Podle nového průzkumu Pew Research Center je Evropa v současné době domovem mezi 3,9 až 4,8 milióny nelegálních přistěhovalců.

„Evropa zažila v posledních letech vysokou míru přistěhovalectví a vedla debatu o tom, jak by se země měly vypořádat s přistěhovalci, pokud jde o sociální služby, bezpečnostní otázky, deportační politiku a integrační úsilí,“ poznamenává Pew ve své nejnovější studii.

 

[wp_ad_camp_2]

„Mezi těmito nedávno příchozími přistěhovalci je mnoho lidí, kteří žijí v Evropě bez povolení,“ dodává článek. „Spolu s neautorizovanými přistěhovalci, kteří již byli v Evropě, jejich počet dosahuje miliónů, i když dohromady tvoří malý podíl celkové evropské populace.“

Ačkoli počet nelegálních migrantů v Evropě dosáhl svého vrcholu v roce 2016, od té doby klesl jen mírně, protože Evropa dosud nebyla schopna navrhnout účinný systém repatriace těch migrantů, jejichž žádost o azyl byla zamítnuta.

Důvod, proč toto číslo vůbec nějak kleslo, není ten, že se počet migrantů snížil, ale proto, že mnohým „byl schválen pobyt v Evropě“.

Pew Research Center odhaduje, že od roku 2014 do roku 2017 populace nelegálních migrantů v Evropě stoupla z 3,0–3,7 milionu na 3,9–4,8 miliónů, což je v každém případě výrazný nárůst.

Nelegální přistěhovalci nyní tvoří necelých 20 procent z přibližně 24 milionů občanů cizí státní příslušnosti, což znamená, že téměř každý pátý cizinec žijící v Evropě tak činí bez povolení.

 

[wp_ad_camp_2]

Podle Pew Research Center je téměř čtvrtina neautorizovaných přistěhovalců v Evropě žadateli o azyl, kteří stále čekají na rozhodnutí o jejich nevyřízené žádosti.

Většina z nich „vstoupila do země pobytu bez povolení“, uvádí Pew, „a většina žadatelů nyní vidí, že jejich žádosti byly zamítnuty.“

Ve své současné studii Pew definuje neoprávněné přistěhovalce jako „osoby žijící bez povolení k pobytu ve své zemi pobytu, kde nejsou občany žádné země Evropské unie nebo Evropského sdružení volného obchodu (ESVO)“.

„Většina neoprávněných přistěhovalců bez povolení vstoupila do země EU-EFTA, překročila vízum, neodešla poté, co jim bylo nařízeno, nebo byla jejich deportace dočasně pozastavena,“ uvádí článek.

Překlad: SN

 

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.