Elity již utekly do svých skrýší, po tom, co spustily genocidu.

Oficiální dokument firmy Pfizer prohlašuje (záloha ZDE), že vdechování a tělesný (kožní) kontakt s očkovanými jedinci přenáší vše, co se nachází ve vakcínách, na neočkované, a výsledky jsou devastující.

Část tohoto dokumentu Pfizer říká:

  1. Pokud se muž, který nebyl očkován, dotkne očkované ženy nebo dýchá vzduch, který ona dýchá (jinými slovy, prochází kolem ní v kanceláři) a následně má poměr se svou ženou, může jeho žena mít škodlivé vedlejší účinky a měla by se vyhnout tomu aby otěhotněla.
  2. Pokud žena, která nikdy nebyla očkována, byla vystavena ženě, která očkována byla, může:

A: potratit

B: spontánně potratit

C: otrávit dítě svým mateřským mlékem

D: mít dítě s psychickými problémy

Je to univerzální a velmi špatné. Zde je malá část textu, který jsem přeložil.

 

[wp_ad_camp_2]

 

8.3.5.3. Profesní vystavení

K pracovnímu vystavení dochází, když má někdo neočekávaný přímý kontakt s osobou očkovanou, která je ve studii, což může nebo nemusí mít za následek nepříznivý stav. Tito lidé mohou zahrnovat pečovatele, členy rodiny a další, kteří jsou v blízkosti účastníka klinické studie.

Pokud k takovému vystavení dojde, měl by je vyšetřovatel nahlásit společnosti Pfizer Safety do 24 hodin poté, co se o události dozvěděl, bez ohledu na to, zda je nebo není spojen s nepříznivým vedlejším účinkem. Toto by mělo být hlášeno pomocí formuláře pro hlášení nežádoucích účinků vakcín, v případě, že se tyto informace netýkají účastníka zařazeného do klinické studie budou zapsány odděleně.

UPOZORNĚNÍ: Účastníci studie vakcín (tj. očkovaní) se stávají super-rozmetači. Není zmíněno, o co jde, ale vyvolává to nežádoucí vedlejší účinky u lidí, kteří vakcínu nikdy nedostali, když byli vystaveni těm, kteří ji dostali.

Špatné je to, že pouze zde v tomto citovaném textu se varuje, že neočkovaní muži, kteří byli vystaveni očkované ženě, předají vše, co je ve vakcíně, jiné ženě.

I tato relativně malá část dokumentu, který jsem zveřejnil výše, uvádí, že vakcína vyvolává spontánní potraty a reprodukční problémy, když jsou neočkovaní lidé vystaveni očkovaným a mateřské mléko od očkované matky může kojenci ublížit. A pokud tomu někdo nevěří, klikněte na odkaz uvedený na začátku článku a projděte si tento obrovský záměrně matoucí dokument. Toto je pro lidi skutečné, vakcína je ve skutečnosti SMRTÍCÍ injekce.

NEPŘIBLIŽUJTE SE K OČKOVANÝM. JE TO OFICIÁLNÍ

Zde je malá část tohoto obrovského dokumentu přímo od Pfizeru:

10.3.1 Definice nežádoucích účinků:

Pojem: „zkušební zákrok“ = produkt vstříknutý do testovaného subjektu s vakcínou

AE: nežádoucí účinky u osoby, která dostala vakcínu.

SAE: Nežádoucí vedlejší účinky u osoby, která byla vystavena někomu, kdo dostal vakcínu.

EDP: vystavení během těhotenství.

 

[wp_ad_camp_2]

 

8.3.5. Vystavení během těhotenství nebo laktace a vystavení na pracovišti

Injekce testovaného přípravku během těhotenství nebo laktace a vystavení na pracovišti by měla být nahlášena společnosti Pfizer Safety do 24 hodin od oznámení zkoušejícímu.

Vystavení během těhotenství (EDP)

EDP nastane, pokud:

Zjistili jsme, že účastnice, která je těhotná během podávání injekce nebo po ukončení injekcí

Mužský účastník, který dostane injekci nebo který injekce přerušil, vystaví partnera před nebo kolem doby početí

Bylo zjištěno, že žena která je těhotná během vystavení nebo po vystavení testovanému produktu vakcíny v důsledku vystavení prostředí (kontakt s příjemcem vakcíny). Zde je několik příkladů.

