Hodina kreslení na ZŠ v Chomutově: “Namaluj kamaráda cizí rasy!” – Učitelka zaúkolovala prvňáčky kreslením “multikulťáků”, indoktrinace nejzranitelnějších malých dětí probíhá v ČR zběsilým tempem. Skandál v Sokolově: Akci #VyjdiVen tam organizoval nezletilý student gymnázia, škola mu to povolila v rozporu se zákonem a pedagogové mu dokonce pomáhali s peticí proti Babišovi a Zemanovi!

Redakce Aeronetu byla včera informována o dalším skandálu z českého školství, který pouze podtrhuje nebezpečné procesy multikulturalizace a inkluze, které začaly být naplno implementovány za minulé vlády Bohuslava Sobotky a tehdejší ministryně školství za ČSSD Kateřiny Valachové. Pan Vlastimil byl navštívit svého synovce na ZŠ Beethovenova v Chomutově, který vloni v září nastoupil do 1. třídy. Když pan Vlastimil přišel o přestávce do třídy a viděl, co jeho synovec kreslí, zůstal stát jako opařený.

Paní učitelka Mgr. Markéta Klásková totiž dala dětem úkol s lakonickým zadáním: “Namalujte kamaráda cizí rasy!”. Synovec pana Vlastimila kreslil 42-letého černocha, což byl druhý šok, protože kde vzalo dítě informaci o věku černocha, kterého jeho synovec kreslí? Další postavou je běloška a třetí postavou na kresbě je Asiatka, tedy alespoň podle slov synovce pana Vlastimila. Chomutov je problematické město, s vysokou koncentrací domácího multikulti etnika, ovšem toto nemá nic společného s Cikány, toto je indoktrinace nejmenších školáků k multikulturalismu.

Toto se učí kreslit prvňáčci na ZŠ Beethovenova v Chomutově. Zleva: Asiatka, Běloška, 42-letý Černoch… podle vlastních slov malého školáka, který obrázek nakreslil.

Pan Vlastimil pohotově kresbu svého synovce nafotil a podělil se s námi o fotografii a své zkušenosti. Znovu se tak potvrzuje to, o čem pravidelně na AE News píšeme už velmi dlouho. Školství je strategickým resortem, mnohem důležitějším, než jsou ministerstva obrany nebo vnitra, protože právě školství vychovává nové občany, voliče a politiky, kteří za dvě dekády budou vstupovat do politiky a ovlivňovat chod a směřování České republiky.

Co nám napsal pan Vlastimil do redakce?

Dobrý den. Můj synovec chodí do 1. B na první stupeň 8. ZŠ Beethovenova v Chomutově. Dnes jsem ho byl navštívit a všiml jsem si, že maluje obrázek. Tak jsem se ho zeptal, co to vlastně maluje. Od paní učitelky Mgr. Markéty Kláskové dostali domácí úkol namalovat kamarády cizí rasy. Můj synovec namaloval 42 letého černocha, uprostřed 18 letou bělošku, a hned na kraji to malé růžové je 7 letá Asiatka. Sestře, která byla u toho, jsem řekl, že se mi to nelíbí, a že to považuji za výchovu k multikulturalismu, kterou odmítám.

Malé děti v první třídě se mají učit číst a psát a neměly by jim být vštěpovány jakékoliv ideologie. Čeho se dočkáme příště? Propagandy Islámské ideologie? Podobná věc se nám stala před prezidentskými volbami. Starší neteř, která chodí na druhý stupeň této školy, přišla ze školy s tím, že je paní učitelka přesvědčovala, že mají přesvědčit své rodiče a prarodiče, ať volí za prezidenta pana Drahoše. Vůbec se mi tohle programování dětí nelíbí a proto jsem vás tímto emailem chtěl informovat. S pozdravem Vlastimil, Chomutov (kvůli bezpečnosti rodiny neuvádíme příjmení pana Vlastimila).

Ale to není všechno. Napsal nám také pan Radek ze Sokolova. Ten se totiž rozhodl, že bude na svém Facebooku sdílet náš článek [1] o chystané studentské stávce, ale co se začalo dít po tomto rozhodnutí, z toho se opravdu tají dech. Procesy fašizace probíhají v celé české společnosti, přesně tak, jak jsem říkal v pátek na Svobodném vysílači CS, že dnes už nikdo nerespektuje základní pilíř demokracie, kterým je dialog mezi lidmi a pluralita názorů, nikoliv uniformita. A podívejte se, co nám pan Radek napsal.

ZŠ Beethovenova v Chomutově, fotografie od pana Vlastimila.

