Proč vláda USA nakoupila 30 000 gilotin?

Emigrujte, dokud máte tu možnost! Zde se dozvíte proč…

[wp_ad_camp_2]

Viděl jsem trůny, na které byli dosazeni ti, kterým byla dána pravomoc soudit. A spatřil  jsem duše těch, kteří byli popraveni kvůli svému svědectví o Ježíši a o slovu Božím. Neuctívali šelmu či její zpodobnění, ani na čele či rukou svých nenosili její znamení. Ožili s Kristem a kralovali s ním po dobu tisíce let. 5 (Ostatní mrtví nepřišli k životu, dokud tisící rok nedošel svému konci.) Toto je první vzkříšení. Požehnáni a svatí jsou ti, kteří se podíleli na prvním vzkříšení. Nad těmi již smrt podruhé nebude mít žádnou moc, avšak stanou se kněžími Krista i Boha a společně budou kralovat po tisíc let.

Za použití gilotin pro „vládní účely“ se hodně lobbovalo a v americkém Kongresu tento návrh prošel.

– Informace, kterou jsme obdrželi, udává, že v současné době je 15 000 gilotin uloženo v Giorgii a 15 000 gilotin v Montaně.

– Mají nás popravy prováděné muslimy dnes připravit na popravy páchané vládou USA v budoucnosti? Mají vůči nim snížit naši citlivost?

Přemýšlejte takto, Proč americká vláda potřebuje 30 000 gilotin a přes 600 milionů plat s tříštivými střelami?

Ve Spojených státech existuje přes 800 vězeňských táborů. Všechny jsou plně funkční a připraveny přijímat vězně. Všechny jsou plně vybaveny a obklopeny hlídkami, které drží stráž 24 hodin denně. Provozovatelem těchto táborů má být FEMA (Federal Emergency Management Agency).

V blízké době má být ve Spojených státech zavedeno stanné právo a vše, co je k tomuto kroku potřeba, je prezidentský podpis prohlášení a podpis ministra spravedlnosti příkazu, ke kterému se pojí seznam jmen. Zeptejte se sami sebe, zda byste na TOMTO listu chtěli být.

[wp_ad_camp_2]

FEMA pro přepravu vězňů do více než 800 prázdných a bedlivě střežených koncentračních táborů, které se nachází po celém území Spojených států, využívá staré třípatrové vagony. Mezitím však do Oregonu z Číny (v době armádních cvičení – přípravy na stanné právo) přijíždí 20 000 nových vězeňských vagonů a 12-ti metrových železničních kontejnerů, kvůli plánovanému zavedení stanného práva.

Můj vlastní výzkum a dokumentace těchto vagonů jde daleko za Philovo interview. Dlouho před tím, než jsem se o něm dozvěděl, jsem se stal očitým svědkem informací o těchto vagonech. Vůz plný očitých svědků, misionářů cestujících po Americe kvůli evangelizaci a modlitbám, na tyto vagony náhodou narazil v Montaně, poblíž Columbia Falls v Glacieru. Podle jejich popisu byly vagony čené, v každém z nich byly patrné okovy a vnitřku každého vagonu vévodila moderní gilotina. Jak fotografovali přírodní scenérii, rozhodli se na další cestě držet železniční tratě, aby se v divoké přírodě neztratili.

[wp_ad_camp_2]

Později jsem obdržel zprávu od Lee Harringtona, který je profesionálním obraběčem železa. Pověděl mi o tom, jak byli na léto v Glascow zaměstnáváni mladí brigádníci, aby pro tuto operaci svářeli okovy s pouty k stěnám vagonů. Poté byly vagony vypraveny na východ do Glacieru a odstaveny na odlehlých místech, mimo zraky lidí. Projížděl přes indiánskou rezervaci Blackfoot v Cutbanku, místní indián, George Bullcalf, tyto podivné vagony zachytil. Když jsem v Columbia Falls dělal rozhovory s místními patrioty, potvrdili mi, že lovci na takové vagony, odstavené na výběžcích železničních tratí v odlehlých místech, naráží v tomto divokém regionu poměrně často.

