Chamtivost: Podněcuje k hromadění majetku, jako jsou peníze, potraviny, sexuální partneři, vědomosti, či moc. Jelikož chamtivost předpokládá nadbytek je pro toto nutkavé hromadění typická touha po věcech, které člověk ve skutečnosti nepotřebuje, nebo mu nepřinášejí užitek. Cílem chamtivosti je získat věci, díky kterým se biorobot může srovnávat s ostatními, kteří toho mají méně. Chamtivost je průmysl. Žene člověka až na samé hranice jeho možností, i kdyby měl kvůli tomu zemřít. Chamtivost slouží zejména k udržování lidí v připojeném stavu, protože je zcela zaměřená navenek. Čím je člověk duchovně prázdnější, tím víc potřebuje vyplnit svůj život různými předměty. Matrix se díky tomu drží v chodu.

Chtíč: Touha po sexuálním uspokojení je pro připojené lidi rovněž primární. Není to však touha vyvolaná hormonálně, protože připojení jedinci, kteří jsou součástí soukolí matrixu, překročili hranici své přirozené živočišné tělesnosti. Nepohání je tudíž biologické, ale emocionální a psychologické potřeby. Z touhy po sexu, původně zdravé a přirozené, se stala touha ega po vlastním povyšování. Proto čím více sexuálních partnerů biorobot má, tím více vzroste jeho sebevědomí, tím je silnější, tím větší má moc. Jeho sexuální uspokojení tedy musí obsahovat i trochu opovržení a ponížení partnera, aby se tak vyloučila možnost skutečného duševního souznění. Takové souznění by totiž mohlo být pro biorobota fatální. Empatie s sebou nese oslabení ega a potlačení vlastní důležitosti, takže sexuální chtíč biorobotů nepochází z potřeby hlubokého svazku ale z potřeby nad někým dominovat.

Ambice: Úzce souvisí s chamtivostí a slouží k vybičování připojeného člověka do maximálního výkonu. Tyto ambice jsou zásadně směřovány směrem ven. Úspěch přece nejde měřit nějakým subjektivním pocitem spokojenosti, ale jedině ujišťováním od ostatních, že je člověk úspěšný. A pokud by se náhodou objevily pochybnosti, že je to jen pozlátko, takový hlásek musí být hned umlčen nákupem předmětů a sháněním podnětů, které biorobota rozptýlí a utěší. Matrix nám říká, o co máme usilovat, jak to máme získat a co je měřítko úspěšnosti. Každý kdo to zpochybní, musí z kola ven.

Závist: Touha lidského ega být tím, čím není. Závistí se posiluje chamtivost, chtíč a ambice a to pak tvoří hnací motor celého biorobotího života. Protože je jeho ego ze své podstaty nejisté, nestabilní a zmítané pochybnostmi a sebepohrdáním, je jasné, že biorobot touží být vším, čím není. Závist také přiživuje oheň vrozeného nepřátelství a dodává biorobotům sílu bojovat proti konkurenci. Ega nadřazených připojených připomínají těm podřadným, že jsou méněcenní a to je pro méněcenné podnět k tomu, aby lstí a klamem koupili nebo uloupili cokoli, co zvedne jejich hodnotu aby se ostatním vyrovnali a ideálně je i předčili.

Vlastní důležitost a sebelítost: Vzhledem k tomu, že hrdost předpokládá sebevědomí a uznávání vlastní ctnosti, schopnosti a zásluhy – a jelikož takového povědomí nejsou připojení lidé schopni, protože zcela odmítají zamýšlet se nad vlastními životy –  mohou sami sebe hodnotit pouze prostřednictvím srovnávání se s ostatními, přičemž vždy dospějí k závěru, že jsou důležitější, než všichni ostatní. Jejich pocity, myšlenky, názory, jsou podle nich mnohem důležitější než ostatních, přestože ve skutečnosti vůbec nejsou. Pocit vlastní důležitosti je vlastní všem připojeným, a nutí je myslet jenom sami na sebe, brát všechno co prožijí smrtelně vážně a na zkušenosti ostatních pohlíží s pohrdavou lhostejností, nebo s povýšenou útrpností. Vlastní důležitost je ve skutečnosti sebelítost, která se maskuje zdůrazňováním vlastního významu. Je to způsob, jakým připojení lidé skrývají sami před sebou i před ostatními oslabující, ochromující pohrdání sami sebou. Proto je to ve společnosti matrixu zřejmě nejcennější podsouvaná vlastnost. Připojení lidé milují pocit sebelítosti, protože přikrmuje jejich přesvědčení, že si zaslouží lepší život, aniž by si museli přiznat, že si ty podmínky vytvořili sami.

Scénka z filmu Free Guy: Probuzený zkouší novou možnost (chtěl bych kapučíno místo své obvyklé kávy), kterou humatom nezná. Systém okamžitě reaguje zvýšenou pozorností a sedící policista vyhrožuje zastřelením. Nakonec probuzený pochopí, že jsou projevy kreativity nežádoucí a předstírá, že si jenom dělal srandu, aby se systém uklidnil. Všimněte si, že to samé dělá okolí i ve snu, když se v něm proberete a pochopíte, že jenom spíte.

Pokračování článku: Matrix 3: Motivační faktory připojených

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.