Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Vedení v Kyjevě se „úplně zbláznilo“, řekl Putin
  Vedení v Kyjevě se „úplně zbláznilo“, řekl Putin

  Vedení v Kyjevě se „úplně zbláznilo“, řekl Putin

 • Od netrpělivosti ke klidnému očekávání
  Od netrpělivosti ke klidnému očekávání

  Od netrpělivosti ke klidnému očekávání

 • Melania si přeje, aby se Tucker Carlson stal v roce 2024 Trumpovým viceprezidentem
  Melania si přeje, aby se Tucker Carlson stal v roce 2024 Trumpovým viceprezidentem

  Melania si přeje, aby se Tucker Carlson stal v roce 2024 Trumpovým viceprezidentem

 • Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování
  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

Související zprávy

 • Vtip, co není vtipem. Prosíme všechny očkované….
  Vtip, co není vtipem. Prosíme všechny očkované….

  Vtip, co není vtipem. Prosíme všechny očkované….

 • Zprávy od meldy 17.Q5.2Q21
  Zprávy od meldy 17.Q5.2Q21

  Zprávy od meldy 17.Q5.2Q21

 • Vtip, co není vtipem
  Vtip, co není vtipem

  Vtip, co není vtipem

 • Čo by ste mali vedieť o politike, alebo raz nám bude dobre…
  Čo by ste mali vedieť o politike, alebo raz nám bude dobre…

  Čo by ste mali vedieť o politike, alebo raz nám bude dobre…

Kruh se uzavírá.

…..bylo by dobré si pro dokreslení celosvětové situace a dění přečíst následující článek. Zapadne Vám opět mnoho detailů do dnešních dějů…..

06:54

notre dame 2

Kruh sa uzatvára

Denník SME priniesol 6.mája 2003 túto radostnú správu: Na Slovensku sú slobodomurári hlavne v Bratislave a medzi umelcami, novinármi, vedcami, lekármi, povedal včera slobodomurársky majster Peter Bu, ktorý tu pred desiatimi rokmi založil lóžu Humanizmus. Tvrdí, že je v nej združených niekoľko desiatok ľudí. Presné číslo ani mená však povedať nechce – tvrdí však, že sa chystá už druhá a tretia lóža.[wp_ad_camp_1] Aby nebol pohľad na slobodomurárske aktivity jednostranný dovoľujem si doplniť tieto oficiálne (exoterické) a neúplne informácie poznámkami a kópiami originálnych dokladov, ktoré som vložil do pôvodného textu SME a očísloval.1) Toto je kópia originálneho listu. (averz a reverz) vytlačený na kriedovom papieri. Je to práve ten, čo Veľmajster lóže v rozhovore pre SME spomína. Bol vydaný z príležitosti založenia prvej lóže po nežnej revolúcii na Slovensku.- v Nitre. Svetlo do nej priniesli bratia z Brna. 9. mája 1992. O tejto akcii tlač ani ostatné média nepriniesli žiadnu správu. Ako sa možno nižšie presvedčiť, tak br. Peter Bu verejnosť informuje nepresne a dá sa povedať, že skôr zámerne.V spomenutých lóžach sú registrovaní aj viacerí politici ministri poslanci súčasnej vlády aj tých minulých. Napríklad: Ján Čarnogurský patrí k rádu Nemeckých rytierov, Vladimír Mečiar bol vyznamenaný rádom Maltézskych rytierov a v rovnakom ráde bol dekorovaný aj prezident Slovenskej republiky zakrátko po nástupe do funkcie.ZMENA – týždenník č. 14/92 uverejnil článok pod názvom“ Tichá zvesť“:
že dňa 12. chešvanu 5782 v Bratislave znovu založili „humanistickú“ organizáciu B´nái B´rith (Synovia zmluvy) na Slovensku, ktorá si zvolila názov Tolerancia. Prišiel ju inštalovať prezident európskeho dištriktu Maurice Honigbaum z Francúzska a s riaditeľom XIX. dištriktu prof. dr. Ehrlichom, tiež zástupcovia kontinentálneho dištriktu Veľkej Británie, prezidenti z Viedne a Budapešti, desiatky priateľov a hostí. Za slovenskú verejnosť prišiel zhromaždenie pozdraviť predseda SNR F. Mikloško a takmer celá vláda na čele s premierom J. Čarnogurským, primátor Bratislavy, diplomatický zbor, mnohí verejní činitelia, pozdravy poslali biskupi. Prejavy predniesli: Honigbaum, Ehrich, Mikloško a prezident bratislavského spoločenstva doc. P. Traubner. Oficiálna tlač ani stranícke tituly KDH sa o tejto udalosti nerozširovali.

2) Veľmajster lóže br. Peter Bu, keď nechcete verejnosti prezradiť mená svojich bratov, urobím to za Vás, aj keď tu nebudú uvedení všetci. Národ predsa má právo v demokratickom štáte, kde sa opätovne verejne prezentujete, poznať s kým má tú česť.

Menoslov členov BB Tolerancia, Bratislava 1) František Alexander 29) Ladislav Polák 2) Gabriela Alexandrová 30) Anna Považanová 3) Juraj Alner 31) Peter Redlich 4) Pavol Breiner 32) Zuzana Redlichová 5) Juraj Danciger 33) Igor Rintel 6) Ľudovít Doj 34) Peter Salner 7) Zuzana Dolejšiová 35) Eva Salnerová 8) Tibor Feldmár 36) Ervin Schonhauser 9) Ľudovít Fischer 37) Vojtech Schragge 10) Viera Fischerová 38) Otto Šimko 11) Jaroslav Franek 39) Peter Šťastný 12) Mária Fürediová 40) Juraj Stern 13) Dagmar Gavorníková 41) Zuzana Sternová 14) Tomáš Gertler 42) Irena Stromfová 15) Katarína Gertlerová 43) Eva Trachtová 16) Ivan Horský 44) Pavol Traubner 17) Otmar Karpfen 45) Katarína Traubnerová 18) Tomáš Kauffmann 46) Milan Valášek 19) Tomáš Kraus 47) Herta Vyšná 20) Tatiana Krausová 48) Loránd Vyšný 21) Pavol Kučera 49) Jozef Weiser 22) Eva Langerová 50) Jozef Weiss 23) Zolo Lenský 51) Tomáš Weiss 24) Juraj Mencer 53) Peter Werner 25) Ivan Pasternák 54} Katarína Zavarská 26) Zuzana Pasternáková 55) Miloš Žiak 27) Alica Pásztorov 56) Marina Žiaková 28) Boris Plintovič

SME: Ako píše lóža na svojej internetovej stránke „úsilím slobodomurára je cesta, ktorá ho sebazdokonaľovaním privedie k pochopeniu podstaty týchto dvoch pojmov, ktoré vylučujú akýkoľvek dogmatizmus, osobnú, národnostnú etnickú a rasovú neznášanlivosť, rovnako ako totalitu“.

3) Vedúcou myšlienkou slobodomurárov bolo a je: „Rozbiť starý svet a postaviť nový na slobodomurárskych základoch“! Následne prezidenti, ministri a poslanci štátov, ktoré vstúpili do Spoločnosti národov, neskôr do OSN a ktorí navrhovali a schvaľovali rôzne zákony a zmluvy – nikdy nevykonávali vôľu svojho ľudu, ale počúvali príkazy a rozkazy slobodomurárskych lóži ku škode vlastných národov. Občania si túto pascu neuvedomujú v plnom rozsahu. Táto satanská politika je však stále rovnaká, ibaže dnes sú nám predkladané inštitúcie ako: MMF, CFR, OECD, NATO atď a smerujeme (lákajú nás, sľubujú sú veľmi nedočkaví hoci naoko robia drahoty a rôzne strašenie ak nevstúpime) do Európskej únie…

SME: O pôvode slobodomurárov panuje niekoľko legiend, väčšinu z nich však vytvorili sami slobodomurári. Slobodomurárstvo, ako ho poznáme dnes, sa pravdepodobne zrodilo zo stredovekých remeselníckych cechov, lóží murárov. V tomto čase sa murári, hlavne budovatelia chrámov, vysokokvalifikovaní odborníci, tešili značnej úcte. Vďaka pápežovi sa mohli voľne pohybovať, na rozdiel od ostatných poddaných. Tajomstvá svojho remesla si chránili v lóžach, aby medzi nich neprenikol nikto „nekvalifikovaný“. Mali vlastné etické normy, ale aj poznávacie znamenia.

4) To, čo je vyššie napísané je naozaj už len legenda pre romantikov. A naivné duše. Skutočnosť je však veľmi prozaická. Slobodomurárstvo je čosi celkom iné, než prirodzený život a aktivity štátu. Pomocou miestnych jednotiek (lóži) a s použitím nástrojov medzinárodných financií, kapitalistickej tlače, ostatných masmédií a ďalších prostriedkov môžu slobodní murári a sionisti paralyzovať činnosť legitímnej vlády, a hatiť všetko jej úsilie o ochranu a prosperitu národa. Počas uplynulých dvoch storočí sa slobodomurárstvo stalo neustále rastúcou silou v európskej a americkej politike a má stále väčší podiel na ovládaní toku udalostí celého ľudstva.

 

[wp_ad_camp_1]

 

Nezabúdajme, že aj moderná história je z veľkej časti sprisahaním proti pravde. Citujem slová Eda Eckerta, ktoré stoja za úvahu: „Žiaden štátnik nemôže rozumieť súčasnej epoche, ani motívom, ktoré sú za medzinárodnými udalosťami, ani vývoju politického a sociálneho života národov, ani politickému a sociálnemu zmyslu istých súčasných fráz a termínov vo svete. Vidí iba fakty, ale nevie, odkiaľ prišli a nevie, čo má proti ním robiť – ak dôkladne nepreštudoval slobodomurárstvo a nespravil sám zo seba majstra všetkých tých vecí, ktoré právom patria k charakteru a aktivitám slobodomurárstva“!

SME: Prvé pravidlá akási ústava slobodomurárov bola spísaná v roku 1723 a platí pre nich dodnes. Z cechovníckych lóží vznikli tzv. „operatívne, staviteľské lóže“ mysliteľov – inteligentov. Stredisko novovzniknutej organizácie bol Londýn.

5) Slobodomurárstvo založil anglický kancelár Francis Bacon spolu so židom Ashmollom r. 1604. Prvá slobodomurárska lóža bola založená r. 1717 a prvá ústava bola potvrdená r. 1720 a nazvaná konštitúciou, v ktorej je obsiahnutá ľavicová kabbala (tým sa zdôrazňuje, že slobodomurári sú protivníkmi Krista) Práve z nej vzišlo nepriateľstvo všetkých „ľavicových“ strán k Cirkvi a priateľstvo slobodomurárov k sionistom a spájala ich spoločná nenávisť voči všetkým „pravicovým“ stranám.

SME: V lóžach sa stretávali záujemcovia o architektúru, šľachtici a iné význačné osobnosti svojej doby. Materiál, pracovné nástroje a metódy murárov nadobudli symbolický význam, ktorý sa vzťahoval k budovaniu Šalamúnovho chrámu, čo je analógia so zdokonaľovaním jednotlivca. Idea slobodomurárstva sa zvykne definovať dvoma pojmami: humanita a tolerancia.

6). Od tých čias však prešli transformáciou a touto rozprávkou balamutia nielen ľudí v každom národe, ale aj svojich bratov na najnižších stupňoch zasvätenia.
Pod heslami liberalizmu demokracie a ľudských práv sa ľudia sveta postupne stanú modernými otrokmi kapitálovo silných jedincov, klanov a nadnárodných spoločností.

SME: Prenasledovanie cirkvou trvalo až do polovice 20. storočia. Po čase vznikli pod rúškom slobodomurárskej organizácie nové mystické pseudo- a paraslobodomurárske lóže a tajné spoločnosti, ktoré mali blízko k okultizmu.

7) Marxizmus a slobodomurárstvo majú spoločný ideál pozemskej blaženosti. Aby dosiahli svojich cieľov, používa slobodné murárstvo sociálne a hospodárske revolúcie proti vlasti, rodine, majetku, morálke a náboženstvu. Slobodomurári svoje ciele dosahujú skrytými podvratnými prostriedkami uvádza do pohybu sektárske politické minority. Komunizmus zase verejnými podvratnými prostriedkami pričom sa opiera o politiku más, využívajúc ich túžby po sociálnej spravodlivosti.

Slobodomurárstvo je vlastne mysteriózne „náboženstvo“, úplne odlišné a cudzie kresťanskej viere. Tak ako iné mysteriózne kulty vedie cez zdanlivú toleranciu a uznanie cudzích božstiev k synkretizmu, a podkopáva dôveru k iným náboženstvám.
Mudrci Sionu hovoria, že Talmud je dušou Židovstva a Kabbala dušou Talmudu. Preto musí byť pravý žid Kabbalistom. Pravdou však zostáva, že kabbala má pramálo spoločného s učením Mojžišovým, – je zmesou babylonského a egyptského tajného učenia, a od neho sa odvíja celá slobodomurárska filozofia vyššej mágie. Kabbale vďačia za svoje tajomstvá, rituály a symboly všetky slobodomurárske združenia.

Prvotná kabbala mala za úlohu na základe výpočtov predpovedať zatmenie slnka. Egyptskí kňazi tieto výpočty držali v hlbokom tajomstve, lebo práve predpovedaním zatmenia národ zastrašovali a udržiavali v poslušnosti. Výpočty robili s číslami, každé číslo malo svoje písmeno a písmená tvorili slová. Napríklad: kňazi vedeli, že zatmenie slnka nastáva vždy po 18. rokoch, ale nie na rovnakom mieste, avšak vždy za 54 rokov.
Slovo kabbala v hebrejčine (ak-bal = večné zničenie – slnka, teda zatmenie) dáva zároveň aj číslo 54. Obdobie od jedného zatmenia do druhého bolo nazvané SAROT a v hebrejčine toto meno dáva číslo 666, teda číslo šelmy z Apokalypsy… Keď spočítame toto číslo, dostaneme číslo 18, čiže počet rokov od zatmenia do zatmenia. Keď zase vynásobíme 666 medzi sebou, dostaneme číslo 216 a to sú mesiace za obdobie 18.-tich rokov atď. Poznanie týchto výpočtov sa nazýva kabbala (grécky = múdrosť, tajné učenie). Odtiaľ pochádza sekta gnostikov, t.j. znalcov kabbaly, a od nich sa odvíjali sekty slobodomurárov.

[wp_ad_camp_1]

 

SME: Slobodomurárstvo odmietalo diktatúry ako fašizmus, nacizmus a diktatúru proletariátu, počas vojny boli prenasledovaní, pretože odmietali prenasledovanie Židov. Prenasledovali ich aj komunistické vlády. (hr)

8) Uvedomuje si vôbec ľudstvo čo všetko vytvoril sionizmus a slobodomurári?
– liberalizmus dopomohol stvoriť svetový kapitalizmus.
– stvorili zlaté aj červené internacionály. Zlaté vedú Rotschildovci a ich súkmeňovci, a tým červeným dodal rozum rabínsky syn Karol Mardochaj Marx.
– internacionály zdanlivo pracujú proti sebe, ale v skutočnosti sú ako dve račie klepetá, – rozdrtia všetko, čo sa im medzi ne dostane. V podstate išlo o zboľševizovanie celého sveta (komunizmus, ktorý odskúšali od VOSR v Rusku bude zavedený v celom svete – to je tá stále utajovaná „Totalitná svetovláda“ a žiaľ, nedá sa vyskúšať na zvieratách, ale ľuďoch. A kto si to ani po uplynulých sto rokoch neuvedomuje tomu pripomínam slová z Apokalypsy – Zj.Jána: „Máte oči a nevidíte, máte uši a nepočujete…“)!
– financujú zbrojársky priemysel.
– podnecujú národnostné konflikty, podporujú občianske revolúcie, vojny a pripravujú sa aj na budúcu III. svetovú vojnu.

SME: Známi slobodomurári
G. Washington, G. Garibaldi, G. E. Lessing, J. G. Fichte, J. W. Goethe, W. A. Mozart, Eduard Beneš, A. Mucha, Th. Roosevelt, A. Rašín, M. R. Štefánik

9) tiež medzi nich patril kráľ Bedřich Veľký, František Lotrinský, kráľ Gustav (švédsky), kráľ Eduard VIII. Manuel Ortela Valladeraz, André Lebey, Ch.Radcliff, Adolf Cremier, Diderot, Helvétius, Voltaire, Rousseau. Mirabeau, Josef Balsamo alias Cagliostro, William Lilly (astrológ), Eliáš Ashmole, Francis Bacon, Goethe, Albert Pike (uznávaný SM pápež), T. G. Masaryk, Fr. Roosewelt, Kemal paša Ataturk, Magalhaes Lima, Mertinez Paschalis, herci: Douglas Fairbanks, Tom Mix, Harold Lloyd, atď.

Spolu so Židmi ich obviňujú „za všetko zlo“

SME: O slobodomurároch koluje veľa rôznych fám. Spolu so Židmi bývajú obviňovaní, že majú na svedomí „všetko zlo na svete,“ pripisuje sa im ovládanie politiky a ekonomiky.

10) Taktika slobodomurárstva a sionizmu sa nezmenila po stáročia, je v podstate stále rovnaká – zmocniť sa financií, rozložiť verejnú mienku, zbaviť národ jeho duše a ducha, ovládnuť rozhodujúci politický svet a potom točiť a hrať s národmi ako s figúrkami na šachovnici. Avšak ešte aj dnes sa nájde veľa naivných ľudí, ktorí si myslia, že ide len o nevinnú hru „nudiacich“ sa intelektuálov, ktorí filozofujú a hrajú sa na svojom piesočku.

SME: Negatívny postoj voči slobodomurárom vyplýva podľa odborníkov najmä z toho, že ľudia o ich činnosti a učení nevedia. „Slobodomurári pôsobili a pôsobia ako uzavreté spoločnosti, o ktorých nie je dostatok informácií. Tam, kde nie sú informácie, vznikajú fámy,“ myslí si odborník na sekty a nové náboženské hnutia Miroslav Lojda z Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví.

[wp_ad_camp_1]

 

11) To myslí pán M. Lojda vážne? Keď áno potom nie je odborník ale najskôr slobodný murár, ktorý zahmlieva verejnosti ešte viac pravdu. Aby mal teda viac informácií, odcitujem slobodomurársku prísahu z Konštitúcie ČSR veľkej lóže Dielne ľudskosti (ktorá je platná pre všetky lóže) a znie: „Na túto uholnicu, symbol svedomia a spravodlivosti, na túto knihu Konštitúcie, ktorá bude odteraz mojim zákonom (teda nie zákony platné pre občanov), zaväzujem sa zachovať slobodomurárske tajomstvo neporušené. Zaväzujem sa, že nikdy nič nepoviem ani nenapíšem o veciach, týkajúcich sa rádu, ktoré tu uvidím a vypočujem, iba ak by som k tomu dostal súhlas, a že to vyjadrím spôsobom, ktorý mi bude oznámený. Sľubujem, že budem na diele slobodného murárstva pracovať horlivo, vytrvalo a pravidelne. Sľubujem, že budem milovať svojich bratov a v praxi prevádzať za všetkých okolností veľký zákon ľudskej solidarity, ktorý je morálnou doktrínou slobodného murárstva. Budem pomáhať slabým, budem spravodlivý voči všetkým, budem oddaný svojej rodine, vlasti a ľudstvu. Budem dbať na svoju osobnú dôstojnosť. Sľubujem, že sa podrobím Konštitúcii ČSR veľkej lóži „Dielne ľudskosti“ v jej terajších ustanoveniach, ako aj tých, ktoré budú prijaté neskoršie (tu vidieť, že každý brat prisahá i na to, čo bude…). Súhlasím, aby proti mne boli použité tresty obsiahnuté v Konštitúcii československej veľkej lóže Dielne ľudskosti, ak nedodržím tieto záväzky.

Z uvedeného jasne vyplýva, aká závažná je taká prísaha na uholnicu. Keď si čitateľ uvedomí, že do lóže vstúpia mladí ambiciózni ľudia, ktorým budú bb všemožne pomáhať, aby sa dostali na nimi vytýčené, popredné miesta v štáte a dostanú príkaz – referovať o všetkom, čo ich bude zaujímať. Touto prísahou prakticky slobodomurárstvo získava všetky i tie najutajovanejšie tajomstvá (to je morálka…V podstate ide o geniálne premyslenú špionážnu činnosť a preto musia byť bb murári utajení, aby mohli „pracovať“… Nech sa potom nikto nečuduje ich celosvetovým výsledkom)!

SME: „Vo všeobecnosti platí zásada, že čo je nepoznané, je v istom zmysle aj tajomné. Inými slovami, čo je opradené pláštikom tajomstva a záhad, vyvoláva v našom vedomí pocit nedôvery. A od nevedomosti je už len krôčik k odmietaniu – už v podvedomí odmietame to, čo je nám cudzie,“ uvádza historička Katarína Hradská vo svojej štúdii k dejinám slobodomurárov za prvej Československej republiky.

12) Nečakal by som od historičky na dejiny slobodomurárov tak lacné vysvetlenie tohto fenoménu. Mala by vedieť, že príroda a história sú dve učiteľky života. Spoločne nám ukazujú, že život ľudstva je pretkaný ustavičným bojom. Je to večný zápas dvoch princípov – dobra a zla. Táto polarita musí byť v neustálej rovnováhe, v opačnom prípade by absolútne dobro síce ukončilo boj, ale na druhej strane by znamenalo aj koniec života. Preto k potieraniu zla je nutné ho spoznať, čo najskôr. Podľa užívania rozumu sa dá ľudstvo rozdeliť na dve skupiny:

A) Prvú skupinu tvoria dravci a šelmy ľudskej spoločnosti, – silní jedinci, ako ich vytvoril liberalizmus… Práve táto skupina bez ohľadu na všetkých ostatných sa derú k vrcholu cez mŕtvoly. Svoj vzostup plánujú chytráckym a rafinovaným využívaním rozumu.

B) Druhú skupinu, ktorá tvorí markantnú väčšinu ľudí, používa svoj rozum k vytváraniu podmienok pre pokojné súžitie so všetkými. Táto väčšina je však neustále ohrozovaná nápadmi silných jedincov, ktorí sa usilujú využiť schopnosti a prácu všetkých vo svoj vlastný prospech. Zároveň tiež ťažko rozoznáva nebezpečné nástrahy silných, aby postrehla ľstivé zlo obalené v pekných slovách a heslách. Táto druhá skupina sa ešte delí na tri druhy ľudí:

1. vedia, že niečo nie je v poriadku. Majú pocit neistoty, cítia sa ohrození ale nerobia nič, pre svoju záchranu – dúfajú v Božiu pomoc.
2. tiež nie sú spokojní. Nevedie sa im dobre a mnohým dokonca veľmi zle (to sú robotníci). Je ich veľká masa, ale nedokážu použiť svoj rozum ani na to, aby si uvedomili, že sú v područí sionistov a slobodomurárov, ktorí ich vedú podľa zásad marxizmu-leninizmu a triedneho boja.

3. postrehli nebezpečenstvo, hľadali a našli jeho pôvod a podstatu a vedú proti nemu boj. Sú to zväčša mladí ľudia, ktorým ešte nevnikol do krvi jed demoliberalizmu. Práve týchto ľudí zvádzajú na scestie tajné spoločnosti. A tak tomu bolo i za prvej ČSR.

SME: Slobodomurári podľa Miroslava Lojdu nie sú sektou, ale bratstvom či rádom. „Považujú sa za duchovný rád usilujúci zhromaždiť hodnotných jednotlivcov, ktorí by sa inak nestretli, a takto vytvoriť jadro pre budúce zjednotenia ľudstva,“ hovorí. (mar)

[wp_ad_camp_1]

 

13) Má pravdu jedine v tom, že sa usilujú predovšetkým zo schopných a vybraných jedincov vychovať za seba nástupcov, ktorí vždy pokračujú v ich stopách za vytýčeným cieľom. Ostatní sú vykonávateľmi ich želaní a tvoria vlastnú silu top slobodomurárov a sionistov.

Niektorí bratia – autori a pramene (slobodomurárske časopisy) uvádzajú v uvedenom období celkový svetový počet Veľkolóži a ich odnoží na 144 (12 x 12 kmeňov), ktoré vraj združujú až 22 miliónov členov!
Každý by sa mal zamyslieť nad týmto počtom slobodomurárov ako tajnej spoločnosti, medzinárodne organizovanej a rozšírenej po celom svete. Prečo je tajná… čo vlastne sleduje… a na čo slúži tak obrovská „armáda“.ľudí?!

SME: Na Slovensku majú podľa historikov slobodomurárske lóže tradíciu ešte z čias Rakúsko-Uhorska. Podľa historičky Kataríny Hradskej bolo pred prvou svetovou vojnou na Slovensku zaevidovaných 32 lóží a krúžkov so 477 členmi. Centrom bola Bratislava. Nové lóže vznikli počas Československej republiky, s názvami ako Fides, Most, Harmónia, Mlčanlivosť, Hort, Philantropia, Ján Kollár, Veritas a ďalšie. Stali sa súčasťou celosvetovej slobodomurárskej organizácie B’nai B’rith. Ich členmi boli ľudia všetkých národností žijúcich v Československu, až 70 percent však tvorili Židia. Všetky lóže boli zakázané autonómnou slovenskou vládou v októbri 1938, ich majetok bol zabavený. Po vojne nakrátko lóže obnovili svoju činnosť, po komunistickom prevrate v roku 1948 bola ich činnosť znovu zastavená. Ich pôsobenie sa obnovilo v roku 1990.

14) Dovolím si K. Hradskú v niektorých tvrdeniach poopraviť.

Na Slovensku boli v tom období založené tieto lóže: Testvériség (Bratstvo -1922 ), Zips Unter Der Tatra (Bratský reťaz na úpätí Karpát -1894 a 20.4.1899 premenovaná na lóžu Szepes -Zips), Zur Verschwiegenheit (Mlčanlivosť), vedecký spolok Urania, Ján Kollár (28. šebatu AL 5685 = 20.1.1925), Most, P. J .Šafárik (9.1.1926), Comenius, Vatra, Veritas (Pravda), Ressurrexit (Vzkriesenie), Felicitas (Šťastie), Phoenix, Progressio, Gomor, Charitas, Kárpát, Fides, Concordia, krúžok Ján Milec (25.7.1930) atď.
Na zasadaní Najvyššej lóže IOBB z 5. až 8. mája 1935 bol oznámený Distrikt celkový stav lóži a počet bratov. ČSR patrí pod X. Distrikt má 16 lóži a 1882 bb.- členov.
(mar)

SME: [6. 5. 2003]

15) Uverejnený článok SME (spolu s anketou na internete) nie je taký nevinný ako sa nezasväteným ľuďom zdá. Jeho pravý cieľ spočíva v tom, aby lóže na Slovensku zistili, ako sa verejnosť postaví k slobodomurárstvu dnes, a čo o ňom vlastne mladá generácia vie, kto je zblbnutý prozápadne, dutý a manipuľovateľný…Slobodomurári veria a cítia sa v každom štáte tak silní, že im už nikto nemôže uškodiť, lebo kruh nad svetom aj slobodomurárskych snáh sa uzatvára. Do tohto kruhu má spadnúť aj Slovensko ak povie ANO v referende o vstupe do NATO a EÚ. To nie je náhoda, ale premyslený ťah, že začiatok referenda bol naplánovaný na 16.-17.mája 2003, kedy dôjde k zatmeniu Mesiaca (astrológovia vedia, čo mám na mysli), ani to, že br. Peter Bu 10 dní pred týmto dňom verejne vystúpil a priznal fungovanie slobodomurárov na Slovensku (dovtedy to všemožne utajovali). Rok 2003, v ktorom padne osudové rozhodnutie národa má hodnotu čísla 5, je to číslo Jupitera a znamená dobrodružstvo, cestovanie, skúsenosť – výstihuje charakter sľubovaných výhod po vstupe do EÚ.

