Ještě před dvaceti lety se věřilo, že po dosažení dospělosti už lidský mozek nedokáže vytvářet nové neurony. Dnes však vědci obecně zastávají názor, že mozek prostřednictvím procesu neurogeneze i nadále vytváří nové nervové buňky a to dokonce i ve vyšším věku. Existuje několik věcí z oblasti stravování a životního stylu, které tento proces umí podpořit a urychlit.

 

[wp_ad_camp_2]

Které části mozku dokážou nejlépe vytvářet nové buňky?
Výzkumy ukázaly, že k tvorbě nových neuronů dochází nejvíce ve dvou částech mozku – v subventrikulární oblasti a v hipokampu.

Hipokampus je zodpovědný za schopnost učení se a paměti. Když nefunguje správně, vznikají neurodegenerativní onemocnění jako jsou deprese, úzkost, či Parkinsonova choroba. Podporou tvorby nových nervových buněk v mozku během dospělosti, dokážete těmto onemocněním nejen předcházet, ale dokonce i zlepšovat své mentální schopnosti.

Následuje 5 věcí přímo podporujících vytváření nových neuronů, které tvoří základ pro zvyšování inteligence:

1) Fyzická aktivita
Může to znít jako klišé, ale nejúčinnější způsob, jak podpořit proces neurogeneze v mozku, je pravidelná fyzická aktivita.
Zrychlení tlukotu srdce a průtoku krve cévami pomocí běhu, cyklistiky či plavání, je výborný způsob, jak zvýšit hladinu mozkového neurotrofického faktoru (BDNF) a trofického faktoru gliálních buněk (GDNF) – čili dvou faktorů, které podporují neurogenezi.
Endorfiny uvolňované během fyzické aktivity také pomáhají minimalizovat hladiny kortizolu (stresového hormonu) a zároveň zvyšovat úroveň testosteronu, který podobně jako BDNF a GDNF podporují proces neurogeneze.

Tyto hormony a růstové faktory aktivované fyzickou aktivitou jsou kriticky důležité zejména pro stárnoucího člověka, protože působí jako elementy zpomalující stárnutí a přitom také zvyšují mentální kapacitu.

Oběma těmto ženám je 80 let. Vaše každodenní rozhodnutí určují, jak se vyvine vaše budoucnost.

2) Meditace
Přínosy meditace jsou vědecky dobré zdokumentovány. K tomu, abyste je získali, vůbec nepotřebujete být nábožensky založení. Stále nové a nové důkazy poukazují na to, že meditace pomáhá zvyšovat hustotu šedé mozkové kůry ve více částech mozku, včetně hipokampu.
Hlavním úkolem při meditaci je zaměřit pozornost člověka na současnost, namísto bloumání v minulosti nebo budoucnosti. Výsledkem je čistá mysl, která vyrovnává mozkovou chemii, včetně látek regulujících neurogenezi.
Minimálně jedna studie také potvrdila, že meditace aktivuje integrované funkce mozku, které podporují jak krátkodobé, tak i dlouhodobé nervové změny v mozku. Večerní meditace dokáže také zvýšit produkci melatoninu (spánkového hormonu), který se přímo zapojuje do neurogeneze.

Amishi Jha z Univerzity v Miami doporučuje takzvaný “trénink mysli”. Jde o metodu, která zahrnuje soustředění se na specifický objekt, jako například nějaký tělesný pocit, s cílem zlepšit strukturu a činnost mozku. To ostatně povede i ke zvýšení inteligence.

3) Strava
Zdravé stravování se může zdát samozřejmostí, ale mnoho lidí má stále špatnou představu o tom, co to opravdu znamená. Váš mozek je tvořen ze 60% tukem. To znamená, že tuk hraje v každodenním stravování velmi významnou roli. Mnoho lidí však stále pohlíží na tuk jako na něco špatného a snaží se mu vyhýbat. Místo něj upřednostňují potraviny bez tuku, případně nízkotučné varianty plné chemických sladidel a umělých příchutí (protože tuk je nosičem chutě, tak jídla bez tuku obvykle nemají žádnou chuť a tak se musí dochucovat uměle).

 

Nejdůležitější z tuků jsou omega-3 nenasycené mastné kyseliny, které je třeba konzumovat pravidelně – denně.
Dalším nepostradatelným druhem tuku pro tvorbu nových neuronů jsou saturované tuky jako například kokosový olej. Případně ze živočišných tuků je to vepřové sádlo.
Absolutní kritická složka nesaturovaných tuků se nazývá dokosahexaenová kyselina. Ta hraje v procesu formování nových mozkových buněk nezastupitelnou roli.

4) Spánek, sluneční světlo a sex
Spánku se často nedostává takové uznání, jak by si zasloužil, ale pro zdravou činnost mozku je opravdu nezbytný.

Nedostatek spánku způsobuje:
snížení neurogeneze v hipokampu
narušení hormonální rovnováhy
zamlžené myšlení

Nedávná studie publikovaná v deníku Current Topics in Behavioral Neurosciences (Současná témata v behaviorálních neurovědách) zjistila, že vynechání spánku převyšující 24 hodin zpomaluje dělení buněk a v některých případech i samotnou neurogenezi.

Vystavení se slunečnímu světlu je další faktor, který podporuje formování nových neuronů v mozku. Během jeho působení se v pokožce produkuje vitamin D. Ten následně zvyšuje hladinu serotoninu (přenašeče mozkových signálů) a tvorbu GDNF v mozku. Minimální čas pro vystavení se slunečnímu světlu, se pohybuje mezi 10 až 15 minutami denně během léta.

Ještě tu máme sex
Ten pomáhá snižovat stres a zároveň stimuluje v mozku produkci endorfinů, které navozují pocit blaženosti.
Studie z roku 2010 publikována v deníku PLOS ONE zjistila, že sex pomáhá snižovat úzkost a úroveň kortyzolu.
Zároveň stimuluje neurogenezi v mozku, růst dendrické míchy a strukturu hipokampu.

 

zdroj: https://aluska.org/jak-mozek-tvori-nove-neurony-4-veci-ktere-zvysuji-inteligenci/

 

[wp_ad_camp_2]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.