Když se dostaví přelomový moment, lidé dumají: Jedna osoba řekne: To zavinilo X. Druhá osoba namítne: Ne, to zavinilo Y. Je možné, aby příčinou přelomu byly jak X tak Y?

Samozřejmě že ano. Jenže je už v povaze lidí směřovat své podezření jen jedním směrem. Jde o psychologický faktor, který však má pramálo společného s pravdou. Jestliže hladovíte a současně trpíte i žízní, je snad příčinou vašeho utrpení jen jedna příčina? Nikoli, obě dohromady vytvářejí chmurnou situaci, ve které se nacházíte. A v současné epidemii by mohla být kombinace smrtícího zamoření vzduchu nad čínskými městy a rozjezd technologie 5G právě tím, co nás v těchto dnech tak děsí.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Zde je typická standardní průmyslová definice 5G:

„5G je pátou generací mobilní sítě, která sehraje mnohem podstatnější roli než generace předcházející. 5G vyzvedne mobilní síť nad propojený styk mezi lidmi až k propojenému styku a řízení strojů, předmětů a zařízení. Přinese nové úrovně výkonů a účinnosti, které umožní uživatelům nové zážitky a propojí nové průmysly.“

Světem už obíhají petice, jejichž cílem je kompletní zastavení současného rozvoje mobilní sítě 5G. Zde je zhuštěný obsah jedné z těchto petic, kterou podepsalo 26 000 vědců:

My níže podepsaní vědci, lékaři, enviromentální organizace a občané několika zemí naléhavě žádáme, aby byl vývoj 5G (páté generace mobilní sítě, včetně 5G působící v kosmu), okamžitě zastaven. 5G masívně zvýší působení rádio frekvenční (RF) radiace na povrch telekomunikačních sítí 2G, 3G a 4G, které jsou už zavedeny. Škodlivý vliv RF radiace na lidské zdraví a životní prostředí byl už prokázán. Zavedení 5G představuje experiment páchaný na lidstvu a na životním prostředí, což je podle mezinárodního práva definováno jako zločin.“

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

„Telekomunikační společnosti celého světa, podporované svými vládami, jsou ovšem rozhodnuty mobilní síť páté generace, která se, jak se oznamuje, stane bezprecedentní společenskou změnou v globálním měřítku, během dvou let skutečně rozjet. Budeme mít chytré domovy, chytrý obchod, chytré dálnice a auta, která se budou sama řídit. Prakticky všechno, co vlastníme a co kupujeme, od ledniček a praček k vlasovým kartáčům, balenému mléku a dětským plenkám, bude obsahovat anténky a mikročipy, napojující tohle všechno bezdrátově k internetu. Každý obyvatel Země získá okamžitý přístup k super vysoké rychlosti a k bezdrátovým spojením z jakéhokoli bodu na planetě, dokonce i z deštných pralesů, Antarktidy či jakéhokoli místa na světových mořích.“

„To, co se tak široce neoznamuje, je skutečnost, že uvedený vývoj přinese bezprecedentní a celo-globální změnu životního prostředí. Plánovanou hustotu rádio frekvenčních vysílačů je nemožné předvídat. K milionům nových základních 5G stanic na Zemi a k 20 000 nových družic ve vesmíru přibude 200 miliard přenášejících objektů, které, jak se odhaduje, se stanou do roku 2020 součástmi takzvaného internetu věcí (IoT), a jeden bilion pak ještě přibude v několika dalších málo letech. Komerční síť 5G s nižšími frekvencemi a nižšími rychlostmi už byla v polovině roku 2018 zavedena v Kataru, ve Finsku a v Estonsku.“

Bez ohledu na všeobecné popírání, převládá však už dnes názor, že rádio frekvenční (RF) záření škodí životu. Hromadící se klinické důkazy získané na nemocných a zraněných lidech spolu s experimentálními důkazy poškození buněk DNA, i buněk a organických systémů širokého okruhu rostlin i zvířat, vypovídají jasně o tom, že jsou důsledkem elektromagnetického znečistění země. Což plně platí též o hlavních lidských chorobách moderní civilizace, jako jsou rakovina, nemoci srdce a cukrovka.“

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

„Po zavedení sítě 5G se má RF záření na zemi proti současnému stavu zvýšit desetkrát až stokrát – a uniknout jí nebude možné. Čímž se plány 5G stávají hrozbou s důsledky vážnými a nevratnými.“

Vybral a přeložil Lubomír Man

 

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.