….je vynikající otázka na blogu vlkovo bloguje. Jasné hrozí. Ale buďte klidní. Nepovolí ji a začne spíše na planetě Zemi doba kamená, do které ji dostane EMP. Jak by všechno mohlo probíhat se dočtete níže. A nyní důležitý dotaz. Máte všichni doma připraveny  zásoby potravin, pití popřípadě kušů a jiných zbraní na obranu????

12:54

Hrozí nám třetí světová válka?

Hodně lidí si na otázku, zda nám hrozí třetí světová válka (přesněji ta, která následuje po světovém konfliktu ukončeném v roce 1945), odpoví kladně. Ale důležité je se zamyslet proč, a co je jejím cílem. Jen tak je možné konfliktu opravdu zabránit. Musíme na úvahu ovšem zabrousit i do zcela jiných oblastí.

Tou první je migrační krize. Zde je situace poměrně jasná. Evropu sužuje, podle názoru politické vrchnosti, problém starých lidí, příliš štědrého penzijního a sociálního systému a příliš národovecké myšlení starých občanů. Kteří díky nízké porodnosti v Evropě stále mají výrazný hlas ke vzteku free, cool a in generace a brání hlubší integraci.

[wp_ad_camp_1]

Takové konstatování není nic nového, proto se jej evropské elity rozhodly vyřešit ještě za jejich života přílivem imigrantů. Ten je zcela jistě řízený, protože války v Sýrii a Libyi probíhaly už před začátkem migrační krize, nebo mohli uprchlíci využít jiného státu jako tranzitní země. Ostatně jsme vše viděli v době, kdy se do Španělska valily vlny z uprchlíků přes Maroko. Tehdy cyniky z EU naprosto nezajímaly počty možných obětí nebo jejich osud, nad kterým se dnes dojímáme. A díky tomu také Španělsko zůstává stranou zájmu hlavních migračních tras. Podobná akce ovšem v dnešních podmínkách není možná.

Migrace je využita elitami jako:

1. příliv nových voličů evropské levice,

2. potenciálně nová mladá pracovní síla,

3. vhodný argument na budoucí zrušení sociálních a penzijních systémů v Evropě,

4. jednotící tmel islámu pro další integraci Evropy,

5. jako sláma z bot z celé migrace čouhá snaha jedné bílé chýše na západním břehu Atlantiku vytvořit v Evropě dostatečnou kolonu fanatiků, která zaútočí na Rusko.

Třetí světová válka nám pochopitelně hrozí. Důvodem je bohužel historická lež, která se častým opakováním stala „pravdou“. Proto nás čeká bolestné procitnutí. Druhou je naivní představa hodná Adolfa Hitlera.

Tou často opakovanou lží je tvrzení, že Ronald Reagan uzbrojil SSSR. Jediný stát, který Ronald Reagan kdy uzbrojil, jsou USA. Jeho zadlužení díky programu hvězdných válek vzrostlo dramaticky natolik, že dluhy USA jsou nesplatitelné a USA dnes vyváží už jen zbraně jako hlavní vývozní artikl. Kromě amerického pojetí demokracie.

Tou naivní představou je idea, že globální konflikt lze vyhrát jakožto omezenou jadernou válku nasazením dostatečného počtu jaderných raket a zaútočit jako první. Poražený musí být poražen natolik drtivě, že nebude mít čas, sílu ani vůli úder vrátit. Myšlenka je natolik hloupá, že v závěru uvedu, jakým způsobem je možné vítězství vítězi osladit tak, aby živí záviděli mrtvým.

USA se prostřednictvím kvantitativního uvolňování, tedy nepodloženým tištěním peněz, dostaly do vlastní pasti, kdy jediným způsobem umazání dluhu je, že věřitel nebude schopen nebo ochoten o zaplacení dluhu ani požádat. K tomu může dojít:

1. Naprostou hegemonií USA nad zbytkem světa, kdy si žádná vláda netroufne nepřijímat dluhopisy USA nebo jejich měnu USD k mezinárodním obchodním transakcím.

