Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku
  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

 • Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa
  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

 • „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO
  „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO

  „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO

 • Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál
  Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál

  Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál

Související zprávy

 • Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku
  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

 • USA doporučily Zelenskému, aby odstoupil a uprchl ze země
  USA doporučily Zelenskému, aby odstoupil a uprchl ze země

  USA doporučily Zelenskému, aby odstoupil a uprchl ze země

 • Elity Západu vedú bez vyhlásenia tretiu svetovú vojnu
  Elity Západu vedú bez vyhlásenia tretiu svetovú vojnu

  Elity Západu vedú bez vyhlásenia tretiu svetovú vojnu

 • Proamerické sily na Slovensku sú krok od drvivej porážky v parlamentných voľbách
  Proamerické sily na Slovensku sú krok od drvivej porážky v parlamentných voľbách

  Proamerické sily na Slovensku sú krok od drvivej porážky v parlamentných voľbách

Komentár Petra Sokola: Lajčák a Richter by mali odstúpiť pre falošnú hru Smeru okolo migračného paktu

Slovensko bolo tento týždeň otrávené debatou o demisii ministra zahraničia Lajčáka. Táto debata bola konšpiračným a dezinfromačným spôsobom Slovensku podhodená spindoktormi zo Súmračnej. Jej cieľom bolo prekryť reálne kroky, ktoré slovenská vláda robí v zhode a úslužne k nadnárodnému kapitálu (napríklad Jaguár v Nitre) v oblasti riadenej migrácie. Súčasne Smer pointuje zámienku prečo bude Miroslav Lajčák “nezávislým” kandidátom na prezidenta SR a prečo odstúpi. Zdanlivý konflikt medzi Lajčákom a Smerom je však od počiatku falošný.

Bolo to v nedeľu, než začal tento týždeň, keď Erik Tomáš v diskusnej relácii “V Politike” víťazoslávne oznámil, že Smer pôjde s migračným paktom OSN do parlamentu a príjme sa uznesenie, ktoré ho odmietne. Presne v tom čase Róbert Fico zverejnil na sociálnej sieti video, ktoré slová Erika Tomáša potvrdili. A potom sa to odštartovalo…

Celý tento týždeň je slovenská verejnosť traumatizovaná tým, či Miroslav Lajčák odstúpi zo svojej funkcie práve pre Globálny migračný pakt OSN, ktorý sa formuloval pod jeho gesciou ako predsedu Valného zhromaždenia OSN.

Zároveň sa však na chodbách NR SR celý týždeň špekuluje o tom, kedy Miroslav Lajčák ohlási svoju kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky ako nezávislý kandidát s podporou Smeru. Je dobré, keď si tieto dve veci uvedomíme súčasne, pretože z hľadiska politického marketingu a dezinformačnej konšpiračnej kampane Smeru, sú to spojené nádoby.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Keď Miroslav Lajčák vstupoval na pôdu zahraničného výboru NR SR, bolo to deň po rokovaní vlády.

Bol to práve utorok, keď slovenská vláda vďaka materiálu predloženému ministrom sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom “o službách zamestnanosti”, časť ustanovení migračného paktu OSN už implementovala.

Globálny pakt OSN o migrácii v cieli č. 3 hovorí, že národné vlády musia “spustiť a propagovať centrálnu a verejne prístupnú národnú webovú stránku, ktorá sprístupní informácie s cieľom informovať migrantov o možnostiach legálnej (zákonnej) migrácii, ako sú napríklad imigračné zákony a imigračná politika, vízová povinnosť, formality žiadostí, poplatky a konverzné kritériá, požiadavky na získanie pracovného povolenia, požiadavky na odbornú kvalifikáciu a spôsoby jej posudzovania vrátane posudzovania platnosti zahraničného vzdelania, možnosti odbornej prípravy a štúdia, ako aj životné náklady a podmienky. ”

Uznesenie vlády k zákonu o službách zamestnanosti, ktorý mimochodom ide v skrátenom legislatívnom konaní okrem iného hovorí v bodoch 2 a 8 aj toto:

2.      V § 12 písmeno ai) znie:

„ai) identifikovať zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za kalendárny štvrťrok bola nižšia ako 5 %, a zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam týchto zamestnaní do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po príslušnom kalendárnom štvrťroku,“.

8.      V § 21 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Agentúra dočasného zamestnávania, ktorá vykonáva činnosť najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania, môže dočasne prideliť štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. b) na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okrese podľa § 12 písm. ai). Agentúra dočasného zamestnávania nesmie štátneho príslušníka tretej krajiny podľa druhej vety v rámci udeleného prechodného pobytu na účel zamestnania dočasne prideliť k inému užívateľskému zamestnávateľovi.“.

Vláda SR potrebu skráteného legislatívneho konania zdôvodňuje aj takto: 

“Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Európska únia a Slovenská republika ako jej súčasť zažíva v súčasnosti dynamické zmeny v mnohých oblastiach vrátane nových migračných trendov. Charakteristickou črtou migračných vzorcov v Európe je okrem pracovnej mobility občanov EÚ/EHP aj pracovná mobilita štátnych príslušníkov tretích krajín. Z pohľadu pracovnej mobility bola a je Slovenská republika skôr zdrojovou krajinou. Slovenská ekonomika  podobne ako ekonomika v iných krajinách EÚ čelí v súčasnosti značnému štrukturálnemu nedostatku pracovnej sily v určitých profesiách, čoho dôsledkom môže byť obmedzený hospodársky rast, nízka produktivita a absencia inovácií.