V Sokolově pořádají petiční akce, v rozporu se školským zákonem, nezletilí aktivisté a novodobá “haveljugend” proti prezidentu republiky a premiérovi

Dobrý večer, pane VK. Píši, jak jsem slíbil. Váš dnešní aktuální článek [2] jsem dnes nasdílel na svém fb profilu jako dodatek k předchozímu zemětřesení na ten předchozí s tím, že k tomu již nebudu dávat žádné komentáře a reakce na útoky. Protože vše jste jasně popsal a vysvětlil. S dcerou jsme si sedli a o všem komunikovali. Vše jsme si rozumně  vysvětlili i za přítomnosti manželky a dokonce i druhé 12-leté dcery, ať se životu a rozpravám učí. Ona sama ze své přirozenosti a vychování řekla, že se té demonstrativní stávky ani zúčastnit nechtěla a nic podepisovat neměla v úmyslu a raději zůstane o páté hodině ve třídě a bude se učit, i kdyby šla ven jejich část třídy s profesorkou tu stávku ve 12:00 hodin podpořit, účastnit na demonstrační stávce se mohly děti z její třídy tak, kdo chtěl a dobrovolně s tím, že každý to bude mít od učitele omluvené.

Haveljugend: 16-letý aktivista Daniel Stark z gymnázia ze Sokolova s transparentem s nápisem: Ruský národní cirkus Zeman – Made in China. Tohle vychovává české střední školství. Politizace školní výchovy v rozporu se školským zákonem.

Daniel Stark byl nezletilým a neoprávněným spoluorganizátorem politické akce #VyjdiVen na sokolovském gymnáziu, a to v rozporu s ustanovením § 21, odstavec 1, písmeno c ve znění Školského zákona a v rozporu s ustanovením § 32 téhož zákona

Mezi mladými aktivisty je na sokolovském gymnáziu i tento 16-letý chlapec, který se jmenuje Daniel Stark [3] ze 6.ročníku a je napojený na Sokolovskou besedu (odnož pražské kavárny) a lidi napojené na TOP09 a STAN, kteří se samozřejmě demonstrační stávky a podpisové petiční akce aktivně účastnili. Sokolovská beseda hned nasdílela můj příspěvek s jejich komentářem a nebylo by divu, kdyby například požadovali mé odvolání z pozice předsedy kulturní komise jako poradního orgánu Rady města Sokolov [4]na nejbližších zasedání Zastupitelstva města.

Víte, já jsem byl před 4 roky vyzván, ať jdu pracovat a přidám se do komunální politiky za ANO 2011, a protože to byla alternativní volba angažovaných, nespokojených a naštvaných občanů, většinou do té doby nepolitiků a nováčků spontánních lidí se selským rozumem a odbornou praxí, nespokojených se stavem dosavadní politiky a jejich obrovských průšvihů a dobrým nadějným programem proti korupčním a proti klientelistickým vazbám tradičních politických stran, přijal jsem tuto nabídku a od té doby pracuji pro město jako předseda kulturní komise i jako třeba předseda ve volebních komisích, prostě služba pro komunál a práce pro kulturu ve městě, která mě baví a spojuje i s mou 30-letou hudebnickou historií a praxí.

Vedení školy, zřejmě kvůli neznalosti Školského zákona, nezletilému studentovi nejen povolilo zorganizování této politické akce před školou, ale dokonce za dozoru a nakonec i petiční asistence učitelů gymnázia! To nevymyslíš!

Chtěl jsem znát postoj gymnázia k organizování studentské stávky. Byl jsem ve škole i den před tím po práci po 15. hodině, ale už mi nikdo neotevřel. Tak jsem zašel na Gymnázium příští den, tedy přímo v době demonstrační stávky a petiční podpisové akce a mluvil jsem s paní zástupkyní ředitele Mgr. Lenkou Chvalovou, která byla slušná, vstřícná, docela milá a sdílná. Pan ředitel nebyl ve škole přítomen a byl na nějakém školení. Zástupkyně mi oznámila, že za ní a panem ředitelem přišla skupinka žáků v čele se zmíněným nezletilým organizátorem Danielem Starkem a požádali je o svolení 30-minutové demonstrační stávky k celorepublikové akci #VyjdiVen s petičním programem neziskové organizace Milion Chvilek.

Gymnázium Sokolov.