Mužský rodinný příslušník nebo zdravotnický pracovník, který byl vystaven zkoušenému produktu vdechováním nebo tělesným kontaktem (s očkovanou osobou), pak vystavuje svoji partnerku nebezpečí v době početí.

Pokud by se tato vakcína nerozšířila na jiné jedince, proč by kontakt mezi očkovanými a neočkovanými byl pozoruhodnou událostí? Pokud by se tato vakcína nerozšířila, tak proč musí být znepokojen muž, který byl v okolí očkované ženy, i když se jí nedotknul nebo s ní měl poměr? Musí pak dávat pozor, aby neotěhotněla jeho žena?

A to není vše. Co následuje, je mnohem horší.

Testovaní by měli nahlásit těhotenství vystavení společnosti Pfizer Safety do 24 hodin od zjištění skutečností, bez ohledu na to, zda došlo k nežádoucímu vedlejšímu účinku (SAE).“ Úvodní poskytnuté informace by měly zahrnovat očekávané datum porodu (informace o ukončení těhotenství viz níže).

Pokud dojde k vystavení během těhotenství u účastníka nebo partnera účastníka, měl by vyšetřovatel tuto informaci nahlásit společnosti Pfizer Safety na „Formulář pro hlášení nežádoucích účinků vakcíny“ a „Doplňkový formulář vystavení během těhotenství.“ Bez ohledu na to, zda u nežádoucí strany došlo k vedlejšímu účinku.

Podrobnosti o těhotenství budou shromážděny po zahájení injekcí a až 6 měsíců po poslední dávce vakcíny. Pokud se informace o vystavení nevztahují na účastníka zaregistrovaného pro hodnocení, tyto informace se nezaznamenávají do „formuláře pro hlášení případů“, řádně vyplněná kopie „formuláře hlášení o nežádoucích účincích na očkování“ je však uložena na místě v instituci, která studii provádí.

Instituce bude sledovat těhotenství až do termínu (nebo ukončení) a doporučí společnosti Pfizer Safety výsledek těhotenství v rámci následného sledování počáteční formy doplňkové expozice během těhotenství.

 

[wp_ad_camp_2]

 

V případě životaschopného porodu lze strukturální nepoškození novorozence posoudit v době porodu. Pokud je těhotenství přerušeno, měl by být uveden důvod (důvody) ukončení a pokud je to klinicky možné, měla by být strukturální nepoškození potraceného plodu posouzeno makroskopickou vizuální kontrolou (pokud výsledky zkoušky před zahájením léčby nezjistí vrozené anomálie a pokud byly výsledky již zaznamenány).

Abnormální výsledky těhotenství jsou považovány za nežádoucí vedlejší účinky. Pokud výsledek těhotenství splňuje kritéria pro nežádoucí vedlejší účinky (tj. mimoděložní těhotenství, spontánní potrat, nitroděložní smrt plodu, úmrtí novorozence nebo vrozená vada), měl by zkoušející postupovat podle pokynů pro hlášení nežádoucích vedlejších účinků. Mezi další informace o výsledcích těhotenství hlášených Pfizer Safety jako nežádoucí vedlejší účinky patří:

Spontánní potrat, včetně zamlklého potratu,

Jako nepříznivé vedlejší účinky by měly být hlášeny úmrtí novorozenců, ke kterým dojde do jednoho měsíce po narození [8], bez ohledu na příčinnou souvislost. Kromě toho by úmrtí kojenců po 1 měsíci měla být hlášena jako nežádoucí vedlejší účinky, pokud instituce hodnotí úmrtí kojenců jako související nebo potenciálně související s expozicí testovanému produktu vakcíny. Zadavatel vakcíny si může vyžádat další informace týkající se vystavení během těhotenství.

8.3.5.2. Vystavení během kojení

K vystavení během kojení dochází, pokud:

Účastník kojící během očkování nebo po ukončení očkování.