Nedostatok pracovnej sily začína mierne kompenzovať pracovná sila zo zahraničia. Rekordne rástol počet cudzincov pracujúcich na Slovensku – v roku 2017 bol nárast o 12 tisíc a cudzinci obsadili každé štvrté novovytvorené pracovné miesto, kým v roku 2016 bol nárast o 8 tisíc a cudzinci obsadili 15 % všetkých nových pracovných miest. Cudzinci prichádzajú hlavne do regiónov s nedostatkom pracovnej sily a poukazujú tak na nedostatočnú pracovnú mobilitu domácej pracovnej sily. Trh práce bude v roku 2018 pokračovať vo výraznom raste, keď sa zamestnanosť zvýši o 1,7 %. V ekonomike tak pribudne takmer 40 tisíc nových pracovných miest, z čoho viac ako polovica v sektore trhových služieb. Počet Slovákov pracujúcich v zahraničí bude klesať a zároveň na slovenskom trhu práce pribudnú noví zahraniční pracovníci.

                Aktuálna ekonomická situácia si vyžaduje okamžité účinné riešenia, ktoré majú prispieť k udržaniu rastu slovenskej ekonomiky s cieľom zabrániť rozsiahlym finančným stratám v hospodárstve Slovenskej republiky.”

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Čerešničku na torte tomu dal sám minister Lajčák, keď na parlamentnom výbore povedal, že nechápe odpor poslancov voči migračnému paktu, keď vláda práve včera (rozumej utorok) schváli o riadenej migrácii na svojom rokovaní materiál, ktorý je s cieľmi migračného paktu zhodný. A mal pravdu. 

Ešte bizarnejší a pokryteckejší je však prístup SNS, ktorá si chce ukradnúť tému migračného paktu a zachrániť ňou rigorózku svojho predsedu. Uznesenie, ktoré totiž schválil zahraničný výbor NR SR z dielne SNS nič nerieši. Jeho “ohromná sila” je “iba” v odporúčacom charaktere. Neponúka žiadnu cestovnú mapu našej diplomacie ako sa s migračným paktom vysporiadať.

Nedefinuje ani jeden konkrétny krok ako sa Slovensko vysporiada so situáciou, keď globálny pakt o migrácii príjme EÚ ako celok. Dokonca uznesenie SNS nezaväzuje našu diplomaciu spolupracovať a postupovať v zhode s krajinami, ktoré už prejavili vôľu migračný pakt odmietnuť. Napokon boli to aj ministri SNS, ktorí hlasovali za utorkové uznesenie vlády o “slovenskej” riadenej migrácii.

Tretím pokrytectvom je pokrytectvo Smeru a našich liberálnych neomarxistických médií. Tie sa stali  (ne)užitočnými idiotmi v hre Smeru o prezidentskú kandidatúru Lajčáka. Je to ich kôň, až s ironickou ľútosťou sa chce človeku povedať, kto si tento týždeň už spomenie na Mistríka, či Čaputovú. Naši mediálni neomarxisti majú konečne svojho hrdinu, ktorého im naservíroval Smer.

V tejto súvislosti si je dobré ešte pripomenúť “Cieľ 17” Globálneho migračného paktu OSN, práve tam totiž nájdeme aj pochopenie, prečo neomarxistické liberálne média kopú tak húževnate za bývalého komunistu Lajčáka.

Signatárske krajiny budú pracovať na vyvrátení “zavádzajúcich informácií, ktoré vyvolávajú negatívne vnímanie migrantov”. Aby mohlo byť dosiahnuté tohto cieľa, signatárske štáty sa popredne zaväzujú:

“Podporovať nezávislé, objektívne a kvalitné spravodajstvo rôznych médií, vrátane internetových …

– zvyšovaním citlivosti a vzdelávaním odborníkov z oblasti médií v otázkach a terminológiách súvisiacich s migráciou,

– investíciou do etických štandardov spravodajstva a reklamy,

– zastavením prideľovaní verejných peňazí a materiálnej podpory médiám, ktorá systematicky podporujú neznášanlivosť, xenofóbiu, rasizmus a iné formy diskriminácie voči migrantom pri plnom rešpektovaní slobody médií.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Po druhé sa signatárske štáty zaväzujú:

“… v súlade s medzinárodným právom z oblasti ľudských práv odstrániť všetky formy diskriminácie, čeliť rasistickým činom a odsúdiť všetky prejavy rasizmu, rasovej diskriminácie, násilia, xenofóbie a s tým spojené neznášanlivosti voči všetkým migrantom”.

Týždeň sa nám prehupol do svojej druhej polovice. Možno je aj čas si povedať veci na rovinu a hlavne pravdu.

Slovensko bolo tento týždeň  otrávené debatou o demisii ministra zahraničia Lajčáka. Táto debata bola konšpiračným a dezinfromačným  spôsobom Slovensku podhodená spindoktormi zo Súmračnej. Jej cieľom bolo prekryť reálne kroky, ktoré slovenská vláda robí v zhode a úslužne k nadnárodnému kapitálu (napríklad Jaguár v Nitre) v oblasti riadenej migrácie. Súčasne Smer pointuje zámienku prečo bude Miroslav Lajčák “nezávislým” kandidátom na prezidenta SR a prečo odstúpi. Zdánlivý konflikt medzi Lajčákom a Smerom je však od počiatku falošný. Stačí sa pozrieť v akej harmonickej zhode všetkých bolo na vláde prijaté uznesenie k slovenskej riadenej migrácii z dielne Richtera schovanej za “služby zamestnanosti”.

Preto zostáva len jedno, neskáčme na lep Erikovi Tomášovi a pomenujme veci presne:

Lajčák a Richter by mali odstúpiť pre falošnú konšpiračnú hru Smeru okolo migračného paktu OSN a Lajčákovej kandidatúry na prezidenta.

zdroj: 9

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
1 Komentář
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře