Před pár lety jsem se zmínila, že jsem znala velice vzdělanou historičku, která mi vyprávěla o tom, jak jako průvodkyně přivedla skupinku svých slovenských studentů (přednášela i na vysokých školách) do muzea, kde se nacházely artefakty náležející etruské kultuře. Etruskové měli žít na území dnešní Itálie, podle oficiálního letopočtu zhruba od 8.-7. stol. př.n.l. Jejich civilizace dosáhla vrcholu kolem 6. století př. n. l., kdy se Etruská říše nebývale rozrostla a Etruskové prostřednictvím své obchodní moci získali vliv nad celým Středomořím. Zanikla ve 3. stol. př. n l. (podle oficiální datace, reálná čísla by vypadala jinak, ale to je podružné).

 

[wp_ad_camp_2]

 

Bylo nám zatajeno, že šlo ve skutečnosti o slovanský národ
Tato zmíněná paní měla pro svoji skupinku připravenou tabulku, kdy ke každému znaku náleželo písmenko z naší aktuální abecedy a podle této jednoduché abecedy její skupinka dokázala číst nápisy na artefaktech a rozumět jim, přestože oficiálně nebylo etruské písmo doposud rozluštěno a také se oficiálně tvrdí, že Etruskové převzali písmo od Řeků, což je lež jako věž. Když totiž přečtete etruské písmo s pomocí překladu do latinky, zjistíte, že je to vlastně staroslověnština!!

Tehdy se se mnou pár velmi inteligentních osob, co tomu očividně moc rozumí, přelo o to, že nemám pravdu a ať poskytnu důkazy pro to co říkám. Blbě se však předává důkaz o někom, kdo už nežije a jeho životní dílo bylo velmi pečlivě zničeno. A tak kdo nevěří mé zkušenosti, ať si opatří svou vlastní, co se budu rozčilovat, není to můj problém, že někdo něco nechce chápat. Moje poslání není přesvědčovat zabejčence, co nechtějí nic vidět ani slyšet, od toho tu skutečně nejsem a ani o to nemám upřímně zájem. Kdo chce vědět a vidět, ten má zde prostor. Kdo nechce, ať si najde jinou zábavu.

Abych se vrátila zpět k tomu příběhu… Hodně se po Etruscích dochovaly artefakty související s pohřby, takže sarkofágy a náhrobní kameny. Nejvíc mě pobavilo, když mi vyprávěla, jak se slováci shlukli u jednoho sarkofágu, který byl celý popsaný, ale oficiálně významu slov nikdo nerozuměl. Slováci vytasili svoje papíry a krásně četli: ,,Ty, která jsi na nás celý život jenom nadávala a plivala, dobře ti tak!” … No, ale vykládejte tohle dneska lidem. ,,Dej důkazy, dej důkazy”, místo aby zkusili pátrat sami, přenášejí veškerou práci na vás a chtějí, abyste všechno dělali za ně, i za ně ideálně mysleli. Ale tak to v životě nefunguje.

Pak na mě ale vykoukl následující článek, který pochází z Ruska. A helemese, Rusové to konečně po letech řekli otevřeně lidem. Tak mi to prostě nedalo a musela jsem pořídit překlad. Ano, slovanské národy rozumí etruskému písmu, protože Etruskové jsou naši příbuzní! Pro ty největší rýpaly, zde je článek v originálním znění, můžete si ho přečíst v ruštině: http://argumenti.ru/society/2019/05/612774

Český překlad následuje níže.

[wp_ad_camp_2]

Proč měli Rusové a Bulhaři zákaz vstupu do etruských síní ve Vatikánu
Ještě před sto lety Rusy a Bulhary nepouštěl Vatikán do etruských síní, a to zejména pokud tam chtěli jít ve skupinách. Milovníci literatury, dokonce i středoškolští studenti, kteří ještě měli v čerstvé paměti hodiny staroslovanštiny, totiž při pohledu na etruské nápisy zůstaly překvapení.(pozn. Alue: To mi také dotyčná říkala, že na daná místa se smělo vejít pouze se speciálním povolením, které ona vzhledem ke své významné pozici měla. Jinak by tam svou skupinku nedostala.)

Bez větších problémů studenti nahlas četli etruská písmena. Zprava doleva, zleva doprava. Kdekoliv, kde spatřili nějaký nápis – na talíři, helmě, nebo zrcadle. Pro ně bylo vyřešení tajemství etruského písma veliká radost! Ale jak si asi umíte představit, největší katastrofa to byla pro ,,odborníky na etruský jazyk”. – Co když někdo vyřeší tuhle záhadu! No to nesmíme dovolit!

 

POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU ZDE: ALUŠKA.ORG – Etruskové byli Slované! Dodnes dokážeme přečíst jejich písmo!

 

[wp_ad_camp_2]

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.