Lůžka MedBeds by mohla navždy změnit podobu medicíny. Tato úžasná lůžka dokážou opravit tělo způsobem, který jsme doposud nepoznali.

Lůžka Med Beds využívají technologii, která za pomoci původních kódů ve vaší DNA opraví vaše tělo do stavu optimálního zdraví. Tato technologie již byla otestována.

Díky této technologii se naše společnost z medicíně posune k zaměření na wellness, nikoliv na nemoc. Žádný průmysl již nebude mít důvod vydělávat na nemocech. Díky MedBeds bude moci každý člověk svobodně obnovit své zdraví a žít do vyššího věku, než  bylo doposud možné.

Tato technologie je k dispozici již 50 let a je naprosto bezpečná. Tajný vesmírný program ji úspěšně používal posledních 50 let.

Financování: Lůžka MedBeds se připravují ve specializovaných léčebných centrech. Zpočátku budou k dispozici mimo současný systém zdravotní péče. Až bude technologie lůžek odhalena, nemocnice a velké farmaceutické firmy budou vyřazeny ze hry. Důvodem je, že náš zdravotnický systém již nebude založen na nemoci, ale na zdraví. Technologie bude kompletně financována bílými klobouky/armádou.

Cena: Za používání MedBeds nebudou žádné poplatky. Veřejnosti budou k dispozici zdarma. Náklady budou hrazeny armádou a bílými klobouky.

Zavedení ve světě: V každé zemi bude hlavní centrum, kde si lidé budou moci rezervovat termín léčby. Na první schůzce proběhne konzultace, která bude zahrnovat anamnézu a vyšetření celého těla. Poté budou data o pacientovi zadána do kvantového počítače, který rozhodne o naléhavosti pacientových potřeb. Na základě tohoto posudku bude naplánována návštěva blízkého centra.

Spuštění: V současné době se předpokládá, že možnost léčby na MedBeds bude zahájena v polovině ledna roku 2022. Toto datum se může změnit v důsledku vojenské činnosti. Zpočátku budou lůžka MedBeds po určitou dobu pod intenzivní kontrolou armády, aby nedošlo ke zneužití této technologie. Nebude zde žádné přednostní zacházení kvůli společenskému postavení. Se všemi lidmi bude zacházeno spravedlivě a lůžka budou k dispozici nejprve pro lidi, kteří je nutně potřebují.

Vnitrostátní provoz: Po odtajnění lůžek MedBeds bude zřízena národní telefonní linka, na které si lidé budou moci rezervovat termíny.

Produkce: Lůžka MedBeds se replikují pomocí pokročilé technologie. Odhaduje se, že denně lze vyrobit 1 000 lůžek MedBeds určených k distribuci.

Pokračování článku: Dokument o zavádění a léčebném působení lůžek MedBeds

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.