Masívna propaganda a programovanie detí už v útlom veku. V článku sa môžte dozvedieť ako pod záštitou štátu rôzne nevládne organizácie vymívajú mozog malým deťom. Zatiaľ to nie je úplne normálne…. rodičia dávajte pozor, čo na školách vlievajú vaším deťom do podvedomia a vedomia a ako im formujú vnímanie reality! To naozaj budú pomaly takto propagovať pedofíliu? „Nevinnú“ lásku k deťom….
[wp_ad_camp_1]

Homoagenda pro nejmenší! Neziskovka HateFree za peníze daňových poplatníků dělá promo úchylné pohádkové knize o dvou gay králích. Rodičům se kniha nezdá, dětem se ale prý líbí!

Česká nezisková organizace Hate Free Culture opět prolomila další tabu. Na svém webu uveřejnila recenzi na novou dětskou knihu (pro děti od 3 do 6 let) s názvem Král a Král a rodina, která propaguje homosexualitu. Je to pokračování předchozí knihy Princ a Princ, kterou do ČR z Holandska přivezla a do češtiny přeložila Adéla Elbel [1]. Knihy pochází od lesbické autorské dvojice z Holandska, Lindy de Haan a Stern Niljand. Překladatelka studuje na Masarykově univerzitě v Brně a za tuto úchylnou a pro dětský vývoj nebezpečnou knihu dostala od akademiků na škole jakousi cenu, uvádí HateFree. Vysoká škola by měla okamžitě přijít o akreditaci a o celou kauzu by se měli zajímat i politické špičky v ČR. Jak je možné, že vysoké školství, které je dotováno z peněz daňových poplatníků, podporuje a dokonce oceňuje překládání knih, které propagují sexuální deviaci předškolním dětem? Copak nikdo z nich nečetl Freuda? Junga? Děti nesmí s tématikou homosexuality přijít do styku, jinak takové chování přijmou za své. Dítě neví, co je správné, normální a morální. To se musí naučit od rodičů, ale ve druhé fázi ve školce a následně ve škole.

 

Ilustrace z knihy Král a král.

Dítě není osobnost, je to tvárný materiál a programovací jednotka, která čeká na to, až bude řádným způsobem naprogramována, tzn. vychována. Dítě ve věku 2 až 6 let si vytváří a přebírá základní morální, etické a kognitivní principy. Právě v Holandsku je dnes normální, že děti ve věku 5 a 6 let se učí o homosexualitě, ve školce se svlékají a ukazují si pindíky a paní učitelka jim formou hry vysvětluje rozdíly. Hrozivé video z jedné takové školky v Holandsku bylo na YouTube, ale bylo včera smazáno, paradoxně ne kvůli propagaci pedofilie, ne kvůli úchylnosti, ale kvůli autorským právům, protože video pořídila jistá holandská neziskovka, která má na tento program copyright. Co ovšem nebylo z YouTube smazáno, to jsou záznamy norské televize, vysílání pro děti a mládež, kde se děti učí o tom, co je to sexualita, šukání, píchání, fucking, jak to těmito slovy barvitě popisuje moderátorka, jedno z videí je zde, další díly jsou na YouTube, snadno je najdete.

[wp_ad_camp_1]