[wp_ad_camp_1]
B’NAI B’RITH a slovenská politika
Na Slovensku je BB – aspoň podľa rešerší tlače – omnoho viac aktívnym rádom než v Českej republike. Možno je to ale preto, že Slovensko nie je tak proizraelskou krajínou ako je Česká republika.
Letmou rešeršou tlače napríklad zistíme, že predseda tamojšej pobočky BB neúnavne protestuje pri každej udalosti, ktorá aspoň trochu zaváňa antisemitizmom.
Napríklad 10. 4. 1997 slovenská židovská komunita vyzvala slovenských politikov a vládnych činiteľov, aby sa dištancovali od prejavov fašizmu. Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku a BB vo vyhlásení upozornili na „rozširovanie antisemitskej a extrémnej nacionalistickej literatúry“, a to aj za peniaze daňových poplatníkov úradnou cestou do základných škôl, na „profašistické aktivity štátom podporovanej Matice slovenskej“, tvorbu „rasizmom podfarbených zákonov“ , „protižidovský vandalizmus“ a „na neochotu slovenskej justície uplatňovať zákon voči zisteným páchateľom antisemitských trestných činov“. (Autor neuvedený. Židia v SR sa sťažujú. Vyzvali slovenskú vládu k ráznym činom, Svoboda, 11.4.1997).
16. 9. 1997 išli dokonca Slováci na koberček. Slovenský premiér Vladimír Mečiar prijal na jeho žiadosť prezidenta BB Tommy Baera. Ten s ním rokoval „o rastúcich prejavoch antisemitizmu na Slovensku“. Konkrétne išlo o antisemitské články v provládnom denníku Slovenská republika, o školskú príručku emigračného historika Milana Ďuricu a skresľujúce údaje o vojnovom Tisovom režime a o niekdajšom prepadnutí bratislavského rabína a ďalšie incidenty. Mečiar sa Židom ponížene ospravedlnil: „Za všetko, čo by mohlo znepokojovať židovskú obec, sa pán premiér ospravedlnil“, povedala hovorkyňa premiéra Magda Pospíšilová. (ČTK. Šéf židovskej organizácie rokoval s premiérom, Hospodárske noviny 17.9.1997).
Denník Slovenská republika pritom patrila Mečiarovmu HZDS. Ten sa tiež ozval ústami svojho bývalého šéfredaktora, poslanca HZDS Jána Smolca, ktorý v jednom z úvodníkov napísal: „Baer navštívil Slovensko pred dvoma dňami. Prišiel, aby nám pripomenul incidenty proti židom (niekdajšie prepadnutie bratislavského rabína), vážne nás pokarhal za školskú príručku Milana Ďuricu. Zvlášť však hosťa znepokojujú rastúce prejavy antisemitizmu a konkrétne vraj ide o antisemitské články v Slovenskej republike“, pripomína. „Svetoobčana a súdruhovia marxisticko-leninského razenia možno týmto výrokom zatlieskali. Slováci však smutne pokrútili hlavami. Opäť sa našiel človek, ktorý na Slovensku hľadá pupok fašizmu“, píše denník. Autor poznamenáva, že tri roky viedol denník, v ktorom „razantne bojovali za národnú samostatnosť, úprimne milovali svoj národ, ale nie za cenu nenávisti k iným národom“. (Autor neuvedený. Pupok fašizmu, in: Bratislavský deň, 20.9.1997).
Nebolo to po prvý raz, čo si predstavitelia BB na Slovensku sťažovali na údajný antisemitizmus. Keď napríklad v roku 1996 navštívil Bratislavu Lyndon LaRouche, americký ekonóm, neúspešný kandidát na post prezidenta USA za Demokratickú stranu, nebral si vo svojej prednáške servítku na ústa: Európsku úniu označil za spolok parazitov, napadol Veľkú Britániu, Medzinárodný menový fond, Svetovú banku a Svetovú obchodnú organizáciu. A B’nai B’rith označil za „fašizoidný konzervatívny gang“. Proti tomu sa okamžite ozval prezident bratislavskej pobočky B’nai B’rith Juraj Stern. (Autor neuvedený. Lidové noviny, 30. 8. 1996, s. 2).
[wp_ad_camp_1]
Podobne urazene reagoval na údajné antisemitské výroky hovorcu slovenského premiéra Jozefa Krošláka v rozhlasovom rozhovore. Ten v interview položil reportérovi protiotázku, či je „katolík alebo žid“. Po kladnej odpovede na prvú časť sa spýtal, „prečo sa nesprávate kresťansky, prečo ľudí nemilujete, ale podvádzate?“ Prezident bratislavskej odbočky BB a rektor Ekonomickej univerzity Juraj Stern opäť rozhorčene protestoval: „Nemôžem inak ako aspoň jednu z otázok vnímať ako antisemitskú“, vyhlásil Stern a požadoval verejné ospravedlnenie. (Autor neuvedený. Mečiar si zaslúži, koho si vybral, Slovo, 9. 4. 1998).
Ako sa zdá, politik, ktorý nechce mať problémy, sa naopak snaží s rádom vychádzať dobre. Tak si napríklad slovenskí novinári doberali kandidáta KDH Jána Čarnogurského, prečo sa ako zástanca zásadovosti katolicizmu nevyjadril ku skutočnosti, že sa zúčastnil otvorenia pobočky B’nai B’rith, aj keď dobre vie, aký názor má katolícka cirkev na spoluprácu s organizáciami podobného typu (KDH ide len o reklamu, Právo, 9. 10. 1996, s. 6)
Ale aby sme sa nezaoberali len dávnou minulosťou – aj poverená premiérka Iveta Radičová navštívila lóžu BB. „Profesorka Iveta Radičová, sociologička, ministerka práce a sociálnych vecí v predchádzajúcej slovenskej vláde a kandidátka na prezidenta SR, navštívila našu lóžu 25. mája (2008)“, písalo sa na webových stránkach BB (http://www.bnaibritheurope.org/ bbe/content/view/640/lang, en /)B’nai B’rith na Slovensku
Roku 1994 bola obnovená košická lóža „Concordia“, ktorá tak nadviazala na predvojnovú činnosť lóže rovnakého mena, ktorá bola súčasťou dištriktu č. 10 – Československo (založená 6. 12. 1931).
Inaugurácia prebehla 15. januára 1994 v hoteli Fórum za účasti prezidenta Benta Melchiora, hlavného rabína Kodane. Slávnosti sa zúčastnil aj vtedajší primátor Košíc RNDr. Rudolf Bauer.
O oživenie lóže sa zaslúžil Samuel Kane (Kanengieser) z USA, pôvodom zo Spišského Podhradia. Ten navštívil v roku 1992 Košice a prejavil želanie obnoviť aktivity košickej lóže. Prvým prezidentom bol zvolený Dr. Oskar Rosenberg. (Slovakia – The Concordia Lodge in Kosice, 25. June 2007)
Členovia košickej lóže svoje aktivity popisujú nasledovne: „Toho času máme na programe mesačné stretnutie s prednáškami o judaizme, histórii košického židovstva a iné témy vedeckého a spoločenského charakteru. Ako hosťov máme hercov, generálnych konzulov, veľvyslancov a významné osobnosti spoločnosti z Košíc a celého Slovenska. Otvorenými schôdzami dáme možnosť účasti aj všetkým členom ŽNO Košice. Na Pesach sa pri sederovom stole stretneme s rodinami našich členov. Prvé letné dni organizujeme barbecue pre členov a naše rodiny, v prírode, neďaleko Košíc. Každoročne v septembri trávime weekend vo V. Tatrách v spoločnosti rodinných príslušníkov. Tam športujeme a utužujeme naše spoločenstvo. Rada sa schádza raz za mesiac a rieši organizačné veci a chystá program pre členov. Aj naše kontakty s bratskými lóžami sú časté a veľmi dobré. Stretávame sa osobne s bratmi a sestrami z Budapešti, Bratislavy, Prahy, Zürichu, Paríža, Londýna, Bazileji, Frankfurtu n / M. Spolu organizujeme krátke niekoľkodňové programy“. (Tomáš Tessera, prezident Lóže B’nai B’rith Concordia http://www.kehilakosice.sk/brit1.html)
Poslednou dobou iniciovala slovenská lóža Tolerancia (Bratislava) pravidelné stretávanie štyroch stredoeurópskych lóží – okrem bratislavskej aj spomínanú košickú (Concordia), pražskú (Renaissance) a budapeštianskú. Jedno z nich sa konalo od 24. do 26. októbra 2008 v Bratislave (Alner, Juraj. Special Meeting of the 4 Lodges in Central Europe, 09 December 2008). Program bol opäť prevažne pracovno-kultúrny. Bolo tiež dohodnuté, že podobné stretnutia sa budú konať každý rok – v roku 2009 v Košiciach, o rok neskôr v Budapešti a tento rok v Prahe.
Košická lóža je veľmi aktívna alebo skôr aktivistická – vydáva napríklad vyhlásenia, v ktorých odsudzuje údajný extrémizmus (keď napríklad odsúdila demonštráciu pravicovej politickej formácie Slovenská Pospolitosť v Košiciach dňa 18. novembra 2009 k dvadsiatemu výročiu Nežnej revolúcie) (B’nai B’rith Concordia Lodge condemns extrémist rally in Slovakia, 25 October 2009)
Lóže udržuje politické kontakty na najvyššej úrovni. Teššer píše, že sa konali dve stretnutia s ministrom zahraničných vecí ohľadom konferencie „Durban II, návšteva ministra spravodlivosti po antisemitských komentároch v parlamente a lóža tiež poslala otvorený list prezidentovi, premiérovi a predsedovi snemovne v tejto záležitosti.
Súčasným prezidentom je Juraj Alner, viceprezidentom Pavel Traubner, mentorom Peter Werner, aktivity ADL má na starosti Grigorij Mesežnikov, financie Ľubica Adamcová a sekretárom je Ivan Pasternak. Lóža má asi 60 členov.
Zdroj(1)
[wp_ad_camp_1]
Líbil se vám článek? Pošlete ho dál