Zatímco bojovníci pracují na svém odpojení a přibližují se stále více pohledu vidoucího, začínají chápat skutečnou povahu své situace. To, co zprvu vypadalo jako zlovolný komplot a vězení na odčerpávání jejich energie a síly vůle, je ve skutečnosti něco mnohem choulostivějšího a složitějšího. Jelikož se na vytvoření matrixu člověk podílí, je jasné, že tento systém slouží vyššímu účelu, který přesahuje definici nějakého obyčejného vězení.

Ano, váš život a samotná vaše existence MÁ VYŠŠÍ SMYSL, ale musíte ho v sobě první najít.

Je to něco podobného, jako když se housenka musí prvně zakuklit, aby se mohla proměnit v krásného motýla. Její kukla je bezpečný prostor a zároveň dává housence možnost získat svou novou podobu, kterou by housenka bez kukly získat nemohla.

Jakmile kukla splní účel a z housenky je motýl, ten kuklu otevře a vylétne. Taková je funkce bojovníka v matrixu. Bojovník jednou bude vidoucí, pokud po cestě nezakopne nebo nevezme modrou pilulku. To, co se prezentuje jako vězení, je ve skutečnosti úžasná příležitost k transformaci a Probuzený dostává možnost toho naplno využít, zatímco se pohybuje v populaci hlubokých spáčů, kteří nevidí pravdu ani když ji mají přímo před očima – ti se ještě nezakuklili, ale každý člověk má tuto možnost. Problém je volba.

Spáči, kteří žijí jako nezakuklené housenky, nejenom že nemají ani ponětí o tomto procesu, ale jsou naprogramovaní tak, aby z něho měli strach a aby také měli strach z Probuzených. Jakmile nad nimi přelítne stín transformovaného motýla, utíkají se schovat do bezpečí a nedovolí si vzhlédnout k obloze a vidět pravdu.

Matrix je na jednu stranu transformační kukla, ale tato transformace je zasloužena a vykoupena usilovnou prací na sobě. Matrix je totiž zároveň i farma na emoce, kde se z lidí krade energie. Energie lidí má všechny možné formy, jako barvy duhy. Je to široké spektrum od úplně temné energie (strach, bolest, vztek, nenávist) po silně konstruktivní a nejryzejší (láska, radost). Předivem těchto energií je myšlení daného jedince.

Znovu opakuji, toto je velice důležité: Podle toho jak člověk myslí, takové má energie a podle toho jak v životě jedná, jak si vybírá, z něj odchází nebo neodchází životní energie. To je moc důležité pochopit, systém aktivně pracuje na tom, aby vaši energii nakonec nějak získal a vy se mu ji cíleně snažíte neodevzdat.

pokračování článku: Matrix 9: Systém má vyšší smysl

Zdánlivě nevinná veselá „pohádka“ o světě příšer, které získávají energii pro svůj svět získáváním děsu a jekotu z lidí – dětí. Dobře se na to podívejte:

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.