Homo-pohádky pro nejmenší už jsou na cestě do mateřských škol v ČR

Podle Adély Elbel vyšla první kniha v ČR v nákladu 2.000 výtisků a náklad byl rozebrán. Na dětskou knihu je to prý vysoké číslo. Tak nevím, nejsem knihkupec, ale dětí je v ČR určitě víc než 2.000, takže zase tak velký a impresivní náklad to není, naštěstí. Náklad byl zafinancován crowdfundingovou komunitou HitHit, takže to je jediná pozitivní zpráva, že kniha vyšla ze peníze funderů, nikoliv za peníze daňových poplatníků. Neodvažuji si představovat, jak tato kniha dětem vysvětluje, kde se berou děti. Pokud kniha zůstane u modelu čápa a vrány, tak to bude ještě přijatelné. Jenže propagace takové knihy na HateFree serveru je poněkud jiná liga. Ozvala se nám dnes totiž do redakce paní, zástupkyně ředitelky mateřské školy v západních Čechách, s ohledem na bezpečnost raději neuvádím název městečka, aby neměla problémy. Právě na základě jejího podnětu vznikl tento článek. Sdělila nám do redakce, že jejich školka byla kontaktována “koordinátorem”, který jezdí po školkách a školách s nabídkami knih, cédéček a pomůcek a právě tento člověk jim nabízel před-objednávku na knihu Král a Král a rodina, že je to kniha, která je v souladu s metodickým plánem předškolní výchovy podle MŠMT.

Podprahová propagace homosexuality. V dětech se snaží vzbudit dojem, že homosexualita je správná věc. Viz. text v obrázku.

Školka podle slov naší čtenářky nic neobjednala, protože i ředitelka má strach z reakce rodičů, co by se stalo, kdyby se to dozvěděli. Jenže stejně tak může dojít k tomu, že čtení takovýchto knih se dostane do metodického plánu pro předškolní výchovu povinně a tyto propagace a recenze na HateFree jsou pouze nahozenou udičkou, která má tento typ literatury prosadit do předškolní výchovy. Na tomto místě bych chtěl důrazně varovat všechny rodiče, aby zajistili plnou spolupráci s vedením školky, kam posílají své předškolní děti, aby ředitelka školky zaručila, že výchova jejich dětí bude probíhat v duchu tradiční rodiny, kterou tvoří máma jako žena, táta jako muž a dítě. V žádném případě nesmí být dětem předčítány tyto nebezpečné programovací knihy, které se zapíšou dětem do jejich nízkého protokolu v mozku na úrovni kognitivního vnímání okolí. Co se stane s dítětem, pokud toto programování selže, nebo je narušeno nesprávným elementem, to můžete zhlédnout v děsivém videu níže.

Děsivé video o tom, jak dopadne dítě, které bylo vystaveno během útlého dětství špatným vzorům

Ukrajinská dívka Oxana Malaya, která se narodila v roce 1983, byla svojí matkou hrubě zanedbávána a většinu času ji vychovávali psi, matka nebyla doma. Právě ve věku, kdy se ustanovují kognitivní procesy dítěte, zhruba od věku 2 let, je dítě a jeho mozek dostatečně vyvinutý a připravený k procesu tzv. imprint projekce, tedy programování pomocí vštěpování vzorů získaných z okolí. Dívka vyrůstala se psy a převzala po nich motorické pohyby, chůzi po čtyřech, komunikaci formou štěkání a volní projevy, které náleží psům. Tento případ hrubého porušení výchovy ovšem poskytl důkaz antropologům o tom, že vzpřímená chůze člověka není přirozeně daná narozením, ale je přejata jako vzor od rodičů a dalších osob v okolí dítěte, které se pohybují vzpřímeně a dítě se snaží jejich pohyb napodobit. Dítě samo zkouší se postavit, ale nikoliv proto, že by k tomu mělo biologické nutkání formou nepodmíněného reflexu, ale proto, že v tomto útlém věku kojence začíná mozek dítěti v rámci protokolu přežití vysílat do hypothalamu signály, že v zájmu přežití se musí přizpůsobit a chovat se jako bezprostřední vzory v jeho okolí.