Kojící žena, která je vystavena nebo po vystavení zkoušeného produktu vakcíny (tj. vystavení prostředí). Příklad vystavení prostředí během kojení: člen rodiny nebo zdravotnický pracovník, který kojí po vystavení testovaného produktu vakcíny vdechováním nebo kontaktem s kůží [s příjemcem vakcíny]. Vyšetřovatel by měl nahlásit kojení do společnosti Pfizer Safety do 24 hodin od zjištění skutečností, bez ohledu na to, zda došlo k nežádoucímu vedlejšímu účinku.

Zde je jasná část tohoto textu, které může porozumět každý:

8.3.5.3. Profesní vystavení

K expozici na pracovišti dochází, když osoba neočekávaně přichází do přímého kontaktu s testovaným produktem vakcíny [prostřednictvím očkované osoby], což může nebo nemusí mít nepříznivé vedlejší účinky. Mezi tyto osoby mohou patřit pečovatelé, rodinní příslušníci a další pracovníci podílející se na péči o účastníka studie.

Překládám do každodenního jazyka:

K vystavení na pracovišti dochází, když má jedinec nepředvídaný přímý kontakt s testovanou osobou očkovanou [očkovanou osobou] – což může nebo nemusí vést k výskytu nežádoucích účinků. Tito lidé mohou zahrnovat pečovatele, členy rodiny a další pracovníky, kteří jsou v okolí účastníka klinické studie. Pokud k takovým expozicím dojde, měl by je vyšetřovatel nahlásit společnosti Pfizer Safety do 24 hodin od zjištění skutečností, bez ohledu na to, zda se vyskytnou vedlejší účinky. Jelikož se tyto informace netýkají testované osoby studie, budou zaznamenány odděleně v dokumentech.

Můj komentář: Proto vidíme Bidena na zelené obrazovce. Všichni se nyní objevují na zelené obrazovce (před zeleným plátnem), právě jsme přistihli Bidena. Jsou na zelené obrazovce a v kulisách, protože otevřeli Pandořinu skříňku a mají v úmyslu se schovat, dokud to neskončí. Proto mnoho lidí tvrdí, že Bílý dům je prázdný a že pracují ve studiu, protože tam vlastně nejsou. V případech, kdy se ocitnou před kamerou, nejsou tam, kde tvrdí, že jsou. V Indii se katastrofa odehrává nyní, protože tato země byla první, kde si injekčně aplikovali vakcíny, a má nejvyšší počet očkovaných osob, než jakákoliv jiná země.

 

[wp_ad_camp_2]

 

„Očkonehoda“ ???

Včera jsem zveřejnil spoustu pozorování od řidičů nákladních vozidel, kteří si všimli mnoha dalších velmi podivných dopravních nehod po tom, co covid vakcína začala zabíjet lidi. Cliff High pojmenoval tento fenomén: „očkonehody, používejte tento termín, pro probuzení dalších lidí. Je zřejmé, že vakcína způsobuje lidem výpadky, mrtvice, srdeční zástavy a nyní jsou vidět na amerických dálnicích velmi podivné srážky a ještě šílenější čelní srážky.

V každém případě, krajnice je vždy lepší volbou než čelní srážka. Pokud uvidíte nějakou zombie očkonehodu, která směřuje k čelnímu střetu, neváhejte se nasměrovat do příkopu, pokud tam není svodidlo nebo nejste na mostě. Mnoho z těchto událostí brzy uvidíme na dálnicích v USA, takže buďte při řízení bdělí. To pravděpodobně poroste do obrovských rozměrů za měsíc nebo i déle, a zůstane na svém maximu, dokud nebudou očkovaní na invalidních vozících.

Špatné znamení

Před několika dny odstranil web Deagel.com stránku 2025, která ukázala, že Amerika má méně lidí než 100 000 000 (100 milionů). Nyní je stránka úplně pryč. To znamená, že ani nechtěli, aby se stránka vůbec udržovala po smrti vlastníka, přestože stále existovali zaměstnanci, kteří by ji udržovali. A to znamená, že předpověď pro rok 2025 může být stále relevantní.

Pro tadesco přeložila bubi | Zdroj: bibicabaya.fr

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.