Poté jsem cestoval do města Portland v Oregonu a pobyl v domě zaměstnance současného zaměstnance výrobny ocelových konstrukcí Gunderson. Manželka tohoto vysoce postaveného úředníka schůzi osobně iniciovala za účelem veřejného doznání. Setkání se účastnili také další zaměstnanci fabriky Gunderson, kteří byli svědky těchto vězeňských vagonů, které byly, podle jejich slov, vyšší než je obvyklé (3 patra).

Žena potvrdila, že jí manžel konečně přiznal, že firma Gunderson uzavřela tajný kontrakt s americkou vládou, podle něhož má fabrika vyrábět právě tyto vězeňské vagony. Také potvrdila, že Gunderson vlastní satelitní továrnu určenou přímo pro tuto operaci – a to v  Texasu.

Zavolal jsem plukovníku Jimu Ammermanovi z Texasu, slavného vojenského patriota vystupujícího proti stannému právu, a řekl jsem mu o tom. Odpověděl takto: „Můj přítel, který je svářečem kovu, mi nedávno zavolal a řekl, že se nedávno ucházel o práci svářeče, kterou nabízela továrna v Texasu. Když mu pověděli, o co se jedná, že bude do vagonů přivářet pouta, práci odmítl!“

Později jsem vyzpovídal ruské imigranty z této oblasti, kteří potvrdili, že někteří z jejich přátel v Gundersonu pracují. O jednom mladém muži jménem Saša jsem se dozvěděl, že pracoval na vězeňských vagonech, které kompletně popsal svým ruským křesťanským přátelům. RUSKÁ KOMUNITA O NICH JIŽ VÍ A VELICE SE BOJÍ DŮSLEDKŮ!!! Mnoho Rusů tam stále pracuje.

[wp_ad_camp_2]

Další zdroj, vojenský veterán v důchodu a skupina watchdog, popisuje  další operaci zahrnující vagony s pouty, tentokrát v New Hampshiru.

Lee Harrington, který pracuje jako svářeč kovu, také popisoval 20 000 ČÍNSKÝCH  vězeňských vagonů s pouty a moderními gilotinami, v  podobě 12 metrových železničních kontejnerů, které do Ameriky přijíždějí přes západní pobřeží. Americká vláda si tyto vagony objednala přes svého senátora, který se pro „obchodní účely“ vypravil do Číny. Pracovníci, kteří pomáhaly s vyloděním této zvláštní objednávky, začali být podezřívaví a rozhodli se na vlastní pěst zjistit, co za výrobky to z Číny dorazilo. Následovalo zjištění, které asi nikdo z nich neočekával…

Tatovéto 12 metrové nákladní kontejnery z Číny se nyní nachází po celém území západního pobřeží, především v okolí námořních loděnic Long Beach. Neustále mi o těchto zvláštních vagonech přichází nové a nové zprávy z celé Ameriky a Kanady, hlavně od bývalých posluchačů rádia a Patriotů.

Nedávno bývalý satanista, který žije v horách Severní Karolíny a který se nyní dal na cestu křesťanství, potvrdil výskyt těchto vagonů. Podle něj jsou v horách Severní Karolíny skutečně odstaveny vagony s gilotinami, čekající na příchod dne, kdy bude zavedeno stanné právo. (Asheville, Severní Karolína) Varoval, že mnoho Patriotů a křesťanů, kteří budou zatčeni a zavřeni do těchto vězeňských pojízdných boxů, se do táborů smrti vůbec nedostanou. Jakmile prý budou v těchto vagonech, mnoho z nich bude mučeno a obětováno.

Zde je pouze pár vybraných výkonných nařízení, které se vztahují k FEMA, a které by suspendovaly platnost Ústavy a Listiny práv. Tato nařízení jsou zaprotokolována již po 30 let a účinnosti mohou nabýt pouhým škrábnutím prezidentského pera:

[wp_ad_camp_2]

VÝKONNÉ NAŘÍZENÍ 10990 umožňuje vládě převzít kontrolu nad všemi druhy transportu, dálnicemi a přístavy.

VÝKONNÉ NAŘÍZENÍ 10995 umožňuje vládě zabavit a ovládat komunikační média.

VÝKONNÉ NAŘÍZENÍ 10997 umožňuje vládě převzít kontrolu nad veškerou elektrickou energií, plynem, ropou, palivy a minerály.

VÝKONNÉ NAŘÍZENÍ 10998 umožňuje vládě převzít kontrolu nad všemi zdroji potravin a farmami.

VÝKONNÉ NAŘÍZENÍ 11000 umožňuje vládě mobilizovat mobilizovat civilní obyvatelstvo do pracovních brigád pod vládním dohledem.

VÝKONNÉ NAŘÍZENÍ 11001 umožňuje vládě převzít veškeré funkce v oblasti zdraví, vzdělávání a sociální péče.

VÝKONNÉ NAŘÍZENÍ 11002 stanovuje příslušnému úředníkovi provést národní registraci všech osob.

VÝKONNÉ NAŘÍZENÍ 11003 umožňuje vládě převzít kontrolu nad všemi letišti a letadly, včetně letadel využívaných pro komerční účely.

VÝKONNÉ NAŘÍZENÍ 11004 umožňuje bytovému a finančnímu úřadu přemisťovat komunity, stavět nové domy z veřejných prostředků, určovat oblasti, které mají být opuštěny a vytvářet nové lokality pro populaci.

VÝKONNÉ NAŘÍZENÍ 11005 umožňuje vládě převzít kontrolu nad železnicemi, vodními cestami ve vnitrozemí a veřejnými skladovacími zařízeními.

VÝKONNÉ NAŘÍZENÍ 11051 specifikuje odpovědnost Úřadu pro nouzové plánování a uděluje oprávnění k tomu, aby všechna výkonná nařízení vstoupila v platnost v době zvýšeného mezinárodního napětí a hospodářské nebo finanční krize.

[wp_ad_camp_2]

VÝKONNÉ NAŘÍZENÍ 11310 uděluje ministerstvu spravedlnosti pravomoc vynucovat plány, které stanovují výkonná nařízení, zavést průmyslovou podporu, navazovat soudní a legislativní styky, kontrolovat všechny cizince, provozovat penalizační a nápravné instituce a radit a asistovat prezidentovi.

VÝKONNÉ NAŘÍZENÍ 11049 přiděluje federálním útvarům a agenturám funkci útvaru havarijní připravenosti.

VÝKONNÉ NAŘÍZENÍ 11921 umožňuje Federální agentuře pro hvarijní připravenost (Federal Emergency Preparedness Agency) vypracovat plány na převzetí kontroly nad mechanismy výroby a distribuce, zdroji energie, mzdami, platy, úvěry a tokem peněz v americké finanční instituci v jakékoliv neurčité národní krizi. Také stanoví, že pokud prezident vyhlásí mimořádný stav, Kongres tuto akci nemůže po dobu šesti měsíců prověřit.


KONCENTRAČNÍ TÁBORY FEMA:

Lokality a výkonná nařízení.

Ve Spojených státech existuje přes 800 vězeňských táborů. Všechny jsou plně funkční a připraveny přijímat vězně. Všechny jsou plně vybaveny a obklopeny hlídkami, které drží stráž 24 hodin denně. Provozovatelem těchto táborů má být FEMA (Federal Emergency Management Agency). V blízké době vznikne potřeba určitých instancí ve Spojených státech implementovat stanné právo. Vše, co je k tomu zapotřebí, je prezidentský podpis v prohlášení a podpis ministra spravedlnosti příkazu, ke kterému se pojí seznam jmen. Položte sami sobě otázku, zda chcete být na Ashcroftově seznamu.

Co uděláte v následujících 5 sekundách určí, zda Vy a Vaše rodina přežije, nebo zemřete… Připravte svoji rodinu, naučte se jak přežít a jak plánovat…pomůže vám to ochránit vaši rodinu, domov a majetek v čase nebezpečí: Stanné právo, EMP či přírodní katastrofa…

[wp_ad_camp_2]

Překlad: raja, Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.