2. Zánikem USD a jeho přeměnou na jinou měnu sloučením s nějakou silnou ekonomikou, která dluhy uhradí.

3. Starou osvědčenou metodou likvidace věřitele.

Hegemonie USA je dávno zašlou vzpomínkou. Každé velké impérium se rozpadlo na vnitřních konfliktech a nikoliv vnějším tlakem. Tak i USA nebudou poraženy vojensky v konfliktech, ale jejich přeměnou na vojenský tábor, jehož obyvatelé budou vojáky od narození utrácejícími zdroje a energii v konfliktu s neviditelným nepřítelem, který USA nemohou vyhrát. Stejně, jako by takový konflikt nevyhrál ani nikdo jiný.

Jako historickou analogii si lze přečíst historii Sparty. Idea zakladatelů trvala dlouhé věky až do úplného konce. Obyvatelé Sparty nakonec sloužili jen jako zdroj živé síly pro armádu a Sparta sama více než co jiného připomínala vojenský tábor, kdy všechny zdroje státu byly určeny pro armádu. Nakonec na  tom byli lépe řemeslníci v podrobených městech spartského spolku, kteří sice neměli stejná práva jako Sparťané, ale díky relativnímu klidu si nakonec žili komfortněji než Sparťané.

Druhou historickou analogií je existence Athénského námořního spolku. V první fázi šlo o obranu proti Peršanům, ke které se členové dobrovolně spojili. Členové své závazky hradili zčásti penězi a zčásti vyzbrojením lodí. Ve druhé fázi se pokladna spolku přesunula do Athén. Peršané se vzdali expanze, protože měli dost jiných starostí. Spolek však trval dál a sloužil k prosazování zájmů Athén a jeho členové se změnili z plnoprávných členů na poslušné vykonavatele vůle. S tím přišla i změna původně dobrovolných příspěvků na vynucené a v případě neochoty i násilně vymáhané. Také došlo ke zvýšení příspěvků díky argumentu, že Athény nesou hlavní díl nákladů společné obrany a tak je jen správné, aby ostatní členové přispívali též více. Na první pohled racionální argument v sobě skrýval záludnou manipulaci. Athénský námořní spolek už dávno nesloužil k obraně, ale k prosazení athénských zájmů a armáda, především námořnictvo, už dávno změnily svůj charakter z obranného na útočný. Ve třetí fázi se spolek rozpadl a původní členové přeběhli k nepříteli, Spartě.

Pokud analogii vztáhneme k dnešnímu NATO, nacházíme se na počátku druhé fáze athénského námořního spolku. A samotné USA zahajují svoji cestu k přeměně na vojenský tábor Sparťanů.

USA se dostaly do vlastní pasti, kdy jakékoliv další tištění peněz znamená zvýšení inflace. Ekonomika už větší objemy peněz nepojme, zvýšení úrokových sazeb z nuly na cokoliv přivodí ekonomickou recesi nebo rovnou hrozivou krizi.

A tak nám zbývá jen válka, pokud možno velká, která zlikviduje většinu světa. USA na ni mají dostatečné prostředky a věří, že pokud udeří z ponorek jako první, dokáží takový konflikt vyhrát. To je ta naivní představa hodná Adolfa Hitlera. Také byl natolik přesvědčený o výjimečnosti vlastního národa, že jej ani na okamžik nenapadlo, že by nad podlidmi neměl zvítězit.

Nemám iluze o nějaké mírumilovnosti ruského imperialismu. Kdyby mohl, klidně by prosazoval své zájmy prostředky, které má k dispozici a které mu projdou. Jak dokázal v Maďarsku 1956, v Československu 1968 a Polsku v 80. letech, kdy si hrozbou obsazení Polska vynutil zásah proti Solidaritě.

Naštěstí Rusové moc prostředků pro prosazování jejich zájmů nemají. Zato mají dostatek prostředků na zničení světa.

Kromě železničních raketových vlaků Barguzin s raketami JARS s doletem 12 000 km a přesností 250 m  , nástupcem vlaků Moloděc, se jedná ještě o kontejnerové prostředky.

Barguzin má být uveden do výzbroje v roce 2020 a jeden vlak bude mít k dispozici 6 raket. Na odvetný úder by stačily 2 vlaky, jeden v evropské části Ruska a druhý schovaný v rozlehlých oblastech Sibiře. Moloděc měl jednu nevýhodu, koleje se při startu rakety prohýbaly o 1,5 m.

Raketový komplex Club-K může být ukryt ve standardním přepravním kontejneru, má dostřel max. 300 km. Zato může být vezen na jakékoliv obchodní lodi, kamionovém tahači nebo železničním vagonu. Nedají se již najít.

Kromě toho mají Rusové strategické bombardéry, ponorky, hladinové lodě a pozemní sila vybavená mezikontinentálními raketami.

Výše uvedené nám jen ukazuje, že Rusko má prostředky ke zničení světa a že je nejde odvrátit. Samozřejmě podobnými prostředky disponují i další země, kdy se navzájem drží v šachu. Klíčem je dostřel raket. Většina zemí ale nemá ochotu použít zbraně jako první, mají je opravdu jen na odstrašení.

Jako nejpravděpodobnější útočník prvního úderu s použitím jaderných zbraní se dnes jeví USA s použitím na Írán, když Hillary Clinton(ová) nedostane rozum. Jaká by byla ale nejpravděpodobnější reakce Ruska, kdyby bylo napadeno a opravdu by chtěli zničit svět i s vítězem?

Rusko jako zbraň odvetného úderu použije nejspíše několik železničních souprav Barguzin. Dostřel 12 000 km, přesnost dostatečná, síla značná. Přesto by působily jen jako roznětka. Kam by tedy byly údery nasměrovány? Zaspekulujme si trochu.

Kromě supervulkánu Yellowstone a zlomu San Andreas jde ještě o další sopky, které se překvapivě všechny nachází v souběžném okamžiku, kdy obvykle po delší periodě vybuchují.

Plány nejsou nové, jsou známé. Tak které sopky může jaderný výbuch ohrozit?

1. Yellowstonský supervulkán

2. Geotektonický zlom San Andreas

3. Havaj Mauna Loa, Mauna Kea a nejaktivnější sopka Kilauea

4. Sopka Katla na Islandu

5. Cumbra Viejo na ostrově La Palma, Kanárské souostroví

6. Etna, Vesuv, Stromboli ve Středozemním moři jako samostatný cíl každá z nich nebo společně

7. Opravdu nechráněný prostor supervulkánu Toba, Sumatra.

Yellowstonský supervulkán

Yellowstoneský supervulkán má periodu výbuchu asi 600 000 let a už přesluhuje. Když vybuchl nejvíce jako Bruno Drawbridge před 10 miliony let, vrstva popela byla silná 2m ještě v Nebrasce vzdálené přes půl Ameriky.

Existují i další supervulkány využitelné jako cíle:

* Long Valley a Valles Caldera v USA – asi náhradní cíl k Yellowstonu

* Lake Toba, severní Sumatra, Indonésie

* Sopka Taupo, Nový Zéland

* Aira Caldera, prefektura Kyushu , Japonsko

Na supervulkán by směřovala až poslední raketa. Nebo kdyby zbyla jen jedna jediná.

Geotektonický zlom San Andreas

Zemětřesení v Kalifornii jsou natolik častá, že jeho význam netřeba představovat.

Havaj Mauna Loa, Mauna Kea a nejaktivnější sopka Kilauea

Havaj je na aktivních sopkách postavena, k výbuchu opravdu stačí málo. Následná tsunami  by ochromila západní pobřeží USA a Kanady, plyny v ovzduší zase leteckou přepravu.

Sopka Katla na Islandu

Výbuch Katly v minulosti vždy následoval erupci sopky Eyjafjallajökull, která v dubnu 2010 zastavila letecký provoz nad Evropou. Zdroj

Podle některých názorů může předchozí výbuch Katly za dobytí Bastilly 14.července 1789. Po výbuchu následovala chladná období, neúroda a hladomor, který nakonec smetl dynastii Capetovců.

Pravděpodobný druhý cíl úderu. Jestliže oblak prachu nepříliš velkého výbuchu Eyjafjallajökull zastavil leteckou přepravu nad Atlantikem, co by asi se strategickými bombardéry s odvetnými raketami udělal pořádný výbuch? Dokázal by vyřadit jeden hrot jaderné triády, strategické bombardéry?

Cumbra Viejo na ostrově La Palma, Kanárské souostroví

Zde by nešlo o klasický výbuch sopky, ale západní část sopky je geologicky nestabilní útvar, který se jednoho dne zřítí do Atlantického oceánu a vyvolá tsunami na počátku 100 m vysokou, ale na východním pobřeží USA stále ještě 10-20 m vysokou. Stejně jako by cúnami zničila západní a jižní pobřeží Irska a Anglie, zatopila by nížiny Holandska a Belgie, severní pobřeží Francie (celé kompletně), Španělsko, Portugalsko, Maroko, Alžír a jižní Francii. Zasolení úrodné půdy by byl dlouhodobý devastující prvek. Zasaženo by bylo celé pobřeží severního a středního Atlantiku, od Grónska a severní Kanady přes celý Mexický záliv a Karibské moře po Brazílii. Jednoho dne k takové katastrofě stejně dojde, je jen otázkou, kdy.

Osobně ji hodnotím jako první cíl několika raket odpálených společně nebo velmi krátce po sobě. Zabránit tomu nejde, ochránit také ne. K odpálení může dojít i z ponorky nebo kontejnerové lodě. Vlna destabilizuje obranu vyjma ponorek umístěných v Atlantiku. Kontejnerová loď by vlnu nepřežila.

Výška vlny:

100 m Kanárské ostrovy

60-100 m pobřeží Afriky

40-60 m Španělsko s Portugalskem

10-20 m Francie, Irsko, Anglie, Skotsko, Island, Mexický záliv a ostatní pobřeží Karibiku

30 m USA – trochu více na severu, trochu méně na jihu

30-50 m ostrovy Karibiku

40 m severní pobřeží Brazílie, 10-20 m jižní pobřeží

Během 7-9 hodin by vykonala své ničivé dílo. Zhruba v době, kdy by si velící generálové blahopřáli k hladkému vítězství. Doporučuji shlédnout krátké video 4 min https://www.youtube.com/watch?v=Zb4T8a1K5tw

Etna, Vesuv, Stromboli ve Středozemním moři jako samostatný cíl každá z nich nebo společně

Vyvolaly by tsunami a ochromily Středozemní moře. Lodní i leteckou dopravu, která je v dané oblasti mimořádně hustá.

24. srpna 79 našeho letopočtu vybuchl Vesuv a zanikla města Pompeje, Herculaneum, Oplontis a Stabie. Vesuv má periodu výbuchu zhruba 2000 let. Doba jeho dalšího výbuchu není daleko.

Opravdu nechráněný prostor supervulkánu Toba, Sumatra.

To je spíše cíl, pokud by bylo pobřeží USA opravdu dobře bráněno. Naposledy vybuchl před 75 000 lety. Celou jižní Asii pokryla vrstva popela hluboká 10 –30 centimetrů. Do vzdálenosti 1000 kilometrů od Toby byla země pokrytá popelem až do výšky 6 metrů. Vše živé v této oblasti prakticky ihned zemřelo, ale následky si odnesla téměř celá Země. Globální teplota na naší planetě poklesla asi o pět stupňů Celsia. Důsledkem bylo katastrofální vymírání živočišných druhů… Pokud by došlo k podobně silné erupci Yellowstonu, lidstvo by nemělo šanci přežít.

* Lake Toba, severní Sumatra, Indonésie

* Sopka Taupo, Nový Zéland

* Aira Caldera, prefektura Kyushu , Japonsko

Více bych si vsadil ale na využití supervulkánu na Kjúšú, protože raketa se může nacházet na kterékoliv kontejnerové lodi nebo odstavené a zapomenuté železniční soupravě kdesi na Sibiři.

Dejme tomu, že by USA dokázaly vybudovat efektivní obranu proti jaderným raketám a Rusku by zbylo jen 15 mezikontinentálních střel. K jejich nejefektivnějšímu využití by došlo jako roznětky geologických sil, které ovládat nelze a které ničí stonásobně více, než jakékoliv rakety.

USA mají jistě obdobné plány, spekuluje se o využití sopek na Nové Zemi a Kamčatce, ale to by ohrozilo opravdu jen řídce osídlené oblasti Ruska.

Analytici CIA zřejmě podle rétoriky politiků USA došli k závěru, že Rusové jsou slabí, a když se bez protestů stáhli ze střední a východní Evropy, nejsou ochotni zlikvidovat lidstvo a raději budou trpět vítězství USA, než by úplně zničili život na zemi. Nemohou se více mýlit. Posádky do ponorek a k jaderným zbraním jsou na americké i ruské straně vybírány tak, že by neváhaly ani vteřinu a jaderné zbraně použily, kdyby k tomu dostaly rozkaz. Takže pokud USA nemají v zásobě kosmickou loď, která by jejich elitu dokázala přepravit na novou zaslíbenou planetu, její obyvatelé by sdíleli osud všech ostatních obyvatel planety Země. Vyhynuli bychom jako dinosauři.

I kdyby takovou loď a novou planetu elity v USA v zásobě měly, není důvod, proč by nemohly odletět v klidu na novou planetu bez likvidace zbytku populace.

Protože jaderná válka se nedá vyhrát a jaderná síla se dá použít jen k vydírání jejím použitím ještě k přijatelným kompromisům, budeme zřejmě svědky silácké rétoriky ze strany USA i Ruska vyhrocené až na samu hranici konfliktu, ke kterému nedojde. Obě strany ale budou hrát s pokerovou tváří vabank, aby se v poslední chvíli dohodly. Nakonec se uzbrojí samy a umožní, aby nové státy získaly rozhodující pravomoci. Určitě půjde o Čínu, a možná několik dalších zemí jako Indie, Brazílie, atd.

V Evropě bude nejohroženější Holandsko. Může dojít k jeho zatopení. Obyvatelé ČR by přežili jaderný výbuch, ale nepřežili by následnou globální zimu po výbuchu supervulkánu. Pak by někde v koutku planety vznikl nový život a za pár desítek milionů let by možná vyhrabal naše zkameněliny zašlé civilizace.

Vydírání, že zničí civilizaci, bude působit jen chvíli. Kdyby takový argument vůči ostatním zemím použily USA nebo Rusko, zřejmě by čelily totální blokádě až k vyhladovění a důsledné izolaci. Proto jsem optimistou, pokud na obou stranách budou trochu inteligentní lidé.

Snad budou mít voliči v USA rozum a nezvolí nějakého polointeligentního politika s šílenými výhrůžkami. I když se jim to dost dařilo v posledních 26 letech. Jeden z nich neváhal kvůli sexu se stážistkou rozpoutat válku se Srbskem a umožnit vznik Kosova, kde mohou být podle některých pramenů cvičeni teroristé z ISIL.

Vtipné je, že díky vyšší natalitě muslimských rodin dochází k nárůstu počtu muslimů v Evropě i Rusku, zatímco v USA mají vyšší natalitu hispánské rodiny. Za 50 let se tak může stát, že si hispánský prezident USA bude marně lámat hlavu, jak zaplatit Číně dluhy a jak naložit s islámskou říší sahající od Atlantiku po Indonésii a od Severního ledového oceánu (v té době bez ledu) po jižní okraj Sahary. S vlastnictvím jaderných zbraní (Rusko, Francie, Malá Británie), které nebudou váhat použít. Pak si další generace řeknou, že WASPP (White Anglo-Saxony Protestant People – bílý anglosaský protestantský obyvatel) z USA svou dějinnou úlohu nezvládl. A jak se zachovají muslimové? Přesně podle vtipu:

Jednoho dne si Hospodin uvědomil, že má lidského pokolení až po krk, a rozhodl se seslat na lidi potopu. Ale tentokrát žádná Noemova archa, žádná holubička s ratolestí, jen samá voda, kam oko dohlédne. A tak přizval nejvyšší duchovní tří monoteistických náboženství a oznámil jim, že mají dva týdny na to, aby se připravili na potopu, po níž nezůstane žádná pevnina. Křesťanský kněz přijde ke svým ovečkám a nabádá je: „Zhřešili jsme a přichází trest. Modleme se, konejme ještě dva týdny dobré skutky a dostaneme se do ráje.“

Imám se vrátí ke své obci a prohlásí: „Žili jsme správně a správně jsme věřili v Alláha, přijměme nyní mučednickou smrt, a když zabereme a během dvou týdnů dobudeme zbytek světa, na onom světě budeme odměněni v ráji.“

Rabín předstoupí před souvěrce a praví: „Židé, máme dva týdny na to, abychom se naučili žít pod vodou.“

Islám je jen jeden a chce dobýt celý svět. Bohužel pro nás se mu jeho cíl splní díky hlouposti amerických a evropských politiků. Pokud nedojde k válce mezi USA a Ruskem, za 50 let dojde k další válce mezi křesťanstvím v USA a islámem, ve které křesťanství definitivně prohraje.

Téma pro diskuzi, pokud  ji vlk otevře:

Jak by probíhala závěrečná fáze třetí světové války a kdo by v ní byl útočníkem a na koho by útočil?

vlk diskusi otevřel

Zdroj (1)

[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.