Oni na to oba (ředitel i zástupkyně ředitele) kývli s tím, že akce bude probíhat před vchodem školy na půl hodiny, ve 12h za dozoru pedagogů, někteří učitelé se spontánně k akci přidali a petice podepisovali, aby šli svým příkladem (čímž všichni dohromady, škola i učitelé, porušili školský zákon podle § 32, o kterém jsme psali už včera v článku zde, pozn. redakce). Akce byla dobrovolná a v rámci té 5. vyučovací hodiny jim byla absence ve třídě omluvena jednotlivými třídními i vyučujícími. Vyjádřil jsem znepokojení a prosbu, aby si podobné politické aktivity do budoucna více hlídali a nepřipouštěli si je do prostor a pozemků školy a plnili si svoji vzdělávací a výchovnou roli apoliticky a areligiozně. Myslím, že jsme se na tomto principu s paní zástupkyní shodli a pochopili se navzájem.

Ty děti to berou jako takovou rebelii, možnost ulít se ze školy, i když spousta z nich tomu záměru a politickým hrám určité agitace a propagandy vůbec nerozumí a připadají si nějak aktivní a důležití. Někteří jsou díky své společnosti a rodině určitě nějak ovlivnění a směřováni. Ale nebude lepší, až dosáhnou dospělého věku a plnoletosti, když své postoje a politické aktivity budou vyjadřovat mimo prostory školy a mimo dobu vyhrazenou pro jejich vzdělání a výuku? Zadavatelé jim to často i našeptávají a jejich ega rostou a pak se z nich stávají častokrát fanatičtí, “nabubřelí”, pyšní, neoliberální aktivisté a intelektuální probruselské elity, které mají tak rády média jako je ČT.

Je to složitá a lstivá ta politická chobotnice na vyšším stupni řízení a jde to od našich dětí až k spirituální úrovni, a tam je to teprve mazec. To je složitější a jiné téma. Doufám, že za chvíli nebudou u nás další oběti demokracie a svobody slova jako byl  např. mladý investigativní novinář pan Kuciak s jeho snoubenkou. Pomáhejme si a spolupracujme proti nespravedlnosti, politickému pokrytectví, rozvracení  státu, suverenity národů a hlavně rozvracení hodnot tradiční rodiny. Konec emailu.

Demonstrace proti Ondráčkovi, Babišovi, Zemanovi a Okamurovi v Praze.

Jak sami vidíte, svědectví nám chodí do redakce z různých měst, ale procesy jsou všude stejné, školy se snaží reprogramovat naše vlastní děti. Je to klasický proces řízení na 1. prioritě, systém světonázorové výchovy pojatý jako dlouhodobý proces aplikovaný v rámci mimorodičovské výchovy přenesená na bedra státu a v rámci školní výchovy, kdy za zády rodičů probíhá mohutná indoktrinace a vymývání mozků vašich vlastní dětí, které až vyrostou, tak vám jako rodičům zakroutí vaše vlastní krky, protože k tomu ty děti tak budou vychované, jako dnešní mládež v ČR už je takto přeprogramována a vítá migranty, nevadí ji černoši, Arabové, mulati, mladé dívky vyhledávají mladé etnické muže a chtějí mít s nimi sex, protože bílý český muž je metrosexuál, zženštilec, nedospělec, gelovka s účesem na šíbra, rozuměj na Biebera.

Západní civilizace a bílá rasa čelí genocidě řízené na 5. prioritě, svět jedů a hormonů kolem nás?

Příroda je v těchto ohledech neúprosná, žena jako samice si instinktivně vybírá nejsilnějšího samce, a když vidíme, jak si Arabové podmaňují Evropu, bílé evropské ženy jsou potom Araby přitahovány. Kdybych to neviděl tady v Německu, kolik na ulici vidím smíšených párů, arabský migrant a bílá Němka, také bych tomu nevěřil. Nejhorší je, že toto nemá nic společného s národním uvědoměním, to jsou geny, hormony a volání přírody, kterou moderní člověk ignoruje a přestává si uvědomovat, že i člověk je stále biologická entita, která je ovládána na 5. prioritě chemickými procesy, ať už jsou to hormony vyplavované do krevního řečiště endokrinními orgány, anebo jsou to chemické látky přijímané do těla orálně skrze stravu, nápoje a zejména tzv. generická léčiva. Vzniklý mix chemických změn na 5. prioritě potom způsobuje v západní civilizaci apatii a pokles produkce adrenalinu, který je nezbytný k obraně člověka. Ze západní civilizace se stávají ovce, začíná mnohým lidem připadat, když se dívají na to, jak většinové části národů v Evropě nic nedělají s osudem svých národů a pouze přihlíží destrukci svých zemí.

Pražská havlérka demonstruje v Praze proti Babišovi. Volby nevolby, to nikoho nezajímá.

Obrovské znečištění potravinového řetězce v západní civilizaci způsobuje nezvratné degenerativní procesy. Jedním z největších problémů je kontaminace pitné vody ftaláty, PCB bifenyly a zejména estrogenem, ženským pohlavním hormonem. Zdrojem estrogenu jsou v přírodě dokonce i potraviny, které pro západní civilizaci byly donedávna jen příležitostnou potravinou a organismus bílého muže a ženy není na vysoký příjem estrogenu z potravy připraven, protože globalizace přinesla na stůl bílého může spoustu potravin, na které genetická mapa bílého muže a ženy není vybavena. Hormon estrogen je přítomen v produktech jako je sója, tofu, bílé a černé fazole, lískové ořechy ve vyšších koncentracích, typicky potom tyčinky atd. Estrogen je přítomen i v antikoncepcích pro ženy, takže z odpadní vody a kanalizace se úpravou vody dostává estrogen zpátky do potravního řetězce, kde opět bílý člověk konzumuje přírodní zdroje estrogenu navíc k tomu.

Bílý muž? Tato dvě slova se brzy mohou stát oxymoronem. Muži budou ženami a bílé ženy budou neplodné. Příroda se nedá obelhat!

Estrogen v potravním řetězci v dlouhodobém časovém spektru má fatální dopady na genom bílého člověka. Nejprve je to patrné u dětských plodů mužských potomků. Chlapci v západních zemích mají jemnější rysy, méně ochlupení, vzniká vyšší procento vrozené homosexuality u mužů, klesá počet spermií u mužů. Pokud vliv estrogenu v potravinovém řetězce pokračuje, narozené děti mužského pohlaví začínají mít problém s vlastní sexuální identitou, mají sice penis, ale vnitřní chemické procesy a mozek v těle odpovídají více ženě. Naprosto mizí ochlupení z hrudníku, chlapci jsou čím dál tím hůř rozpoznatelní od dívek. Pokud se k tomu připočte zrušení základní vojenské služby v zemích západní a střední Evropy, potom dostaneme obraz národů, ve kterých muži nejsou schopni bránit svoji zemi, protože necítí potřebu ji chránit. Mužský faktor obránce a ochránce je z genetické mapy bílého muže na biologické 5. prioritě řízení zcela vymazán.

Černoch, běloška a dítě mulat. Takto vypadá plán chazariátu na likvidaci bílé rasy.

U žen způsobuje vysoký obsah estrogenu v potravinovém řetězci paradoxně neplodnost, protože v ženském organismu funguje estrogen jako reprodukční balancer, podobně jako u mužů testosteron, který ve vysokých koncentracích způsobuje namísto žádoucí potence mužům vypadávání vlasů, řídnutí kostí, změny v játrech atd. Neplodnost u bílých žen potom pouze umocňuje propad porodnosti v bílé populaci západní civilizace. Proto si všimněte, že procesy chazariátu s cílem likvidace bílé rasy běží na všech úrovních řízení, ale nejviditelnější změny dopadu můžete vidět na 1. a 5. prioritě všude okolo nás.

Podpora homoagendy, LGBT, migrantů, uprchlíků, ztráta schopnosti bránit vlastní zemi, krize pohlavních identit, prosazování práva pro děti, aby si samy určovaly svoji pohlavní identitu (tzv. pro-choice agenda, velké téma hlavně v USA a v Kanadě), odzbrojování obyvatelstva, protože chazariát má obavy, že chemicky a hormonálně zdegenerovaný a přeprogramovaný bílý muž by si mohl chtít kompenzovat fyzickou nedostatečnost střelnou zbraní namířenou proti manažerům chazariátu, ale také proti útočníkům arabského etnika atd.

Rozbíjení Evropy migrací je cestou, jak vrhnout tisíc let evropské kultury zpátky do středověku do období feudalismu, přičemž šlechtu dnes nahradí chazariát a jejich bankovní systém založený na úvěrech a nízké pracovní mzdě, která odsoudí člověka k doživotní práci a splácení dluhů, bez nároku na důchod

Všechno, co vidíme  této době v Evropě, je plánovanou a promyšlenou genocidou bílé rasy se všemi důsledky, které to bude na Evropu mít. Celý kontinent bude vržen o stovky let zpátky, pokud jde o vývoj technologií a občanských práv. Ze svobody a demokracie se pomalu znovu reverzním procesem stane nevolnictví, feudalismus s předponou “neo”, postupně dojde ke zrušení svobod tisku a vyjadřování, soukromé vlastnictví bude pomalu odstraněno vysokým a enormním zdaněním a bude v rámci neomarxismu prosazováno sdílení, vrcholem cestovního zážitku bude hromadná doprava rychlostními tubusy, soukromá a privátní doprava se pomalu stane privilegiem jen pro elity.

Zmenšování spalovacích motorů, downsizing, vede postupně k tomu, až v autě nezůstane žádný spalovací motor a místo toho tam výrobce strčí baterky a elektromotor. Skutečnost, že baterky mají zoufale krátkou životnost v automobilu (po 2 letech klesá kapacita baterií v průměru na 60% původní kapacity) a výměna dnes stojí v přepočtu téměř 150 tisíc korun v průměru v Německu, tak postupně povede k tomu, že spousta lidí nedosáhne na údržbové náklady elektromobilů. Nabíjení sice bude relativně levné, ale po dvou letech přijde potřeba vyměnit bateriový kompartment, který ale stojí tolik, co slušné ojeté auto v dieselu. Tohle dnes nikdo z laiků a široké veřejnosti neví a netuší.

Dobíjení zaparkovaných elektromobilů v Norsku.

Norsko, které je nejdále v zavádění elektromobilů, čelí obrovským problémů s výpadky dodávek elektrické energie v odpoledních a večerních hodinách, když lidé přijedou z práce a na parkovištích zapojí své elektromobily do nabíječek. Nové regulace v norských městech nařizuji od listopadu loňského roku, že auta s lichým číslem SPZ na konci mohou nabíjet od 16:00 do 22:00 a auta se sudým číslem až od 22:00 do 04:00 ráno. Druhý den se toto pořadí obrací. Norsko nemá dostatek elektráren pro nabíjení elektromobilů a jaderné elektrárny stavět nechce, stejně ani tak vodní, protože přehrady logicky zaplavují krajinu pro potřeby přehrady, a proti tomu protestují ekologové.

Dodnes není jasné, jak se budou nabíjet elektroauta ve chvíli, kdy jejich počty na cestách dosáhnou počtů dnešních auta se spalovacími motory. Tato rovnice dnes nemá řešení, a to ani v bohatém Norsku. A právě přesně o to chazariátu jde. Auto se stane privilegiem, v rámci nevolnictví nebude žádoucí, aby se lidé pohybovali svobodně a volně v autech jako dnes. Hlavní roli převezme hromadná doprava a meziměstské vlaky. Stát získá kontrolu nad občany, kam jedou, kdy, čím jedou. To dnes není možné u aut, protože s ním můžete jezdit všude, vlak ne.

Média v ČR zazdila 79. výročí nacistické okupace českých zemí. Namísto toho dostávají prostor demonstrace proti demokraticky zvolenému premiérovi a prezidentovi

Procesy regrese namísto progrese jsou viditelné všude v západní civilizaci, technologický pokrok už nezajišťují státní organizace, ale jenom soukromé firmy, v USA vidíme tento proces naprosto jasně v případě NASA, která dnes už funguje jenom jako slabý odlesk své původní slávy a její úlohu přebírají soukromé firmy, jako např. SpaceX Elona Muska. Všimněte si včerejšího dne, co (ne)napsala česká mainstreamová média. Ani jedno jediné české mainstreamové médium nepřineslo článek o 79. výročí okupace II. Republiky německou armádou. Místo toho neziskovky posílají do českých škol cizince, multikulti emisary, kteří mají české bílé děti naučit akceptaci invaze z arabských a afrických zemí.

Neziskový projekt EDISON na ZŠ Komenského v Novém Městě nad Metují [5].

Právě v těchto hodinách pochodovala před 79 lety německá vojska na nádvořích Pražského hradu, právě včera demonstrovaly stovky českých škol proti českému prezidentovi, předevčírem horda zfašizovaných zrádců demonstrovala před Pražským hradem, stejně jako esesáci, kteří před 79 lety organizovali pražskou kolaborantskou obec, aby demonstrovala věrnost Říši před Pražským hradem. A zatímco pozornost médií je upřena k lidem, kteří organizují demonstrace proti demokraticky zvolenému prezidentovi, učitelky v českých školách tlačí malým prvňáčkům do hlav multikulti propagandu a nezletilci organizují na školách politické petice proti premiérovi a prezidentovi.

Necháte-li státní moc, aby vám vychovala vaše děti za vás, tak až vyrostou, vůbec je nepoznáte. Budou se chovat jako dnešní Němci, pasivně budou hledět na zánik vlastní kultury, národa a civilizace, nebo budou dokonce vítat migranty a zánik vlastní historie. Sdílejte prosím tento článek úplně všude, kde můžete, na sociálních sítích, v emailech, v diskusích. Je potřeba převzít iniciativu z občanské úrovně, protože jak sami vidíte, rozvrat společnosti došel už dokonce i do školství.

Zdroj: 1

 

Loading...
Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.