Otázka toho, zda by občanům mělo být přiznáno právo na to, aby byli legálně uznáni za genderově neutrální, je stále rostoucí problém, a to zejména na západě.

Soudce nejvyššího soudu rozhodl ve prospěch britské vlády, která odmítla vydávat „genderově neutrální“ pasy, píše The Independent.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Tento problém šel k soudu poté, co aktivisté začali tvrdit, že nutnost identifikovat se při podání žádosti o vydání pasu jako muž nebo žena porušuje Evropskou úmluvu o lidských právech, jelikož je to „ze samé podstaty diskriminační“, a proto by to mělo být považováno za protiprávní.

„V současné době se, z důvodů, které jsem uvedl, neztotožňuji s tvrzením, že současná politika HM Passport Office je protiprávní,“ sdělil soudce Jeremy Baker, odkazujíc na svůj rozsudek z 22. června.

Rozhodnutí soudce stanovuje precedens proti vydávání genderově neutrálních pasů, nicméně, vláda tak učinit může, pokud si to přeje.

Dále soudce uvedl, že zákony a práva nastíněné v Evropské úmluvě o lidských právech jsou „otevřeny nové interpretaci“, takže rozhodnutí by mohlo být odvoláno, zvláště pokud nastanou změny v legislativě nebo vyjdou najevo nová zjištění.

Vyzval také vládu Spojeného království, aby „zvážila, do jaké míry, v době narůstajícího sociálního a právního povědomí a přijetí důležitosti otázek týkajících se rozmanitosti a rovnosti lidí, jsou na místě záznamy o pohlaví a genderu jednotlivce v úřední a jiné dokumentaci.“

Překlad: raja, Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.