 

[wp_ad_camp_1]

 

Pokud tyto vzory (C. Jung – studie Vzory v nás) jsou pokřiveny, změněny, zkorumpovány, potom dítě tyto porušené deviantní vzory převezme za své. Je to stejné, jako když se rozhodnete pořídit kopii poškozené nahrávky. Kopie bude porušená stejně jako originál. Výchova dětí v prostředí homosexuálních vzorů vychová z dětí homosexuály, tzv. preferenční homosexuály. Právě Holandsko je průkopníkem. Muži, kteří si nenajdou ženu, se vrací ke svým kamarádům ze školy a žijí spolu. Během několika měsíců společného života k nim dojde k sexuálnímu styku, protože společně chodí na fotbal, doma se společně dívají na porno a od této fáze přechází muži k homosexuálnímu styku stejně, jako vězni v mužských věznicích. V mužích, kteří vyrůstali v homosexuálních rodinách, není v mozku zakódovaný blokační signál, který heterosexuálovi blokuje jakoukoliv myšlenku na muže, protože v podvědomí ji považuje za zvrácenou.

Chtějí vám přeprogramovat vaše děti, aby byly “homosexually-compliant”, Masarykova univerzita v Brně to podporuje, neziskovka financovaná z Úřadu vlády a Norských fondů to propaguje

Tento programovací blok se u zdravého muže obvykle prolamuje jen velmi těžko, obvykle jen ve stísněném a násilném prostředí věznic. Pokud ale dítě přijme v útlém věku za vzor homosexuálního muže A jako otce a homosexuálního muže B jako fiat-matku, potom se model muž a muž stane pro dítě normálním vzorem a blok se v mozku nevytvoří. Neshledá na tomto vzoru nic závadného, stejně jako dítě vyrůstající se psy neshledá nic závadného na svém štěkání a běhání po čtyřech. Nedokáže pochopit, proč by to bylo závadné. Kromě toho, že nemohou mít děti. Ale to už neplatí.

Patička webu Hate Free, sponzoři neziskovky. Agentura pro migranty a pobírače dávek z povolání, Úřad vlády, EEA Granty (Norské fondy) a Kavčí hory.

Děti nemohou mít přímou biologickou cestou, ale v Holandsku už mohou mít dítě přes proxy matku, jejíž vajíčko oplodní geneticky upravené sperma, které obsahuje genetický materiál obou mužů. Zákrok hradí holandské pojišťovny. Žena dítě porodí, ale do výchovy jde oběma mužům. Jelikož dítě má jejich geny, má zároveň jejich homosexuální geny a biologická matka je vymazána z databáze kliniky podle zákona. Dítě je v drtivé většině případů následně také homosexuální, statistika se v Holandsku o tomto nevede, je to zakázáno. Asi vědí, proč.

 

[wp_ad_camp_1]

 

Vystavování dětí v útlém věku homosexuálním vzorům, literatuře, filmům nebo výchově je zločin. Pro ochranu tradiční rodiny je nutné, aby byly přijaty zákony na ochranu genomu a propagace homosexuality před dětmi a mládeží aby byla zakázána zákonem stejně jako v Ruské federaci. Je třeba vyvinout společenské úsilí k ostrému odsouzení a opovržení lidmi, kteří propagují homoagendu namířenou proti nejmenším, proti našim dětem. Nechceme, aby naše děti převzaly vzory po psech nebo po homosexuálech. Imprint dítěte musí proběhnout korektně a musí v něm být ukotveny základní a zdravé rysy definované tradiční rodinou. Nedovolte, aby se literatura propagující deviace dostala do blízkosti nejmenších. Hlaste nám do redakce případy, kdy se ve školkách nebo školách setkáte s propagací homoagendy. Tyto procesy musí být zastaveny za každou cenu. Stejně tak platí, že i politici, kteří se budou ucházet o vaši důvěru v říjnu, by měli dát jasně najevo, jak hodlají zakročit proti vysokým školám a neziskovým organizacím, které propagují šíření homoagendy do blízkostí předškolní mládeže. Škola, která toto prosazuje, by měla přijít o akreditaci. Celou kauzu je třeba přenést do politické roviny v ČR. Chtějí z vašich dětí vychovat a naprogramovat devianty, a to už rovnou v předškolním věku.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj: aeronet.cz

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.