Zajímavý článek jsem dostal mejlíkem a předkládám ho i Vám…..

00:54

Protože všem a zejména nám Slovanům, jde právě o život – BEZ VÝJIMKY!

To, že američtí teroristé řízeni anglickou šlechtou řízenou Jezuity z Vatikánu, kteří poslouchají kdoví koho a klidně to může být jinak, řídí tento svět pouze prostřednictvím násilí v jakékoliv podobě, je neoddiskutovatelné. Pokud nesouhlasíte, je to jedno, nemá to na stav věcí žádný pozměňující vliv. Za celé dějiny nebyl vypracován a následně realizován ani jeden zákon, nařízení, či předpis, který by skutečně a jednou pro vždy alespoň ulehčil otrokům jejich životy – ani jeden! Pokud chce někdo argumentovat např. zrušením otroctví nebo práva první noci apod., měl by si dát pár facek a stoupnout si do kouta.

Je to pochopitelně záměrné a cílené, aby se otroci necítili dobře. Proč? Důvod je pouze jeden, mohli by chtít víc, protože štěstí – spokojenost, které bezprostředně souvisí se svobodou, jsou pro otroky lékem a otrokáře jedem. Proč? Vzpomeňte si na prchavé okamžiky, kdy jste měli pocit, že jste ,,šťastní“. Nechtěli jste snad, aby to trvalo déle nebo nejraději pořád? Pocit štěstí v tomto existenčním rámci sice není ve skutečnosti pocitem štěstí, nýbrž pouze stavem, ve kterém prožíváme mnohem méně negativního než obvykle a nutno dodat, že celková úroveň negativity – neštěstí se plně projevila. Proč? Rámec, ve kterém se nacházíme, se začíná rozpadat v důsledku našeho probouzejícího se vědomí.

Otrokáři to pochopitelně vědí, a proto na nás neustále zvyšují tlak, který má za cíl odvést naši pozornost od nás samotných. Pokud se zamyslíte, jaké nástroje tyto nemocné bytosti používají, tak zjistíte, že došlo k situaci, že už nic nezabírá – lidé se probouzí a nezbývá jiné řešení než nasadit kalibr všech kalibrů, a tak po dvou světových válkách hrozí a provokují tou třetí.

Kolik lidí ve svém okolí znáte, kteří si přejí válku, smrt, bídu, neštěstí, strádání, otroctví a další důsledky, které automaticky plynou z tohoto silového způsobu ovládaní světa?

Já neznám nikoho – všichni, kterých jsem se ptal, reagují a odpovídají podezřele jednohlasně – nikdo to nechce.

Kolik politických figur, které sice neznáte osobně, ale z médií přece víte kdo jsou, jak se jmenují, kolik mají nakradeno a jaké veledůležité funkce zastávají, buď přímo holduje, kvituje, či připouští válku jako jediné možné řešení současné situace, do které nás mimochodem sami dostali ?

Je to až děsivé procento z jejich celkového počtu – logicky. Takže faktem je, že ti kteří jsou tady proto, aby především zajišťovali a ochraňovali naše životy a bezpečí jsou zrádci, co nás ženou na smrt, která jim nebude k tíži, ale budou odměněni bohatstvím a plusovými body v dalším kariérním postupu – dělají přece svou práci – viz Evropa před krachem a všechny zdevastované země po bombových zásazích demokracií!

Teď trochu logiky a zejména pochopení, což je jediný projev inteligence.

Pokud by tento svět nebyl od začátku nikým do důsledku řízen, muselo by se vše vyvíjet spontánně, což by s ohledem na uvedené skutečnosti vypadalo tak, že by si svět vyzkoušel obě varianty a nutně by se musel rozhodnout pro trvalý mír, svobodu a štěstí, protože to tak chce naprostá většina lidí, ale děje se přesný opak a to beze změny a tisíce let. Hierarchie světa je trvale neměnná i přesto, že jí většina zúčastněných odmítá. Zbývá tedy jediná možnost, což je ,,striktně řízený“ svět.

Pokud jste došli ke stejnému závěru, položte si otázku, jak je možné, že hrstka ,,lidí“ dokáže v miliardách bytostí toužících po pozitivní existenci tuto touhu potlačit natolik, že se ani nepokusí o změnu? Jak docílí toho, že nejsme schopni se jim postavit?

Jsme pod vlivem uceleného a propracovaného programu, který zahrnuje všechny a vše. Ten zajišťuje, že žijeme od ničeho k ničemu a nijak nás to nevzrušuje. Ano, jeden centrální smysl tu máme – baráky, auta, předměty a vůbec hmota, jejíž nahromaděné množství je měřítkem našich schopností a moci – to je ten hluboký smysl života. Tento kult shromažďování, který v konečném důsledku udělá z lidi nešťastné vládnoucí psychopaty, je nesmysl, který existuje jen proto, že jsme ho bezdůvodně přijali. Z vlastní zkušenosti víme, že bezcitnost plodí krutost, která vede k násilí, tak proč jsme přijali něco, co potlačuje náš pud sebezáchovy a je nám bytostně odporné? Proč se touto cestou i přesto všechno nakonec vydala většina a ke stejnému způsobu existence vede i další generace, leč neúspěšně z důvodu omezeného množství bohatství, možností, informací a schopností. Toto chování nedává žádný smysl a není pro něj logické vysvětlení vyjma slepé víry. Je to jen jeden z mnoha neprůstřelných důkazů, že jsme řízeni, a tudíž bez možnosti rozhodování a neoblbujme sami sebe, že nás se to netýká a že my máme život ve svých rukou. Nemáme a nikdy jste neměli! Narodili jsme se do vězení a nikdy jsme nezažili opravdový pocit svobody, což není třeba nijak dokazovat, stačí se podívat kolem sebe a potom do sebe a okamžitě zjistíme, proč jsme nešťastní. Všichni už víme, že bohatství se dá získat jedině krádeží, ať už se svolením okradeného či bez a neargumentujte tím, že to jde i poctivě, vy systémoví služebníčci, podnikatelé, komedianti a zazobaní hošánci, protože za hodnotu, kterou vám my otroci měsíčně přihodíme na vaší hromadu, od vás dostaneme almužnu, která nám v důsledku dalšího rozkradení, souvisejícího s udržením života, sotva vydrží do další almužny a vy máte ten zbytek a ještě vám za toto okrádání líbáme ruce jako nějakým dobrodincům – nepochopitelné! Když včeličky nepřijdou do práce, nebudete existovat, tak jaképak dohadování a jestli stále oponujete, zkuste to bez nás a uvidíme, kdo tady blafuje! Jedinou výjimkou jsou politici, kteří tím že by se kdykoliv nedostavili ke svým korytům (na důvodu vůbec nezáleží), jen prospějí svým voličům. Není to šílené?!

Řeknete si. Ano, ale jak s nimi mám sám bojovat, když mají v rukou vše – represivní složky, zákony, moc a prachy, tak jak je můžeme porazit?

Máte pocit, že jste v tom sami? Když nebudou mít v rukou nás, nemají NIC!

Zeptejte se, co dělá jejich moc mocí?

Ach tak, to znamená, že existence jejich moci je přímo závislá na naši existenci a dobrovolné účasti, protože my jsme ty šelmy v kleci jaté, na kterých si ukájí své zvrácené (s)potřeby!

Myslíte si, že jsme schopni s nimi bojovat?

Ne, nejsme, protože nás nenávidí a navíc mají všechny zkušenosti s násilím na své straně – vzpomínáte? Tímto způsobem vládnou celé věky a jsou v tom mistři. Válka plodí násilí, a to plodí strach, který je příčinou všeho negativního a o to jim jde především. Ze strachu děláme rozhodnutí, která nejsou ničím jiným než projevem potlačení naši svobodné vůle, a proto se vždy otočí proti nám a my si to vyčítáme a odsuzujeme se za něco, k čemu jsme byli donuceni. Proto máme nízké sebevědomí a pocity bezcenné a zbytečné bytosti a tak pořád dokola. Nakonec se všemu a všem uzavřeme, oddělíme se a tím je dílo dokonáno!

Takže, jak z toho ven?

Jediný způsob, jak porazit tuto hydru žijící z našeho strachu, důvěry, podpory a nevědomosti, je pochopit a přestat jí živit! Každý den si kupujeme své životy za jejich peníze!

Že nevíte jak to udělat? NEÚČASTNĚTE SE TOHO, CO NECHCETE!!!

A jestli chceme mít šťastné životy, musíme si je šťastnými udělat a začít můžeme rovnou tím, co na nás působí nejsilněji a brání nám v rozhodnutí, které je jediným předpokladem změny. Rozhodněme se a beze strachu, protože toto naše historicky první SPOLEČNÉ rozhodnutí, které bude učiněno, povede výhradně k našemu prospěchu! Obraťme se k samozvaným a nemocným vládcům zády a vykročme směrem k sobě, začněme si důvěřovat, projevujme si úctu a respekt a neustále si uvědomujme, že nám všem jde o to jediné a dosáhneme toho jen společně a společně se také zasadíme o to, aby se toto světové šílenství už nikdy neopakovalo! Je nás absolutní převaha a nepotřebujeme je k životu a oni jsou na nás zcela závislí, tak jakou silou vlastně disponují? Žádnou, pokud jim přestaneme věřit, sjednotíme se a budeme je ignorovat!

Že použijí své donucovací prostředky?

Jaké proti miliónům – miliardám lidí? Bomby? Pro donucení k čemu? Budou nás všechny soudit a zavírat? A za co vlastně? Stačilo by kdybychom přestali chodit do práce – vždyť už není zákonem ani povinná, takže by nás neměli ani za co trestat a stačí pouhý týden a přesvědčíte se sami, kdo koho vlastně potřebuje!!! Že to způsobí kolaps? A vy jste snad slepí?! Kolaps čeho? Tento prohnilý moloch stejně zanedlouho pojde, protože je to v jejich plánu a my jim v jeho realizaci opět nevědomě pomáháme, protože jim a tomu, co dělají věříme a stojíme za nimi hnáni strachem a pocitem nemohoucnosti a oni to moc dobře vědí!

Kdo neví, ten věří a všichni už víme, jak to nakonec vždy dopadne – na kolejích plno fekálií, vlak jede dál a lokomotiva nadšeně píská…

Aspoň nad tím pouvažujte a napište si na papír pro a proti. Nakonec dojdete k závěru, že tak či onak jsme určeni k likvidaci, což v současném světovém dění může nevidět jen člověk mdlého rozumu. Ignorujme proto jejich svět, který pro nás s láskou sobě vlastní stvořili. Na začátek jim stačí přestat věřit a podporovat to, z čeho mají zdroj síly, což jsou jejich peníze a náš strach – žádné půjčky, placení kreditkami a nakupování jedovatých sraček, deklarovaných jako ,,jídlo“, nepotřebných hloupostí a škodlivých elektronických hraček, zbytečné projíždění pohonných hmot, telefonování, žádné cigarety a chlast a především žádné chemické preparáty – jednoduše nic, co z nás dělá závislé pacienty!

Museli bychom se uskrovnit a změnit?

Ano, to je jediná podmínka, ale nakonec zjistíme, že to je i jediná možnost, jak se zachránit a změnit svět tak, abychom se z něj mohli nakonec zcela osvobodit.

A pokud ještě někdo nepochopil, co vám sděluji nadpisem, tak tím jasně říkám, že válka plodí zkázu, která pohltí a zničí všechny, takže jedinou možností, jak celou změnu spustit a vést správným směrem, je ,,NEÚČASTNÍT SE TOHO“, což bude historicky první a skutečně mírové řešení se společným a hlasitým vyřčením toho, po čem všichni toužíme!

Nemyslitelné se stalo nevyhnutelným.

Tento videoklip jsme natočili se záměrem ukázat, jak naléhavě potřebují pomoc zdravotně postižení lidé, což platí, leč po pěti letech se ukázalo, že právě teď potřebujeme naléhavou pomoc úplně všichni.

mvv

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.