Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Generál Mark Milley odvezen do GITMO
  Generál Mark Milley odvezen do GITMO

  Generál Mark Milley odvezen do GITMO

 • JAG zatýká zvláštní zástupkyni USA pro hospodářskou obnovu Ukrajiny
  JAG zatýká zvláštní zástupkyni USA pro hospodářskou obnovu Ukrajiny

  JAG zatýká zvláštní zástupkyni USA pro hospodářskou obnovu Ukrajiny

 • Okno do nového světa – osudové křižovatky
  Okno do nového světa – osudové křižovatky

  Okno do nového světa – osudové křižovatky

 • Elity Západu vedú bez vyhlásenia tretiu svetovú vojnu
  Elity Západu vedú bez vyhlásenia tretiu svetovú vojnu

  Elity Západu vedú bez vyhlásenia tretiu svetovú vojnu

Související zprávy

EDGAR CAYCE PŘED 80 LETY PŘEDVÍDAL PUTINOVU ROLI V SOUČASNÝCH UDÁLOSTECH – Buck Rogers

…..vím, že mnozí z Vás nechtějí číst žádná další proroctví. Ale zde je trefné a na dnešní dobu celkem jako ušité. Mimo jiné pro nás konstruktivní…..

05:55

Edgar Cayce před 80 lety předvídal Putinovu roli v současných událostech

Snímek obrazovky 2015-12-01 v 23.41.56
„Spící prorok“ viděl v Rusku naději: prvek, který světu poskytne zdravý rozum, duchovní vedení a možná i jakýsi nový trend v náboženství. Už tehdy totiž předvídal morální pád Západu. Ze současné situace je zřejmé, že nebyl daleko od pravdy.

Buck Rogers

Edgar Cayce, neboli Spící prorok, je jeden z nejuznávanějších věštců na světě. Bývá také považován za otce holistické medicíny. Cayce se dokázal po libosti dostat do stavu podobného transu, přičemž z nějaké mimořádné roviny existence získával informace, které buď pomáhaly jeho pacientům, nebo se jednalo na odpovědi na různé otázky z publika. Jeho předpovědi se mnohokrát ukázaly jako správné, proto se také tak proslavil.

Mnoho z informací získaných ze „Zdroje“ se týkalo konkrétních zdravotních problémů, ale svazky jeho věšteb obsahují i značný počet předpovědí, jež se vztahují k sociálním a politickým událostem globálního rázu.

„Sny jsou dnešními odpověďmi na zítřejší otázky.“ Edgar Cayce

Cayce většinu svých předpovědí učinil v době mezi dvěma světovými válkami, ale ještě před jeho smrtí v roce 1947 se mnoho z jeho věšteb naplnilo, například krach burzy v roce 1929, události související s druhou světovou válkou a dokonce i předčasný odchod ze světa dvou amerických prezidentů.

V sérii tzv. „World Affairs Readings“ (předpovědí týkajících se světových událostí) sepsal Cayce pozoruhodná tvrzení o budoucnosti světa financí, politiky a kolektivní spirituality. Zajímavé je, že se tam vícekrát zmiňuje o roli, kterou bude hrát v nadcházejícím chaosu Rusko – a jeho předpovědi se právě začínají plnit.

Rusko jako trn v oku

Cayce předvídal, že budoucí krize budou stát a padat s financemi, a poukázal na to, že se Rusko stane trnem v oku finančním silám, jež se v poválečném světě spiknou proti blahu lidstva.

Když se ho v roce 1932 zeptali na budoucí politické a hospodářské trendy v Evropě, zaměřil se Cayce na Rusko:

„Evropa je dům rozbitý na kusy. Před několika lety se stalo to, že mocný lid byl převálcován pro potěšení a uspokojení několika málo, bez ohledu na práva jakéhokoli jiného člověka. Ten lid prochází zkušeností znovuzrození a politicky i hospodářsky se stávají trnem v oku mnohého národa v Evropě, ve světě…“ (Otázka:) „Jak se jmenuje ten národ, o němž mluvíte?“ (Odpověď: ) „Rusko!“ [zdroj]

70 let po poražení Osy se Rusko znovuzrodilo, ale zbytek světa teď má z velké části pod palcem západní globalistický bankovní kartel. Tento kartel sestává z IMF, Světové banky, BIS a globální sítě centrálních, rezervních a investičních bank, které drží zvolené vlády států v permanentním konkurzním správcovství a jimž, matematicky vzato, nebudou obyvatelé tohoto světa nikdy schopni splatit dluhy.

Na ostří nože

V roce 2013 se USA pokusily pod klamnou záminkou o invazi do Sýrie. Putin zabránil americké intervenci hrozbou, že se v oblasti zapojí i Rusko; tehdy to v Sýrii zdaleka nebylo tak zlé jako dnes.

Na Ukrajině proběhla cílená destrukce režimu, financovaná z prostředků George Sorose. Pak následovaly návrhy ze strany IMF, jejichž cílem bylo dluhové dobytí Ukrajiny pomocí vnucených půjček na rozvoj ve výši desítek miliard dolarů. V té chvíli nastoupilo Rusko jako jediná síla schopná udržet bankovní kabalu na uzdě.

Obří mocenská šachovnice zvaná Střední východ je v plamenech a svět se potácí na ostří břitvy, kdy jednou možností je eskalace konfliktu ve třetí světovou válku a tou druhou chabá naděje, že světoví političtí vůdci konečně přijdou k rozumu.

Cayce v souvislosti s takovou situací hovořil o Rusku jako o naději:

„V Rusku se skrývá naděje světa, ačkoli bývá označováno jako komunistické či bolševické. Ne – jde o svobodu, svobodu! Že bude každý člověk žít pro svého bližního! Princip se zrodil. Bude trvat léta, než vykrystalizuje, ale znovu je to tak, že z Ruska přichází naděje pro svět.“ (Edgar Cayce, 1944, č. 3976-29)

Tuto naději dnes vidíme na vlastní oči, a to ve vojenské intervenci Ruska v Sýrii, kdy Rusko efektivně likviduje brutální Islámský stát, vyzbrojený Amerikou a Izraelem.

Duchovní vývoj a vedoucí pozice Ruska

Už před 2. světovou válkou Cayce předvídal, že bude nutné, aby se Rusko nějakým způsobem duchovně rozvíjelo, a mohlo tak představovat protiváhu upadajícím morálním hodnotám kapitalistického Západu.

Když se jednou Cayceho zeptali, „jak by měly tzv. kapitalistické země přistupovat k Rusku“, odpověděl:

„Na náboženském vývoji Ruska bude záviset naděje světa. Pak se bude moci jedinci či skupině, jež si bude ve vztazích vzájemně blízká, lépe vést při postupných změnách a konečném rozřešení podmínek související se světovládou.“ (3976-10)

O šest měsíců později přišel Cayce s dalšími informacemi, které pomohly objasnit jeho předchozí prohlášení.

„Víte, z Ruska může vyjít cosi, co se stane základnou celosvětového náboženského myšlení či trendu…“(3976-12)

Když se Hugh Lynn Cayce svého otce v roce 1938 ptal na situaci v Rusku, bylo mu řečeno:

„Neklidnému národu se dostane nového pochopení. Zde se kvůli jhu útlaku a přílišnému požitkářství objevil další extrém. Jen až se vrátí svoboda projevu a svoboda vyznání v souladu s příkazy svědomí – než bude toto k dispozici, bude v nitru stále vládnout chaos.“ (3976-19) [zdroj]

Zdá se, že Cayce hovoří o Rusku po pádu Sovětského svazu a strastech vyvolaných komunistickou vládou; a také o potřebě návratu humanistických hodnot do současného světa. To je zapotřebí k tomu, aby se svět osvobodil od útlaku sionistických kartelů, které se proti lidstvu šikují už stovky let.

Cayce tu říká, že nám Rusko v tuto dobu přinese jistý druh velmi potřebného duchovního vůdcovství, jakýsi postoj, který nám umožní, aby se odehrál přechod ve velkém formátu – něco, co se musí stát, abychom se vyhnuli zaručenému zničení, jež by bylo důsledkem případné 3. světové války.

Snímek obrazovky 2015-12-01 v 23.46.17

Putin bezpochyby není svatý a nelze nijak podceňovat potenciál podvodného jednání ze strany jakékoli národnostní organizace, ale zamyslíme-li se nad hlavními hráči, kteří se teď, v době, kdy lidstvo balancuje na ostří břitvy, nacházejí v kolbišti, vnáší Putin do hry něco, čím ostatní političtí vůdci nedisponují… zdravý rozum.

A jak by se projevovalo duchovní vedení ve světě, jenž zešílel? Zpočátku by dozajista vypadalo jako zdravý rozum.

Aristoteles dokonce prohlašuje, že ze zdravého rozumu vychází samo vědomí. Pokud tedy společnosti chybí zdravý rozum a je v ní jen málo svědomí, morálky, empatie, tvořivosti, soudnosti, vkusu a lásky, jak lze takovému obyvatelstvu vládnout?“ [zdroj]

Putinovy akce v Sýrii dávají z různých možností ten nejlepší smysl. Už teď pravděpodobně zabránil turecké invazi do Sýrie a významně narušil operace ISIS. Obojí lze považovat za vítězství zdravého rozumu v aréně zrad a věrolomnosti.

Když Putin na nedávném summitu mluvil o americko-ruských vztazích, řekl o USA následující:

„Musíte se povznést nad svou bezmeznou touhu po nadvládě. Musíte přestat jednat na základě imperialistických ambicí. Nelijte do myslí milionů lidí jed, jako by neexistovala jiná cesta než imperialistická politika.“

Putin se snaží nasměrovat naši pozornost na tu čtyřsetkilovou gorilu v obýváku, o které není nikdo ochoten mluvit: Amerika a Západ už nemají ve světě žádnou morální převahu.

Budoucí morální úpadek Ameriky komentuje i Cayce. Necelého půl roku před svou smrtí hovořil o „duchu Ameriky a jejím hříchu“:

„Co je duchem Ameriky? Většina jednotlivců se pyšně chvástá „svobodou“. Svobodou čeho? Když svážete srdce a mysli mužů rozličnými způsoby a vychováním, poskytne jim to svobodu slova? Svobodu vyznání? Osvobození od nouze? … Vzhledem k uplatnění těchto principů… se Amerika může chvástat, ale na ten princip se spíš zapomíná… a to je hříchem Ameriky.“ (3976-29) komentář 3975-15 z ledna

Závěr

Předvídal Edgar Cayce to, že Putin zkříží plány západní kabale, která se snaží zmocnit světa prostřednictvím finanční dominance, politické destabilizace a totální světové války, řádu povstávajícího z chaosu?

O TŘETÍ světové válce Cayce také hovořil. Mluvil o konfliktech vznikajících „v Libyi a v Egyptě, v Ankaře a v Sýrii, o ostrých sporech v oblastech nad Perským zálivem.“ [zdroj]

Ať věříte v moc lidské mysli spojit se se Zdrojem a získávat z něj informace o budoucnosti, nebo ne, vypadá to prozatím, že se Cayceova proroctví týkající se Ruska celkem plní. A vzhledem k absenci rozumu a humanismu na straně mocných tohoto světa, proč se neobrátit pro inspiraci k uznávanému prorokovi?

 

Zdroj (kráceno)

http://www.osud.cz/edgar-cayce-pred-80-lety-predvidal-putinovu-roli-v-soucasnych-udalostech

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
4 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře