Jen ve výjimečných případech se stanou svědky kontaktu s muži v černém další osoby jako nezávislí svědkové. Zvlášť pozoruhodný je v této souvislosti případ mladé dívky jménem Maria Kornová.

Odehrál se v době, kdy jí bylo čtrnáct let a navštěvovala klášterní školu Convent of Jesus Mary ve městě Milton Keynes v anglickém hrabství Buckinghamshire. V té době procházela Maria pobertou, do toho trpěla poruchami spánku a anorexií.

Jednou v noci, když zase nemohla spát, vstala kolem jedné hodiny po půlnoci z postele a přistoupila k oknu, aby pozorovala hvězdy.

Ke svému překvapení uviděla na tenisovém kurtu, který patřil do areálu školy, jakési zářící těleso kulovitého tvaru. Pozorovala úkaz asi pět minut a pak se vrátila do postele.

Asi v půl druhé znovu vstala a šla se podívat z okna. Kouli už na hřišti neviděla. Náhle však zaslechla zvláštní vibrující zvuk a všimla si, že objekt – teď už jen velmi slabě svítící – se vznáší v bezprostřední blízkosti jejího okna. Hned na to se koule velkou rychlostí vzdálila.

Druhého dne ráno Maria opatrnými otázkami zjistila, že žádná z jejích přítelkyň a spolužaček si v noci ničeho neobvyklého nevšimla. Rozhodla se tedy, že o svém zážitku bude mlčet, aby se jí neposmívali, nebo aby dokonce nebyla vyloučena z konventu. Shodou okolností však právě toho dne šla hrát tenis a přímo na kurtu zjistila, že na místě, kde v noci pozorovala podivnou kouli, je zřetelná prohlubeň.

Vedení školy zalarmovalo policii, která začala případ vyšetřovat. K žádnému závěru však nedošla.

Asi o tři nebo čtyři měsíce později dostaly události nový spád. Maria měla právě hodiny matematiky, když se do učebny dostavila jedna z jeptišek, sestra Jennifer, a oznámila jí, že má návštěvu. Marii to zneklidnilo, protože návštěvy se obvykle povolovaly jen o víkendu – a rozhodně ne během vyučování. Měla proto strach, že půjde o špatné zprávy.

Sestra Jennifer ji odvedla do jídelny, kde u jednoho z dlouhých stolů seděli dva muži v černých oblecích. Jídelna byla příjemně vyhřátá, ale když Maria oba muže uviděla, proběhl celým jejím tělem mráz, takže si musela zapnout bundu, kterou měla na sobě.

Protože Maria žádného z mužů neznala, zeptala se jich, kdo jsou a co chtějí. Odpověděli, že je posílá psycholožka doktorka Blacková. Maria si všimla, že barva jejich očí je neobvyklá, šedohnědá. Protože jí však byl jejich pohled nepříjemný, odvrátila zrak.

Pokračování článku: Kdo jsou muži v černém 4: Jejich vozy jsou zřejmě duté atrapy

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.