…..opět přišlo mejlíkem. Zajimavé upozornění. Dle spolku Šalamoun jednají Slonková a Kubík neeticky a protizákoně. Prosím, posuďte sami….

11:54

Na obrázku může být: 1 osoba, čepice, bradka a záběr zblízka

Vašek Peričevič‎ pro Šalamoun, spolek na podporu nezávislé justice v ČR

Kauza Palermo – Andrej Babiš

Podle švýcarského práva je protizákonné nahrát soukromou konverzaci, pokud s tím všichni účastníci nesouhlasí (článek 179 TER švýcarského trestního zákoníku).

Zdroj: Dr. iur. Julius Effenberger, advokát Zürich.

Z obsahu reportáže redaktorů Slonkové a Kubíka nevyplývá, že Andrej Babiš jr. a jeho matka paní Babišová dali souhlas anebo věděli o tom, že jsou obrazově i zvukově nahráváni. Samotná nahrávka přitom vznikla utajeným způsobem (skrytou kamerou v brýlích) a na její pořizování nebyli upozorněni (natož dotázáni na souhlas).

[wp_ad_camp_2]

Postup „investigativních novinářů“ – redaktorů Slonkové a Kubíka se tak jeví jako zavrženíhodný. Ale nejenom to. Po konzultaci s právníkem Dr. iur. Juliusem Effenbergergem, advokátem v Zurichu, se vnucuje podezření, že se oba novináři mohli na území Švýcarska dopustit trestného činu.

I bez ohledu na případnou trestní odpovědnost je postup uvedených redaktorů neakceptovatelný. Doslova totiž „přepadli“ Andreje Babiše jr. a jeho matku v jejich bytě a zveřejnili, kde přesně se jejich byt nachází. Takový postup je nejen neetický, ale porušuje právo na ochranu osobnosti a na ochranu soukromého života, které je zaručeno každému (mimo jiné) také článkem 8 Evropské úmluvy o lidských právech.

Je pozoruhodné, že naši politici, politologové a komentátoři se vyjadřují k dané věci, aniž by si ověřili, zda nedošlo k porušení práva a případně též k takovému jednání redaktorů, které je podle švýcarského práva trestné.

Litujeme toho, že se podobné obrovské pozornosti politiků i médií nedostává třebas i občanům České republiky, kterým se děje bezpráví, na které spolek Šalamoun politiky pravidelně již 25 let upozorňuje, a to bez jakékoliv odezvy z jejich strany.

Spolek Šalamoun

[wp_ad_camp_2]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.