Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Zátah na chazarskou mafii se zintenzivňuje navzdory 45dennímu rozpočtovému příměří v USA
  Zátah na chazarskou mafii se zintenzivňuje navzdory 45dennímu rozpočtovému příměří v USA

  Zátah na chazarskou mafii se zintenzivňuje navzdory 45dennímu rozpočtovému příměří v USA

 • Speciální jednotky zachránily děti před rituálním obětováním hlubokého státu
  Speciální jednotky zachránily děti před rituálním obětováním hlubokého státu

  Speciální jednotky zachránily děti před rituálním obětováním hlubokého státu

 • Čo znamená víťazstvo odporcov podpory Ukrajiny vo voľbách na Slovensku
  Čo znamená víťazstvo odporcov podpory Ukrajiny vo voľbách na Slovensku

  Čo znamená víťazstvo odporcov podpory Ukrajiny vo voľbách na Slovensku

 • Mariňáci vytlačují FEMA z ostrova Maui
  Mariňáci vytlačují FEMA z ostrova Maui

  Mariňáci vytlačují FEMA z ostrova Maui

Související zprávy

Klidně telefonujte mobilem, dlouho už nebudete

…..ničí Vaši šišinku mozkovou, likviduje štítnou žlázu, Vaše oči (podívejte se kolik malých dětí školního věku nosí brýle a trpí šeroslepostí), podsouvá Vám podprahová data o kterých vůbec nevíte, prokazatelně způsobuje rakovinu mozku a mnoho jiného. Zamyslete se nad tím co děláte, dřív než vezmete mobil do ruky….

11:27

Mobilné telefóny – čo o nich možno neviete
Tipy na zníženie Vašej expozície

Už v roku 1948 uviedli dve americké štúdie možnú súvislosť medzi expozíciou mikrovlnému žiareniu, šedým zákalom a degeneráciou semenníkov u psov. V roku 1953 boli publikované štúdie o pracovníkoch radarovej stanice a ich problémoch s vnútorným krvácaním, leukémiou, šedým zákalom, bolesťami hlavy, nádormi na mozgu a ochoreniami srdca. Viedli k tajným vojenským štúdiám o účinkoch mikrovĺn na ľudí a rozhodnutiu obmedziť povolené množstvo prijatého mikrovlnného žiarenia.

  Súčasný štandard ICNIRP (International Committee for Non-Ionizing Radiation Protection) je založený na výskume z roku 1953 a skúma hranice pre termálne (tepelné) poškodenie tkaniva, množstvo žiarenia, ktoré by spôsobilo rozvoj šedého zákalu. Výkonové hustoty potrebné na vznik šedého zákalu boli približne 100 mW/cm² a tak sa použil bezpečnostný faktor 10-násobku nižšej hodnoty. Vznikla maximálna prípustná úroveň 10 mW/cm² (=100 W/m² ~ 194 V/m), ktorá ale nemá žiadnu súvislosť s netermálnymi účinkami.

[wp_ad_camp_1]

Zníženie expozície
Dnešná mládež používa svoje mobilné telefóny dlhšie časové obdobie, než dospelí. Používajú siete novšej generácie (3G/4G) namiesto pôvodne používanej (2G), SMS správy a internetovú komunikáciu cez sociálne siete ako hlavnú vymoženosť „smart“ telefónov. Aj keď to dramaticky znižuje mikrovlnnú expozíciu ich hlavy, písanie odkazov má svoje vlastné problémy. Jeden z menej život ohrozujúcich efektov písania správ sú opakované preťaženia šliach rúk a prstových kĺbov.

Podľa najnovších prieskumov až 90% mládeže do 15 rokov mali vlastný mobilný telefón. 70% z nich využíva komunikáciu cez správy SMS alebo sociálne siete. 10% používa svoj telefón viac ako 45 minút denne, pričom účty platia za nich rodičia. 70% nosí telefón vo vreckách a 29% v taškách, vystavujúc svoje telo vysokej expozícii. 11% bolo presvedčených, že mobilný telefón má vplyv na ich zdravie. 70% uviedlo, že by nezmenilo návyky používania svojho telefónu na základe odporúčania odbornej verejnosti alebo vedeckých výskumov. Zdá sa, že ak by súčasná spoločnosť chcela mladým ľuďom zmeniť návyky ohľadom používania mobilných telefónov, muselo by tak byť učinené prostredníctvom právnych predpisov.

  Používajte len káblový telefón pre bežné, dlhšie hovory. Ak budete potrebovať mobilný telefón, doporučujeme zakúpiť hands-free súpravu – ale pozor – nie bežnú! Bežná hands-free sada Vás neoslobodí od pôsobenia elektromagnetických vĺn, ak, tak len vo veľmi malej miere. Každý kovový predmet, aj kábel k slúchadlám, je ideálny vodič a zároveň anténa pre mobilný telefón. Klasický káblový headset dopraví mikrovlny po kábli k slúchadlu v uchu. Môžete mať mobilný telefón akokoľvek ďaleko od hlavy, do slúchadiel sa mikrovlny šíria takmer tak dobre, ako pri samotnom telefóne.
  Dnes už máme aj na slovenskom trhu špeciálnu hands-free súpravu s gumennými vzduchovými trubicami (Air-tube), bez káblov. Túto sadu si môžete zakúpiť na ľubovolný telefón aj cez náš internetový obchod.

  Na trhu sa objavili aj ochranné púzdra na telefón, ktoré však nie vždy spĺňajú želaný efekt – zníženie expozície pri telefonovaní. Hoci sú vyrobené z tieniaceho materiálu, pri neúplne uzavretých púzdrach sa z nich môžu stať antény, namiesto želanej ochrany. Púzdro samotné potom vyžaruje mikrovlny do okolia. Ak navyše zoslabí signál k telefónu, telefón zvýši svoj výkon a dôjde tak ku kaskádovému zvýšeniu mikrovlnného pola v jeho okolí. Za následok to má zvýšenie expozície užívateľa.

 • Používajte mobilný telefón len v prípade núdze
 • Pokiaľ je to možné, telefonujte čo najkratšie
 • Ignorujte reklamné slogany „Neobmedzené víkendové minúty“, „Až 200 minút zadarmo“, apod.
  D
  ostať niečo zadarmo môže byť neodolateľné, ale potenciálne škodlivé

Sila signálu
Na každom mobilnom telefóne je údaj o sile signálu v danej oblasti. Zvyčajne je zobrazený radom paličiek. Čím viac paličiek, tým je prijímaný signál lepší. Na základe neho telefón reguluje svoj vysielací výkon. Neexistuje však žiaden priemyselný štandard, ktorý by počtom paličiek vyjadroval reálnu hodnotu Vašej expozície mikrovlnám. Platí však pravidlo, ktoré môžete použiť na všetkých troch dostupných sieťach, teda od 2G po 4G:
Ak je telefón používaný pri dobrom signále, signál, ktorý vysiela späť na základňovú stanicu, je malej alebo menšej intenzity, než pri zlom signále a telefonovanie tak môže byť o čosi „zdravšie“.
Ak už používate telefón, snažte sa ho udržiavať čo najďalej od hlavy. Aj vzdialenosť 2 cm od ucha tvorí obrovský rozdiel v intenzite elektromagnetického pola pre Vaše telo.
Držte telefón v ruke správne. Po zakúpení nového telefónu si vždy najskôr prečítajte návod, aby ste vedeli, kde je umiestnená anténa a ktoré miesta nemáte rukou zakrývať. Rôzne modely a značky telefónov majú rôzne rozmiestnenie antén. Najvhodnejšie je telefón držať prstami na jeho bokoch asi v polovici jeho tela, neschovávať ho do dlane, ani prstami zakrývať zadnú stranu telefónu a tak ho pritláčať k uchu.
Ak ste vo vnútri budov, vždy používajte telefón radšej v blízkosti okna, alebo vonkajšej steny budovy, kde intenzita signálu (pokrytie) môže byť až desaťkrát lepšia, než v strede miestnosti.

