poslanec za britskou stranu UKIP Stephen Woolfe jasně shrnul, že Německo se na základě současné imigrační politiky změní. Odpor proti uprchlíkům je v Evropě obrovský, ale jak připomíná Woolfe, lidé se bojí o migrantech mluvit. Lidé mají strach. A tento strach je posílen represivními zákony, cenzurou a mainstreamovou propagandou, která vykresluje migranty i nadále jako oběti, kterým je třeba hlavně pomáhat. Tato propaganda naráží na odpor a je předmětem potom demonstrací (Pegida v Německu) anebo internetových diskusí, které se německá vláda snaží novým zákonem potlačit.

-VK-

Šéfredaktor AE news

 

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
7 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře