Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Člověk a jeho život v Matrixu mezi bezduchými bio-roboty
  Člověk a jeho život v Matrixu mezi bezduchými bio-roboty

  Člověk a jeho život v Matrixu mezi bezduchými bio-roboty

 • Zrádný poddůstojník, který plánoval válku proti Trumpovým příznivcům, má být oběšen
  Zrádný poddůstojník, který plánoval válku proti Trumpovým příznivcům, má být oběšen

  Zrádný poddůstojník, který plánoval válku proti Trumpovým příznivcům, má být oběšen

 • JAG zatkl dalšího zločince ze CDC
  JAG zatkl dalšího zločince ze CDC

  JAG zatkl dalšího zločince ze CDC

 • Navy SEALs zachránili pohřešované děti z Maui
  Navy SEALs zachránili pohřešované děti z Maui

  Navy SEALs zachránili pohřešované děti z Maui

Související zprávy

Malachiho proces.

…..před několika lety jsem na jiném serveru zveřejnil článek Malachiho proces začal! Zajímavé, jak se situace od té doby vyhrotila a co následuje….

09:54

 

Malachiho proces začal!

Franz Xaver SCHMID

Kdo by mohl mít zájem v předvečer velké finanční a hospodářské krize po 2. světové válce, bezpochyby NOVÉ DOBĚ, de facto ulovit jednoho z nejdůležitějších duchovních vůdců a zcela ochromit jeho působení? Kdo by mohl mít zájem odvrátit pozornost od skutečných zločinů, které svou největší chamtivostí po kapitálu a moci přivedly celá hospodářství a státy na pokraj trosek? Kdo cynicky riskuje a utápí těžce vypracovaný blahobyt mas v podsvětí bídy? Kdo o to dokonce usiluje? Co má asi v úmyslu?

[wp_ad_camp_1]

Tento děj nazývám „MALACHIHO PROCESEM“ opírajíce se o název knihy autora Martina Malachiho: „POSLEDNÍ PAPEŽ“

Jedná se o skoro kompletní ochromení moci papeže. Proč? Svět se nachází na finančním a hospodářském dně. Aby bylo možné v tomto stavu udržet kontrolu nad světem, potřebuje velký kapitál, interní centrum světové moci, nového vůdce, který bude sjednocovat jak politické, tak duchovní vedení, neboť je zapotřebí zcela nových principů kontroly. V posledních desetiletích bylo toto vedení pěkně rozděleno: americký prezident a za ním stojící velký kapitál měli dalekosáhlou světovou politickou kontrolu, která je ovšem v poslední době velice citelně narušována islámským světem. Duchovní vedení bylo ponecháváno ještě z velké části papeži, ale aby nebyl příliš mocný, byla duchovní moc vyvažována navyšováním moci Dalai Lamy. Toto rozdělení kontroly se zdá být ale vnitřnímu kruhu vedení vládců světa pro nadcházející očekávané silné erupce budoucnosti příliš riskantní. Vsází se na mladého, dynamického vůdce, který by sjednotil obě tyto úlohy vedení: politické i duchovní. Tím je pak možné mít zcela pod kontrolou obojí. Tuto roli může zjevně do určité míry převzít americký prezident Obama, který mezitím mohl nastoupit do svého 2. funkčního období, ve spolupráci s institucemi kontrolovanými USA, které mají globální reálnou intervenční a vlivnou moc, mezi jinými např. OSN, MMF, americký mediální průmysl (Hollywood),… Tyto instituce se v konečném efektu snaží o zcela nový světový řád. Jedná se o již delší dobu zamýšlenou strategii. Od Obamy se od samého začátku očekávaly charismatické schopnosti, nemusí dbát žádných náboženských ani rasistických omezení, je naprosto „globální“, a je také mladý a ne více než 80-tiletý muž. Obama se jevil jako vhodný muž. Charisma, které pro něho bylo mediálně vytvořeno, ovšem mezitím výrazně oslabilo hlavně z důvodů obrovské globální finanční krize, na kterou dosud ani Obama neuměl účinně zapůsobit. Obamu je ale stále možné pomocí médií dostatečně pozvednout. Ten, kdo zde stále ještě stojí v cestě je papež, respektive duchovní moc, kterou zatím ještě má. Je zde snaha tuto duchodní moc dále přenést na Obamu, kterou by pak bylo možno řídit ze zákulisí relativně malého mocenského kruhu – je jedno, zda se jedná o Bilderberger spolek, trilaterální komisi, ilumináty nebo nějaké dosud neznámé uskupení. O koho přesně jde, se svět ještě dlouho nedozví. Tyto snahy jsou již plně v průběhu. K tomu je nutné “odstranit” papeže!!!!! O intrikách musíme mluvit v případě skandálu o údajném antisemistickém kněžském bratrstvu PIUS X., této vatikánské nehodě, při níž nechali určití neloajální poradci papeže “naběhnout ho přímo na nůž”. Biskup Williamson měl v tomto světovém dramatu tvořit jen předlohu, kterou bylo možno šikovně využít, aby byla katolická církev a její papežství masivně poškozena. Případ “Williamson” se stále ještě udržuje ve varu. Všemi právními

způsoby a prostředky se pokoušejí Williamsnovci a za nimi stojící síly vést dále proces a tím ho stále udržovat na očích veřejnosti.

Mezitím se v roce 2013 ukázalo, že válka proti katolické církvi zasahuje i do jiných témat. V médiích se naplno rozdmýchává neuhasínající oheň, který již překračuje odpovídající propagandu proti katolické církvi. Stále se objevují nová diskreditující témata, která se probírají v médiích: případy zneužívání v katolické církvi (zde se sahá až do časového období starého skoro 70let – od roku 1945). Masivní odmítavý postoj církve k tzv. registrovanému partnerství, antikoncepčním pilulkám po pohlavním styku… Zatímco veškeré ochabující snahy papeže, který chtěl zamezit všem vybředlým praktikám a znovu uvést katolickou církev ke své identitě, naráží na systematické neporozumění a zuřivé útoky, dokonce z vlastních řad.

O to tady jde: katolická církev a její křesťanská víra mají být potlačeny mocným zanedbáváním až se z ní stane zbytková instituce. Tímto je současná krize obzvláště tak hrozivá. Mnozí ještě zjevně nepochopili, že ti kteří na papeže a církev hází nejvíce špíny a také ateisté v této zemi si tím škodí sami sobě nejvíce.

Za Obamou stála až doposud, jako mocný tmavý stín, Hilary Clintonová, která zastupuje mezinárodní feministickou síť, která si předsevzala ve spolupráci s UNO velké věci v zemích třetího světa. Zde se jedná o velmi rozsáhlou kontrolu porodnosti a interupcí. Tato kontrola je současně i kontrolou populace. Už druhý den 1. Obamovy funkčního období bylo na toto uvolněno hodně peněžních prostředků. Hilary Clintonová musela nedávno ze zdravotních důvodů vzdát úřad ministryně zahraničí USA. Kolotoč světové politiky začal mít mezitím “kuckající motor”. Světová dluhová krize začala být hrozivější, Čína využívá svých šancí a v islámském světě probíhají mohutné převraty. Ale stále pociťujeme velkou tajnou moc, která chce dostat vše pod kontrolu.

Papež se svými katolíky zde překáží.

Už si víte odkud vítr vane?

Malachiho proces už dávno začal!!!!

Dr. Franz Xaver Schmid, 3.2.2009

nově zpracováno, resp. aktualizováno 10.2.2013

Dodatek 11.2.2013, večer:

Se zděšením a zvláště chabým pocitem v žaludku mě dnes kolem poledne zastihla zpráva o odstoupení papeže, kterou mi poslal emailem můj dobrý přítel. Spontánně jsem napsal email jedné katolicky smýšlející kamarádce, která se také hojně pokouší vyvážit prostřednictvím internetu nesmírnou moc systémových medií: „Dostali ho!“ Ano, prozatím ta smečka zvítězila. Ovšem opona světového divadla se ještě zdaleka nestáhla po poslední scéně! Nyní se lovecká smečka rozplývá v médiích chvalozpěvy. Představují ho jako „znamenitého“ papeže. Ti pokrytci. Ti zrádcové.

V následující dokumentaci přináším příspěvek o Martinu Malachim, který mi poslal 31.1.2013 jeden věrný katolík, jehož zde nechci jmenovat. Včera, 10.2.2013, když jsem přepracovával svůj text o Malachiho procesu, vzpomněl jsem si na tento email. Tak přece jsou v naší zemi stále velice citliví lidé, kteří cítí, co se stane. Svého věrného katolického přítele k nim počítám.

Text dokumentace:

„Poslední rozhovor s Martinem Malachim“

Malachi Martin byl poradcem 3 papežů, i toho, který byl papežem pouhých 33 dní a pak údajně zabit svobodnými zednáři. Malachi zemřel v roce 1999. Byl nalezen s mohutným dřevěným špalkem zaraženým v hrudníku. Malachiho poslední slova byla: „Byl to démon“. Státní zastupitelství prozkoumalo tuto smrt a dospělo k bezpochybnému závěru, že tento hluboce věřící funkcionář spáchal samozřejmě sebevraždu, takže ten nejtěžší smrtelný hřích.

Malachi Martin o konci církve (tak jak ji známe) od Uriho Dowbenka

(poznámka: následuje jedno z posleních interview s Martinem Malachi před jeho smrtí v roce 1999)

Od dob babylonské věže mocná elita nikdy nevzdala svůj horečnatý sen o jedné světovládě.

Román tehdejšího jezuity Martina Malachiho „Windswept House“ (Poslední papež; Doubleday/Main Street Books), nabízí strhující pohled za kulisy skupiny zasvěcených ve Vatikánu, která chce použít římsko-katolickou církev jako základ politicko-církevního nového světového řádu.

Pojednání románu zahrnuje skupinu úředníků, která spolupracuje v církvi se skupinou stejně smýšlejících vedoucích osob, tak aby je vmanipulovala do připravené infrastruktury jediné světovlády – do univerzální zastřešující organizace pro všechny, od lidí, kteří praktikují woodoo, až po Episcopal Church.

Tento nový Ekumenismus nese převlek globalizace. Na denním pořádku jsou témata jako požadavek kontroly populace, ochrana životního prostředí a sekulární humanismus, přičemž spiklenci toužebně očekávají nakonec úplné zesvětštění církve.

Nejdivočejším a nejkontroverznějším předpokladem románu – nejpřesněji popsaném v prologu – je jedna z ceremonií ve Vatikánu, která byla provedena v roce 1963 – jedná se o okultistický rituál, který měl usadit na trůn jako hlavu římsko-katolické církve padlého anděla Lucifera.

Myslí si Dr. Martin, že k usazení na trůn skutečně došlo, tak jak je to popsáno v jeho románu, který je označován za jeho klíčový román?

„Ano, je to tak“, říká s důrazem. „V mé hlavě není ani stín pochyb. Ale údaje o místě, době, času, atd. jsou upravené, aby byli viníci hájeni a nevinní ochráněni.“

Bylo to tehdy ve Vatikánu všeobecně známo? „To nebylo všeobecně známo“, vysvětluje Martin. Ale já jsem se to dozvěděl prostřednictvím svého členství ve vatikánských kruzích, které se o tom dozvěděly. Je to jako všude. Jsem si jist, že je celá řada lidí, kteří o tom ve Washingtonu mluví, a kteří vědí dost o tom, co se děje. Někdo řekne, „Odkud to vědí?“ „No, prostě je to tak,… víme to.“

Příběh o „Windswept House“ se odehrává v dnešní Evropě, kde transformací církve a státu plánuje mezinárodní skupina spiklenců světovládu ve jménu Lucifera. Z toho si čtenáři vyvodí, že je jedno, co se stane, papež a církevní hierarchie jsou každopádně donuceni sloužit padlému anděli.

„Ne“, vysvětluje Dr. Martin. To znamená především, že má Lucifer, největší archanděl, vůdce revolty proti Bohu, velmi dobré vztahy s určitými hodnostáři ve Vatikánu. Usazení na trůn neznamená, že vládne. To znamená jen to, že udělali vše pro to, aby ho tam dostali. Nejideálnější by bylo, aby se jejich muž stal papežem. V tom případě by pak byl usazen na trůn Satan.

Kniha to rozvádí dál, popisuje, jak se s těmito hroznými věcmi musí vypořádat dva bratři, jeden kněz a druhý investiční bankéř, jako dvě figurky v šachové partii. Mezitím se pokouší tato skupina globalizačně orientovaných představitelů Vatikánu a a na Evropu se spoléhající mezinárodní spiklenci o dobrovolné odstoupení papeže, aby mohli na stolec dosadit svého muže.

Toto téma je ovšem také základem Martinovy knihy v non-fiction formě „The keys of this blood“. Papež Jan Pavel II. versus Rusko a západ, kteří bojují o kontrolu nad novým světovým řádem. A jaký je výsledek? Světovláda je dokonána. To, čím Dr. Martin nazývá „Finální hrou století“, je závod o globální nadvládu hlavních globalistů. Zajímavé je to, že román se zdá být plynulým pokračováním jeho dřívější práce Non-Fiction. Čtenář musí dojít k závěru, že nový světový řád je již dávno rozhodnutou záležitostí, že zde bude nyní nasazena nová světovláda. Tak říkajíc, už je po všem. Nyní přijde už jen nářek a bědování.

Ale přece byste nečekali od bývalého jezuity globalistickou propagandu, nebo snad ano?

Kdo je Malachi Martin?

Martin Malachi je autorem 15 knih o církevních a geopolitických tématech. Na Martina Malachiho je celosvětově pohlíženo a je respektován jako renomovaný učenec. Vystudoval teologii na univerzitě v Lovani, promoval v semitských jazycích, archeologii a orientálních dějinách. Poté studoval v Oxfordu a na hebrejské univerzitě v Jeruzalému. Od roku 1958 do roku 1964 sloužil v Řimě, kde působil jako blízký spolupracovník jezuitského kardinála Augustina Bea a papeže Jana XXIII., a také profesor v papežském biblickém institutu. Malachi Martin je autorem četných bestsellerů, mimo jiné Vatikán, Ďáblovo rukojmí, Jezuité, Poslední konkláve a Klíč této krve. Dále byl římsko-katolickým knězem společnosti Jezu do roku 1964, když odešel od jezuitů. Proč?

„Bylo to těžké rozhodnutí“, říká. „Viděl jsem cestu, kterou kráčí církev, tu cestu, kterou muži církve rozbíjejí svými rozhodnutími. Viděl jsem, jak byla všechna morální a svatá ukotvení vytržena. Poté, co začal vatikánský koncil v roce 1962, jsem viděl, jak názory, které zastává jedna skupina kardinálů z Belgie, Německa a Francie, pronikají do Vatikánu. Tito vmanévrovali církev do zcela nové eklesiologie. To jsem nemohl akceptovat.“

Jako poradce tří papežů dostal Dr. Martin i něco z „Romanity“, oné podivné směsici shovívavosti a politické moci. „Začínal jsem jako poradce přes židovství“, pokračuje. Vzdělával jsem se v semitských jazycích a strávil jsem rok a půl studiem Talmudu… Mí nadřízení v Římě byli toho názoru, že židovství velmi dobře rozumím. Hledali někoho, kdo by to uměl vysvětlit, neboť se zabývali studiem otázky židovsko-křesťanských vztahů. Tak jsem do toho byl vtažen, abych jim pomohl.“

A jaký byl výsledek? „Vytvořili dokument, ve kterém do jisté míry zprostili židovský národ viny ze smrti Krista.“

Na základě Vašeho bádání? „Ne, nebylo to na základě mého bádání“, říká Martin. „Byl jsem jen jedním kolečkem v soukolí. Já jsem také s konečným zněním dokumentu nesouhlasil. Zašlo to až příliš daleko. A pak přišly výroky o povinnosti katolíků studovat židovství, aby ho lépe poznali.“

Takže to bylo ekumenizování církve, které se uskutečňovalo?

„Jednoduše řečeno, ano“, uzavírá Martin. „Nemohl jsem souhlasit s výsledkem toho všeho, neboť jsem si myslel, že zašli až příliš daleko.“

Dr. Martin pracoval také u tajné služby ve Vatikánu. Co tady dělal? „Šlo jen o posuzování těch věcí v Izraeli – bylo jim úplně jedno, jaké anti-křesťanství mezi Izraelci vládlo. Neboť to tady bylo a dosud je. A jaká byla pozice Arabů? Žil jsem v Jordánsku, Libanonu a v Egyptu. Znal jsem tato místa velice dobře a měl jsem možnost zastupovat pozici církve a různých křesťanských společenství.“

Vysoce talentovaný Dr. Martin je také známý jako praktikující exorcista (vymítač ďábla) a napsal dokonce knihu na toto téma: „Ďáblovo rukojmí“

„Říká, že již při svém prvním exorcismu poznal zlo jako sílu, která existuje na světě, jejíž existence je nepopiratelná. „Byl jsem v Káhiře a bylo to opravdu zlé“, vzpomíná Dr. Martin.

„Víte, musíte jen vstoupit do jeho přítomnosti, nebo ho nechat přijít do vaší přítomnosti, abyste zakusili prezenci něčeho, co je skrz na skrz zlé.“ „Je to neviditelné. Nemůžeš to vidět. Ale víš naprosto přesně, že tě to chce zabít. Zabít! A to hrozným způsobem“, opakuje hypnotickým hlasem. „Dostane se to člověku až do morku kosti, už jen samotnou svou přítomností.“

Jak tedy vysvětluje fenomén posedlosti? „Je to svobodná volba“, říká Dr. Martin. „Poprvé při své práci, kterou jsme dělali 31 let, v tamté části světa; za posledních 10 let, nebo tak nějak, jsme se setkávali s mladými muži a ženami, 30-ti nebo 20-tiletými, kteří k nám přicházeli a říkali: „Poslouchej, uzavřel/a jsem smlouvu s ďáblem. Chtěl/a jsem tuto ženu, tohoto muže, tuto práci, tyto peníze, to či ono a uzavřel jsem s ním smlouvu a on mi dal to, co jsem chtěl. A teď už se ho nemohu zbavit. On ovládá mou vůli. Prosím, osvoboďte mě. Další lidé přicházejí do jeho závislosti prostřednictvím Ouija desky nebo duchovními seancemi, či channelingem.“

Malachi Martin je také známý jako seriózní vědec v oblasti apokryfních písem. Napsal také knihu „Scribal Character“ o svitcích od Mrtvého moře. (Malachi Martin znal dokonce alternativní verzi příběhu o Abrahámovi a Isaakovi. V této necírkevní verzi je Abrahámovi

poručeno, aby zabil svého syna. Není to však příkaz od Boha, ale od Mastema, padlého anděla (anděla žalobce), pokušitele a kata, který přikazuje hebrejskému patriarchovi, aby tento špinavý a hrůzný čin dotáhl do konce. Abraham se samozřejmě rozhodne, že svého prvorozeného syna nezabije. V otázce, proč originální verze v knize Genesis zamlčuje podrobnosti o padlém andělu Mastemovi, strůjci Abrahamovy zkoušky, avšak i Malachi přiznává, že neví.)

tm

[wp_ad_camp_1]
Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
2 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře