Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Zprávy ze dne 24.9.2023
  Zprávy ze dne 24.9.2023

  Zprávy ze dne 24.9.2023

 • Setkání dvojníků v OSN
  Setkání dvojníků v OSN

  Setkání dvojníků v OSN

 • Člověk a jeho život v Matrixu mezi bezduchými bio-roboty
  Člověk a jeho život v Matrixu mezi bezduchými bio-roboty

  Člověk a jeho život v Matrixu mezi bezduchými bio-roboty

 • Zrádný poddůstojník, který plánoval válku proti Trumpovým příznivcům, má být oběšen
  Zrádný poddůstojník, který plánoval válku proti Trumpovým příznivcům, má být oběšen

  Zrádný poddůstojník, který plánoval válku proti Trumpovým příznivcům, má být oběšen

Související zprávy

 • Setkání dvojníků v OSN
  Setkání dvojníků v OSN

  Setkání dvojníků v OSN

 • Zrádný poddůstojník, který plánoval válku proti Trumpovým příznivcům, má být oběšen
  Zrádný poddůstojník, který plánoval válku proti Trumpovým příznivcům, má být oběšen

  Zrádný poddůstojník, který plánoval válku proti Trumpovým příznivcům, má být oběšen

 • JAG zatkl dalšího zločince ze CDC
  JAG zatkl dalšího zločince ze CDC

  JAG zatkl dalšího zločince ze CDC

 • Navy SEALs zachránili pohřešované děti z Maui
  Navy SEALs zachránili pohřešované děti z Maui

  Navy SEALs zachránili pohřešované děti z Maui

Jak vystoupit z Katolické církve – Přesný návod

Spácháním křtu na dítěti se v místě jeho třetího oka vytváří prokletá značka, která omezuje či blokuje správnou funkci jeho třetího oka, odpojuje ho od hlasu jeho vyššího duchovního vedení, odpojuje ho od jeho andělů strážných a uvalí na něj kletbu, prostřednictvím které temné síly vstupují do jeho života. Pokřtěný pak trpí nemocemi, bídou, životní smůlou a psychickými problémy. Celý život z něj temné bytosti odsávají energii a to bez ohledu na to, jestli žije podle přikázání, nebo nežije. Smutný život mají všichni, ba dokonce se věřícím říká, že mají své utrpení nést statečně, protože po smrti přijdou do království nebeského. Takže mají ze života peklo na zemi a nebrání se.

V dnešním návodu se sice dozvíte, jak odejít z církve, avšak nic takového jako skutečné ,,vystoupení” neexistuje. Církev je natolik ďábelská, že si nenechá dušičky ze sbírky jen tak brát, proto je možné pouze ,,formální odpadnutí od církve”. Stát se ,,odpadlíkem” však neodstraňuje prokletí z vašeho třetího oka, tedy neodstraní hlavní problém. Říkají tomu ,,nesmazatelná pečeť”.

Tématice křtu a ďábelské podstatě církve jsem se již mnohokrát věnovala a nevynechala jsem jedinou příležitost si pořádně kopnout, jelikož je to téma důležité a vážné. V knize Anděl strážný najdete návod, jak se prokletí z pokřtění zbavit. Řeší problém na energetické úrovni, vymaní vás z vlivu temných sil a obnoví vaše přirozené spojení. Deaktivujete tím veškerou černou magii, nejenom křest. Prostřednictvím své knihy a také osobně se mi podařilo odkřtít stovky, možná tisíce osob a jde vidět, že to církev pocítila na úbytku svých sil, neboť se ke mně dostaly spisy, kde se pánové faráři velmi rozčilují nad tím, že si vůbec někdo dovoluje mazat jim jejich nesmazatelné pečetě a odstraňovat cejch temných sil z třetího oka jejich oveček.

Většina z nás je již odkřtěná prostřednictvím zmíněného postupu a možná se ptáte, proč by to pro vás mohlo být důležité, když jste se toho energeticky zbavili. Možná jde o princip. Možná vám vadí, že jste proti své vůli (miminka u toho často pláčou a brání se) byli prokleti za pomoci svých rodičů ,,co to s vámi mysleli dobře”, možná se vám nelíbí, že jste upsaní k dodržování naprosto absurdních pravidel satanistické církve a možná byste to rádi dotáhli do konce a měli to vyřešeno i papírově. Možná jde o princip, je to důležité gesto a vztyčený prostředníček elitářům, aby viděli, že nad námi již nemají žádnou moc. Tak se pojďme hromadně odhlašovat a odpadat od církve, jen ať vidí.

Církev postupem času ztrácí moc, nejenom tím, jak se vyprazdňují kostelní lavice. Obecně víme, že elitářské společnosti ztrácejí svou moc poslední řadu let a už jim nevychází ovládání a zotročování lidí na základě polopravd a manipulace s daty. Příliš dlouho a příliš moc se zneužívaly Vesmírné zákony, až se ucho utrhlo. A protože církev je elitářský spolek a protože jí vládne Satan stejně jako ostatním elitním satanistickým společnostem snažícím se ovládat tento svět, ztrácí moc i ona! Každý člověk, který se nechá odkřtít a odpadne od církve, jí bere sílu, protože její síla je založena na sběru energie ze svých trpících oveček. Proto na každém jednom zrušeném křtu záleží, na každém z vás záleží, protože si tím berete zpátky svoji sílu!

Kříž je symbol násilné smrti. Kdo na sebe bere kříž, bere si na sebe bídu, nemoc a utrpení!

Návod na formální odpadnutí od církve

Čtenář laik1989 pro veřejnost sestavil velmi podrobný a odborný návod spolu s vysvětlením, jak podle kanonického práva platně požádat o odpadnutí od římskokatolické církve, co se děje při křtu a proč je vlastně problém být pokřtěný. Přes následující odkazy si můžete stáhnout materiály které za tímto účelem sepsal. Pro jejich délku je není možné v jednom článku vystavit všechny naráz, ale z prvního povídání jsem vám vytáhla několik citací, které se mi zdají takto na úvod zcela klíčové a důležité k pochopení i pro ty, kterých se problém netýká a pokřtění nejsou. Také je zde velice dobře vysvětleno, PROČ je církev temný kult. Text níže tedy pochází se souboru číslo 1., dále je zde soubor č.2, který se věnuje praktickému opatření, vyplnění a správnému podání potřebných listin.

Soubor č.1: VYSTOUPENÍ Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE, vysvětlení problematiky – stáhněte zde

Soubor č. 2: Postup a vzory vyplněných formulářů k vystoupení z ŘKC – stáhněte zde

Máte vše nastudováno? Výborně. Teď budete potřebovat dokumenty k vyplnění. Tyto dokumenty se obsahově mírně liší pro ČR a SR. Je v pořádku, pokud podáte v Česku dokumenty psané slovenským jazykem, církev to nerozlišuje.

 

Pokud spadáte pod Českou republiku, stáhněte si tyto tři dokumenty:

Formulár vyhlásenie ČR FIN

Formulár žiadosti 1 ČR FIN

Formulár žiadosti 2 ČR FIN

Pokud spadáte pod Slovenskou republiku, stáhněte si tyto tři dokumenty:

Formulár vyhlásenie SR FIN

Formulár žiadosti 1 SR FIN

Formulár žiadosti 2 SR FIN

Proč je důležité nechat se odkřtít a vystoupit z římskokatolické církve (výběr ze souboru č. 1)
Koho sa táto téma týka? Týka sa každého kto bol pokrstený, ktorý neverí nielen v učenie Rímskokatolíckej cirkvi ako celok, ale napr. aj v niektorú časť tohto učenia. Napríklad, veríte a beriete vážne celý obsah apoštolského vyznania viery?

Znenie apoštolského vyznania viery:
Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.
Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;

Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen

 

Ak nie, ako pokrstený máte problém bez ohľadu na to, čo si myslíte a akým spôsobom života žijete. Váš problém je objektívnou skutočnosťou. Uznávate a beriete vážne učenie Rímskokatolíckej cirkvi o sviatostiach? Ak nie, tak opäť máte problém. Uznávate pastoračnú a duchovnú správu, ktorú vykonáva cirkevná hierarchia počnúc kňazmi, cez biskupov až po pápeža? Ak nie, opäť máte problém. Nežijete svoj život v súlade s pravidlami, ktoré so sebou nesie učenie Rímskokatolíckej cirkvi? Ak nie, ako pokrstený máte problém. PREČO? Lebo ste boli pokrstený a pri krste Vám vznikol záväzok. To, že o tom neviete, nepovažujete to za reálne alebo si myslíte, že ste s Rímskokatolíckou cirkvou vysporiadaný je z pohľadu vzniku a následkov nedodržiavania takéhoto záväzku úplne jedno. 

Možno trpíte nevysvetliteľnými zdravotnými problémami, možno Vás trápia nevysvetliteľné bolesti. Možno máte v živote iné nevysvetliteľné problémy… Ak naozaj neviete nájsť príčinu týchto svojich problémov, tak príčina tkvie v nedodržaní záväzku, ktorý Vám vznikol pri krste.  Spomeňte si na to, že aj v rozprávkach, v ktorých sa skrýva veľké poučenie, ak sa niekto svojou vlastnou krvou upísal čertovi, raz prišiel čas, keď musel „zaplatiť“, keď musel splniť svoj záväzok, ktorý kedysi osobne čertovi dal.

Rímskokatolícka cirkev predstavuje kult (v zmysle Kán. 214 CIC veriaci majú právo, aby vzdávali Bohu kult podľa predpisov vlastného obradu…).  Poznáme dva hlavné typy kultov: Mesačné kulty(svetonázory noci, tmy a smrti viazané na tmu, ktorú symbolizuje luna Mesiac) a kulty slnka(svetonázory dňa, svetla a života viazané na svetlo, ktoré symbolizuje Slnko).

Čo je svetlo a čo je tma je vysoko individuálnou pojmovou záležitosťou, ktorá však nemení podstatu veci, že tma je tma a svetlo je svetlo (závisí to od frekvencií). Jednoducho ako prvé musíme priznať, že sa jedná o hru pojmov.

Ak sa v mesačnom kulte hovorí o svetle, z pohľadu kultu slnka je toto svetlo tmou, nocou, smrťou (poznať to podľa nízkych frekvencií). 
Ak mesačný kult hovorí o tme, tak z pohľadu kultu slnka je táto tma svetlom, dňom, životom (vysoké frekvencie).

 

Základným rozoznávacím parametrom sú tak frekvencie, teda skutočnosť, realita a nie pojmy. V reči obrazov vyjadrovanej pojmami „noc, tma, mesiac, deň, svetlo, slnko“ je potrebné tieto skutočnosti rozoznávať a zohľadňovať. Jednoducho, ak niekto subjektívne používa pojem „svetlo“, reálne môže hovoriť o tme. V obrazovej reči tak svetlo mesačného kultu reálne predstavuje noc, niečo tmavé a temné.

Najznámejšie mesačné kulty predstavujú abrahámovské náboženstvá, teda tie náboženstvá, ktoré sa hlásia k Abrahámovi. Je to v prvom rade judaizmus (Členenie židovského roka bolo urobené podľa lunárnych mesiacov. Začiatok nového mesiaca sa určoval empirickým sledovaním oblohy: keď sa na oblohe objavil prvý kosáčik mesiaca, počítal sa prvý deň ďalšieho mesiaca v kalendári. Jedným z  najväčších sviatkov judaizmu je sviatok Veľkej noci, ktorý pripomína oslobodenie židov z Egypta – sviatok Paschy. Slávi a pripomína sa udalosť jednej noci označenej za veľkú. Ide o jednoznačné prihlásenie sa k noci prostredníctvom luny Mesiac).

 

Ďalej je to kresťanstvo (Slávi sa sviatok Veľkej noci, ukrižovania – smrti a vzkriesenia Krista. Pripomína sa noc a smrť. Výpočet dátumu kresťanskej Veľkej noci závisí od luny Mesiac. Opäť ide o jednoznačné prihlásenie sa k noci prostredníctvom luny Mesiac. Poznáme dokonca polnočnú omšu). Tretím abrahámovským náboženstvom je islam (Islamský kalendár je lunárnym kalendárom. Je naviazaný na lunu Mesiac. Podľa lunárnych cyklov sa tak určuje aj termín Ramadánu. Opäť ide o jednoznačné prihlásenie sa k noci prostredníctvom luny Mesiac. Symbolom Islamu je navyše mesiac a hviezda a tieto symboly sa jednoznačne spájajú s nocou). Z uvedeného je zrejmé, že Rímskokatolícka cirkev predstavuje mesačný kult

Každý, kto sa nechá pokrstiť, prijíma aj dobrovoľný záväzok rešpektovať čisto cirkevné zákony, pričom sa vôbec neprihliada na neznalosť tejto skutočnosti ako ani na neznalosť týchto čisto cirkevných zákonov. Podľa všeobecne platných zákonov sa každý záväzok, ako aj sľub a prísaha musí dodržať. Ak nie, na rad prichádzajú karmické tresty.

Možno si niekto povie, že veď on za to nemôže, že pokrstiť ho dali rodičia. Mýli sa. Pre každé pokrstené dieťa sa všetko začína už sviatostným sobášom jeho rodičov: „Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí… (kán. 1055 §1 CIC).“Každé sviatostné manželstvo je cez plodenie a výchovu detí zamerané na vytvorenie nových členov Rímskokatolíckej cirkvi, ktorí vzniknú pokrstením detí. Rodičia sú povinní postarať sa, aby deti boli pokrstené v prvých týždňoch. Na otázku kňaza „Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou. Chcete s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho Cirkvi?“ obidvaja odpovedali: „Áno.“

Dôsledok dobrovoľného zaviazania sa rešpektovať čisto cirkevné zákony je iba tým slabším dôsledkom krstu. Oveľa závažnejším dôsledkom je vytvorenie „nezmazateľného znaku, ktorým sa ľudia pripodobnení Kristovi včleňujú do cirkvi (kán. 849 CIC)“. Krst bol „bránou sviatostí (kán. 849 CIC)“. „Krst vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, charakter, ktorý určuje pokrsteného na kresťanský náboženský kult (KKC 1280).“ „Sviatosť birmovania, ktorá vtláča znak a ktorou sa pokrstení… dokonalejšie pripútavajú k Cirkvi.

 

Každý pokrstený bol označený nezmazateľným znakom (pečaťou). Nezmazateľný znak (duchovná pečať) vytváral pri krste a birmovaní na duši a aj na tele Duch Svätý. V praxi to znamenalo, že pánom označeného sa stal ten, kto dal pečať. Čiže Duch Svätý. Kto to vlastne bol? V prípade, že o Duchu Svätom hovorí Rímskokatolícka cirkev si je potrebné uvedomiť, že ide o mesačný kult, kult tmy (temnoty) a ak ide o Ducha Svätého, treba si uvedomiť rozdiel medzi pojmom a realitou. Čiže pojem Duch Svätý v realite označuje ducha (vedomie) nejakej temnej bytosti, čiže temného ducha. V prípade Rímskokatolíckej cirkvi ako abrahámovského náboženstva tak ide o temného ducha (temnú myšlienkovú formu – vedomie). Každý kresťan, v našom prípade člen Rímskokatolíckej cirkvi bol v zmysle vyššie uvedeného označený za otroka Ducha svätého.

Rímskokatolícka cirkev pojem “vystúpenie z Rímskokatolíckej cirkvi” definovala iba ako “formálny úkon odpadnutia od Katolíckej cirkvi” a nie ako reálne vystúpenie z Rímskokatolíckej cirkvi realizované zrušením nezmazateľného znaku. Čisto formálny akt bolo nevyhnutné akceptovať z pohľadu zákonodarstva rôznych štátov vyplývajúceho z rôzneho právneho postavenia Rímskokatolíckej cirkvi v tom ktorom štáte.

Moc Rímskokatolíckej cirkvi pramenila z duchovnej moci, ktorá bola postavená na nezmazateľných znakoch jej členov a o túto reálnu duchovnú moc (moc postavenú na DUCHU, teda myšlienkach) Rímskokatolícka cirkev prišla. (konec citace)


Závěr

Pokud vzniknou otázky týkající se formálního odpadnutí od církve, můžete je psát do diskuze (autor rád odpoví), nebo po stažení souboru č.2 na sebe autor uvádí e-mailový kontakt, kde můžete případné nejasnosti konzultovat.

Do budoucna mám ohledně písemného vystupování z církve ještě další plány. V Rakousku mám totiž známého, který se velmi dobře vyzná z kanonickém právu, už s tím provedl spoustu velmi zábavných machinací a byl schopen vystoupit z církve na základě jediné předložené listiny kterou sám sestavil, nad kterou se s místním farářem velice pohádal (na listinu stačí dát jedno razítko), protože mu farář za žádnou cenu nechtěl listinu potvrdit a strašně se u toho vztekal. Nakonec mu na ni dal asi dvě stě razítek, jak s ním v zápalu zlosti bušil do papíru. Až listinu seženu a zjistím návod ke správnému použití, dám ji odborně přeložit a poskytnu ji také na Aluška.org, ale nemůžu slíbit konkrétní čas, kdy to bude hotové. Vtip je v tom, že to jde i jednodušeji, ale nikdo z církve vám samozřejmě neřekne jak na to, protože oni nechtějí, abyste kdy vůbec vystoupili. Jsou hrabiví jako vodníci, co sbírají dušičky do hrníčků. Každá lapená dušička je pro ně zdroj energie a dobrovolně ji vydat nechtějí. ,,Co peklo schvátí, to už nenavrátí,” jak se říká v pohádce S čerty nejsou žerty.


© aluska.org 2019

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
28 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře