Jak probuzení, bojovníci a vidoucí, vidí svět a jeho hlavní aspekty? Je jasné, že ačkoliv se zdá, že žijí normální životy, ve skutečnosti normální životy nevedou. A i když mohou vypadat, že vyznávají stejné hodnoty jako všichni ostatní, ani to není pravda.

Sex

Pokud jste pochopili tuto sérii, je vám už jasné, že bojovníci a vidoucí zřejmě nemají na sex moc času a rozhodně to není něco, za čím by běhali, nebo co by dělali jenom tak s někým. Jelikož hlavním cílem bojovníků je schraňovat energii a protože sex patří k činnostem, které jí odebírají i dodávají nejvíce (podle toho kdo je partner a jakou má energetickou polaritu), berou ho náležitě vážně. Nakládají s ním s největší opatrností a respektem.

Pokud bojovník má sexuálního partnera, je to probuzený partner, také bojovník. Řečí filmu: Neo může být jenom s Trinity.

Pokud by se totiž bojovník spojil s humatonem, odebral by mu tento všechnu jeho energii a stáhnul by ho do matrixu, což je něco, před čím se bojovník musí pečlivě chránit. Bojovníci si na tuto skutečnost přijdou postupem času skrze bolestivé životní zkušenosti, pokud nejsou včas varováni. Zajímavý paradox je, že jakmile bojovník pochopí, že se nesmí zaplétat s humatony a začne být extrémě opatrný a zdrženlivý, matrix mu dál předhazuje jednoho nápadníka za druhým. Protože ví, že sexem s destruktivním humatonem ho může vysát naprosto dokonale a protože humatony silná energie obrovsky přitahuje a nemohou jí odolat. Bojovník je pro ně proto strašně sexy, pudově cítí, že by z něho hodně získali.

Pokud bojovník nemá druhého bojovníka, jediná rozumná cesta je zůstat sám a chránit si svoji energii.

Humatoni považují sex, zároveň s penězi a jídlem, za jednu třetinu nesvaté trojice touhy. Humatoni o sex neustále usilují, a přitom se zdá, že je ani moc netěší, když k němu konečně dojde. Matrix používá sex, kromě smrti, jako hlavní emocionální kontrolní mechanismus, jehož prostřednictvím drží humatony zotročené. Program matrixu, který je v první řadě v rozporu s přírodou a je antiorganický, je inspirován hluboce zakořeněnou nedůvěrou ve veškeré tělesné funkce.

Ve filmu je to ukázáno v části, kde agent Smith uvězněnému Morfeovi říká, že se snaží zničit Sión zejména proto, aby mohl on sám uniknout z matrixu, protože nemůže vydržet ten hnusný zápach – člověčinu.

Pokračování článku: Matrix 14: Svět očima vidoucího: Sex, smrt, drogy

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.