 • Telefón držte tak, ako je to odporúčané v návode na obsluhu
 • Počas volania je ideálne udržiavať aspoň 2-3 cm vzdialenosť od uší
 • Nastavte si dostatočnú hlasitosť podľa potreby
 • Vo vnútri budov, držte počas hovoru telefón medzi Vašou hlavou a oknom (vonkajšou stenou budovy)

Voľba siete
Dnes si môžete u väčšiny operátorov vybrať z troch typov komunikačných sietí (závisí tiež na lokalite a kvality pokrytia signálom). Voľba siete nie je len o rýchlosti prenosu dát, alebo o dostupnosti. Predovšetkým ide o tri odlišné technológie, ktoré pracujú na rôznych frekvenciách a s rôznou moduláciou (kódovaním informácie do rádiového signálu), ale aj s rôznym výkonom. Preto je voľbu siete vhodné riadne zvážiť. Dve siete dnes umožňujú prenos hovorov (telefonovanie), všetky tri však umožňujú prenos dát (napr. internet).

 • 2G / GSM / GPRS / EDGE: Hovory/internet, pokrytie vynikajúce
 • 3G / UMTS / WCDMA / HSPA: Hovory/internet, pokrytie veľmi dobré, okrem horských oblastí
 • 4G / LTE / OFDMA: Internet, pokrytie priemerné (zväčša väčšie mestá)

Pokrytie môže byť prvou podmienkou voľby. Všeobecne platí, že sieť WCDMA/3G pracuje u telefónov s najmenšími možnými výkonmi (pozri rubriku Mobilné telefóny – porovnanie výkonu). To znamená, že expozície pri používaní telefónu sú najnižšie pri zvolení tejto siete. Sieť LTE/4G vyžaduje na dobrú rýchlosť vyššie výkony, navyše koncové zariadenia (telefóny a modemy) využívajú intenzívnu pulznú moduláciu s frekvenciou 50 Hz, ktorá Vašu expozíciu zvýši niekoľko sto-násobne. Keďže však sieť LTE/4G dnes neumožňuje prenos hovorov, má zmysel sa ňou zaoberať len pri internetovom pripojení cez mobilný telefón. Najhoršie je na tom expozične sieť GSM/2G, kde sú výkony telefónov vysoké pri súčasnom používaní intenzívnej pulznej modulácie. Expozícia z GSM/2G telefónu pri zlom pokrytí, vo vzdialenosti 2 cm od hlavy človeka, prekračuje povolené úrovne dané vyhláškou MZ SR a odporúčaním ICNIRP.
Ak máte telefón prepnutý do režimu GSM/2G, môžete byť vystavení veľmi silným elektromagnetickým poliam pri zapínaní a vypínaní telefónu, pri prihlasovaní alebo odhlasovaní zo siete, pri prepnutí telefónu na inú základňovú stanicu alebo po bezprostredne po začatí volania. V týchto prípadoch môže telefón vysielať na plný výkon, čo sú 2W.
Vo veľkomestách a väčších mestách doporučujeme nastaviť sieť na „3G/WCDMA“. Tam, kde nie je pokrytie 3G (4G) sieťou, doporučujeme ponechať nastavenie na „2G/GSM“. Možnosť automatickej voľby „Auto LTE/WCDMA/GSM“, resp. „Auto 4G/3G/2G“ doporučujeme aktivovať len v prípade núdze, ak potrebujete byť za každú cenu zastihnuteľní, nech ste kdekoľvek. V žiadnom prípade neodporúčame cestovať so zapnutým automatickým režimom, nakoľko telefón bude počas cesty cez oblasti so slabým pokrytím neustále siete prepínať a vystavovať Vás zvýšenej expozícii.

 • Používajte sieť 3G/WCDMA. pokiaľ je to možné
 • Nepoužívajte automatický výber siete, ak nepožadujete byť nonstop dostupní (napr. počas cestovania)

Zraniteľné oblasti
Je veľmi dôležité, na ktorej časti tela nosíte mobilný telefón. Na mikrovlnné žiarenie sú najviac náchylné oči, prsia, semenníky, obličky, pečeň (na opasku nohavíc) a brucho tehotnej ženy.
Dávajte pozor, aby ste nedržali telefón počas telefonovania v blízkosti očí alebo pred očami. Je dôležité, aby ste nenosili telefón v náprsnom vrecku blúzy, košele, alebo bundy. Muži môžu dostať karcinóm prsníka rovnako ako ženy a výskyt ženského i mužského karcinómu prsníka sa zvyšuje. Telefón pripnutý na popruhu batohu Vás bude ožarovať rovnako – umiestnite ho radšej do zadného vrecka batohu, čo najďalej od tela. Podprsenka s kovovou výstužou môže zosilniť mikrovlnné žiarenie, kovový drôt pôsobí ako rezonátor a zosilňuje signál v okruhu ohrozeného prsného tkaniva. Ženy by si mali skontrolovať všetky podprsenky s ramienkami a vybrať si tie, ktoré používajú tuhé nevodivé plastové výstuhy.
Buďte opatrní, ak nosíte kovové rámy okuliarov, ak máte zaplombované zuby amalgámom, ak nosíte kovové sponky vo vlasoch, piercing na tvári, zubné rovnátka alebo kochleárny implantát. Elektromagnetické pole z mobilného telefónu bude pri kontakte s kovovými časťami vytvárať vyšší elektrický náboj. Joo (2006) zistil, že dospelí aj deti, ktorí používajú mobilné telefóny spolu s okuliarmi z kovového rámu, sú vystavení SAR nad stanovenými hygienickými limitmi.

Nosenie telefónu pripnutého na opasok (v pohotovostnom režime, alebo pri použití hands-free) nie je dobrý nápad. Telefóny, ktoré majú anténu skrytú v zadnej časti telefónu, budú vyžarovať na najvyššej úrovni pri Vašom tele.
Výskumníci dôrazne vyhlasujú, že budúce matky by nemali vystavovať svoje rastúce bábätko emisiám z mobilných telefónov, dieťa nemusí byť úplne chránené plodovou vodou po dlhšiu dobu vzhľadom k svojim prirodzeným pohybom v maternici. Panvové štruktúry nebránia hlbokým prienikom rádiofrekvenčného žiarenia, žiarenie môže byť absorbované embryom alebo plodom. Bunkové zmeny iniciované radiáciou mobilného telefónu môžu prechádzať cez placentárnu bariéru. Tehotné ženy by nikdy nemali mať telefón (ani v pohotovostnom režime) v blízkosti brucha. Mäkké tkanivá a vnútorné orgány (obličky a pečeň) sú veľmi citlivé. Vaječníky na tom nie sú inak.

 • Nikdy nedržte telefón v oblasti očí, pŕs, semenníkov, obličiek, pečene, gravídneho brucha
 • V ideálnom prípade noste a používajte telefón ďalej od tela
 • Ideálne je umiestniť telefón čo najďalej od vnútorných orgánov anténou na vonkajšej strane

SMS a textové správy
Pokiaľ posielate textovú správu, pri GSM/2G režime používa telefón maximálny výkon. Všeobecne platí, že je vhodné držať telefón ďalej od tela, kým správa nebude odoslaná. Tiež je tu problém preťažovania šliach rúk a prstových kĺbov pri častom písaní textových správ.

 • Telefón držte od tela počas odosielania správ

Dátové prenosy – mobilný internet
  Dátové prenosy sú dnes využívané v takmer každom telefóne alebo smartfóne. Používajú ich aj internetové modemy v tvare USB kľúča alebo malej krabičky. V súčasnej dobe sa využívajú 3 základné siete na prenos dát:

 • 2G / GSM / GPRS / EDGE: Hovory/internet, pokrytie vynikajúce
 • 3G / UMTS / WCDMA / HSPA: Hovory/internet, pokrytie veľmi dobré, okrem horských oblastí
 • 4G / LTE / OFDMA: Internet, pokrytie priemerné (zväčša väčšie mestá)

Počas aktivovaných dátových prenosov sa telefón alebo modem pripája na sieť nepretržite (s malými prestávkami). Odporúčame používať dátové prenosy len na obmedzenú dobu (napr. na vyhľadanie informácie na internete, alebo stiahnutie pošty). V prípade nepretržitej aktivácie sú neustále z telefónu (modemu) vysielané elektromagnetické vlny, nad ktorými nemáte kontrolu. V domácnosti je vhodnejšie, bezpečnejšie a v neposlednom rade vždy najspoľahlivejšie použiť ethernetový káblový internet.

 • Ak sú dátové služby zapnuté, každý pohyb s telefónom alebo hoci len aktualizácia prehľadu počasia, či statusu na sociálnej sieti znamená niekoľko sekúnd elektromagnetickej expozície miesta na tele, ktoré je k telefónu najbližšie
 • Dátové prenosy v smartfónoch a telefónoch používajte čo najkratší čas. Ak je možnosť ich vypnúť, vypnite ich. Telefón NEVYSIELA ŽIADEN SIGNÁL LEN AK SÚ VYPNUTÉ VŠETKY DOPLNKOVÉ FUNKCIE – WiFi, Bluetooth a dátové prenosy
 • Modem umiestnite čo najďalej od seba, ale vždy čo najbližšie k oknu (resp. k vonkajšej stene budovy). Najideálnejšie sú modemy, pripojiteľné k notebooku aspoň 1-2 m dlhým USB káblom
 • Nikdy neumiestňujte notebook a tablet na kolená, do lona, alebo na prsia, ale minimálne do 20 cm vzdialenosti od tela, pokiaľ používate mobilný internet v USB kľúči alebo pripojenie Wi-Fi
 • Preferujte sieť 3G/WCDMA voči 2G/EDGE alebo 4G/LTE, pokiaľ ste v lokalite s dobrým pokrytím

Pohotovostný režim
Pokiaľ je telefón v pohotovostnom režime, občas komunikuje s najbližšou základňovou stanicou. Ak je signál slabý, je pravdepodobné, že kontaktovanie základňových staníc bude prebiehať častejšie, aby sa pokúsil vytvoriť spojenie s lepším signálom. Počas cestovania, môže telefón vykonávať registráciu na novú základňovú stanicu tak často, ako často prechádzate okolo základňovej stanice. Čím rýchlejšie sa budete pohybovať, tým viac sa Váš telefón bude snažiť nadviazať nové spojenie. Tieto registrácie môžu prebiehať rôznym výkonom. Ak sa napr. dostanete do zóny mimo signálu 3G siete a máte nastavený režim „Auto WCDMA/GSM“, telefón sa bude snažiť registrovať na najbližšiu základňovú stanicu v režime GSM/2G a to na plný výkon (2W). Je to dôležité si to pamätať pri cestovaní v aute alebo vo vlaku a držať telefón ďalej od tela, i keď netelefonujete. Pokiaľ je to možné, uložte telefón do tašky, ale nedávajte tašku s mobilným telefónom na rukoväť kočíka alebo do blízkosti hlavy dieťaťa.

 • Noste telefón ďalej od seba alebo inej osoby, pokiaľ je v pohotovostnom režime
 • Ak bezprostredne nečakáte na telefonát, môžete výrazne znížiť expozíciu tým, že telefón úplne vypnete

Iní účastníci na cestách
Mikrovlnné žiarenie sa šíri do okolia telefónu. Takže ak stojíte alebo sedíte pri osobe, ktorá telefonuje alebo komunikuje s telefónom na sociálnej sieti, dostávate určitú dávku expozície aj Vy. Čím bližšie budete k nemu sedieť alebo stáť v jednotkách vzdialenosti, tým vyššia bude úroveň expozície v druhých mocninách týchto jednotiek. Namerali sme aj viac ako 6 V/m u hlavy cestujúceho v plne obsadenom vlaku cestujúcimi s telefónmi, tabletmi a notebookmi!
Mikrovlnné žiarenie môže byť tiež odrazené od kovových povrchov dopravných prostriedkov. Nie je preto vhodné používať mobilný telefón v aute, v autobuse alebo vo vlaku, ktorého interiér je spravidla obklopený kovovou konštrukciou. Počas telefonovania dostávajú osoby v tomto priestore nielen dávku mikrovlnného žiarenia z telefónu, ale i z odrazov od všetkých kovových povrchov (fungujú ako veľké zrkadlo).
Ak ste naozaj nútení používať telefón v aute, v autobuse alebo vo vlaku, je najlepšie držať telefón čo najbližšie pri okne. Pamätajte si, že keď je telefón čiastočne odtienený od základňovej stanice (konštrukciou auta alebo vlaku), potom bude vysielať vyšším výkonom, ako keby ste ho použili na rovnakom mieste, ale mimo vozidlo. Vo švédskom Štokholme sa zákaz používania mobilných telefónov vo verejnej doprave stal účinným od augusta 2006. Cestujúci môžu používať iba telefóny na určených miestach vo vozidlách. Existujú pokuty za nedodržanie.

 • Snažte sa nepoužívať mobilný telefón v aute, autobuse alebo vo vlaku, s výnimkou núdzových prípadov
 • Nepoužívajte telefón pri riadení automobilu. Auto najprv odstavte a následne uskutočnite hovor

Slúchadlá s mikrofónom
  Najbezpečnejšie telefonovanie mobilným telefónom Vám umožní bezkáblová hands-free sada s gumennými zvukovými trubicami, ktorá redukuje elektromagnetickú expozíciu až o 98%. Odporúčame nepoužívať klasické hands-free s káblovými slúchadlami, nakoľko u nich dochádza k prenosu mikrovlnného žiarenia po kábli až do uší.
K dispozícii máme niekoľko zdravších hands-free, ktoré prevádzajú elektrické signály do zvukových vĺn v malom púzdre. Tieto vlny sú potom prenášané do uší cez tenké vzduchové trubičky. Funguje to ako lekársky stetoskop. Zvuk má úplne inú kvalitu a neobmedzuje užívateľa napr. v počúvaní hudby. Vždy majte počas telefonovania telefón ďalej od tela a zabezpečte, aby mala anténa jasný „pohľad“ na oblohu, aby bola komunikácia so základňovou stanicou čo najlepšia.

SAR
Specific Absorption Rate (SAR) je hodnota, ktorá vyjadruje výkon energie vo Wattoch absorbovaný v určitom množstve tkaniva. ICNIRP nastavila jej maximálnu hodnotu v ľudskej hlave na 2 W/kg na každých 10 gramov tkaniva, pri plnom výkone telefónu počas 6 minút. Dôvodom je zrejme pomyselný slogan „Ak Vás to nezohreje, neublíži Vám to„.
Dnes už vieme, že to nie je celkom pravda a že pravidelné pulzné napätia môžu byť škodlivé. Napr. GSM/2G mobilné telefóny môžu meniť ich výstupný výkon v rozsahu najmenej 500:1. Hodnoty SAR sa môžu pohybovať v rozmedzí len od 10:1 u rôznych modelov telefónov. Viacero štúdií uvádza, že krátka jedno- až dvoj-hodinová expozícia žiareniu z mobilného telefónu bude mať za následok patologické presakovanie krvnej bariéry mozgu. Účinok sa prejaví okamžite a je stále viditeľný po 14 až 50 dňoch po expozícii hodnotou len 0.012 W/kg. Nižšie expozície SAR boli dokonca horšie, než vyššie expozície (Nittby 2009). Štúdie poukázali na zánik neurónov (mozgových buniek) na veľmi nízkej úrovni SAR 0.012 W/kg.

V správe Stewart bolo odporučené, aby sa informácie o SAR poskytovali ku každému mobilnému telefónu na trhu, čo by uľahčilo ich porovnanie. Nové telefóny by mali mať SAR hodnoty uvedené v návode, ktorý je dodávaný s telefónom. SAR je však len jedným zo spôsobov ako odhadnúť množstvo emitovaného žiarenia z telefónu. Dr. Gerard Hyland z Warwick University, jeden z popredných odborníkov na vysokofrekvenčné žiarenie a riziká pre ľudské zdravie poznamenal, že údaje o SAR môžu byť užitočným sprievodcom pre laika. Avšak, SAR vyjadruje hodnotu pri prevádzke telefónu na plný výkon bez ohľadu na účinnosť daného telefónu, ktorá môže byť značná. V reakcii na slabý signál, efektívny telefón vyžaruje menej ako neefektívny, takže vystavuje hlavu nižšej dávke žiarenia. Niektoré telefóny s vysokým SAR v skutočnosti produkujú nižší SAR za normálnych podmienok použitia, než telefóny s nízkou maximálnou SAR.

  SAR nemožno merať priamo, ale len prostredníctvom sofistikovaných modelov a počítačového matematického modelovania na simuláciu žiarenia z telefónov. Aj keď je pokrok smerom k štandardu Európskeho spoločenstva (CENELEC) – figuríne hlavy a meraciemu protokolu, neexistuje žiadna dohodnutá štandardná metóda merania. Výsledky sa líšia v závislosti od typu sondy a figuríny hlavy (použitej v experimente na skúšku absorpcie žiarenia), návrhu antény mobilného telefónu a pozície, v ktorej užívateľ drží telefón. Dr. Michael Kunda z Wien University v júni 2000 poukázal na to, že hlavové tkanivo je variabilné vo svojej štruktúre, SAR sa pri vyšších frekvenciách veľmi líši v závislosti od typu tkaniva. Meranie nepresne odráža tieto rozdiely a počítačové simulácie čelia svojim medziam v dôsledku nahromadenia nepresnosti výpočtov. Dr. Kunda pokračoval tvrdením, že aj keby sa len tepelné účinky mali považovať za dlhodobú expozíciu, môžu viesť k nežiaducim účinkom. Mechanizmy podieľajúce sa na udržiavaní teploty na prijateľnej úrovni pre správnu biologickú funkciu môžu byť vyčerpané. Napätie indukované v systéme môže mať nepriaznivé účinky z dlhodobého hľadiska.
SAR je vypočítaná ako priemer absorpcie v priebehu 6 minút v určitom objeme tkaniva. V závislosti na umiestnení tkaniva a tepelnej vodivosti okolitých tkanív a miestneho prekrvenia, „maximálna SAR“ sa môže meniť po túto dobu aj 10-krát v určitom rozsahu. Zložitými podmienkami s prerušovaním alebo časovo premennými expozíciami sa implicitne predpokladá, že má rovnaký účinok ako trvalá stála expozícia rovnajúca sa priemernej SAR. Vieme, že to nie je za každých okolností pravda.

Veľkosť intenzity elektrických polí z mobilných telefónov sa v režime GSM/2G pohybuje v rozmedzí 75-300 V/m, ale skutočné čísla sú veľmi variabilné. Nepatrný pohyb alebo zmena pozície telefónu (niekoľko mm) bude značne meniť úroveň a tiež bude závislá na „nahnutí“ hlavy k telefónu. V blízkosti hlavy budú zložky magnetických polí, ktoré vytvárajú indukované prúdy v mozgu omnoho dôležitejšie a tie nemajú matematický vzťah k vonkajšiemu elektrickému mikrovlnnému polu. Dr. Kunda tiež pripomína, že nie je možné jednoducho sčítať účinky expozície rôznymi elektromagnetickými poliami. Živé systémy reagujú komplexne na viacnásobnú expozíciu. Neexistuje žiadny výskum systematicky skúmajúci, čo sa stane, keď sú vystavené živé systémy rôznym zdrojom žiarenia v rovnakom čase. Pretrvávajúce neurologické účinky hlásené na intenzity ďaleko menšie, než čokoľvek spôsobujúce ohrev naznačujú, že elektromagnetické polia môžu mať vplyv na organizmy aj pri nepatrných expozíciách.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa domnieva, že kým tento výskum príde s konkrétnymi výsledkami, mali by spotrebitelia dávať pozor a nespoliehať sa na hodnoty SAR. Zmeny vo vnímaní rizík môžu viesť k zmene správania, vrátane bezohľadnosti. Každé bezpečnostné opatrenie by malo vplývať na minimalizáciu používania mobilných telefónov.

 • Zadovážte si telefón s nízkym SAR, ale nespoliehajte na to, že bude zaručené Vaše bezpečie

Ochranné nálepky
Internet je v dnešnej dobe zaplavený množstvom rôznych ochranných pomôcok „na harmonizáciu žiarenia“. Výrobcovia a predajcovia tvrdia, že nás ochránia pred škodlivým žiarením a elektromagnetickými poliami, avšak predmety nespĺňajú to, čo sľubujú.
Tieto predmety neodporúčame kupovať. Veľa ľudí, ktorí si podobné produkty zadovážili, sa cítia byť oklamaní. Dajte si pozor, mnoho predajcov si zaplatilo výskum, ktorý mal potvrdiť, že ich produkty naozaj fungujú. Ale žiadne z týchto testovaných produktov v skutočnosti nič s elektromagnetickými poliami nerobia. Môžu byť aj nebezpečné. Neexistuje žiaden vedecký spôsob, ako dokázať účinok nálepiek na skutočné zníženie elektromagnetických emisií telefónu.

 • Nespoliehajte sa na používanie rôznych nevedeckých nálepiek alebo takých, ktoré sa usilujú byť vedecké, ak ich nemáte možnosť vyskúšať. Nepodľahnite propagande predaja vecí, ktoré sú úplnými nezmyslami
 • Ak chcete mať naozaj účinnú ochranu, použite zdravý rozum a air-tube handsfree súpravu

MOBILIZE
Film Kevina Kunzeho z roku 2014 (anglicky).
Investigatívny dokumentárny film, ktorý skúma potenciálne dlhodobé účinky na zdravie zo žiarenia mobilného telefónu, vrátane rakoviny a neplodnosti. Film podáva fakty o najnovšom vedeckom výskume, sleduje vnútroštátne legislatívne úsilie a osvetľuje majoritný vplyv technologického priemyslu na verejné zdravie. Mobilize prináša rozhovory s lekármi, politikmi, pacientami s nádorovým ochorením a technickými expertmi.

MOBILY A RAKOVINA MOZGU
TV Markíza odvysielala v decembri 2014 spravodajský príspevok s informáciou o švédskej štúdii a jej alarmujúcich výsledkoch. Dáva priestor vyjadreniam slovenských vedcov – technika a lekára. Je škoda, že nejde o vedcov, ktorí tejto problematike venujú zvláštnu pozornosť a pracujú na medzinárodných výskumných projektoch. Je zaujímavé, že v príspevku práve lekár tendenčne podhodnocuje riziko elektromagnetických polí. Na svete existujú stovky štúdií, ktoré riziko z veľkej časti potvrdzujú.

 

Celý článek i s videi si můžete přečíst ZDE: http://elektrosmog.voxo.eu/mobily-co-mozno-neviete

[wp_ad_camp_1]
Líbil se vám článek? Pošlete ho dál