….pokud si přečtete následující článek a podíváte na krátké video s českými titulky, musí Vám být jasné, že stojíme skutečně před připravenou katastrofou na celou Evropu. Jinak už tomu nebude. Byla na nás uměle připravena. Týká se to nás všech. I těch vysoce INTELIGENTNÍCH POLITIKŮ“ Nevěříte?????

17:54

Thomas Barnett, poradce bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda, který již v roce 2002 oficiálně sdělil toto:
„Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli.
Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace s průměrným IQ 90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali.“

Dosažení cíle „jediného státu“ má být realizováno čtyřmi kroky:

1. krok:

Neomezený proud imigrantů za účelem rozpadu usazených národů a zničení jejich kultur.
Žádný stát nesmí bránit přílivu uprchlíků Speciálně se má
zdesateronásobit příliv uprchlíků do Evropy. Národně orientovaní
politici musí být umlčeni a musí zmizet ze scény.

2. krok:

Neomezený tok ropy, plynu a jiných surovin
Národy nesmí disponovat nerostným bohatstvím. Veškeré zdroje budou privatizovány a internacionalizovány.

3. krok:

Ničím neomezené finanční toky do USA
Žádná vláda nesmí bránit svobodnému pohybu kapitálu a nesmí bránit odcházení zisků ze země Státy se musí dostat do vzájemné závislosti, aby nemohly existovat samy o sobě. Státy, které se tomu budou bránit, budou nahrazeny loutkovými režimy. Nepřátelé této globalizace budou zničeni. Thomas Barnett suše konstatuje: „Kritiky zabijeme“.

4. krok:

Žádný stát se nesmí postavit proti tzv. „mírovému nasazení“ americké armády – americké soukromé militaristické agentury nastoupí na regionální „trhy“.

Úkolem amerických vlád je trvale udržovat tzv. „válku proti terorismu“ a nikdy neopustit země, kam již jednou vkročila noha amerického vojáka. Strategický cíl je dán jasně: zničení všech protivníků globalizace.

 

Thomas Barnett: Rethinking America’s military strategy

https://www.youtube.com/watch?v=d3xlb6_0OEs

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.