Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Generál Mark Milley odvezen do GITMO
  Generál Mark Milley odvezen do GITMO

  Generál Mark Milley odvezen do GITMO

 • JAG zatýká zvláštní zástupkyni USA pro hospodářskou obnovu Ukrajiny
  JAG zatýká zvláštní zástupkyni USA pro hospodářskou obnovu Ukrajiny

  JAG zatýká zvláštní zástupkyni USA pro hospodářskou obnovu Ukrajiny

 • Okno do nového světa – osudové křižovatky
  Okno do nového světa – osudové křižovatky

  Okno do nového světa – osudové křižovatky

 • Elity Západu vedú bez vyhlásenia tretiu svetovú vojnu
  Elity Západu vedú bez vyhlásenia tretiu svetovú vojnu

  Elity Západu vedú bez vyhlásenia tretiu svetovú vojnu

Související zprávy

Konec církví a nástup nevolnictví pod nadvládou NWO

…..ano Vážení návštěvníci prvopodstaty. Píší Vám to dokonce i v novinách a připravují na další represe. Dozorci a drábové původního obyvatelstva EU budou přistěhovalci a ti nám ukáží jak se má správně, pomocí jejich náboženství, chovat člověk k člověku….

08:54

I když pár týdnů starý článek, ale velmi výstižný…..

Minulý rok se konalo ve Štrasburku tajné setkání představitelů křesťanských církví a politiků. Z tohoto setkání vzešlo tajné Memorandum, které nebylo určeno veřejnosti. Na základě tohoto přijatého Memoranda se poté konala v Havaně dne 12. prosince 2015 schůzka představitele katolické církve papeže Františka a představitele pravoslavné církve moskevského patriarchy Kirilla. Setkání nejvyšších představitelů obou církví se konalo po více než tisíci letech, a to předznamenalo, že se připravuje něco opravdu ošklivého.

Ve scénáři Nového světového řádu, tak, jako to díky statečným novinářům, z nichž někteří za tyto informace zaplatili životem, bylo, že vznikne jedna jediná církev zahrnující všechny stávající církve a stejně tak vznikne jedna světová vláda a bude jedna jediná měna. Mnozí ze sluníčkářů  tyto informace označovali za konspirační teorie, za bláznovství a nesmysl.

[wp_ad_camp_1]

Zásluhou dvou velmi statečných biskupů byzantské církve se mi však dostaly do rukou materiály, které svědčí o pravdivosti původně konspirační teorie. Podle těchto materiálů se sloučí všechny církve do jediné pod centrálním vedením OSN, výkonným orgánem NWO. Zruší se ikona pravoslavné církve, posvátná hora Athos, kde by mělo vzniknout turisticky zajímavé centrum s výstavbou pohodlné lanovky. V Rusku se bude vlivem spojující se pravoslavné církve podkopávat moc prezidenta Vladimíra Putina zevnitř tak, aby NWO ovládlo i tuto zemi, která se jako jediná v Evropě brání podrobit se diktátu. Podle doktríny NWO již existují plány, jak si rozdělí Rusko, například Sibiř, kde se nachází neskutečně velké množství nerostných surovin včetně velkých zásob ropy, by připadla, komu jinému, nežli USA. Východ pak Japonsku, a podobně je rozděleno celé Rusko.

Dva, skutečně stateční biskupové byzantské řeckokatolické církve, zveřejnili tajné materiály, i když tím velice riskují. Jsou to velmi rozsáhlé materiály, a proto zde uvedu pouze hlavní body – články smlouvy ze Štrasburku.

Článek 1. Elektronická identifikace všech občanů EU a RF (od 16.6.2017). Přijetí článku všemi křesťanskými církvemi.

Článek 2A. Zrušení státní suverenity – přijetí vytvoření federálních států, sjednocených v okruhy se svým hlavním městem (od 17.10.2017).

Článek 2C. Přijetí vyšší role OSN pro všechna náboženství světa. (od 7.10.2017).

Článek 3. Legalizace všech imigrantů ve všech zemích EU bez omezení (od 19.11.2016).

Článek 4 A. Přijetí působení homosexuálů (gay pride), aby mohli svobodně a pravidelně procházet všemi ulicemi měst EU (od 16.8.2016).

Článek 4 B. Přijetí homosexuálních sňatků a sňatků transsexuálů a adopce dětí homosexuálů (od 16.5.2016).

Článek 4 D. Schválení sexuální svobody ve všech masmédiích a svobodné šíření různých druhů porno-časopisů na všech stupních vzdělávání (od 18.11.2016).

Článek 4 E. Otevření veřejných domů (prostituce) v blízkosti všech škol a univerzit po celém území EU i vojenských táborů (od 19.12.2016).

Článek 4 F. Na všech vzdělávacích stupních budou vyučovat, že sex za peníze je něco skvělého, a to nejen pedagogové, ale i lidé, kteří si tímto způsobem vydělávají (od 22.12.2017).

Článek 5. Dovolení volně dostupné dětské pornografie v internetu, ale jen od 14 let a výše (od 24.12.2017).

Článek 6 A. Uznat celosvětovou vládu (od 10.12.2016)

Článek 6 B. Legalizace homosexualismu ve školách, vyučování homosexualismu ve vzdělávacích zařízeních (od 20.9.2016).

Článek 7 A. Legalizace nových kultů New Age (od 21.9.2016).

Článek 7 B. Odstranit řecký prapor a prapory v celé Evropě, zrušit křesťanské svátky Evropy (od 1.3.2017).

Článek 8. Uznání registrovaného partnerství gayů a odstranění závaznosti křesťanských a občanských sňatků z celé EU (od 21.10.2017).

Článek 8 D. Odstranit z EU křesťanské pohřby a postupně zavést povinné spalování – kremaci zemřelých (od 20.5.2016).

Článek 8 E. Církev má zavádět kremaci i těch, kdo chce křesťanský pohřeb (od 22.5.2016).

Článek 8 F. Zrušit v EU užívání náboženské přísahy, ať už politiků v parlamentu, gubernátorů, primátorů či studentů (od 23.5.2016).

Článek 9 B. Ve všech školách a vzdělávacích zařízeních zrušit vykrápění svěcenou vodou (od 11.9.2016).

Článek 9 C. Zrušit tradici křtění malých dětí a zápisů v matrikách (od 12.9.2016)

Článek 10 A. Utváření mnohonárodnostních armád a nenárodnostních armád podle norem NATO (od 30.1.2017), současně se zrušením povinné vojenské služby v těch zemích EU, kde ještě platí.

Článek 15 A. Výše uvedená nařízení budou ratifikována 8. Všepravoslavným koncilem křesťanské pravoslavné církve (koncil se má konat ve dnech 19.6. až 9.7. 2016).

Doslovná citace memoranda ze Štrasburku: „Zavazujeme se uskutečnit všechny tyto reformy v období od 1.5.2016 do 16.8.2020, aby mohlo dojít ke změnám, a my jsme od 1.5.2016 plně vešli do Nového věku (New Age)… modlíme se k jednomu Bohu a jednomu člověku, aby se zjevil na svět kvůli vyřešení všech problémů planety.“

Výše uvedené smlouvy podepsali:

Prezident Evropského parlamentu Herman van Rompuy

Představitel řecké vlády, ministr školství Andreas Loverdos

Představitelé Svaté hory Athos, igumen Efrém

Představitelé církve i státu Kypr, biskup trimifuntský Barnabáš, metropolita morfský Neofit

Za jeruzalémský patriarchát, metropolita vostrijský Timotej

Za alexandrijský patriarchát, arcibiskup tripolský Bazil

Ta antiochijský patriarchát, arcibiskup tripolský Eliáš

Představitel ekumenického patriarchátu, metropolita iknijský Teoklitos (delegát Bartoloměje)

Za všechny pravoslavné slovanské církve i ruský stát, arcibiskup volokolamský Hilarion (delegát patriarchy Kirilla)

Za Vatikán, kardinál Walter Kasper (delegát papeže Františka).

Na základě Memoranda ze Štrasburku byla vyhlášena anathema – Boží prokletí. Uvádí se doslova:

Vyhlášení anathemy:

V apoštolské a prorocké autoritě Byzantský vselenský (katolický) patriarchát ve jménu Trojjediného Boha Otce, Syna a Ducha svatého vyhlašuje Boží anathemu – prokletí na patriarchu – apostatu Kirilla a na jeho delegáta arcibiskupa Hilariona, na patriarchu – apostatu Bartoloměje a jeho delegáta metropolita Theoklita, na římského papeže – apostatu Františka a jeho delegáta kardinála Kaspera. Amen, amen, amen! Kdo s těmito Jidáši tvoří duchovní jednotu, Boží prokletí (anathema dle Gal 1,8-9), které na sebe tito stáhli, dopadá i na něj.

+Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+Metoděj OSBMr                + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři (tm doplňuje správný výraz: sektáři)

A právě tito dva jmenovaní stateční biskupové, sekretáři, mi poskytli kompletní a velmi obsáhlý materiál Memoranda ze Štrasburku, ze kterého jsem citoval jen malou, zato však nejpodstatnější část, a to vybrané jednotlivé články. Ti ze sluníčkářů, kteří nevěří, uvádím, že naše sněmovna již odsouhlasila jeden z uvedených článků memoranda, a to adopci dětí homosexuálními páry. V současné době návrh tohoto zákona leží v senátu, ale i kdyby senát tento zákon odmítl, vlastizrádná sněmovna, složená v současné době z lidí podporujících nasouvání zásad NWO do Evropy a Ruska, by senát pouhou převahou hlasů, tedy 101 hlasem přehlasovala, stejně jako i eventuální nesouhlas prezidenta republiky. Tyto počty v jednacím řádu sněmovny jsou do nebe volající.

Dvouhodinový pořad o memorandu ze Štrasburku, a zdůrazňuji, že vlastním kopii originálu, proběhl minulou sobotu a v současné době je na youtube, kde jej stáhlo již na 15 tisíc diváků a posluchačů. Zároveň čtenáře upozorňuji, že živé vysílání na www.svobodne-radio.cz s oběma statečnými biskupy, kteří neváhali a materiály mi poskytli ke zveřejnění, i přes sankce, které jim ze strany vedení katolíků hrozí, právě o tomto memorandu, proběhne již zítra, ve středu 16. 3. od 19 hodin.

A přesně podle scénáře o zhloupnutí populace světa, jak prosazuje NWO, jde i české ministerstvo školství, když hodlá zrušit speciální a praktické školy a mentálně postižené děti začlenit do tříd se zdravými dětmi, inkluzivní školství. Zároveň se již dnes začíná provádět elektronické čipování lidí, začalo tím Švédsko, takže materiály ze Štrasburku jsou naplňovány.

Zbývá nám jediné, nečekat téměř dva roky na příští volby, ale masivními demonstracemi svrhnout tuto vládu a parlament a namísto vlastizrádců poslouchajících na slovo NWO dosadit do odpovědných funkcí lidi, kteří konečně budou pracovat pro svobodu a důstojný život občanů této země. Pokud nevystoupíme z EU, i když by to znamenalo na čas snížení naší životní úrovně, pokud nevystoupíme z NATO, kdy se i k nám nasunou vojska NATO představovaná stoprocentně vojsky USA, aby se v případě revolty českých lidí obrátila proti nám, násun NWO bude pokračovat včetně jeho plánu na rozvrácení tradiční Evropy vlnou nelegálních imigrantů. A musíme si uvědomit, že vojska Islámského státu, samozvaného a nikým neuznaného, v současné době ustupují a zdá se, že ofenzíva spojených vojsk již brzy udělá s IS řádný konec. I proto se Vladimír Putin zřejmě rozhodl, že část vojsk již ze Sýrie stáhne, protože bude muset čelit páté koloně ve vlastní zemi, představované agentem NWO Kirillem. A dle sdělení televize Al Jazeera, islámisté na všech frontách ustupují, protože více než 400 tisíc islámských vojáků je již nyní v Evropě, skrývající se za uprchlíky a nemá tam tudíž kdo válčit. Jaký tady mají úkol, snad nemusím vysvětlovat. Mnoho času nám již nezbývá, pokud nebudeme konat rychle, pokud národ nepovstane a nevyjde do ulic, bude pozdě a dopadneme stejně jako Německo, kde se lidé již tolik bojí, že se o problému nechtějí ani bavit. Díky Angele Merklové, dosazené do funkce NWO, je podle mne Německo již ztracené a za pár let se stane muslimskou zemí. A povšimněte si prosím, mnoha fotek, na kterých má Angela spojené prsty. Když byste fotku obrátili vzhůru nohama, viděli byste, že to je pyramida, znak právě NWO. Mnoho času nám nezbývá, měli bychom konečně povstat a naši zem zachránit, nikdo jiný to za nás neudělá, žádní Blaničtí rytíři, neboť jimi jsme my sami. Mysleme na to.

Vladimír Kapal

 

[wp_ad_camp_2]

[wp_ad_camp_3]

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
12 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře