…..přes velmi dokonalou techniku a monitorování turbín letadla každou vteřinu třikrát, se dějí zločinecké machinace za zády lidstva a ještě z lidí dělají totální blbce. Nezapomeňte, že konspirační teorie jsou tvrdou realitou a pravdou….

10:54

Kam zmizel Boeing 777 ?

Uplynuly už dva roky od „zmizení“ Boeingu 777 letu MH 370 Malajsijských aerolinií. Letadlo odstartovalo 8. března 2014 z malajského Kuala Lumpuru a při cestě do Pekingu se ztratilo nad Indickým oceánem i se všemi 239 lidmi na palubě. Dodnes o něm není ani vidu, ani slechu – a protože média mlčí, zapomněla i veřejnost.

Hra na schovávanou

Mnozí odborníci tvrdili, že stroj nebude nikdy nalezen. Bylo totiž v podstatě jasné, že „hlavní hráči“ vědí, co se s letadlem stalo (a proto se to nedozvíme). Satelitní sledování a další moderní technologie prakticky vylučovaly, aby se stroj náhle ztratil a nikdo nevěděl, kde je. Nejlépe to brzy potvrdila nesmyslná prohlášení různých „zúčastněných“ vlád a institucí („užuž ho máme!“). Šlo o téměř standardní hru s veřejností při podobných příležitostech: Na schovávanou – a na čas. S radostí se jí účastnila i hlavní média. Cestovali jsme s nimi pátracími letadly, loděmi, jednou v té, poté úplně jiné oblasti oceánu – a společně čekali na kýžený okamžik, kdy pátrači smutně oznámí: Teď už baterie černých skříněk vysílající signál jsou definitivně vybity. Pak už se čekalo jen na peripetii, která potvrdí, že letadlo je určitě na dně mořském – přestože ho nenajdeme. Přišla v červenci minulého roku, když se na pláži na ostrově Réunion v Indickém oceánu zčistajasna objevily fragmenty letadla. Veřejnost byla opět „poslušně“ vzrušena.

Rothschildův čip?

Právě varianta nuceného přistání v Indickém oceánu se zdá s odstupem času stále jako nejpravděpodobnější. Mnozí odborníci došli k závěru, že letadlo bylo buď za pomoci „dálkového ovládání“ či přímého nátlaku únosců donuceno přistát na ostrově Diego Garcia, kde má americká armáda vojenskou základnu. Nejasný zůstával ale motiv celé riskantní operace. Až do okamžiku, kdy se objevily informace, že na palubě bylo 20 nejnadanějších softwarových čínských inženýrů pracujících pro společnost Freescale Semiconductor Ltd., z Texasu. Tito koumáci vyvinuli údajně převratný mikročip Kinesis KL-03 velikosti 1,9 – 2,0 mm. Podle odborníků jde o zbraň budoucnosti. Revoluční čip prý dokáže ovládat na dálku drony menší než moucha, neodhalitelně šířit po světě bakterie a nákazy, nebo řídit na dálku vozidla a přístroje. Ale především: je vhodný i pro implantaci do lidského organismu.

Majitelé patentu, čtyři čínští experti Wang Peidong, Chen Zhijun, Cheng Zhihong and Ying Li, kteří měli každý 20% podíl, byli na palubě letadla a byli rychle prohlášeni za mrtvé.

Práva tedy podle smlouvy přešla na Freescale, která měla stejně 20% podíl, a dnes tedy vlastní 100%. Freescale je společnost plně kontrolována investiční skupinou Blackstone Group Limited Partnership, s kapitálem 200 miliard dolarů

Apointa: Největším podílníkem v této investiční společnosti je baron Nathaniel Rothschild.

Práva byla údajně převedena již tři dny po zmizení Boeingu.To teprve otevírá prostor pro spekulace o motivu: Zmizelí experti mířili se svým vynálezem do Číny, která by se tak mohla dostat k supertajným technologiím ?

Gordon Duff významný publicista, šéfredaktor serveru Veterans Today, přináší zásadní informace, které dokazují, že není možné, aby velmoci nevěděly, co se s letadlem stalo. Jakmile bylo ohlášeno zmizení letu 370 Malajsijských aerolinií, začala masivní utajovací akce. Nikdo o ní nehovoří, nic o ní není nikde napsáno a její širší důsledky nikdo nezkoumá. Předně: Boeing 777/200 je jedno z nejvíce automatizovaných letadel na světě. Má jistá specifika, z nichž vyplývá, že údajná krádež, únos teroristy nebo mimozemšťany nebo jakkoli to média nazvou, jsou nejen nepravděpodobné scénáře průběhu událostí, ale jde spíše o zástěrku terorismu sponzorovaného vládou. Některé zdroje tvrdí, že letadlo přistálo na atolu Diego Garcia, co se stalo s cestujícími se pouze spekuluje.

Víme, že Boeing 777/200 je letoun se systémem fly-by-wire s kontrolními mechanismy, které umožňují CIA „v případě nutnosti“ dálkové řízení. Design a implementaci tohoto systému potvrdily společnosti Boeing, Raytheon a několik komerčních pilotů. Popisy události letu MH 370 v New York Times a ostatních mainstreamových médiích byly cíleně nepřesné a zavádějící. Jakmile bylo hlášeno ztracení letu 370 Malajsijských aerolinií, začala masivní utajovací akce. Nikdo oní nehovoří, nic o ní není nikde napsáno a její širší důsledky nikdo nezkoumá.

Zatímco se lidem po celém světě tvrdilo, že je letadlo ztracené nebo že se zřítilo, ve skutečnosti probíhal jeho monitoring Severoamerickým velitelstvím protivzdušné obrany (NORAD) a jeho regionálními partnery za pomoci utajených systémů instalovaných v letounu. V roce 2006 Boeing oznámil toto (z článku Johna Crofta ve Flight Global): Minulý týden obdržela společnost Boeing US patent na systém, který jakmile je aktivován, odejme pilotům veškeré možnosti ovládání letadla a zařídí jeho automatický návrat na předurčené místo.

Tohoto ‚nenarušitelného‘ autopilota mohou aktivovat buď rovnou piloti, nebo palubní senzory, nebo jej mohou dokonce dálkově uvést v činnost vládní agentury jako např. CIA, pokud se kontrolu nad řídícím panelem letadla pokusí převzít teroristé. Boeing tvrdí, že se „vytrvale pokouší zkoumat způsoby, jimiž lze zvýšit bezpečnost a efektivnost světové letecké flotily“.Technická obsluha v Rolls Royce

Podobně byl i společnosti Raytheon Corporation udělen před 8 lety od FAA kontrakt na implementaci „pokročilého systému evaluace trasy“ (ARES), který má fungovat v souladu se systémem, ovládaným CIA. Navíc musel být let tohoto letadla průběžně monitorován technickou obsluhou v Rolls Royce, o čemž psal i Wall Street Journal. Stovky lidí přesně věděly, kde se letadlo nachází, jak který systém funguje a co bylo cíleně vypnuto. Každé slovo sdělené tisku a pak vypuštěné mainstreamovými médii byla a je lež. Teď už všichni vědí, že letadlo pokračovalo v letu ještě hodiny poté, co „zmizelo“. Právě zde začíná být celá kamufláž problematická. O letadle existovaly přesné informace – jeho pozice, stav motorů, hladina kyslíku v kokpitu i v oddělení pro cestující i další věci – to všechno bylo známo.

Rolls Royce mlčí

Technici společnosti Rolls Royce letadlo monitorovali také a každou minutu hlásili jeho pozici britské vládě. Tito technici mlčeli a mlčí, britské vlády se nikdo na nic neptal – nikdo se nikoho na nic neptal.

Sledování Boeingu MH 370

V komerčních letadlech se nachází spousta různých zařízení, uložených a propojených takovým způsobem, aby během letu nemohlo dojít k jejich výpadku. Nevíte, kde jsou, na jaké frekvenci vysílají, ani jak vlastně fungují. Prostě jsou tam. Podléhají přísnému utajení; na letu MH 370 byla tato zařízení také a umožňovala nepřetržité sledování letadla vojenskými a bezpečnostními jednotkami, které mají za úkol předejít zneužití komerčního letadla a jeho použití jako zbraně. Všichni si pamatujeme, jak Condoleezza Rice, generál Myers, Rumsfeld a Cheney svědčili před komisí vyšetřující události z 11. září. Nikdo z nich prý nikdy neslyšel o tom, že by existovala možnost využít civilní letadlo jako zbraň navzdory tomu, kolik interních zpráv na toto téma předtím odeslali a přijali.

Velký bratr všechno vidí

Následující názor jsme obdrželi od pilota, který pro jednu velkou leteckou společnosti létá právě s Boeingem 777 : „Krátce okomentuji zmizení malajsijského Boeingu 777, protože já s Boeingem 777 létám. Je to úžasné, bezpečné letadlo. U většiny systémů má trojitou redundanci, takže pokud se jeden kompletní systém porouchá (a nemyslím tím jen části systému), v letadle jsou obvykle ještě další dva, které převezmou jeho úlohu. Je navrženo pro snadnou obsluhu, aby s ním úspěšně mohli létat i piloti z třetích zemí.“

Bezpečnostní prvky i redundance byly zabudovány i do malajsijského letounu. V letadle je mnoho komunikačních systémů: 3 VHF rádia, 2 systémy SatCom, 2 rádiové systémy HF, k tomu ještě transpondéry, dále je tu aktivní monitorování CPLDC a ADS B v reálném čase přes systémy SatCom a ACARS přes VHF, HF a SatCom. Dispečeři vždycky vědí, kde jsme – znají naši pozici, výšku, rychlost atd. Vědí i to, co nám počítače a navigační systém zobrazují na kontrolních panelech. Velký bratr všechno vidí! Většinu z těch věcí lze ale vypnout. Několik málo kontrolních sy stémů však vypnout nejde a jedním z nich je systém monitorování motorů.

Malajsijský letoun měl stejně jako naše 777 motory Rolls Royce Trent. Rolls Royce nám své motory pronajímá a po celou dobu, kdy motory běží, dálkově sleduje jejich činnost. Před několika lety se u jedné z našich 777 projevil pozvolný únik oleje, zapříčiněný dílčí závadou na zařízení. Závada nebyla tak zlá, aby v letadle spustila systém varování, ale v RR problém zaznamenali. Sídlí v Anglii, takže kontaktovali náš dispečink, dispečink zaslal posádce zprávu přes SatCom a sdělil jim, že si RR přeje, aby pečlivě sledovali tlak oleje a teplotu v levém motoru Posádka se podle toho zařídila. Letadlo bez jakýchkoli potíží přistálo, ale po přistání, během pojíždění, se levý motor vypnul, o což se postaral náhradní operační systém, který neumožňuje vypnutí motoru, pokud je letadlo ve vzduchu… jen na zemi. Slušná technika. Pointa je taková, že Rolls Royce ty motory monitoruje 100% času, kdy pracují.

Ne náhodou se říká, když už musíte někam letět, nejlepší je letadlem s motory Rolls Royce, neboť ty jsou pod permanentní on-line kontrolou výrobce v Anglii.

Závěr

Co víme jistě? Víme, že letadlo bylo nepřetržitě sledováno. Víme, že se na palubě nacházely přísně utajené systémy, které umí změnit trasu letadla a přinutit je k přistání, navzdory čemukoli. Letadlo podle všech informací přistálo na atolu Diego Garcia, co se přesně stalo s cestujícími se zřejmě nikdy nedozvíme. Jsou živí, někde drženi, nebo snad již po smrti ?

Vše kvůli tomu, získat vlastnictví čipu, který představuje zbraň budoucnosti. Je naprosto nepochopitelné, že oni čínští geniální inženýři byli tak hloupí, že jim nedošlo, jakému nebezpečí se vystavují, když se všichni čtyři spolu s dalšími zaměstnanci ocitli na palubě letadla, směřujícího do Pekingu. Let směřoval do Číny. Nebezpečí, že by Číňané na palubě mohli vyzradit tajemství svého geniálního vynálezu ve své vlasti, bylo tak definitivně zažehnáno.

Ale jak se říká, konspirační teorie je teorií průměrně pouze dva roky, pak se stává pravdou, což se nyní naplňuje. Tim Clark (64 let), který je od roku 2003 generálním ředitelem aerolinií Emirates a pro Emirates pracuje již od roku 1985, řekl pro Spiegel Online, že je absolutně nespokojený s výsledky dosavadního vyšetřování. A varoval předtím, aby se nehoda odložila ad acta, než bude případ objasněn. Clark: „Jsem přesvědčen, že řízení letounu bylo převzato zvenčí a bylo pod kontrolou až do samého konce“. Clark má obavy o bezpečnost pasažérů. Požaduje od výrobců letadel provést taková opatření, aby žádným způsobem nebylo možné vypnout transpondér, tedy komunikační zařízení, které odpovídá řízení leteckého provozu na zemi.

Letadlo je tak možné sledovat radary po celé trase letu. Samotní piloti nejsou dle Clarka školeni na to, aby transpondér odpojili, a tak umožnili, aby letadlo zmizelo z dohledu radarů. Clark je přesvědčen, že odpojení transpondéru bylo provedeno před startem letu MH 370, tedy profesionálně a důkladně.

Proto apeluje nyní na výrobce, aby znemožnil jakýkoliv zásah do transpondéru a jeho možné odpojení. Pochopitelně sleduje zájmy a bezpečnost své letecké společnosti. Letecká společnost Emirates má v provozu 127 letounů Boeingu 777, více než kterákoliv jiná letecká společnost na světě.

Zdroj (1)

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.